Profil
Hıyanetden daha zalim merhamet kılınçdan dah keskin şefkat!!!
Haçlı sürülerini Eskişehir'de perişan etdi Toroslar'da doğradı, Denizli ve Antalya yollarında fırsat buldukça kesdi. Fakat perişan kalıp, Bizanslıların soyup, paralarını alarak aç bırakdıkları silahsız Haçlılara fokunmadı, onlara para ve ekmek değıtdırdı, hastalrını tedavi etdirdi. Silahız ve kendine sığınmış bu muameleyi gören 5 bin Frank, hak dinini seçerek müslüman oldu.
Sayfa 444
Türklerin müdafaa ve dini yayma hususundaki fedakarlıkları İslam kavimlerinin hepsinden fazladır. Türkler hakkıyla İslamiyet'i benimsemiş, onu millî bir din şeklinde algılamışlardır.
Sayfa 419
Moğolları medeniyet ve diyanet noktasına sokmakda, Türklerin hizmetini inkar etmek mümkün değildir.
Sayfa 386
Hakkı ayırd etmek ve kabul etmekde safca bir yatkınlığı olan Türkler, İslam dinini derhal jabul ediyorlardı.
Sayfa 383
İhracat, üretim faaliyetinin hedefi değildir. Üretimin temel amacı yurtiçi ihtiyaclarının karşılanmasıdır. İhracat, ülke bakımından hemen hiçbir değeri kalmamış iktisadî deyimiyle 'marjinal faydası sıfır' olan malların satılması demekdir.
Sayfa 83
Kılınçdan Saha Keskin Merhamet
Alman İmparatoru Konrad ve Fransa Kralı Louis’in bulunduğu haçlı sürülerini Eskişehir’de perişan eyledi, Toroslar’da doğradı. Fakat perişan bırakılan, Doğu Roma’nın soyup, paralarını alarak aç bırakdıkları silahsız Haçlılara dokunmadı; onlara para ve ekmek dağıtdı, hastaları tedavi etdirdi. Bu muameleyi gören 5 bin Frank hak dinini seçerek müslüman oldular. Mutaassıb Haçlı tarihçi, bu hadiseyi “Hıyanetden daha zâlim merhamet” olarak vasıflandırıyor.
Sayfa 444
“Avrupa, dünyanıŋ merkezi görülmekden vazgeçilir ve insanî gelişme bir bütün olaraq qabûl edilirse, 7. asırdan 14. asra qadar dünyada qaranlıq bir devriŋ hüküm sürmediginiŋ, aqsine târixiŋ eŋ parlaq medeniyyetlerinden biriniŋ gelişdiginiŋ îtirâf edilmesi gerekir: Bu medeniyyet İslâm medeniyyetidir.”
Sayfa 108
Me'mûn 815’de Bağdad’da Beyt-ül Hikme’yi qurdu. Bu kültür yuvasında 1 milyon eser mevcûddu. 891 yılında, bir seyyah şehirde yüzden fazla xalq kütübxanesiŋ bulunduğunu ifâde etmişdir. 10. yüzyılda Iraq’da Necef gibi küçük bir şehirde 40 biŋ cilt esere sâhib bulunuyordu. Nasîr-üd Din Tûsî 400 biŋ eserlik bir qoleksiyon toplamışdır. İspanya’da Xalife Hâkim, 10. asırda 400 biŋ kitablıq kütübxanesiyle iftixar edebilmektedir. Qahire Xalifesi Aziz kütübxanesinde 1 milyon 600 biŋ cilt eser mevcuddu, 6 biŋi matematik, 18 biŋi felsefe muxtevalı idi. HÂLBUKİ FRANSA QRALI, charles le sage BU TÂRİXDEN DÖRT ASIR SOŊRA KÜTÜBXANESİNE ZORLA ANCAQ 900 ESER TOPLAYABİLMİŞDİR.”
Sayfa 92
27.09.2020
Kim deyir ki unutmuşuq..bu Vətənin hər kövrək mehi sizi ötürür köksümüzə..Bir ömür gözümüzdə yaş, qəlbimizdə qürur, dilimizdə əzbərsiniz..Sizlər bu vətənin həm qanayan yarası, həm də o qanıyla illərdi həsrət çəkən torpaqlarında çiçək açdıran qəhrəmanlarısınız.🤍🇦🇿