Giriş Yap
Millî Mücadele yıllarında, milletimizin maruz kaldığı zor ve acılı günleri yaşayan İstiklâl şairimiz Mehmed Âkif, şu beyitleriyle vurgulamak istediğimiz hususu çok güzel bir biçimde anlatmıştır: Âtiyi karanlık görerek azmi bırakmak. Alçak bir ölüm varsa, eminim, budur ancak. Ye's öyle bataktır ki; düşerse boğulursun, Ümmide sarıl sımsıkı, seyret ne olursun! "İş bitti.... Sebatın sonu yoktur!" deme yılma Ey Millet-i merhûme, sakın ye’se kapılma! Allah'a dayan, Sa'ye sarıl, hikmete râm ol... Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol... (M. Âkif Ersoy, Safahat, DİB Yayınları, Ank. 1990, s. 173, 389)
Reklam
·
Reklamlar hakkında
Sakarya Muharebesi, Türklüğün Anadolu'da, Yaşayışını sağlayan tarihimizin en kesin sonuçlu savaşlarından biridir. Bu savaş, Selçuk Türklerinin Anadolu'nun kapılarını açıklarını Malazgirt Savaş'ndan da büyüktür. Çünkü bu savaşta yeni bir yurt açmaya gelenler değil, bin yıllık yurdunu, ocağını, en kutsal varlıklarının savunan bir milletin hayan ve geleceği kurtarılmıştı.
Mustafa Kemal bütün birliklere, en ileri kadardaki yere kadarşı emrini duyurdu: "Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardu. O sath-ı, bütün vatandı. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadan terk olunamaz. Onun için küçük büyük her cüz-i tam bulunduğu mevziiden atılabilir fakat küçük büyük her cüz-i tam ilk durabildiği noktada tekrar düşmana karşı cephe oluşturarak muharebeye devam eder. Yanındaki cüz-i tanım çekilmeye mecbur olduğunu gören cüz-i tamlar ona tâbi olmaz. Bulunduğu mevziide nihayete kadar sebata dayanmaya mecburdur" Bu emir, ya ölüm ya zafer parolasının bir askeri kural haline getirilmesi demekti. Her birlik yok oluncaya kadar bulunduğu yerde çarpışacak fakat vatan toprağını düşmana buakmayacaktır. Bu emir, vatanseverliği askerliğin kuralları üzerine çıkaran bir emirdi. Bu emir, İstiklâl Savaşı'nın Türk azmini ve vatanseverliğini en parlak şekilde dile getiren bir azim ve kararın ifadesiydi. Türk askeri, Türk ordusu büyük liderin verdiği bu ruhla savaştı ve nihayet düşman yenilgiyi kabul edip çekilmeye mecbur etti. Türk askerinin gösterdiği şaşırtıcı direnme, düşmanı yıpratmış, sarsmış ve nihayet ricat ettirmişti.
SAKARYA MUHAREBESİ
Karanlık günler yaşanıyordu. Bütün millet, saray da dâhil, bir tek nefes halinde savaşmayı bekliyor, bütün ümitler, bütün dualar Mustafa Kemal'in varlığında toplanıyordu. Türklüğün kaderi hiçbir zaman böylesine bir kahramanın ellerine verilmiş değildi. Mustafa Kemal'in iki yıl önce haykırdığı zaman gelmişti: "Ya istiklâl! Ya ölüm." Bütün sorumluluk da onun üzerine bırakılmıştı.
Reklam
·
Reklamlar hakkında
194 syf.
·
Puan vermedi
Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun ilk okuduğum kitabı Yaban'dı ve mecburiyetten lise dönemimde okumuş daha sonra yazarı ve dilini çok beğendiğimden diğer kitaplarını da kütüphaneme ekleme fikri oluşmuştu. Milli Mücadele Döneminde İstanbul ve çevresindeki aydınlar Anadoluyu keşfetmişler ve orada nefes alan yaşayan biraz da dışlandığından görmezden gelindiğinden cehalete ve sefalete sürüklenen bir halkın varlığı yavaş yavaş edebiyatın da konusu olmaya başlamış. Bu minvalde gerek Yakup Kadri olsun gerek Reşat Nuri olsun edebiyatın dışına itilen bu insanları tüm romantik unsurlarından arındırarak gerçekçi bir dille romanlarına,hikayelerine konu etmişlerdir. Ve bu kitaplarında genellikle din kisvesi altında insanların nasıl sahte hacı ve hocalarca kandırıldığı dini değerlerinin suistismar edildiğine yer verilir. Ancak Nur Baba romanında İstanbul'un ortasında hem de en güzel, en zengin konaklarda bile boşluktaki insanların nasıl kandırıldığı anlatılmaktadır. Tekkenin sahibi Afif Baba vefat edince eşi Celile Bacı ile evlenerek tekkenin sahibi olan. Nur Baba isimli zevk ve şehvet düşkünü bir Bektaşi şeyhinin tekkeye düşen güzel ve zengin kadınların aklını başından alarak nasıl onları kendine bağladığı ve mallarını ele geçirdiği anlatılıyor. Son kurbanı eski sevgilisi Ziba Hanım'ın yeğeni Nigar Hanımdır ve Nigar Hanım eşini, ailesini ,çocuklarını ve tüm varlığını arkasında bırakarak bu adama inanır ve gençliğinin tükenmesiyle gözden düşer. Kitap beni oldukça düşündürdü ve kesinlikle herkesin okumasını isterim. Kitapla kalın. Kaynak: kitapdiyari.com.tr/roman/nur-baba/
Nur Baba
7.2/10 · 795 okunma
Reklam
·
Reklamlar hakkında
2
794
7,9bin öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.
©2022 · 1000Kitap Web Uygulaması · 2.27.30