Brnyz, Otomatik Portakal'ı inceledi.
10 saat önce · Kitabı okudu · 2 günde · Puan vermedi

Kitap kesinlikle çok hoş ders verici nitelikte ancak dilini hiç sevmedim. Yazarından ziyade çevirmenin problem yarattığını düşünüyorum. Her yerde bakarken görürken düşünürken her şeyi dikizlemek olarak çevirmiş. Oysa çeviri eser çevirmen ile yeniden hayat bulmalı bana göre. Yani orijinalinde çok sevilen bir eser çevrildiği dilde aynı etkiyi yaratmiyor ise bu kesinlikle çevirmenin hatasıdır. Çevirmen belli ki Türkçe konusunda pek iyi değil.

Gallizenæ, bir alıntı ekledi.
15 saat önce · Kitabı okuyor · Beğendi

"Sanırım çıldırdı. Yaşamın sırrının çözülecek bir problem değil tecrübe edilecek bir gerçeklik olduğunu söyledi. Bunun üzerine, ona Mentat’ın Birinci Kanunu'nu aktardım: 'Bir süreç durdurularak anlaşılamaz. Anlama, sürecin akışıyla birlikte hareket etmeli, ona karışmalı ve onunla birlikte akmalıdır.' Bu onu tatmin etmiş göründü."

Dune, Frank HerbertDune, Frank Herbert
Emre başatlı, bir alıntı ekledi.
17 saat önce · Kitabı okudu · 9/10 puan

Zihinle olan problem budur ve ne kadar iyi bir zihne sahipsen o kadar çok problemin olur. Daha az zihinler bu problemle çok yüzleşmezler. İki zıtlık arasında takılıp seçim yapamayanlar zihinsel dahilerdir. Ve sonra da kendini bir belirsizlik durumu içinde hisseder.
Sana söylemeye çalıştığım şey bir belirsizliğin içinde olmanın zihnin doğası gereği olduğudur. İki zıtlığın tam ortasında kalmak zihnin doğasıdır. Zihinden uzaklaşıp zihnin tüm oyunlarına tanık olmadığın sürece, hiçbir zaman kararlı olamayacaksın.

Farkındalık, OshoFarkındalık, Osho
Serkan Kökkaya, bir alıntı ekledi.
 20 Mar 12:20

Panik ve koşu bittiğinde anlaşıldı ki sosyolojide tek doğru yoktur. Belki bir gün şu veya bu problem için bir tek izah, tek doğru keşfedilir ama özellikle ''millet'' ve '' milliyetçilik'' sahasında o tek doğru yok ; bir çok teori var.

Millet ve Milliyetçilik, İskender Öksüz (Sayfa 48 - Panama Yayınları)Millet ve Milliyetçilik, İskender Öksüz (Sayfa 48 - Panama Yayınları)
Kitap Kurdu, bir alıntı ekledi.
19 Mar 22:24 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Avlanan bir mürekkepbalığı avının kafasını karıştırmak için sürekli renk ve desen değiştirebiliyor; erkekler cinsel rekabetten kaçınmak için dişi kılığına girebiliyor. Bu meraklı ve inanılmaz esnek yaratıklar kuşlardan, maymunlardan çok istiridyeyle akrabalar ama bulmaca ve problem çözebiliyor, esnek düşünebiliyor, hatta oyun oynayabiliyorlar. Bu da akıllı olsak da etrafımızdaki hayvan dâhileri tanımakta beceriksiz olduğumuzu gösteriyor.

Popular Science Türkiye - Sayı 71, Kolektif (Sayfa 91)Popular Science Türkiye - Sayı 71, Kolektif (Sayfa 91)

Kadınlarda Annelik vazifesinin gereği olan aşırı duygusallık, Akıllarına(Hakikatlere) perde ile günlük hayatta başlarına beladır.
(C_i)

Hadis-i Şerif
"Ey kadınlar, sadaka veriniz istiğfarı çok yapınız. Çünkü bana cehennemlikler gösterildi, çoğu sizler idiniz."

Bunun üzerine o kadınlar: "Ya Resulallah, bizler ne yaptık da cehennemliklerin çoğu bizden olmuş." diye sordular.

Resulullah (a.s.m.) şöyle cevap verdi:

"Çünkü sizler ötekine berikine çokça lanet eder, kocalarınıza karşı nankörlükte bulunursunuz. Ne gariptir ki, kendine hakim akıllı ve dinine bağlı bir kimsenin aklını, sizin kadar eksik dinli hiçbir kimsenin çelebildiğini görmedim."

Kadınlar tekrar sordular:"Aklımızın ve dinimizin noksanlığı nedir, Ya Resulullah?"

Resulullah (a.s.m.) "Kadının şahitliği erkeğin şahitliğinin yarısı değil midir?" diye sordu.

Kadınlar "Evet!.." cevabını verdiler. Resul-i Ekrem Efendimiz izah etti ve tekrar sordu:

"İşte bu aklın eksikliğinden hayız gördüğü zaman [günlerce bekler] namaz kılmaz, Ramazan`da bir müddet oruç tutmaz değil mi?"

Kadınlar, "Evet!.." dediler.

[Hadis için bk. Buhârî, Hayz 6, Zekat 44, İman 21, Küsûf 9, Nikah 88; Müslim, Küsûf 17, (907), İman 132, (79); Nesâî, Küsuf 17, (3, 147); Muvatta, Küsuf 2, (1, 187)]

Açıklama:
Hadisin içinde geçen bazı noktalar, burada söz konusu edilen aklın noksanlığı, geri zekâlı olma anlamında olmayıp, duygusal taraflarının daha fazla olduğuna işarettir. Hadiste bu konu açıklanırken, kadınlara hitaben: “Siz çok lanet okuyorsunuz, kocanızın/yakınlarınızın iyiliklerini inkâr ediyorsunuz.” şeklindeki ifade bunu göstermektedir. Çünkü, kızgınlık anında başkasına lanet okumak veya gördüğü iyiliğini inkâr etmek, duygusal hareket edildiğinin en bariz göstergesidir.

Hükümler çoğunluğa göredir. Bu gün yüzde doksan aile bireyleri, erkek ve kadın olarak, kadınların daha alıngan, daha sabırsız, daha duygusal, işine gelmediği zaman, bazı iyilikleri, güzellikleri -bile bile- inkâr etmeye daha meyyal, ufak meseleleri bile büyütüp problem hâline getirmeye daha yatkındır. İşte, duyguların öne çıktığı bir durumda, akıl devreden tamamen veya kısmen çıkar. Bu da aklın noksanlığı olarak ifade edilir.

Bu duygusal tarafın pozitif bir ayrımcılığı da vardır. İşin ehli olan âlimler, bir erkeğin, kırk yılda ancak varacağı bir velayet mertebesine, bir kadının kırk günde yetişebildiğini söylemektedir.

“Cennet annelerin ayakları altındadır.”hadisinde de bu pozitif ayrımcılığı görüyoruz.

https://sorularlaislamiyet.com/...-mudur-eger-dogruysa

"En büyük problem en küçük problemleri göz ardı etmektir."

Şehrimin Harabiyeti Memleketimin Kıyameti :
Bir memleketin âlimleri ve amirleri düzgün olursa o memleket düzgün olur hadisi şerifi gösteriyor ki hali hazırdaki sorun, problem ve sıkıntılar için başka yerde suçlu aramaya gerek yok.

Yönetimlere talip olanlar ile dini mübini temsil etmeye ve ayakta tutmaya talip olanlar ne kadar düzgün olursa toplum o nisbette düzgün olacağı bu hadisten anlaşılıyor.

Beyan ettiğimiz hadisi şerefi destekleyen "Allah, size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor! Şüphesiz ki Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir." (Nisa suresi, ayet, 58) ayeti kerimesi de gösteriyor ki, dinimiz ehliyet, liyakat, emniyet sahibi kişilerin yönetici ve idareci seçilmesini emrediyor.

Bugün eğitimden, adalete, yerel yönetimden tutun merkez veya taşra yönetime kadar çektiğimiz sıkıntılar, geri kalmışlığımız, rant, hırsızlık, soygun, talan, sahtecilik, sefalet ve haksızlıkların sebebi emniyet, liyakat ve ehliyet sahibi yöneticilerin başta olmaması ve gerçek alimlerin söz sahibi olmamasından kaynaklanıyor.

Elli sene önce ulaşmamamız gereken müferrah bir hayata ve yaşama elli yıl sonra kısmi olarak ulaşmamız,

Avrupa ve Amerika’dan elli sene geride olmamız,

Çağdaş şehir anlayışından uzak bir hayat sürmemiz,

İnsani ve medeni normların gerisinde olmamız,

Akıl, hikmet ve vicdan yerine menfaat çıkar ve ihtirasa mahkum olmamız,

Hala şehir ve köylerimizin çamur deryası içinde olması ve alt yapısının bütün bütün tamamlanmamış olması,

Köylerin hala içme suyu sıkıntısı çekmesi bizleri gerçek suçlulara götürmüyor mu?

Ehliyet sahibi olmayanların araba kullanmasının yasak olduğu bir ülkede,

Ehliyeti olmayanlara yöneticilik vererek ekonomik, idari ve adaletsizlik ve hukuksuzluk kıyameti koparılmış olunmuyor mu?

Emniyet sahibi olmayan insanlara kasalar, hazineler, bütçeler veya bir iş, kurum veya yönetim teslim edip, batırılmış yönetimler ve iflas ettirilmiş kurumlar, haline getirilmesi kıyametin başımıza koparılması olmuyor mu?

Liyakat sahibi olmayan kişileri zorla başkan, yönetici, amir yaparak onların eliyle bütçeler batırılarak, kurumlar iflas ettirilerek, soyguna, talana, yolsuzluğa zemin hazırlanarak kıyamet koparılmış olmuyor mu?

Çok uzaklara gitmeye gerek şu hali hazırdaki şehre bakın şehrin yıllardır gelip giden yerel yönetimlerine bakın, diğer kurumların çürümeye terk edilmiş trilyonluk atıl binalarına bakın, iş ahlakına bakın, imarına ve köhne haline bakın bu manzaralar sizlerde nasıl bir intiba uyandırıyor.

Karar vericilerin basiret feraset ve izandan uzak tercihleri ve seçimleri yüzünden memleketimde ve şehrimde işler liyakat ehliyet ve emniyet sahibi ellerde olmadığı için suiistimal ve israf kıyametleri kopuyor.

Karar vericilerin kişisel çıkar menfaat hırs menfaat ve yanlış tercihleri yüzünden kifayetsiz, yeteneksiz, beceriksiz yöneticilerin eliyle nice talan soygun zarar ve vurgun kıyametleri kopuyor.

Maalesef karar vericilerin, denetçilerin, vaaz edicilerin ve yürütücülerin tepiştiği çimlerde halk ve münevverler eziliyor. Liyakat, ehliyet ve emniyet sembolik bir değer olmaktan öteye geçemiyor.

Liyakat ehliyet ve emniyet yerine kişisel çıkar ve menfaati maddiye üzerine dönen tercihlere göre belirleniyor makam sahipleri.

Nice nice zeki, dürüst, çalmayan ve çaldırtmayan, becerikli, çalışkan, emniyet, ehliyet ve liyakat sahibi, kursağına haram sokmaktan korkan, rüşveti ateş yemekle eş tutan memleket, vatan ve millet sevdalısı çobanlığa mahkûm edilirken nice çobanlar âlim amir yönetici başkan yapılıp milletin başına bela, kıyameti koparan decaller hükmüne geçiriliyor.

Ne kadar insan farkında bilmiyorum ama güzel şehrimde zaten yıllardır liyakatsizlik emniyetsizlik ve ehliyetsizlik kıyametleri kopuyor. Birkaç çağdaş ama çarpık bina yığınları ile safdillerin gözleri boyansa da mızrap çuvala artık sığmıyor.

Beceremediğimiz, üstesinden gelemediğimiz, muvaffak olamadığımız, zarar verdiğimiz ve ağır vebal altına girdiğimiz mevki, makam ve koltuğumuzu insanlığın şerefine ve onuruna yakışan ve yaraşan tavır ile onurlu bir şekilde bırakmak yerine yüzsüzlük pazarında yalancı maskeler ile ucuz kahramanlık pişkinliği ile işgal etmeye devam ediyoruz.

İnanç olarak hepimiz adaleti hakkı hukuku eşitliği barışı huzuru tesis edecek MEHDİ beklerken hiç birimiz adaleti hakkı hukuku eşitliği temin edecek vasıfları taşıyanların yüzüne bakmıyoruz.

Şehrimizde ve memleketimizde huzuru medeni ve insanca bir yaşamı tesis edecek kurtarıcı beklerken içimizde bu şartlara haiz olanları görmezden geliyoruz.

Bu tezat ve çelişkilerimiz devam ettiği sürece, ehliyet liyakat emniyet birinci ölçü kıstas norm olmadığı sürece şehrimin harabiyeti ve memleketimin kıyameti büyük kıyamete kadar devam edecek. Vesselam
Gazi KARS (KHA) / Kafkas Haber Ajansı Yazarı Muhammet Şamil Kakça

Kitap Kurdu, bir alıntı ekledi.
18 Mar 21:20 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Demir, bizim gibi canlıların büyümesini ve gelişmesini sağlarken başka canlıların da büyüyüp gelişmesine destek olabiliyor, örneğin bakteriler. Bu bakteriler insan vücudunda bulunan bakteriler de olabilir. Her şey dozunda olduğu sürece problem yok tabii, ancak örneğin 3 ay kullanılması gereken bir takviyeyi 6 ay kullanmak, yani tedavinin bitmesi gereken süreyi veya dozu aşmak vücudumuzdaki mikrobiyal dengeyi bozabilir. Bununla ilgili yapılan çalışma örneklerini daha çok 3. sınıf dünya ülkelerinde görüyoruz. Sağlık sistemindeki yetersizlikler ile yanlış demir takviyesi uygulanan bebeklerin/çocukların mikrobiyotaları yani bağırsakta yaşıyan bakteri populasyonu olumsuz yönde değişiyor. Yararlı bakterilerin sayısında azalmalar gözlenirken zararlı bakteriler demirden daha fazla yararlanabiliyor. Bu durum iltihabi süreç ile seyreden inflamatuvar yanıtlara sebep olabiliyor. Mikrobiyotanın yaşamın ilk senesinde temel halinin oluşması ve ömür boyu çoğunlukla değişmeden devam edecek olması bilgisi ile birleştirince bilinçsiz antibiyotik veya bilinçsiz takviye kullanımlarının faturasının büyük olabileceğini görüyoruz. Bu nedenle ülkemizde özellikle çocuklarımızın zeka gelişimini, büyüme ve gelişmesini desteklemek için mümkün olduğunca doğru beslemeye çalışmak, doktor kontrolünde ve bilinçli bir şekilde takviyesini gerçekleştirmek gerekiyor.

Popular Science Türkiye - Sayı 71, Kolektif (Sayfa 41)Popular Science Türkiye - Sayı 71, Kolektif (Sayfa 41)