Dervişmisali, bir alıntı ekledi.
9 saat önce

Nef'i-17.yy
Cihanun ‘izz ü cahın böyle iz’an eyledüm ben kim
İşigünde kul olmak dehre sultan olmadan yegdür

Dünyanın değerine, makam ve mevkisine şöyle kanaat getirdim ki,
Devrin sultanı olmaktansa senin kapında kul-köle olmak daha iyidir.

Tutiname, Süleyman TevfikTutiname, Süleyman Tevfik

"Bir nefes dîdâr için bin cân fedâ gitsem n'ola?
Nice demlerdür esir-i iştiyâkıdur gönül"
(Nef'i)

Nef'î'ye bulaşmayacaktın :)
Şimdi hayli sühan-verûn içre,
Nef’î mânendi var mı bir şair?
Sözleri Seba-i Muallâka’dır
İmrülkays kendidir kâfir!”

imdi birçok güzel söz söyleyen arasında Nef’î'ye denk olan bir şair var mıdır? Sözleri Kâbe’nin duvarlarına asılan şiirler gibi güzeldir Ama kendisi İmrülkays'tır kâfir!)

Şeyhülislâm Yahya Efendi

Bize kâfir demiş Müftî Efendi,
Tutayım ben ana diyem Müselmân,
Vardıkda yarın Rûz-i Cezâ’ya,
İkimiz de çıkarız anda yalan!”

(Şeyhülislam bana kâfir demiş, Ben de tutup ona Müslüman diyeyim Yarın kıyamet gününde İkimiz de yalancı çıkarız.)

Nef

Nef'i
Gönül ne gök, ne elâ, ne lâciverd arıyor
Ah bu gönül, bu gönül kendine derd arıyor.

Nef'i-17.yy
Aşk mühlik yar gafil mübtelalar n’eylesin
Birbirine derdini inkar güç ikrar güç

Aşk helak eder, sevgili dertten anlamaz, aşık ne yapsın. Böyle bir çileyi inkar da zor kabul de.

Nef’î bize ne gamze gerek ne nigâh-ı dost‬
‪Biz mâilüz güzellerin en bî-vefâsına ‬

‪ / Nef’î‬

‪(Ey Nef'î, ona tutulmamız için bize yan bakışına veya dostça bakışına gerek yok.‬
‪Biz güzellerin en vefasızına aşığız zaten.)‬

Nef’î bize ne gamze gerek ne nigâh-ı dost
Biz mâilüz güzellerin en bî-vefâsına

Nef’î

Ey Nef'î, ona tutulmamız için bize yan bakışına veya dostça bakışına gerek yok.
Biz güzellerin en vefasızına aşığız zaten.

Tûtî-i mu'cize-gûyem ne desem lâf değil
Çerh ile söyleşemem âyînesi sâf değil

Ehl-i dildir diyemem sînesi sâf olmayana
Ehl-i dil birbirini bilmemek insâf değil

Yine endîşe bilir kadr-i dür-i güftârım
Rûzigâr ise denî dehr ise sarrâf değil

Girdi miftâh-ı der-i genc-i ma'ânî elime
Âleme bez-i güher eylesem itlâf değil

Levh-i mahfûz-ı suhandir dil-i pâk-i Nef
Tab'-ı yârân gibi dükkânçe-i sahhâf değil

-GÜFTE: Nefi
-BESTE: Itri