Profil
Türkiye'yi yoğun olarak maruz kaldığı psikolojik savaş saldırıları karşısında çökmek ve mağlup olmaktan koruyan Türk devletini yöneten siyaset adamlarının, askeri ve sivil güvenlik bürokrasisinin aldığı önlemler değil, Türk milletinin 4000 senelik yüksek seciyesi ve bu seciyenin İstiklal Harbi ve Cumhuriyet'imizin ilk 15 yılında çok güçlü şekilde yenilenerek güçlenmiş olmasıdır.
Sayfa 231Kitabı okudu
Psikolojik güç, bir milletin direnme gücü, yaşama olumlu bakışı, kendine güveni, ilkelerinin doğruluğuna inanmasının toplamıdır. Bu özellikleri ile psikolojik güç, bir milli güç unsuru, bir ulusal değerdir. Şurası unutulmamalıdır ki, bir ordunun moral gücü ancak içinden çıktığı toplumun moral gücü kadardır.
Sayfa 218 - Destek YayınlarıKitabı okudu
Reklam
İyi bir istihbarat ajanı kendini geliştirmek zorundadır.
Sporculuk gibi iyi casusluk da doğuştan gelir, geliştirilir ve eğitilir. Genetik kimsenin elinde değildir. Eğitim ise CIA'in marifetidir. Casus hayatı boyunca gelişmeye devam eder. Seçeceği yol baştan belli değildir ve bu yola her zaman hür iradesiyle karar veremez. En iyi angaje sorumluları CIA',e katılmadan evvel, yeni ortam ve durumlarda kendilerini sınamak için zor ve kimi zaman da tehlikeli şeyler yaparlar. Hata yapar, kendilerini tanır ve gelişirler.
Nazi Generali Gehlen’den Mühim Pasajlar
Hem İngiltere'de hem Amerika'da kabul edilen bir gerçek vardır. Eski bir devlet görevlisi ne denli üstün niteliklere sahip olursa olsun, evvelce istihbarat alanında tecrübe kazanmamışsa istihbarat servisinde üst düzeydeki bir göreve getirilemez. İstihbaratta sadece emir vermekle çok az şey elde edilebilir, hele tamamen askeri yöntemlerin kullanılması hiç de uygun değildir. Bir istihbarat servisinde çalışan personel ne kadar değerli ise o servis de o kadar mükemmeldir. İstihbarat servislerini ayakta tutan, karakterini oluşturan öge o serviste çalışan kişilerdir.
Sayfa 469 - Kırmızı Kedi YayıneviKitabı okudu
Kongre'deki Radikaller, yakın zamanda kölelikten kurtulmuş ve özgürlüklerine kavuşmuş olan milyon­larca Afrika kökenli Amerikalının kendilerine yeni sağlanmış olan haklar­dan tam anlamı ile yararlanmalarını istiyorlardı. Dönemin Adalet Bakanı Amos T. Akerman, onların bu isteklerini memnuniyetle yerine getirmek üzere, Servis'in
Sayfa 16 - Kronik Kitap 1. BaskıKitabı yarım bıraktı
CIA, idari bir kuruluş özelliğinde oluşturulmuştur. Kendisine sağlanan gizli faaliyet yürütme yetkisinin başlangıcı, ABD'nin kurucu kadrolarının işbaşında bulunduğu dönemlere uzanmaktadır. Cumhuriyetin ilk yıllarında varlığını hedef alan dış tehditler o denli yoğundu ki, Kongre o dönemlerde demokrasiden taviz vermek zorunda kalmış ve Başkan George Washing­ton'a bu tehditlerle mücadele konusunda tam yetki vermişti. 1790 yılında kanun koyucular, "Dış İlişkilere İlişkin Olası İhtiyaçları Karşılama Fonu" lehinde oy kullandılar. Buna bağlı olarak Washington, emrindeki casuslara ilk etapta 40.000 Dolar tutarında bir tahsisat ayırdı. Takip eden üç yıl içe­risinde söz konusu "olası ihtiyaçlar fonu", ya da "gizli fon", federal bütçenin yüzde 12'sine denk gelen bir meblağa, yani 1 milyon Dolara ulaştı. Beyaz Saray'da Washington'dan sonra göreve gelen Başkanlar da aynı Olası İhtiyaçlar Fonundan casuslara ödeme yapmayı sürdürdüler. Bu casus­ların faaliyetleri sırasında yaptıkları harcamalar, söz konusu fondan kendile­rine bireysel olarak ödenmekte idi. Sonradan, 1865 yılında, Başkan Lincoln ülkenin ilk casusluk teşkilatını kurdu. İç Savaş sırasında Başkan Lincoln; adeta ülkenin mali kaynaklarını casuslarla ortak şekilde kullanıyordu. Ailen Pinkerton adındaki özel dedektifin casusluk hizmetlerinden yararlanmakta idi.
Sayfa 15 - Kronik Kitap 1. BaskıKitabı yarım bıraktı
Reklam
Gestapolaşan MİT!
1976 yılında dönemin İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'le birlikte Almanya'ya giden, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Yiğit ilginç bir anısını anlatıyordu: Almanya'da bizi Anayasa'yı Koruma Örgütü'nün Başkanı Bay Mayer'le görüştürdüler. Bay Mayer bize önce, "Siz polis misiniz, istihbaratçı mısınız?" diye sordu. Biz kendisine, "Hem polisiz hem de istihbaratçıyız,” yanıtını verdik. O, "Olmaz." dedi. Nedenini sorunca "Siz öyleyse düpedüz Gestapo'sunuz!" dedi. Doğrusu Bay Mayer’in sözü canımızı sıkmıştı. Sonunda izah etti. Kendi polislerinin geniş yetkiye sahip olduğunu söyledi. Ama istihbarat biriminin operasyon yapma yetkisi ve gücü olmadığını belirtti. Sonra da "Çünkü aynı örgüt hem istihbarat yapar hem operasyona giderse orada sanık karşısında tarafsız olamaz.” dedi. Sonra düşündük ki Bay Mayer’in dediği doğruydu.
Sayfa 257 - Kırmızı Kedi YayıneviKitabı okudu
113 öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.