Geceleri siz uyurken o kocaman evlerinizde
Ben çıkarım çekmecenizden gizlice
Ay girerken perdedeki boşluktan sinsice
Girerim ben de, en mahrem yerinize
Her beyin farklı, her düş başka bir macera
Çoğunlukla mutsuzsunuz, karanlık her yer ama
Geceleri siz boğuşurken rüya canavarlarınızla
Ben boyarım öykünüzü hızlıca
Turuncu, yeşil, mavi, en çok da pembe
Mutsuz sonları hiç sevmiyorsunuz diye
Benim ismim ne Mahmut ne de Veli
Ne yüzmeyi bilirim ne de sevmeyi
Fazla şey istemem, yalnız ay ile geceyi
Bir de çok sıkı kapatmayın lütfen çekmecenizi

Ben gercek muslumanim diyen
ARKADAŞLAR ALLAH RIZASI İÇİN ÜŞENMEYİN OKUYUN
İYİ MÜSLÜMAN NASIL OLMAMALIDIR? ?????????
Allah’a ve ahiret gününe iman eder. Dünyanın fitnelerine ve şeytanın hilelerine karşı dikkatlidir. Rabbi’ne ibadet eder, emirlerini yerine getirir, yasaklarından kaçınır. Allah’a tam bir teslimiyet içindedir. Rabbi’ne çokça tövbe eder; hata, ihmal ve kusurlarından dolayı bağışlanmasını niyaz eder.

Aile fertlerine karşı sorumluluğunun bilincindedir. Yaptığı her işte Allah’ın rızasını gözetir. Gücü oranında iyiliği emreder, kötülükten alıkoyar.

Kendine karşı görevlerinin bilincindedir. İnsanın akıl, ruh ve bedenden meydana geldiğini ve her birinin kendilerine özgü yapıları ve ihtiyaçları bulunduğunun farkındadır. Bunlar arasındaki dengeye özen gösterir; birine önem verip diğerlerini ihmal etmez. Bu hususta da Allah’ın Kitab’ını, Peygamberinin sünnetini ve büyük zatların yaşantısını kendine rehber edinir.

İsraf, aşırılık ve kibre kaçmaksızın giyimine özen gösterir. Allah’ın mükerrem kılıp, meleklerinin secde etmesini emrettiği, gökler ve yerdekileri hizmetine amade kıldığı insana yakışır özeni, iç aleminde de gösterir.

Anne-babasına iyilik ve ihsanda bulunur. Onların kıymetlerini bilir, değer verir. Onlara karşı isyankar bir evlat olmamaya dikkat eder.

Eşine karşı olgun, sevecen ve cana yakın bir eş olur; onun hoşnutluğunu kazanmaya çalışır, ailesine karşı saygılı olmaya, iyilik ve ihsanda bulunmaya gayret eder, sırrını saklar, iyilik, takva ve salih amel işlemede ona yardımcı olur, gönlünü doldurur, ona mutluluk ve huzur verir.

Çocuklarına karşı son derece şefkatli bir annedir. Onların eğitimine yönelik sorumluluğunun farkındadır. Çocuklarına karşı duyduğu sevgi, şefkat ve merhameti onlara hissettirir. Gerektiğinde çocuklarını uyarmaktan, yanlışlarını düzeltmekten geri kalmaz. Böylece gönüllerine güzel ahlakı yerleştirir, onları hayırlı ve şerefli işlere yönlendirerek güzel bir eğitim ile yetiştirmeye çalışır.

Akraba ve yakınları ile aralarındaki sevgi bağını devam ettirir. Komşularına iyilik ve ihsanda bulunur. Onların hal ve durumları ile yakından ilgilenir. Komşuluk hakkını bilir ve gözetir.

Kardeş ve arkadaşları ile ilişkileri “Allah için sevmek” esasına dayalıdır. Bu ise insanın hayatındaki en yüce, en temiz sevgidir. Zira, her türlü menfaat ve şüpheden uzak bir sevgidir. Bu esas üzerine kurulan ilişki, temizlik ve saflığını Kur’an ve Sünnet’in ışığından alır.

Bu yüzden müslüman, kardeşleri ile olan ilişkilerinde dürüst, samimi ve hoşgörülüdür. Bu kardeşlik bağının devam etmesine özen gösterir. Onlarla ilişkilerini kesmez, tartışarak ve sürtüşmeye girerek duygularını incitmez. Mümkün olan hiçbir iyiliği onlardan esirgemez. Onları daima tebessümle, güler yüzle karşılar. Sosyal ilişkileri çok ileri seviyededir. Bu sosyalliğini, dininin esaslarından ve karşılıklı ilişkiler fıkhının üstün ahlaka ilişkin hükümlerden almıştır.

Ayrıca, kadın-erkek her Müslüman:

Güzel ahlaklıdır. Bütün insanlara karşı doğru sözlü ve dürüsttür.

Hile yapmaz, aldatmaz, ihanet etmez. Yalancı şahitlikte bulunmaz.

Nasihat eder. Hayra öncülük eder. Sözünde durur. Haya sahibidir. İffetlidir.

Kendisini ilgilendirmeyen işlere karışmaz. İnsanların mahrem meselelerini araştırmaz.

Gösterişten uzaktır. Her durumda adaleti gözetir. Zulmetmez. Sevmediği insanlara karşı da insaflıdır. Hiçbir insanın başına gelen kötülüğe sevinmez.
Kötü zanda bulunmaz. Gıybet ve koğuculuk yapmaz. Sövmez ve çirkin söz söylemez. Kimseyle alay etmez.
İnsanlara karşı yumuşak ve merhametlidir. Zor durumda olana yardımcı olur. Cömerttir. Yaptığı iyilikleri başa kakmaz. Zorluk değil kolaylık gösterir.
Kıskançlık yapmaz. Yapmacık söz ve davranışlardan kaçınır. Güler yüzlüdür. Büyüklük taslamaz, alçak gönüllüdür. Boş işlerle uğraşmaz.
Hastayı ziyaret eder. İnsanların dertleriyle yakından ilgilidir. Başkalarını kendine tercih eder. Yapılan iyiliğe değer verir ve teşekkür eder.

Mevsim Ahenk, bir alıntı ekledi.
16 Mar 21:54 · Kitabı okuyor

Benimdir iplik iplik çözülen bu kalp
Bu kalp bir ihtilal okyanusudur

Mahrem ve Münzevi, Nurullah Genç (Sayfa 171)Mahrem ve Münzevi, Nurullah Genç (Sayfa 171)
TK, bir alıntı ekledi.
16 Mar 19:42

“Sapır sapır dökülüyordu insanlar.
Çünkü 1648 senesi vebaliyle meşhurdu, vebasıyla olduğu kadar.”

Mahrem, Elif ŞafakMahrem, Elif Şafak
Nephren Ka, bir alıntı ekledi.
16 Mar 19:32 · Kitabı okuyor

Yakın cadıları...
“Sapır sapır dökülüyordu insanlar.
Çünkü 1648 senesi vebaliyle meşhurdu, vebasıyla olduğu kadar.”

Mahrem, Elif Şafak (Sayfa 64)Mahrem, Elif Şafak (Sayfa 64)
Nephren Ka, bir alıntı ekledi.
16 Mar 19:17 · Kitabı okuyor

Tıp tıp tıp tıp...
“İnsanın canı neresinden acırsa, kalbi orada atardı......
Kalbi gözlerinde atıyordu.”

Mahrem, Elif Şafak (Sayfa 59)Mahrem, Elif Şafak (Sayfa 59)
Nephren Ka, bir alıntı ekledi.
16 Mar 19:12 · Kitabı okuyor

Sahi kaç?
Daha kaç kadın tanımalıydı ki,yeterince kadın tanımış olmak için? Kaç kitap okuyunca alim, kaç diyar görünce görünce gezgin, kaç hezimetten sonra bezgin olurdu insan?Kaç olunca çok, kaçta kalınca azdı rakamlar?”

Mahrem, Elif Şafak (Sayfa 58)Mahrem, Elif Şafak (Sayfa 58)
Nephren Ka, bir alıntı ekledi.
16 Mar 18:08 · Kitabı okuyor

Kimi ahıyla durur, kimi ahıyla yuğulur...
“Su da damlardı, kan da; yağ da damlardı, zaman da; bir de gözyaşı damlardı mesela. Ama her biri farklı farklı damlardı.”

Mahrem, Elif Şafak (Sayfa 51)Mahrem, Elif Şafak (Sayfa 51)
Serkan kara, Posta Kutusundaki Mızıka'yı inceledi.
16 Mar 02:14 · Kitabı okumadı · Beğendi · Puan vermedi

Bir mektup okumak isterdim şimdi.
Sevgili Dost;  Bir zarfı açmak kadar kalbi titreten ne vardır.Zarf mahremiyettir,mahrem olmasa da satırlar.Bir köşeye çekilinir , yalnız okunur mektuplar

Elif KARAHAN, bir alıntı ekledi.
15 Mar 23:08 · Kitabı okuyor

Ey dil hele âlemde bir âdem yoğ imiş
Var ise de ehl-i dile mahrem yoğ imiş
Gam çekme hakikatte eğer arif isen
Farz eyle elan âlem yoğ imiş

Babil'de Ölüm İstanbul'da Aşk, İskender Pala (Sayfa 262)Babil'de Ölüm İstanbul'da Aşk, İskender Pala (Sayfa 262)