Gülistan TURĞUT, bir alıntı ekledi.
Dün 03:20 · Kitabı okuyor · Beğendi

Matbaadan önce devrim dinden sapma olarak görülürdü, devrimi matbaa yaptı.

Notre Dame'ın Kamburu, Victor HugoNotre Dame'ın Kamburu, Victor Hugo

Kefren Piramidi
Kefren Piramidi (Pyramid of Chephren) Kefren Piramidi ya da Kafre Piramidi, Mısır'ın başkenti Kahire'de, Gize bölgesinde yer alan bir piramit. Piramidin boyu 143.5 metre, eğimi 53.2 derecedir. Firavun Kefren’in oğlu Mikerinos’un yaptırdığı sanılmaktadır. En önemli özelliği piramidin en üst bölümündeki koruyucu kaplamalarının bozulmadan günümüze kadar gelmesidir. En üstündeki tas 36 tondur ve bu taşın oraya nasıl konduğu hala çözülememiştir. Kefren Piramidi (Chepren, Chephren, Khafre, Kafre), genellikle “2. Piramit” olarak anılır. Keops Piramidi'nden sonra yapılmıştır. Kefren Piramidi, Khufu ve Hensuten'in oğlu ve halefidir. Khufu'nun diğer oğlu ve halefi Ra'djedef, Abu Rawash'a kendi piramidini yapmaya başladı. Kefren Piramidi, Khufu'nunkinden çok daha sade olarak dizayn edildi. Kefren Piramidi, orijinal olarak 10 feet (3 metre) daha kısa ve 48 feet (14.6 metre) daha sınırlıdır. Platodaki en yüksek binadır. Khufu Piramidinin açısından çok daha uzundur. Khufu'nun açısı 51o iken Kefren'in 53odır. Piramitte kitabeler bulunamamıştır. Genelde odada bir lahit olurdu. 2 girişi vardır ve onlarda piramidin içine doğru rehberlik ederler. En üstteki giriş yerden 15 metre yukarıdadır. Bu, bir tanedir ve şimdiki giriş olarak kullanılmaktadır. Bir geçit yol gösterir. Bu geçit yolu odaya 25o'lik açıyla inmektedir. Duvarlara kırmızı granitle çizgiler çizilmiştir. Bu odanın içi çok geniştir. Ölçüleri 14, 2 X 5 X 6, 9 metredir. Odanın çatısı, Khufu'nun odaları düzenindedir. En alttaki koridor, direkt olarak en üstteki koridorun altındadır. Alttaki geçit, bir defin odasına çıkar ve görünüşte bitmemiştir. Taş yatağı, piramidin altındadır. Geçit yolu, bu odanın altındadır. Keops Piramidi, Kefren Piramidi gibi Belzani tarafından 1818 yılına girilmeden talan edilmiştir.
Kefren Piramidi'nin ölüleri beklettiği yer, piramidin doğusundadır ve Keops'unkinden en iyi şekilde hazırlanmıştır. Kefren Piramidi'nin tapınağı daha fazla incelikle hazırlanmıştır. Fakat heykeller ve diğer bileşenler çalınmıştır. Evleri, avlusu, geniş koridoru bazı parçaları hala ayakta durmaktadır. Ölüleri beklettikleri yer en iyi şekilde Vadi Tapınağına bağlanmıştır. Kireçtaşıyla iyi bir şekilde gizlenmiştir. Tapınağın 2 girişi vardır. Doğu yüzü, büyük sütunlarla bir koridora girer. Kefren'in 23 heykeli bu koridorda bulunmuştur. Sadece biri Mısır Müzesi'nde kalabilmiştir. Bu heykel ünlü Mısır heykelidir ve Kefren'i tahtın arkasına tünemiş bir şahin ile birlikte tahtta otururken göstermektedir. Odalar holün kuzey tarafında bulunabilmiştir. Şu anda ziyaretçilere kapalıdır. Kefren Piramidi, grubun ortasında yer alan piramittir ve birçok yönden komşularından geri kalmaktadır. Büyük Piramit'in güneybatısında bulunur ve orijinal yüksekliği 143.51 metredir. Temeldeki kenar uzunlukları ortalama olarak 215.26 metredir. Büyük Piramit gibi, pusulanın temel yönlerine oturtulmuştur ama aynı tutarlılığı göstermemekte ve maksimum 6 dakikalık bir sapma yapmaktadır. Taş işçiliği de Büyük Piramit'in yanında zayıf kalmaktadır. Ancak, yine de etkileyici bir yapıdır. Biraz yüksek bir yerde inşa edildiği için, daha gösterişli komşularına denk gibi görünmektedir.
53.13 derecelik eğim açısıyla, aynı yükseklik oranına sadık kalınarak yapıldığı bellidir; bunun oranı 2:3'dür. Bu oran, Pisagor'un ünlü 3:4:5 üçgenine uymaktadır. Bazı otoriteler antik Mısırlılar'ın 3:4:5 dik açılı üçgeni bilmediklerini, bunun hiçbir matematik metininde görünmediğini söylemektedirler. Öyle ya da böyle, Kefren Piramidi'nde bu görülmektedir. Ayrıca, Keops ve Kefren piramitleri arasında sayısal bir oran da vardır. Temeldeki ortalama kenar uzunluklarını birbirine böldüğümüzde (230.36 - 215.72 = 1.068 ), yaklaşık 16:15 oranını yakalarız. Bu, Giza platosundaki piramitlerin birbirleriyle bağlantılı olduğunu ve tutarlı bir plana dayanarak yapıldıklarını gösterir. Bütün piramitlerin girişi kuzeye bakmaktadır. Kefren Piramidi'nde ise iki koridor vardır. Biri kazılar sonucunda bulunmuştur; diğeri ise onun yaklaşık 15 metreyle tam üzerinde, piramidin yan tarafında yer almaktadır. Üst koridor 26 dereceyle aşağı inmekte, 14.173 metreye 5.029 metrelik bir odada son bulmaktadır.
Piramidin batı tarafında, morg tapınağından vadi tapınağına inen bir geçit bulunmaktadır; bu geçidin sütun ve duvarları hâlâ ayaktadır. Bu Vadi Tapınağı'nın yakınında ünlü Sfenks bulunmaktadır; yüzünün Kefren'i temsil ettiği söylenmektedir. Ama yüz orantılarına bakıldığında, Sfenks'in başka bir firavunu daha model aldığı söylenebilir. Gerçekten de, bu anıtın dikim tarihi hakkında büyük çelişkiler vardır.
Bazı otoriteler Sfenks'in M.Ö. 5000 yıllarında yapıldığını söylemektedirler. Çevredeki kayalara bakıldığında, rüzgarın kumları çarparak yapabileceğinden çok, yağmurla oluşmuş bir aşınma görülmektedir. Bu durumda Mısır'da çok daha fazla yağmurun yağdığı zamanlarda yapıldığı düşünülmektedir.
Mısır'ın şu anki iklimi M.Ö. 3100 yıllarında oluşmuştur. Bundan önce, bütün Sahra bölgesinde Mısır da dahil olmak üzere, hava daha nemliydi. Aşınma biçimleri, Sfenks'in bu daha önceki nemli iklim döneminde yapıldığını göstermektedir. Üç piramidin dış yüzeyindeki durum, böyle bir nemli iklim aşınması göstermemektedir. Bu durumda piramitlerin daha sonraki tarihlerde, M.Ö. 2500 yıllarında yapıldığı düşüncesini güçlendirmektedir. Bu yüzden, önce Sfenks yapıldıysa, piramitlerden çok daha önce kullanılan bir gözlem aracı olduğu sonucu da ortaya çıkmaktadır.
Yapım Yılı: M.Ö. 2558-2532
Toplam Blok Sayısı: Bilinmiyor
Taban: Herbir köşesi 214.5 metre, toplam 11 akre, 5, 166, 000 m2
Toplam Ağırlık: Belirsiz
Herbir Taş Bloğun Ortalama Ağırlığı: 2.5 ton, dış bölümdeki bazı koruyucu taşların ağırlıkları 7 ton
Yükseklik: Orijinal 143.5 metre, şu anda 136 metre
Eğim Açısı: 53 derece 7'48"
Yapı Malzemesi: Kireçtaşı ve kırmızı granit

DESTİNA ÖYKÜ, bir alıntı ekledi.
18 May 23:22 · Kitabı okuyor

Tüm cevapları bulmak gibi beklentisi olmayan sonsuz bir yola koyulmak , belirli bir hedefe doğru yolculuk yapmaktan daha ufuk açıcı olmuştur her zaman; çünkü böylelikle önceden belirlenmiş hedeflerden çok daha tatmin edici yan yollara sapma özgürlüğü kalır insanın. Insanlığın büyük maceraları , neredeyse herkesle fikir uyuşmazlığı içinde olan birkaç kararlı insan tarafından gerçekleşmiştir. Onların deneyimlerinden yararlanmanın aya çıkmaktan daha zor olup olmadığını değerlendirmeliyiz.

Hayatın Gizli Hazları, Theodore Zeldin (Sayfa 23 - Ayrıntı)Hayatın Gizli Hazları, Theodore Zeldin (Sayfa 23 - Ayrıntı)
İbrahim Ağkavak, bir alıntı ekledi.
17 May 05:39 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

"Tüm cevapları bulmak gibi bir beklentisi olmayan sonsuz bir yola koyulmak belirli bir hedefe doğru yolculuk yapmaktan daha ufuk açıcı olmuştur her zaman. Çünkü Böylelikle önceden belirlenmiş hedeflerden çok daha tatmin edici yan yollara sapma özgürlüğü kalır insanın. İnsanlığın büyük maceraları neredeyse herkesle fikir uyuşmazlığı içinde olan birkaç kararlı insan tarafından gerçekleştirilmiştir onların deneyimlerinden yararlanmanın aya çıkmaktan daha zor olup olmadığını değerlendirmeliyiz."

Hayatın Gizli Hazları, Theodore Zeldin (Ayrıntı)Hayatın Gizli Hazları, Theodore Zeldin (Ayrıntı)
Kadriye Ökten, bir alıntı ekledi.
14 May 17:39

Bazı ağaçlar vardır Watson, belirli bir yüksekliğe ulaştıktan sonra garip bir hal alır. Aynı duruma, bazı insanlarda da rastlayabiliriz. Bence, insanlar büyürken, gittikce daha çok atalarına benzeyen özellikler sergilemeye başlar. Bu yüzden, doğruya ya da yanlışa sapma, bazı durumlarda tamamen atalarının izinden ilerler. Kişi, böylece kendi ailesinin geçmişini de yansitir günümüze.

Kuşku, Arthur Conan Doyle (Sayfa 137)Kuşku, Arthur Conan Doyle (Sayfa 137)
Post Mortem, bir alıntı ekledi.
14 May 07:29 · İnceledi

Bazı ağaçlar vardır Watson, belirli bir yüksekliğe çıktıktan sonra bazı tuhaflıklar göstermeye başlarlar. Bunu çoğu zaman insanlarda da görebilirsin. Benim bir teorime göre, bireyler gelişimleri sırasında atalarına benzerlikler gösterirler. Bu yüzden doğruya ya da yanlışa sapma, bazı durumlarda tamamen atalarının çizgisinden gider. Kişi böylece kendi aile geçmişini temsil eder.

Şüphe Asla Uyumaz, Arthur Conan Doyle (Sayfa 35)Şüphe Asla Uyumaz, Arthur Conan Doyle (Sayfa 35)
F.Betül U., bir alıntı ekledi.
12 May 15:32 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

"Her hakikatin sapma ve bozulma derecesini, o hakikatin kendi öz mecrasıyla ve başlangıç noktasıyla değerlendirmek gerekir."

Hac, Ali Şeriati (Sayfa 8 - Özgün Yayıncılık)Hac, Ali Şeriati (Sayfa 8 - Özgün Yayıncılık)
Semrâ Sultân, bir alıntı ekledi.
10 May 08:05 · Kitabı okudu · 9/10 puan

ZANNEDİLDİĞİNİN TERSİNE Siyonizm bütün dünya Yahudilerinin, hatta İsrail'de yaşayan bütün Yahudilerin kabul ettikleri, destekledikleri, benimsedikleri bir siyasî ideoloji değildir. Daha çok 19. yüzyılda Avrupa Yahudilerinin kendilerine vatan arayış mücadelesi içinden doğan ve İsrail'in kurulmasını sağlayan milliyetçi bir siyasî akımdır. İsrail sınırları içinde dahi Siyonizme karşı çıkan Yahudi grupların mevcut olduğunu biliyoruz. Hatta bazı dini bütün Yahudi gruplar, Siyonizmi sahih Yahudi itikadından temel bir sapma, bir tür küfür olarak görmektedirler.

Abdülhamid'in Kurtlarla Dansı, Mustafa ArmağanAbdülhamid'in Kurtlarla Dansı, Mustafa Armağan
Hüzn-ü Beşer, bir alıntı ekledi.
09 May 18:51 · Kitabı okudu · Beğendi

Bu nedenle, Müslümanlara diyoruz ki, hiçbir sapma ve tereddüt göstermeden, korkmadan, bâtıllara ve bâtılın uşakları ve temsilcileri olan CHP ve AP ve sair partilere sırt çevirerek mutlaka sandık başına git ve reyini cihad duygusu içinde, Allah’ın rızasını gözeterek kullan!...

Bir Değirmendir Bu Dünya, Cahit ZarifoğluBir Değirmendir Bu Dünya, Cahit Zarifoğlu