• Nefretini yarışa sokma!
  Zaten böylesi bir yarışın kazananı olmaz!

  Savunmasız çocukların tecavüze uğradı; ve bunu “gâvur dediklerin” değil, “din kardeşim” dediklerin yaptı.
  Ne yaptın o zaman? Salladın mı dünyayı, yıktın mı yeri göğü? Pişman ettin mi onları yaptığına? “Geçit vermem” dedin mi?
  HAYIR!

  Bugün Ayasofya için “sevinç” maskesi altında “nefret” kusuyorsun!
  Ne zaman UYANACAKSIN?
  Ayasofya zaten BİZİM! İster müze yaparız, ister cami.

  Övündüğün şeye bak!

  Cumhuriyetine düşman olmayı bırak artık. Bu, kimseye hiçbir şey kazandırmayacak!

  Şurada sessizce kitabımızı okurken bile huzur vermiyorsun.

  Senin bu hâlin ne olacak???
 • Ümitvar olunuz; şu istikbal inkılabı içinde en yüksek gür sada, İslamın sadası olacaktır. Bediüzzaman Said Nursi

  Herşeyi maddiyatta arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise maneviyata kördür. Bediüzzaman Said Nursi

  Acaba şu vazife-i ubudiyet (kulluk vazifesi) neticesiz midir?
  Ücreti az mıdır ki sana usanç veriyor Bediüzzaman Said Nursi

  İslediğimiz her bir günah, kafamiza giren her bir süphe, kalb ve ruhumuzda yaralar açar. Bediüzzaman Said Nursi

  Çaresi bulunan şeyde acze, çaresi bulunmayan şeyde ceza’a iltica etmemek gerektir. Bediüzzaman Said Nursi

  Sünnet-i seniye edeptir. Hiçbir meselesi yoktur ki altında bir nur bir edep bulunmasın. Bediüzzaman Said Nursi

  Herşey hakikaten güzeldir. Ya bizzat güzeldir veya neticeleri itibariyle güzeldir. Bediüzzaman Said Nursi

  Nasıl ki ; Fatiha Kuran’a, insan kainata fihristedir; namaz da hasenata fihristedir. Bediüzzaman Said Nursi

  Her söylediğin dogru olmalı, fakat her doğruyu her yerde söylemek dogru değildir. Bediüzzaman Said Nursi

  Medeniyet atmaksa iffet ve arı (utanmayı), medenidir afrika yamyamları. Bediüzzaman Said Nursi

  İman hem nurdur hem kuvvettir, hakiki imani elde den adam kainata meydan okuyabilir Bediüzzaman Said Nursi

  İmana gel ki elemden emin olasın; kadere teslim ol ki selamette kalasın. Bediüzzaman Said Nursi

  Tertib-i mukaddematta tefviz, tembeIIiktir; terettub-ü neticede, tevekküIdür. Bediüzzaman Said Nursi

  Cesed-i insan; havaya, suya, gıdaya muhtaç olduğu gibi, ruh-u insan da namaza muhtaçtır. Bediüzzaman Said Nursi

  Şimdiden görüyorum ki: yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Bediüzzaman Said Nursi

  Pirenin midesini tanzim eden, manzume-i şemsiyeyi de o tanzim etmiştir. Bediüzzaman Said Nursi

  Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki, bütün vaktini ona sarfediyorsun! Bediüzzaman Said Nursi

  Kur’an kalblere kuvvet ve gıdadır, ruhlara şifadır. Gıdanın tekrarı, kuvveti arttırır. Bediüzzaman Said Nursi

  Kendini beğenen belayı bulur, zahmete düşer; kendini beğenmeyen sefayı bulur, rahmete girer. Bediüzzaman Said Nursi

  Haksızlığı hak zanneden adamlara karşı hak dava etmek, hakka bir nevi haksızlıktır. Bediüzzaman Said Nursi

  Ölümü düşünmeme, kalbin paslı olmasından ileri gelir; ölüm korkusu da yakinin azlığından. Bediüzzaman Said Nursi

  İhsan-ı ilahiden fazla ihsan ihsan değildir. Herşeyi olduğu gibi tavsif etmek gerekir. Bediüzzaman Said Nursi

  Eğer bilsen gayret ne kadar hayırlı bir iştir. Ömrünü bir dakika boşa geçirmezdin. Bediüzzaman Said Nursi

  Vicdan kalp penceresinden bakar. Akıl gözünü kapasa da vicdanın gözü daima açıktır. Bediüzzaman Said Nursi

  Allah için işleyiniz. Allah için görüşünüz. Allah için çalışınız Bediüzzaman Said Nursi

  Herşey, cenab-ı hakk’ın takdiriyledir. Bediüzzaman Said Nursi

  İnsan arzuyu fikir zanneder. Bediüzzaman Said Nursi

  Allah’ım madem sen varsın ve bakışın, giden gitsin, sen bana yetersin. Bediüzzaman Said Nursi

  Sizin herşey’iniz muhafaza ediliyor. Her ameliniz yazılmıştır. Bediüzzaman Said Nursi

  Bin kere vaadedeceğine bir kere vaadini yerine getir. Bediüzzaman Said Nursi

  Sen başıboş olmadığın gibi, bu hadiseler de başıboş olamazlar. Bediüzzaman Said Nursi

  Hayat sebebiyle karınca küreden büyük olur. Bediüzzaman Said Nursi

  Şu alemde mü’minin mü’mine karşı en büyük yardımı dua iledir. Bediüzzaman Said Nursi

  Dinleyen söyleyenden daha iyi anlar. Bediüzzaman Said Nursi

  Cenab-ı hakk’ın rızası ihlas ile kazanılır. Bediüzzaman Said Nursi

  Cennet ucuz değil, cehennem dahi luzumsuz değil. Bediüzzaman Said Nursi

  Bismillah her hayrın başıdır. Bediüzzaman Said Nursi

  Hastalık, sabun gibi, günahların kirlerini yıkar, temizler. Bediüzzaman Said Nursi

  Zalimler için, yaşasın cehennem. . . Bediüzzaman Said Nursi

  Zulme rıza zulümdür; tarafdar olsa, zalim olur. Bediüzzaman Said Nursi

  Dünya seyyar bir ticaretgahtır. Öyle ise alış-verişini yap, gel. . . Bediüzzaman Said Nursi

  Ben nefsimi herkesten ziyade nasihata muhtaç görüyorum. Bediüzzaman Said Nursi

  Göz öyle bir hassedir ki, ruh bu alemi o pencereden seyreder. Bediüzzaman Said Nursi

  Arı su içer, bal akıtır; yılan su içer, zehir akıtır Bediüzzaman Said Nursi

  Ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur. Bediüzzaman Said Nursi

  İnsanları canlandıran emeldir; öldüren ye’stir. Bediüzzaman Said Nursi

  Nasihat istersen, ölüm yeter. Bediüzzaman Said Nursi

  Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen, hayatından lezzet alır. Bediüzzaman Said Nursi

  Kabir var, kiç kimse inkar edemez. Ister istemez herkes oraya girecek Bediüzzaman Said Nursi

  Dünya bütün şaşasıyla ahirete nisbeten bir zindan hükmündedir. Bediüzzaman Said Nursi

  Zulmüyle abad olanin ahiri berbad olur! Bediüzzaman Said Nursi

  Ey nefsim! Deme zaman değişmiş, çünkü ölüm değişmiyor. Bediüzzaman Said Nursi

  Namazın manası cenab-ı hakkı tesbih, tazim ve şükürdür. Bediüzzaman Said Nursi

  Menfaat üzerine dönen siyaset, canavardir. Bediüzzaman Said Nursi

  Ey arkadaş! İnsan da başıboş, serseri, sahibsiz bir hayvan değildir. Bediüzzaman Said Nursi

  Söhret, insanın malı olmayanı dahi insana maleder. Bediüzzaman Said Nursi

  Misafir olan kimse, beraberce getiremediği bir şeye kalbini bağlamaz. Bediüzzaman Said Nursi

  Her bir şefkat sahibi, başkasını mesrur etmekten memnun olur Bediüzzaman Said Nursi

  Kainatta en yüksek gerçek imandır, imandan sonra namazdır. Bediüzzaman Said Nursi

  Allah’a tevekkül edene allah kafidir. Bediüzzaman Said Nursi

  Nefsini ıslah etmeyen, başkasını ıslah edemez. Bediüzzaman Said Nursi

  En bedbaht, en muzdarib, en sıkıntılı; işsiz adamdır. Zira atalet ademin biraderzadesidir; sa’y, vücudun hayatı ve hayatın yakazasıdır. Bediüzzaman Said Nursi

  Arzı ve bütün nucum ve sumuşu tesbih taneleri gibi kaldıracak ve çevirecek kuvvetli bir ele malik olmayan kimse, kainatta dava-yı halk ve iddia-yı icad edemez. Zira herşey, herşeyle bağlıdır. Bediüzzaman Said Nursi

  Sevgiyi sevip düşmanlığa düşman olmak, inançla coşan bir kalbin en mümeyyiz vasfıdır. Herkesten nefret ise ya gönlü şeytana kaptırmışlık veya bir cinnet eseridir. Sen insanı sev; insanlığa hayran ol. . Bediüzzaman Said Nursi

  Deli adama iyisin, iyisin denilse iyileşmesi, iyi adama fenasın, fenasın denilse fenalaşması nadir değildir . Bediüzzaman Said Nursi

  Tabiat, misali bir matbaadır, tabi’ değil; nakıştır, nakkaş değil; kabildir, fail değil; mistardır, masdar değil; nizamdır, nazım değil; kanundur, kudret değil; şeriat-ı iradiyedir, hakikat-ı hariciye değil. Bediüzzaman Said Nursi

  Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde fani dünya da bıraktığın eserlere de kıymet verme. Bediüzzaman Said Nursi

  Evet bir incir çekirdeğinden koca bir incir ağacını ve ince bir sap ile koca bir kavunu bağlayıp çıkaran kudrete hiç bir şey ağır gelmez. Bediüzzaman Said Nursi

  Bu müthis düşmanlarınıza karşıi zırhınız, kur’an tezgahında yapılan takvadır. Ve siperiniz, resul-i ekrem’in sünnet-i seniyyesidir. Ve silahınız, istiaze ve istigfar ve hifzi ilahiyyeye ilticadır. Bediüzzaman Said Nursi

  Şu gecenin sabahı, şu kışın baharı, ne kadar muhakkak ve kat’i ise haşr’ın sabahı, berzah’ın baharı da o kadar muhakkak ve kat’idir. Bediüzzaman Said Nursi

  Azametli bahtsız bir kıt’anın, şanlı tali’siz bir devletin, değerli sahibsiz bir kavmin reçetesi; ittihad-ı islamdır. Bediüzzaman Said Nursi

  Hem rezzak sensin! Çünkü biz rızka muhtacız, elimiz yetişmiyor. Demek bizi yapan ve rızkımızı veren sensin Bediüzzaman Said Nursi

  Şükrün mikyası; kanaattır ve iktisattır ve rızadır ve memnuniyettir. . .
  Şükürsüzlüğün mizanı; hırstır ve israftır, hürmetsizliktir, haram helal demeyip rastgeleni yemektir. Bediüzzaman Said Nursi

  Cenab-ı hakkı bulan neyi kaybeder? Ve o’nu kaybeden neyi kazanır? Yani; o’nu bulan her şeyi bulur, o’nu bulmayan hiçbir şeyi bulamaz, bulsa da başına bela olur Bediüzzaman Said Nursi

  Her kim kendisini Allah’a malederse, bütün eşya onun lehinde olur. Ve kim allah’a mal olmasa, bütün eşya onun aleyhinde olur. Allah’a mal olmak ise, bütün eşyayı terk ve her şeyin ondan olduğunu ve ona rücu edeceğini bilmekle olur Bediüzzaman Said Nursi

  Dünyanın lezzetleri, zevkleri ve zinetleri halıkımızı, malikimizi ve mevlamızı bilmediğimiz takdirde cennet bile olsa cehennemdir. Bediüzzaman Said Nursi

  Hakiki zevk ve elemsiz lezzet ve kedersiz sevinç ve hayattaki saadet yalnız imandadır ve iman hakikatleri dairesinde bulunur Bediüzzaman Said Nursi

  Sonra, ben cemiyetin iman selameti yolunda ahiretimi de feda ettim. Gözümde ne cennet sevdası var, ne cehennem korkusu. Cemiyetin, yirmibeş milyon türk cemiyetinin imanı namına bir said değil, bin said feda olsun. Kur’anımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa cenneti de istemem; orası da bana zindan olur. Milletimizin imanını selamette görürsem, cehennemin alevleri içinde yanmağa razıyım: çünki; vücudum yanarken, gönlüm gül-gülistan olur. Bediüzzaman Said Nursi

  Kendini başıboş zannetme. Zira şu misafirhane-i dünyada nazar-ı hikmetle baksan; hiçbir şeyi gayesiz, nizamsız göremezsin. Nasıl sen nizamsız, gayesiz olabilirsin. Bediüzzaman Said Nursi

  Bana, ‘sen şuna buna niçin sataştın? ‘ diyorlar. Farkında değilim. Karşımda müdhiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor, imanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeğe, imanımı kurtarmağa koşuyorum. Yolda biri beni kösteklemek istemiş de ayağım ona çarpmış. Ne ehemmiyeti var? O müthiş yangın karşısında bu küçük hadise bir kıymet ifade eder mi? Dar düşünceler! Dar görüşler! Bediüzzaman Said Nursi

  Her yeni gün, sana hem herkese, bir yeni alemin kapısıdır. Eğer namaz kılmazsan, senin o günkü alemin zulümatlı ve perişan halde gider Bediüzzaman Said Nursi

  Gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat’iyetinde gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek Bediüzzaman Said Nursi

  Ömür kuşu da şimşek gibi geçmekte olup, seni kabir yuvasında hemen hemen nerede ise yumurtlamak üzeredir. Bediüzzaman Said Nursi

  Allah’ı tanıyan ve itaat eden, zindanda da olsa bahtiyardir. . . O’nu unutan, sarayda da olsa, zindandadır, bedbahttır. Bediüzzaman Said Nursi

  Sultanı kainat birdir, herşeyin anahtarı o’nun yanında, herşeyin dizgini onun elindedir. Herşey o’nun emriyle halledilir Bediüzzaman Said Nursi

  İnsan ebed için yaratılmıştır. Onun hakiki lezzetleri, ancak marifetullah, muhabbetullah, ilim gibi umur-u edebiyedir. Bediüzzaman Said Nursi

  Faniyim, fani olanı istemem.
  Acizim, aciz olanı istemem.
  Ruhumu rahman’a teslim eyledim; gayr istemem.
  İsterim, fakat bir yar-ı baki isterim.
  Zerreyim, fakat bir şems-i sermed isterim.
  Hiç ender hiçim, fakat bu mevcudatı umumen isterim. Bediüzzaman Said Nursi

  Gururu birak, seni yaratani düsün, kabre girecegini bil, öyle hazirlan.
  Her söyledigin hak olsun fakat her hakki söylemek senin hakkin degildir:
  “Ömrün kisa ise; ebedi bir ömrün var, merak etme Bediüzzaman Said Nursi

  Nimetin devamı zatından daha kıymetlidir. Lezzetin devamı lezzetten daha lezizdir. Cennette devam, cennetin fevkindedir Bediüzzaman Said Nursi

  İslamiyet güneş gibidir, üflemekle sönmez! Gündüz gibidir, göz kapamakla gece olmaz! Gözünü kapayan yalnız kendine gece yapar! Bediüzzaman Said Nursi

  Madde inceldikçe mana kuvvet kazanır; ceset disipline edildikçe ruh adeta melekleşir. Insan işte bu farklı dünyaların berzahı hüviyesinde yaratılmıştır. Bediüzzaman Said Nursi
 • Bir kere kendini duygularına kaptır, bir anlığına şuurunu susturup, düşünmeden, esas aramadan hakaret et, nefret et, birini sev, daha doğrusu boş durmamak için bir şeyler yap bakalım.
 • Kendini seven insanları sevmeme karşın kendini öne süren insanlardan nefret ederim. Kendini öne süren insanlar genellikle güç peşinde koşar ve başkalarını ezerler...
 • yalnızlığımı elimden aldıkları halde gerçekten benimle olmayanlardan da nefret ederim.
  Irvin D. Yalom
  Sayfa 321 - Ayrıntı Yayınları
 • Fakat asıl dikkatini çeken, gri renkli şık trençkotuyla dikilen üçüncü adam oldu. Diğer ikisi bu adamın uzantıları gibiydi; sanki silahı tutan aslında bu adamdı. Harry’ye en tuhaf gelen şeyse ne feminen sayılabilecek şıklığı, ne gözlerinin altında ve üzerinde net biçimde görünen, insanı makyaj yaptığına dair kuşkulandıran kirpikleri, ne burnu, ne çenesi, ne de yanaklarının narin biçimiydi. Zarif biçimde kesilmiş, teşkilat standartlarına göre hayli uzun, hacimli ve grili siyahlı saçları da değildi. Tenine yayılan ve onu asit yağmuruna tutulmuş gibi gösteren çok sayıda minik, renksiz cilt lekesi hiç değildi. Hayır, Harry’yi şaşırtan şey nefretiydi. Delici bakışlarındaki nefret. Harry’nin az kalsın beyaz ve sert bir cisimmiş gibi somut halde göreceği, öylesine yoğun bir nefret.
  Jo Nesbo
  MIKAEL BELLMAN
 • «Öyleyse, kendi duygularıma seninkilerden fazla önem verdiğime inanıyorsun, öyle mi, Cathy? Hayır, Bay Heatchliff'ten nefret ettiğim için değil, o benden nefret ettiği için seni oraya göndermek istemiyorum. O öyle
  iblis ruhlu bir adamdır ki nefret ettiği kimselere fenalık etmekten, en küçük bir fırsat yakalayınca onları mahvetmekten keyif alır. Onunla karşılaşmadan
  Linton'la arkadaşlık kuramayacağını biliyordum.Benim yüzümden Heathcliff'in senden de nefret edeceği belliydi, işte, başka bir şey için değil, salt senin iyiliğin için Linton'ı bir daha görmeyesin diye önlem aldım. Bunları
  sen büyüdüğün zaman bir bir anlatacaktım.
  Şimdi de bunu yapmakta geciktiğim için üzgünüm.»