Sadrettin A, Rönesans Avrupası'ı inceledi.
17 saat önce · Kitabı okudu · 8 günde · Beğendi · Puan vermedi

Dünya tarihinin ve medeniyetinin en önemli değişim hamleleri olarak görülen Rönesans ve Reform hareketleri ki -modern dünyanın ve medeniyetinin temelleri bu hamlelere bağlanıyor. - Bilinmesi ve anlaşılması gereken büyük hareketlerdir. H. İnalcık hoca Engin bilgisi ve eşsiz uslubuyla tarihin bu grift ve önemli dönemini -öncesi ve sonrasıyla- önümüze gayet anlaşılır bir şekilde sermekte.

Her ne kadar yoğun bir şekilde bahsedilen isim ve olaylar arasında kaybolma ihtimali belirse de, dönem ile ilgili kabaca bilgisi olmayanlar bile dikkatli bir okuma ile konuyu kolayca anlayabilecek bir dil ve üslup kullanmıştır Halil İnalcık hoca.

Çağdaş batı medeniyetinin aslında kanlı bir mirasın sonucunda oluştuğunu, tarihin çoğu evresinde olduğu gibi; Rönesans- Reform hareketleri sonucunda Avrupa merkezli değişim ve dönüşümün merkezinde aslında, din-iktidar, para-güç çatışmalarının olduğunu açıkça bize gösteriyor.

Rönesans düşüncesini yücelten ve destekleyenlerin sanat ve edebiyat sevgileri değil de, kendi şehirlerinin ve iktidarlarının güçlenmesini isteyen aileler ve şehir yöneticileri olduğunu görüyoruz.

Reform hareketlerinin aslında Almanya daki katolik kiliselerine ait mallara göz diken prenslerin desteğiyle yayıldığını öğrenmek pek şaşırtmıyor bizi.

Din ve mezhep merkezli çatışmaların günümüzde olduğu gibi asırlar öncesinde de kanlı savaşlara sebep olduğunu, örneğin 3 günde Paris’te 30.000 kişinin katledilmesi gibi büyük katliamları öğrenme imkanı buluyoruz.

Eserin ikinci bölümünde ise modernleşme sürecinde Türkiye’nin ilk temel taşları inceleniyor. Özellikle Ziya Gökalp endeksli sosyolojik değerlendirme ve yeni Türkiye okumaları önemli tespitler içermektedir.
Kısacası tarihe merakı olanlar ve genel okuyucu için de tatmin edici bir kitap... iyi okumalar

Eda, bir alıntı ekledi.
 22 saat önce · Kitabı okuyor

Unione
Rönesans resmindeki dört temel teknikten biridir. Sfumato'da olduğu gibi, renk ve tonlar, buharlaşarak birbirine karışır. Ancak, Sfumato'dan farklı olarak, kullanılan renk ve tonlar daima parlak ve canlıdır.

Daha, Hakan Günday (Sayfa 377 - Doğan Kitap)Daha, Hakan Günday (Sayfa 377 - Doğan Kitap)
Eda, bir alıntı ekledi.
 22 saat önce · Kitabı okuyor

Chiaroscuro
Rönesans resmindeki dört temel teknikten biridir. Aydınlık ve karanlığın, olabildiğince vurgulanarak, keskin biçimde birbirinden ayrılışı ifade eder. Işık ve gölge arasındaki zıtlığın öne çıkarılması, üçüncü bir boyut vererek biçimlere hacim kazandırma amacını taşır.

Daha, Hakan Günday (Sayfa 287 - Doğan Kitap)Daha, Hakan Günday (Sayfa 287 - Doğan Kitap)
Eda, bir alıntı ekledi.
 22 saat önce · Kitabı okuyor

Cangiante
Rönesans resmindeki dört temel teknikten biridir. Gölgelendirme sırasında bir rengin daha açık ya da daha koyu tonuna gidilmediği ya da gidilmesinin tercih edilmediği durumlarda farklı bir renge geçişi ifade eder. Ani bir renk değişimidir.

Daha, Hakan Günday (Sayfa 187 - Doğan Kitap)Daha, Hakan Günday (Sayfa 187 - Doğan Kitap)
Eda, bir alıntı ekledi.
 22 saat önce · Kitabı okuyor

Sfumato
Rönesans resmindeki dört temel teknikten biridir. Renk ve tonların buharlaşarak birbirine karışması ve böylece konturların görünmez olmasını sağlayan, buğulu bir gölgelemeyi ifade eder. Çoğunlukla aydınlıktan karanlığa geçişlerde kullanılır.

Daha, Hakan Günday (Sayfa 13 - Doğan Kitap)Daha, Hakan Günday (Sayfa 13 - Doğan Kitap)

bu bilgicikler de şuracıkta sevimli sevimli dursun..
ORTA ÇAĞ-------------------------

Orta Çağ: 375’te kavimler göçüyle başlar,1453 yılında istanbul’un fethine kadar sürer.

Orta Çağ (Middleage) Milattan Sonra 5. yüzyıl ve 13. yüzyıllar arasını kapsayan zaman dilimine verilen addır. Bu kelime 17. yüzyıldan beri Avrupa tarihi sözkonusu olduğunda, kullanılmaya başlanmıştır. Bu kavram, genellikle insanların öznel bilincinde biçimlendiği için kesin başlangıç ve bitiş noktalarından söz edilemez. Ancak, bütün bu nedenlere rağmen, tarih kitaplarında Roma imparatorluğunun bölünme tarihi (M.S. 395) yada son Batı Roma İmparatorluğunun düşüş tarihi ( 476) gibi noktalar Ortaçağın başlangıcı olarak alınmaktadır. Bitiş noktaları ise, İstanbul'un fethi ( 1453); İtalyan kaşif Kristof Kolomb'un Yeni Dünya'yı ( Amerika) keşif (1492); Din savaşları olarak bilinen 30 Yıl Savaşlarını sona erdiren Westphalia Antlaşması ( 1648); Fransız Devrimi ( 1789) gibi siyasi tarihte önemli sonuçlar doğuran tarihler sayılmaktadır.

Ortaçağ kavramı tarihte ilk defa Rönesans düşünürleri tarafından geliştirildi. Bunlar kendi dönemlerini, Roma İmparatorluğunda yaşanan parlaklık ve "yeniden doğuş" dönemleri arasında bir geçiş dönemi olarak görmektedirler. Roma'da yaşanan uygarlığın kendi dönemlerinde yeniden canlandığını görüyorlardı. Roma İmparatorluğu ile, kendi dönemlerine kadar geçen karanlık dönem için bu tabiri kullandılar.

Bu olumsuz değerlendirmelere karşın, Ortaçağ büyük siyasal, ekonomik, kültürel, toplumsal ve sanatsal değişimlerin yaşandığı bir dönemdir.

RÖNESANS-------------------------
İlk kez İtalyan sanatçı Giorgio Vasari tarafından Vite'de kullanılmış, 1550 yılında basılmıştır. Rönesans teriminin kökeni Fransızca'dır. Fransız tarihçi Jules Michelet tarafından kullanılmış ve İsviçreli tarihçi Jacob Burckhardt tarafından geliştirilmiştir. (1860'larda). Yeniden doğuş iki anlamı içerir


AYDINLANMA-------------
Avrupa 'da düşünce alanında en köklü değişimlerin yaşandığı dönem 18. yüzyıldır. Buyurucu ve değişmez kurallar ortaya koyan dinsel inanışlara ve bunlardan kaynaklanan skolastik (dogmatik) düşünceye karşı; aklın, deneyimlerin, kuşku ve araştırmaların ön plana çıkarılmasıdır.

Aydınlanma ÇağıSosyal Bilgiler Terimi Olarak Aydınlanma Çağı:
Aydınlanma, 18. yüzyılda Avrupa'da ortaya çıkan ve her konuda akla öncelik tanıyan düşünce sistemine Aydınlanma, bu düşünce sisteminin etkisiyle bilim ve felsefede büyük gelişmelerin olduğu bu yeni döneme Aydınlanma Çağı denmiştir.
Aydınlanma Çağı'nda "aklın kullanılması ile doğru bilgiye ulaşılabileceği" fikri temel alınmıştır.

Bu dönemin önemli bilim insanları;
- Newton (Nivton); fizik ve matematik alanında çalıştı.
- Copernik (Kopernik); Evrende Güneş merkezli bir sistem olduğunu ve Dünya'nın Güneş çevresinde döndüğünü kanıtladı.
- Galileo; Dünya'nın yuvarlak olduğunu ispatladı.
- Descartes (Dekart); analitik geometriyi geliştirdi.
- Jean Jacgues Rousseau (Jan Jak Russo); toplumsal alanda önemli eserler verdi.
- Mozart, Bach (Bah) gibi besteciler müzik alanında önemli başarılar elde etti.

KAYNAK:web

Pink, bir alıntı ekledi.
21 Mar 04:10

İmparatorluktan ulusal devlete
Batıda, 16. yy da sosyal düşünce, rönesans ve reformun getirdiği genel çerçeve icinde gelişir

Uygarlık Tarihi, Server Tanilli (Sayfa 96)Uygarlık Tarihi, Server Tanilli (Sayfa 96)
Pink, bir alıntı ekledi.
21 Mar 03:46

Rönesans-Reform-16.yy
Gözlem ve araştırmalardaki bu anlayış ve gelişmeler, doğal olarak descartesin felsefesini doğuracak, yani ''akıl'' bilgiye varmanın aracı olacaktır

Uygarlık Tarihi, Server Tanilli (Sayfa 93)Uygarlık Tarihi, Server Tanilli (Sayfa 93)
çağrı keser, bir alıntı ekledi.
20 Mar 18:21 · Kitabı okuyor

Rönesans'ın açılışıyla hristiyanlık belki yok olmaktan kurtuldu. Çünkü, bu girişim olmasaydı, İslâm içinde eriyecekti. Yok olmaktan kurtuldu ama bir daha kendi başına varolmamak şartıyla.

İnsanlığın Dirilişi, Sezai Karakoç (Sayfa 26)İnsanlığın Dirilişi, Sezai Karakoç (Sayfa 26)
Zafer, İnsanlığın Dirilişi'yi inceledi.
20 Mar 14:35 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Bilhassa Batı'nın ve özellikle Rönesans sonrası Batı dünyasındaki (metafizik hakîkat gözardı edilerek ulaşılan) gelişimin ve ve bu gelişim neticesinde bir yerden sonra düştüğü, düşmesi beklenen çıkmazın ve bu çıkmazdan nasıl kurtuluşa çıkalabileceği noktasında ideal insanın; "Diriliş İnsanı"nın vasıfları, macerası, ahvali akıcı bir üslûb ile kaleme alınmış...

Edebiyat, sanat, felsefe... gibi konularda da yazarın düşüncelerini yansıttığı eseri üç bölüme ayrılmış olup ilk iki bölüm; "insanlığın içinde bulunduğu genel bunalımı ve bu bunalımın kaynağını ana çizgileriyle tesbiti"ne ayrılmış. Son bölümünde ise "Diriliş İnsanı"nın vasıfları ve varılmak istenen "Sonuç" aktarılmış...

Özellikle "Edebiyat" bahisli yazısı ilgi çekici...

Ve "Sonuç" kısmından bir alıntı ile gözlemimize noktayı koyalım:

"Yeni bir dünyanın kurulması ve yeni bir insanın doğması günü gelip çatmıştır. Diriliş İnsanı'nın. Geleceğe yönelik, geçmişi değerlendiren, radikal bir özdeğişime kendini adamış, şartların realist baskısını göz önünde tutan, yeni bir fedakarlık ahlakı, derin bir fizikötesi anlayışı, yeni bir "uygarlık ülküsü" insanının günü eldi. Ölümden,
ruhun ölümünden, ruhun dirilişine çıkacak Diriliş İnsanının günü.

Bu insan, Diriliş İnsanı; ve ondan doğacak nesil, Diriliş Nesli; bu neslin kuracağı toplum Diriliş Toplumu ve bu Toplumun insanlıkta mayalandı­racağı yeni hakikat uygarlığı atılımı, Diriliş Uygarlığı olacaktır.

Bu uygarlık, gerçek ve canlı metafiziği, gerçek Tanrı inancı ile putlaştırmaların her türlüsünü yıkıcı, sun'iliklere meydan vermeyici, Tanrı-insan-doğa bağıntısını yeni baştan kurucu Hakikat Uygarlığının son ve mükemmel açılımı olan İslam Uygarlığının özüne, ruhuna, kaynaklarına, bütün insanlığa, tabiat ve tabiatüstünü, fizik ve fizikötesini, insan ruhunun sırlarını perspektifine alan derin ve geniş bir bakış açısıyla tekrar dönmekle gerçekleşimini oluşturabilecektir.