Oliver Sacks
“Sanat dalları arasında, müzik hem tam anlamıyla soyut hem de çok içten bir biçimde duygusal olandır”

ecitah, bir alıntı ekledi.
4 saat önce · Kitabı okuyor

Müzik
...
Fısıldar sevmeyi, sevilmeyi,
Müzik donatır yeri göğü.

Dokuza Kadar On, Özdemir Asaf (Sayfa 53 - YKY)Dokuza Kadar On, Özdemir Asaf (Sayfa 53 - YKY)
Hasan Ali Dinçkan, Ateşin Şarkısı'ı inceledi.
5 saat önce · Kitabı okudu · 5 günde · Beğendi · 9/10 puan

Müzik notaları arasına sıkışmış hayatların anlatıldığı bana göre güzel bir kitap.Şimdiye kadar okuduğum tes gerittsen kitaplarının akışına hiç benzemiyor.Okurken bir cinayet ve gerilim bekliyordum.İçinden müthiş bir aşk hikayesi başladı.Okuyunca pişman olmayacağınız bir kitap.İyi okumalar.

Scotland, bir alıntı ekledi.
9 saat önce

Bunu yapması gerçekten de bir hataydı.
Gecenin geç bir vaktiydi - kuşkusuz.
Zor bir gün geçirmişti - kuşkusuz.
Geminin ses sisteminde içli bir müzik çalmaktaydı - kuşkusuz.
Ve kuşkusuz, bir parça da sarhoştu.
Diğer bir deyişle, kişiyi ruhunun derinlikleri bakma nöbetine sokacak bütün şartlar mevcuttu, ama yaptığı yine de kesinlikle hataydı.

Hayat, Evren ve Her Şey, Douglas Adams (Sayfa 81)Hayat, Evren ve Her Şey, Douglas Adams (Sayfa 81)
Esra Taşkın, bir alıntı ekledi.
10 saat önce · Kitabı okudu · 7/10 puan

Sınırlamak her zaman güçtür. Dünya bir bütündür, hayat bir bütündür. En hoş ve harika eylemler biraz şiddet içerir... Örneğin, sevişme eylemi; örneğin, müzik.

Otomatik Portakal, Anthony Burgess (Sayfa 102 - Türkiye İş Bankası  (Kültür Yayınları))Otomatik Portakal, Anthony Burgess (Sayfa 102 - Türkiye İş Bankası (Kültür Yayınları))

Müzik, söylenemeyen ve hakkında sessiz kalmanın imkansız olduğu şeyleri ifade eder.

Victor Hugo

bu bilgicikler de şuracıkta sevimli sevimli dursun..
ORTA ÇAĞ-------------------------

Orta Çağ: 375’te kavimler göçüyle başlar,1453 yılında istanbul’un fethine kadar sürer.

Orta Çağ (Middleage) Milattan Sonra 5. yüzyıl ve 13. yüzyıllar arasını kapsayan zaman dilimine verilen addır. Bu kelime 17. yüzyıldan beri Avrupa tarihi sözkonusu olduğunda, kullanılmaya başlanmıştır. Bu kavram, genellikle insanların öznel bilincinde biçimlendiği için kesin başlangıç ve bitiş noktalarından söz edilemez. Ancak, bütün bu nedenlere rağmen, tarih kitaplarında Roma imparatorluğunun bölünme tarihi (M.S. 395) yada son Batı Roma İmparatorluğunun düşüş tarihi ( 476) gibi noktalar Ortaçağın başlangıcı olarak alınmaktadır. Bitiş noktaları ise, İstanbul'un fethi ( 1453); İtalyan kaşif Kristof Kolomb'un Yeni Dünya'yı ( Amerika) keşif (1492); Din savaşları olarak bilinen 30 Yıl Savaşlarını sona erdiren Westphalia Antlaşması ( 1648); Fransız Devrimi ( 1789) gibi siyasi tarihte önemli sonuçlar doğuran tarihler sayılmaktadır.

Ortaçağ kavramı tarihte ilk defa Rönesans düşünürleri tarafından geliştirildi. Bunlar kendi dönemlerini, Roma İmparatorluğunda yaşanan parlaklık ve "yeniden doğuş" dönemleri arasında bir geçiş dönemi olarak görmektedirler. Roma'da yaşanan uygarlığın kendi dönemlerinde yeniden canlandığını görüyorlardı. Roma İmparatorluğu ile, kendi dönemlerine kadar geçen karanlık dönem için bu tabiri kullandılar.

Bu olumsuz değerlendirmelere karşın, Ortaçağ büyük siyasal, ekonomik, kültürel, toplumsal ve sanatsal değişimlerin yaşandığı bir dönemdir.

RÖNESANS-------------------------
İlk kez İtalyan sanatçı Giorgio Vasari tarafından Vite'de kullanılmış, 1550 yılında basılmıştır. Rönesans teriminin kökeni Fransızca'dır. Fransız tarihçi Jules Michelet tarafından kullanılmış ve İsviçreli tarihçi Jacob Burckhardt tarafından geliştirilmiştir. (1860'larda). Yeniden doğuş iki anlamı içerir


AYDINLANMA-------------
Avrupa 'da düşünce alanında en köklü değişimlerin yaşandığı dönem 18. yüzyıldır. Buyurucu ve değişmez kurallar ortaya koyan dinsel inanışlara ve bunlardan kaynaklanan skolastik (dogmatik) düşünceye karşı; aklın, deneyimlerin, kuşku ve araştırmaların ön plana çıkarılmasıdır.

Aydınlanma ÇağıSosyal Bilgiler Terimi Olarak Aydınlanma Çağı:
Aydınlanma, 18. yüzyılda Avrupa'da ortaya çıkan ve her konuda akla öncelik tanıyan düşünce sistemine Aydınlanma, bu düşünce sisteminin etkisiyle bilim ve felsefede büyük gelişmelerin olduğu bu yeni döneme Aydınlanma Çağı denmiştir.
Aydınlanma Çağı'nda "aklın kullanılması ile doğru bilgiye ulaşılabileceği" fikri temel alınmıştır.

Bu dönemin önemli bilim insanları;
- Newton (Nivton); fizik ve matematik alanında çalıştı.
- Copernik (Kopernik); Evrende Güneş merkezli bir sistem olduğunu ve Dünya'nın Güneş çevresinde döndüğünü kanıtladı.
- Galileo; Dünya'nın yuvarlak olduğunu ispatladı.
- Descartes (Dekart); analitik geometriyi geliştirdi.
- Jean Jacgues Rousseau (Jan Jak Russo); toplumsal alanda önemli eserler verdi.
- Mozart, Bach (Bah) gibi besteciler müzik alanında önemli başarılar elde etti.

KAYNAK:web

Elif Sena, bir alıntı ekledi.
15 saat önce · Kitabı okuyor

Judy, bir yerde bir şey okudum, ilk hatıranın evinizi dolduran müzik olduğunu söylemişsin. Bir gün, beklenmedik bir anda o müzik pencereden kaçıp gidebiliyor. Geri kalan bütün hayatını onu bulmaya çalışarak geçirebiliyorsun.

Postacı Kapıyı Çalmayacak, Ava Dellaira (Sayfa 49)Postacı Kapıyı Çalmayacak, Ava Dellaira (Sayfa 49)
Yusuf, bir alıntı ekledi.
18 saat önce · Kitabı okudu · İnceledi · 8/10 puan

Zırıltı yerine gerçek müzik, eğlence yerine kıvanç, para yerine ruh, gelişigüzel etkinlikler yerine gerçek eylem, oyun yerine gerçek tutku arayan birine bu sevimli dünya yurt olamaz.

Bozkırkurdu, Hermann HesseBozkırkurdu, Hermann Hesse