Şule Akçay, bir alıntı ekledi.
11 saat önce · Kitabı okuyor

"Bazı hikayeler bir kerede anlatıldığında ya da bir kerede dinlenildiğinde daha cılız bir etki bırakır insanın üstünde;bazı hikayelerse, parça parça gün ışığına çıktıkça neredeyse özel bir güç,gerçeküstü bir nitelik,insanın var oluş nedenlerine uzanan bir derinlik kazanır."

Kadından Kentler, Murathan Mungan (Sayfa 66 - Metis Yayınları)Kadından Kentler, Murathan Mungan (Sayfa 66 - Metis Yayınları)
Mehmet Şahin ÇİL, bir alıntı ekledi.
16 saat önce · Kitabı okuyor

Ünlü İslam filozofu Kindî’ye göre üzüntü sevilenlerin kaybından ve isteklerin gerçekleşmemesinden kaynaklanan psikolojik bir rahatsızlıktır. Oysaki filozofumuza göre hiç kimsenin bütün isteklerini elde etmesi mümkün olmadığı gibi sevdiği her şeyi sonuna kadar elde tutması da mümkün değildir. Bunun nedeni içinde bulunduğumuz oluş ve bozuluş dünyasında değişmezlik ve sürekliliğin olmamasıdır. Oysa akıl ve gönül alemine ait olan şeyler için değişmezlik ve süreklilik söz konusu edilebilir.

İnsanlar Uyurlar, Ölünce Uyanırlar, Emre Dorman (Sayfa 72)İnsanlar Uyurlar, Ölünce Uyanırlar, Emre Dorman (Sayfa 72)
Gökhan Özkan, bir alıntı ekledi.
Dün 03:11 · Kitabı okuyor · Beğendi · 10/10 puan

İnsanın dünyadaki var oluş sebebi; idealleri, inançları ve fikirleri uğruna çalışmak, bu uğurda gayret göstermektir. Bu nedenle idealist insanlar; hiç bir ideali olmayan, dünyadaki her şeyi kendi menfaatleri ile değerlendirenlere göre ahlaki açıdan daha üstündür.

Haliç'te Yaşayan Simonlar, Hanefi Avcı (Sayfa 387 - Angora Yayıncılık)Haliç'te Yaşayan Simonlar, Hanefi Avcı (Sayfa 387 - Angora Yayıncılık)
Dervişmisali, bir alıntı ekledi.
 24 May 20:08

Nevizade Ata'i-17.yy
Aşktır cezbe-i sübhan-ı vedud
Aşktır cevher-i derya-yı vücud
Aşktır cevher-i iksir--i kemal
Aşktır lem’a-i hurşid-i cemal
Aşktır şule-i bezm-i alem
Aşk ile geldi vücuda adem
Aşktır silsile-i Cenban-ı Hüda
Aşka dilbeste olur şah-ü geda
Aşk ile dinle Atai'nin sözünü
Bildirir ademe kendi özünü

Allah’ın insanlara verdiği en büyük cezbe aşktır. Aşk, varlık deryasının cevheridir. Aşk, güzellik, güneşinin parıltısı, kemal iksirinin cevheridir. Aşk Allah’ın yaratıcılık gücü, zincirinin bir halkası ve insanın var oluş sebebidir. Padişah da dilenci de aşktan kurtulamaz ve onun esiri olur. Atai'nin sözünü aşkla dinle. İnsana insan olduğunu, kendi özünü öğreten yine aşktır.

Tutiname, Süleyman TevfikTutiname, Süleyman Tevfik
MAVİ DÜŞ - OKURGEZER, bir alıntı ekledi.
24 May 15:48 · Kitabı okuyor · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Eğer var oluş, var olmamaktan
daha iyi olmasaydı, hiçbir varlık olmazdı.

Aforizmalar, Halil Cibran (Sayfa 31 - Avrupa Yakası Yayıncılık)Aforizmalar, Halil Cibran (Sayfa 31 - Avrupa Yakası Yayıncılık)
mehmet rauf güler, bir alıntı ekledi.
 24 May 14:43

İnsan / Eşref-i Mahlukat
Yüce Allah, insanı, "en güzel" tanımlamasıyla nitelendirdiği bir "oluş" içinde yaratmıştır (93/Tin: 4). İnsanın yaratılışındaki aşamaları bildiren bir dizi ayetin ardından, Yüce Allah'ın kendisi hakkında "Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah ne yücedir!.." (23/Müminun: 12-14) buyurmasıysa, bu "en güzel" nitelemesinin anlamını, kapsamını, derinliğini ve değerini daha açık bir biçimde ortaya koyar. Yüce Allah'ın yaratmış bulunduğu bu "en güzel"e ikramı da en büyük olmuştur. Ona kendi "ruh"undan üflemiş (15/Hicr: 29; 38/Sad: 72); "Eşya'nın İsimleri"ni öğretmiştir. (2/Bakara· 31-33). Melekleri, ona secde etmeye çağırmış, onlar da secde etmiş, yalnız "iblis" secdeden kaçınmıştır (2/Bakara: 34; 7/A'raf: 11; 15/Hicr: 29; 17/İsra: 61; 18/Kehf: 50; 20/Taha: 116; 38/Sad: 72-76). Yaratılışının ardından, onu, Cennet'te oturtturmuş (2/Bakara; 34; 7/A'raf: 12; 17/İsra: 61;38/Sad: 74-76); derken, "Yasak Ağaç"tan yemeleri üzerine (2/Bakara: 35; 7/A'raf: 19) Yeryüzüne indirmiştir (7/A'raf: 22; 20/Taha: 121-123). İnsan, "üzerinde halife olmak" üzere (2/Bakara: 30 ) yaratıldığı Yeryüzünde, bir süre için yerleşip, geçinecektir (2/Bakara: 36; 7/A'raf: 24). Bu süre içinde, onlara yol göstericiler gelecek (2/Bakara: 38), içlerinden doğru yolu seçenler için hiçbir korku da söz konusu olma yacaktır (2/Bakara: 38; 20/Taha: 123). Yüce Allah, insanı indirdiği Yeryüzünü de insanın yaşamasına en elverişli bir biçim de yaratmış, düzeltmiş, döşemiş, donatmış; böylece insanoğluna olan lütuf ve keremini bu nimetlerle arttırmıştır. Kur'ân-ı Kerim'de bunu bildiren onca çok ayet vardır ki, bu kitabı bütünüyle onların anlamlarına ayırsak bile yetmeyecektir. Bu yüzden, yalnızca birkaç ayetin anlamını vererek yaratılmışların bu "en güzel"ine olan ikramı örneklendirmek yoluna gidecek, bu kadarıyla yetineceğiz: "O, Yeryüzünü size bir döşek ve göğü de bina kıldı. Gökten su indirip, onunla size rızık olmak üzere ürünler meydana getirdi."(2/Bakara: 22)

İnsan, Zübeyir Yetikİnsan, Zübeyir Yetik

Salih Mirzabeyoğlu
Gözyaşı yüklü bulut toprak altında kaynak
Sakarya'nın derdine kıvrılır Yeşilırmak

Bizdendir onun âşkı emanet ve anahtar
Benzerler benzeşirler zamanı işte akar

Nasıl ki Allah emri O ol deyince olur
Yeşilırmak nefsinde emre uyarken budur

Fikir aşk ve hürriyet ayrılmazlar güzelden
Sırrı malûm sırrında sözleşmişler ezelden

O ki güneşe ayna akis kapan bir görgü
Yıldız yıldız kıvılcım yeni çağda bir örgü

İşte düğümün ucu işde insan ve toplum
Sakarya'nın kalbinde zaman ölçümü buldum

Ne varlık ne de oluş yok da yoktu bir zaman
Ruhum eşyadan gafil ne zaman ne de zaman

Hayat dediğin masal çırpınan suyun sesi
Tek marifet dünyada harcamamak nefesi

İmân sahici imân ateş hattında koşu
Bir günü bir gününe eş olmama buluşu

Yeşilırmak'da hamle sahibi ona kefil
Sakarya'nın ruhunu lif lif açan yeni dil

Fikir fiil ve sanat tek gaye gerçek emek
Bütün dava olmakta Allah'a görünerek

Budur insan rüyâsı gecenin yarısında
Karayılan yelkovan ve akrep arasında

İnkılâba dayanmış saatler döne döne
Büyük Doğu bayrağı İBDA ile en öne

Mânâsını öğrenmiş kurtuluş alayları
Hakikat çevresinde şehitlik adayları

Toplum nedir bilmişler inananlar elele
Sümüklüler kovulmuş ayıklanmış hergele

-'Selam size akıncı!'-'Size selam!' iâde
Doğruyu Allah bilir bizce tamadır vâde

1984

Hakan Kaçmaz, Kabil'i inceledi.
23 May 22:03 · Kitabı okudu · Beğendi · 7/10 puan

Tarih içinde şimdiki zamana yolculuğunun çarpıcı bir örneğini inceleme fırsatı sunulmuş şahane bir eser.
Var oluş ve yok oluşun aynı anda anlatıldığı, iyi ve kötünün göreceli bir şekilde betimlendiği, tarih boyunca kavimlerin, peygamberlerin başından geçen farklı bir bakış açısıyla anlatıldığı, insanı düşünmeye ve sorgulamaya sevk eden, soru işaretleri ile dolu tadı damakta kalmış bir çırpıda biten bir roman.

Yusuf K, bir alıntı ekledi.
23 May 19:45

Herakleitos : Her şey değişir; her şey sürekli bir akış içindedir; her şey akar; bir nehre iki kez giremezsiniz; çünkü ikinci seferinde ne o nehir aynı nehirdir, ne de siz aynı sizsiniz. Değişenin altında değişmeyen hiçbir şey yoktur. Değişmeyen tek şey değişmedir ve değişmenin kendisine göre cereyan ettiği yasadır. Kısaca varlık yoktur; oluş vardır veya varlık, oluştur.

Felsefeye Giriş, Ahmet ArslanFelsefeye Giriş, Ahmet Arslan