Profil
İktidar ve karar sahibi insanlarla ilişki kurunca, geriye elle tutulamayan bir tiksinti duygusu kalıyor. Adı konamayan bir maddenin dışkı biçiminde cisimleşmesinden oluşan, nelerden oluştuğunu ve tarihsel bakımdan kutsallığının değerini insana düşündüren dışkısal bir nesnenin tıpatıp benzeri. Siyasetten tiksinme duygusunun kaynağı nedir?
Sayfa 120 - ayrıntıKitabı okudu