Uluslararası İlişkiler

Profil
Emperyalizm
Emperyalizm öyle önemli şeydir ki, iştihası asla giderilemeyecek bir devdir.
Sayfa 385 - Kutlu Yayınevi
Reklam
Ortadoğu Etnisitesi
Kürt denilen bu halk asıl blok olarak; Türkiye-İran-Irak ve Suriye gibi ülkelerin topraklarında komşu ama farklı hukuki/siyasal yapılar içinde olan bağımsız ve ayrı ideolojik tercihleri benimsemiş devlet vatandaşlar olarak hayatlarına devam etmektedir. Kim ne derse desin asla Türkiye de sahip oldukları hukuki, mali, siyasi ve ekonomik, özgürlükler bakımından diğer ülkelerde yaşayan Kürt halkları ile kıyas edilemezler. Her şeyden önce Türk Devleti anayasal/yasal açıdan eksiği olsa da uygulamadan doğan sıkıntılan varsa da diğer adı geçen ülkelerle asla karşılaştırılamaz. Bugün Türk Devletinde var olan valilerinin en az yarısı kendilerine Kürt denilen, halkın çocuklarındandır. Bu oran ve sayısal yapı nerede ise tüm bürokraside egemen ve geçerlidir. TBMM temsil edilen partilerin milletvekili sayısının yarısından çoğu gene Kürt kökenlidir. Adı geçen diğer ülkelerde ise böyle bir siyasal/hukuki yapıya rast gelmek imkansızdır.
Sayfa 320 - Kutlu Yayınevi
Bazı halklar ve uluslar kendi cografyalarının tutsağıdırlar
Sayfa 318 - Kutlu Yayınevi
A.B.D.
Bugünkü Ortadoğu'nun yazgısı aslında ne Türk ne Arap ne Fars ne de İngiliz Fransızlardır... Hele Ermeni ve Kürtlerin hiç mi hiç dahli olmamıştı. Asıl oyun kurucu, bölgenin yazgısını belirleyen; halkları birbirine kırdıran, 1942'den sonra bölgeye Pas Deux Pas yaklaşan, Washington'dur
Sayfa 303 - Kutlu Yayınevi
TÜRKLER
Türk Milletinin bu coğrafya için arz ettiği önem ve etkinliği daha iyi anlatabilmek ve açıklayabilmek için, kemerli yapıları bir düşünün, tam kemerin tam ortasında "kilit taşı" denen bir taş vardır. O taş kemerin ayakta durmasını sağlar eğer yerinden oynar veya ağırlığını kaybederse yapı ayakta durmaz çöker, yıkılır. Türkler de bulundukları coğrafyada özellikle Balkanlarda ve Ortadoğuda bu tür bir işlev ve güce sahiptir.
Sayfa 265 - Kutlu Yayınevi
Reklam
Osmanlı Sonrası
Osmanlı sonrası Arap Ortadoğu'su, günümüzde bile bir sükünet ve de düzene kavuşamamış. Gerek Arap halkların kendi aralarındaki çeşitli nedenlerde devam eden çatışmalar, üstünlük kurma mücadeleleri, gerekse petrol zengini ile yoksulu olan ülkeler arasındaki çıkar kavgaları sürüp gitmektedir. Özellikle İsrail'in fiziksel ve siyasal varlığı her savaş durumunda daha da büyüyerek, toprak kazanarak çıkması, Araplar arasındaki bölünmeyi artıran, şiddetli çatışmaları tetikleyen ayrı hususlardır.
Sayfa 217 - Kutlu Yayınevi
Emperyalizm
Emperyalizm; öyle önemli bir şeydir ki, girdiği her bedeni kemirip yok eden: kanser hücresi gibidir.Dünya tarihine topluca bu açıdan bir bakış attığımızda şu anda bile ne geçmişte ne de gelecekte hiçbir devlet İngiltere'nin konumunda olmayacaktır.
Sayfa 211 - Kutlu Yayınevi
Osmanlı Hatası
Osmanlı devletinin tarih boyunca belki de en büyük hata veya eksiği jeopolitik ve jeostratejiden uzak kalması, önem vermemesi olmuştur
Sayfa 145 - Kutlu Yayınevi
Analiz
Bakın size bir kez daha hatırlatmak isterim: para, sermaye üretim, tüketim, istihdam, kar, teknolojiyi yakından izleyin, dünyadaki bütün politik askeri ve ekonomik mücadeleleri çözümlersiniz.
Sayfa 134 - Kutlu Yayınevi
Reklam
Ortadoğu
Konumuz Ortadoğu olunca emin olun iki hatta üç defa düşünmek şart, dünyanın hiçbir coğrafyasında bu kadar yapma, temelsiz, hiçbir tarihi, kültürel, sosyolojik, sınırlar çizilmemiştir. Açık ve net olarak ilgili kişiler, kurumlar masa başında haritaların üzerine eğilerek, ellerinde cetvel, pergel, toprakları üzerlerinde yaşayan halkların hiçbir özellik ve duygularını dikkate almadan kendi ulusal çıkarlarına göre ayırıvermişlerdir.
Sayfa 113 - Kutlu Yayınevi
Museviler
ABD için Museviler/Musevi varlığı gerek iç siyasetinde gerekse dış siyasetinde "Kutup Yıldızı gibi sabit bir nirengi noktasıdır
Sayfa 103 - Kutlu Yayınevi
Kaçınılmaz
Uluslararası ilişkiler ve siyasi tarih okumalarımız bize şu gerçeği öğretmiştir: Çok Uluslu, Dilli Dinli, parçalardan oluşan devlet lerin Merkezlerinde eğer ekonomik, ticari, kültürel ilişkilerde bir zafiyet söz konusu ise merkez gerektiği anda ve yerde zamanında fiziki, politik müdahale etme gücünden yoksunsa, o devletin dağılması kaçınılmazdır
Sayfa 96 - Kutlu Yayınevi
Jeopolitiğimiz
Ülkemiz; P. Kennedy değerlendirmesine göre, dünyada mevcut olan, sayıları 12-20 arasında olan eksen ülkelerden bir tanesidir. Ata babalarımız bin yıldır bu coğrafyanın. kurucu sahipleridir. Bu bin yılda, bu coğrafyada, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurmuşlar. Kim ne derse desin "Geçici", konjoktürle de olsa bu coğrafyanın efendileri olmuşlardır.
Sayfa 49 - Kutlu Yayınevi
Dünya Siyaseti
Uluslararası ilişkilerde ve diplomaside asla kalıcı dostluklara/ düşmanlıklara yer yoktur. Önemli olan ülkelerin ve ulusların çıkarlarıdır.
Sayfa 46 - Kutlu Yayınevi
287 öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.