Ben gercek muslumanim diyen
ARKADAŞLAR ALLAH RIZASI İÇİN ÜŞENMEYİN OKUYUN
İYİ MÜSLÜMAN NASIL OLMAMALIDIR? ?????????
Allah’a ve ahiret gününe iman eder. Dünyanın fitnelerine ve şeytanın hilelerine karşı dikkatlidir. Rabbi’ne ibadet eder, emirlerini yerine getirir, yasaklarından kaçınır. Allah’a tam bir teslimiyet içindedir. Rabbi’ne çokça tövbe eder; hata, ihmal ve kusurlarından dolayı bağışlanmasını niyaz eder.

Aile fertlerine karşı sorumluluğunun bilincindedir. Yaptığı her işte Allah’ın rızasını gözetir. Gücü oranında iyiliği emreder, kötülükten alıkoyar.

Kendine karşı görevlerinin bilincindedir. İnsanın akıl, ruh ve bedenden meydana geldiğini ve her birinin kendilerine özgü yapıları ve ihtiyaçları bulunduğunun farkındadır. Bunlar arasındaki dengeye özen gösterir; birine önem verip diğerlerini ihmal etmez. Bu hususta da Allah’ın Kitab’ını, Peygamberinin sünnetini ve büyük zatların yaşantısını kendine rehber edinir.

İsraf, aşırılık ve kibre kaçmaksızın giyimine özen gösterir. Allah’ın mükerrem kılıp, meleklerinin secde etmesini emrettiği, gökler ve yerdekileri hizmetine amade kıldığı insana yakışır özeni, iç aleminde de gösterir.

Anne-babasına iyilik ve ihsanda bulunur. Onların kıymetlerini bilir, değer verir. Onlara karşı isyankar bir evlat olmamaya dikkat eder.

Eşine karşı olgun, sevecen ve cana yakın bir eş olur; onun hoşnutluğunu kazanmaya çalışır, ailesine karşı saygılı olmaya, iyilik ve ihsanda bulunmaya gayret eder, sırrını saklar, iyilik, takva ve salih amel işlemede ona yardımcı olur, gönlünü doldurur, ona mutluluk ve huzur verir.

Çocuklarına karşı son derece şefkatli bir annedir. Onların eğitimine yönelik sorumluluğunun farkındadır. Çocuklarına karşı duyduğu sevgi, şefkat ve merhameti onlara hissettirir. Gerektiğinde çocuklarını uyarmaktan, yanlışlarını düzeltmekten geri kalmaz. Böylece gönüllerine güzel ahlakı yerleştirir, onları hayırlı ve şerefli işlere yönlendirerek güzel bir eğitim ile yetiştirmeye çalışır.

Akraba ve yakınları ile aralarındaki sevgi bağını devam ettirir. Komşularına iyilik ve ihsanda bulunur. Onların hal ve durumları ile yakından ilgilenir. Komşuluk hakkını bilir ve gözetir.

Kardeş ve arkadaşları ile ilişkileri “Allah için sevmek” esasına dayalıdır. Bu ise insanın hayatındaki en yüce, en temiz sevgidir. Zira, her türlü menfaat ve şüpheden uzak bir sevgidir. Bu esas üzerine kurulan ilişki, temizlik ve saflığını Kur’an ve Sünnet’in ışığından alır.

Bu yüzden müslüman, kardeşleri ile olan ilişkilerinde dürüst, samimi ve hoşgörülüdür. Bu kardeşlik bağının devam etmesine özen gösterir. Onlarla ilişkilerini kesmez, tartışarak ve sürtüşmeye girerek duygularını incitmez. Mümkün olan hiçbir iyiliği onlardan esirgemez. Onları daima tebessümle, güler yüzle karşılar. Sosyal ilişkileri çok ileri seviyededir. Bu sosyalliğini, dininin esaslarından ve karşılıklı ilişkiler fıkhının üstün ahlaka ilişkin hükümlerden almıştır.

Ayrıca, kadın-erkek her Müslüman:

Güzel ahlaklıdır. Bütün insanlara karşı doğru sözlü ve dürüsttür.

Hile yapmaz, aldatmaz, ihanet etmez. Yalancı şahitlikte bulunmaz.

Nasihat eder. Hayra öncülük eder. Sözünde durur. Haya sahibidir. İffetlidir.

Kendisini ilgilendirmeyen işlere karışmaz. İnsanların mahrem meselelerini araştırmaz.

Gösterişten uzaktır. Her durumda adaleti gözetir. Zulmetmez. Sevmediği insanlara karşı da insaflıdır. Hiçbir insanın başına gelen kötülüğe sevinmez.
Kötü zanda bulunmaz. Gıybet ve koğuculuk yapmaz. Sövmez ve çirkin söz söylemez. Kimseyle alay etmez.
İnsanlara karşı yumuşak ve merhametlidir. Zor durumda olana yardımcı olur. Cömerttir. Yaptığı iyilikleri başa kakmaz. Zorluk değil kolaylık gösterir.
Kıskançlık yapmaz. Yapmacık söz ve davranışlardan kaçınır. Güler yüzlüdür. Büyüklük taslamaz, alçak gönüllüdür. Boş işlerle uğraşmaz.
Hastayı ziyaret eder. İnsanların dertleriyle yakından ilgilidir. Başkalarını kendine tercih eder. Yapılan iyiliğe değer verir ve teşekkür eder.

Yaren Doğan, bir alıntı ekledi.
21 saat önce · Kitabı okudu · Puan vermedi

"Isteyip istemedigimi doğru dürüst bilmedigim, fakat neticesi aleyhime çıkarsa istemedigimi idda ettigim bir nevi söz ve fillerimin daimi bir mesulunu bulmuştum.
Buna içimizdeki şeytan diyordum,müdefasını üzerime almaktan korktuğum bütün hareketlerimi ona yüklüyor ve kendi suratıma tüküreceğim yerde, haksızliğa, tesadüfün cilvesine uğramış bir mazlum gibi nefsimi şefkat ve ithimame layık görüyordum.
Halbuki ne şeytani azizim, ne şeytani?
Bu bizim gururumuzun salakliğimizin uydurmasi ...
Içimizde şeytan yok...
Içimizde aciz var...tembelik var...iradesizlik,bilgisizlik ve bunlar hepsinden daha korkunç bir şey hakikatleri görmekten kaçmak ihtiyadi var...

İçimizdeki Şeytan, Sabahattin Aliİçimizdeki Şeytan, Sabahattin Ali

konuşmadan önce düşün;
gereği var mı?
şefkat barındırıyor mu?
kimseyi incitebilir mi?
sessizliği bozacak kadar değerli mi?

lao tzu

Neslişah Özbay, bir alıntı ekledi.
 23 saat önce · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

ikincisi, sen de bilirsin ki, benim baba oğul ilişki-
leri konusunda birtakım özel düşüncelerim vardır. Şunu da
söyleyeyim ki, beni suçlarsan sana hak veririm elbette, çün-
kü benim yaşımda... Sözün kısası... o kız... sen onun hakkın-
da daha önce birşeyler işitmişsindir...”
Arkadiy ilgisiz bir tavırla: “Feniçka mı?” diye sordu.
Nikolay Petroviç kızardı:
“Rica ederim, adını bu kadar yüksek sesle söyleme!.. Şey,
evet... Şimdi benimle oturuyor. Bizim eve aldım onu... İki
küçük odam vardı. Her neyse, bütün bunları değiştirmek
elimizde...”
“Rica ederim babacığım, neden değiştireceksin?”
“Arkadaşın bizde misafir kalacak... ayıp olur...”
“Rica ederim, Bazarov için üzülme sen. O böyle küçük
şeylerle uğraşmaz.”
Nikolay Petroviç: “Sonra sen de varsın...” diye söylendi.
“İşin kötü tarafı o daire pek iyi değil...”
Arkadiy babasının sözünü kesti:
“Rica ederim babacığım, özür diliyor gibisin. Utanıyor
musun yoksa?”
Babası gittikçe daha çok kızararak buna: “Elbette utanma-
lıyım ya,” diye karşılık verdi.
Arkadiy şefkatli bir tavırla gülümsedi:
“Yeter, babacığım, yeter, çok rica ederim!”
Kendi kendine: “Ne diye özür diliyor sanki?” diyordu. O
iyi yürekli, yumuşak babasına karşı içinde neden ileri gel-
diği belli olmayan gizli bir üstünlük duygusuyla karışık bir
anlayış, şefkat duydu. Kendisinin okumuş, bu gibi şeylerden
kurtulmuş bir insan olduğunu kavramaktan dolayı elinde
olmayarak zevk duyuyordu.
“Rica ederim devam etme.”
Nikolay Petroviç hâlâ alnını ovuşturuyordu, parmakları-
nın altından oğluna baktı, yüreğine bir iğne saplanırdu. Ama, bu sefer kendisini suçlu buldu. Kısa bir süre sus-
tuktan sonra: “İşte bizim tarlalar başladı!” dedi.
Arkadiy: “Şu ilerideki de bizim koru galiba, öyle değil
mi?” diye sordu.
“Evet bizim koru. Yalnız, onu sattım ben. Bu yıl onu kesip
ortadan kaldıracaklar.”
“Neden sattın onu?”
“Paraya ihtiyacım vardı. Sonra, zaten bu toprağın köylüle-
re verilmesi gerekiyordu.”
“Sana paylarını ödemeyen köylülere, öyle değil mi?”
“Orası kendi bilecekleri iş. Hem günün birinde öderler
besbelli.”
Arkadiy: “Yazık ormana!” dedi, etrafına bakınmaya baş-
ladı.Geçtikleri yerlere pek tabii güzelliği olan yerler denile-
mezdi. Ta ufuklara kadar bazen hafifçe yükselen, bazen tek-
rar alçalan tarlalar uzanıp gidiyordu. Kimi yerde pek büyük
olmayan ormanlar, Katerina devrinde yapılmış eski resim-
lerde olduğu gibi, kıvrıla kıvrıla giden seyrek, alçak funda-
larla örtülü dere yatakları, kıyıları oyulmuş dereler, sığ ya-
taklı minimini çaylar, çoğu yarıya kadar kaplanmış, kara
damların altında küçücük izbeleriyle küçük köyler, boşal-
mış harman yerlerinin yanında duvarları sazdan örülmüş,
kapıları ardına kadar açık, buğday öğütülen ambarcıklar,
tuğladan yapılmış, kiminin sıvası dökülmüş, kiminin arka-
sında haçları bir yana eğrilmiş yıkık mezarlıklar bulunan ah-
şap kiliseler görünüyordu.

Babalar ve Oğullar, Ivan Sergeyeviç TurgenyevBabalar ve Oğullar, Ivan Sergeyeviç Turgenyev
Sâirfilmenâm, bir alıntı ekledi.
Dün 16:53 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Edebî eserlerde dile getirilen yalnızlık, sıkıntı; günlük hayatta da karşımıza çıkıyor. Mahalle yıkıldı, sokak ortadan kaktı. Hepimiz apartman denilen sefer taslarına tıkıldık. Kimse kimsenin kapısını çalmıyor.

Acaba öyle mi?

Sanmıyorum. Varsa bir kusur kendimizde aramalıyız. Kibirden geçip mütevazı olmalıyız. Biriyle karşılaşınca önce biz selam verip, biz elimizi uzatmalıyız. Halkımızın gerçek samimiyet, merhamet, sevgi, şefkat, ünsiyet karşısında yüreğinin yumuşak olduğuna inanıyorum. (Onun şikayeti sürekli aldatılmaktan.) Uzleti halkın arasında yaşamalıyız. Onların derdi ile dertlenmeli, sevinçlerine ortak olmalıyız. Bizler bir ormanın ağaçlarıyız. Dallarımız birbirine değmeli.

İlmihal Yahut Arzuhal, Mustafa Kutlu (Sayfa 144 - Dergâh Yayınları)İlmihal Yahut Arzuhal, Mustafa Kutlu (Sayfa 144 - Dergâh Yayınları)
Metin Özdemir, bir alıntı ekledi.
Dün 00:47 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Kendimizi okuduğumuz gibi, hatta daha iyi okuyabilseydik keşke başkalarını! O zaman şefkat ne kadar huzurlu yaşanır, aşk ne kadar saf olurdu!

Dar Kapı, André GideDar Kapı, André Gide
özlem, Şeytan'ı inceledi.
Dün 00:25

Mavi gözlü bir oğlan çocuğunun, rengarenk bir bilyeyi tek gözünü kapatıpta, o minicik parmaklarıyla incelemesi gibiydi yaşam birzamanlar..
Yıldızlar henüz tozken ve kainat bir ol hükmüyle var olmamışken, suda rengarenk bir akisle...

O suyun topraklarında büyümüş bir ağaç vardı ismi sonsuzluk olan, sonsuzluk vadisinde ve dünya kitaplarıyla karşılaştırdığımızda, sonsuzluk kelimesinin altını çizdiren bir ağaçtı bu..
Alabildiğine gür, alabildiğine mütevazı.. bir tarafı ışık desen, ışık bütünlüğü..
Yeşil desen, bildiğin tüm yeşiller boynunu büker yanında dallarının..
Kökleri insanla eş, kitabı yazan ve yazılı kitaplarda...
Bu sonsuzluk ağacı ki yine sonsuzca yemişleri var dallarında.. hani baksan, ne düşlesen o olurmuş.. yeter ki temiz bir kalple gel ve ağacın kökleri ki her adımın niyetine aşikar...


Birgün, bir kadının yolu düşmüş sonsuzluk ağacının topraklarına.. Yalın ayak, kırmızı elbiseli bir kadının.. Saçları alabildiğine siyah ve gözleri o toprağın köklerinin henüz yaratılmamış yıldızlarındanmış.. kadın her adım attığında yollar uzar, ağaç köklerini söküp adım atmak istermiş.. Sanki ağaçta kadının ruhu, kadında sonsuzluk varmış..

Derken yollar bitmiş, adımlar binken bir olmuş ve narin elleriyle ağacın o hiç dokunulmamış kabuğuna dokunmuş kadın, bir kilit gibi.. ve tek bir rüzgarın dahi esmediği o topraklarda nefesiyle ilk rüzgar olup gözlerini ağacın alabildiğine dallarına çevirmiş.. o gülmüş, bir gül açmış.. o gülmüş, gülüşünden düşen güller sonsuzluk topraklarını kuşatmış.. öyle ki o topraklar söz vermişler birbirlerine bu gülleri yüreğimizde taşıyalım diye..


Bir yazgı yazılmış..


Ağacın hayat bulan kabuğundan ellerini çekip dallarla buluşmuş o narin parmakları ve melodiler ortaya çıkmış.. hepsi tek tek ışığıyla. Sanki o anı beklemişler melodilerde, sonsuzlukta.. Tam yeniden ellerini çekeceği sırada ışıktan bir yumru ki fark etmiş dallar arasında, bir yara gibi.. ve yaklaşmış ruhuyla daha çok, o yaraya.. yeşillik bir tül gibi yaprak yaprak derdini açarken ellerinin arasında, kırmızı bir şey düşen avuçlarına.. tozlu, ezilmiş ve hâlâ çok ama çok güzel bir elma.

Bu kadar güzelken ve üstelik koparılmamışken dalından neden bunca yara ey elma? demiş kadın sonra..
Sessizliği bulmuş ve bütünlük oluşturmuş elmanın yarasıyla..

Gözleri sonsuzluk vadisinin topraklarını taramış kadının anlamak ister gibi ihtişamlı düzeni kırgın bir çift yıldız bakışla.. gülüşlerinden, açmadan solan güller düşmüş ve her düşen yaşanmamış gül yaprağını yaşamın tam yanına koymuş toprak, tatlı bir uykuyla..
Yüreğimiz bunu da taşımalı diyerek..
Unutmayarak.


Ağaca son bir defa bakıp düşmek istemiş yollara ve yollar var olmuş.. dünya denen bir toprağa varan, bir kadının ayaklarıyla..


Avuçlarının sıcaklığından ve elmayı kavrayışından olsa gerek şefkat doğmuş ve elmanın yüreğinde bu hissi biriktirmesinden ötürü sevgi...

Yollar adımlarla uzarken ve yakınlaşırken bir başka doğuş, bir tohumla,
Ağaç, duran zamanı kırmış o an ve zaman oluşmuş.. asılı büyük bir boşlukta işleyen..

İzin vermemiş gitmesine kadının..
Ben kalayım ama bırak yaşam var olsun demiş kadın sonra, yüreğinden büyük bir gül düşmüş..
Akisteki su nefes almış toprakta..
Güneş, Ay, güzel olan ne varsa uyanmış uykusundan..


Ve tam bu konuşmaların esnasında elma, düşmüş kadının güvenli avuçlarından,

Dünya topraklarına...


Ve sonsuzluğa dair ne varsa sonsuzluktan güçlü bir parça elmaya eşlik etmişler, tatlı uykusunda...


Bir kadının nefesi varmış, bir tomurcuğun yüreğinde asılı...

Ve mavi bir çocuğun o gözlerinde parlayan, minik ellerinde tuttuğu bir dünyada...
Mavi gözlü bir çocuğun kadını, o ilk kelimesi Anne ile, yaşam ile, varoluş ile yüreğinde taşıyan...**

... Kitabın kapağı her ne kadar şeytani bir bakışa sahip olan bir kadını simgelesede ben onun varoluştaki temelini hatırlatmak istedim, belki en baştan..
Zira kitapta bir erkeğin o yoğun ve tutuşturucu vicdan karesinden ayrı, tüm o karakterlerin haklı bütünlüklerinden de ziyade istedim ki şeytan kelimesinin ardında ve en temelinde o ateşi söndüren serin bir bakış olsun.. Tüm karakterlerin ve hatta bizlerin dahi yüreğini taşıyan..


Eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim.
Yüreğinizde gül tomurcukları açsın..
Biliyorum tohum var,
En derinlerde...

Sevgiyle...


~* https://m.soundcloud.com/...-wagner-der-traum-an

Son olarak.. bir Güneş'ten belki daha çok yüreğimi, kelimelerimi, fikirlerimi dostluğu ve sevgisiyle ısıtan İnci Küpeli Kız'a yeniden yeniden ve yeniden teşekkür ederim.

O olmasaydı, bu kadar parlak olmazdı yazdıklarım :)
....

Vildny, bir alıntı ekledi.
15 Mar 20:40 · Kitabı okuyor

Ümitsiz hastalıkların, mukadder felaketlerin son bir ilaci vardır: tahammül ve tevekkül. Elemlerde bir gizli şefkat var gibidir. Şikayet etmeyenlere, kendilerini güler yüzle karşılayanlara karşı daha az zalim olurlar.

Çalıkuşu, Reşat Nuri GüntekinÇalıkuşu, Reşat Nuri Güntekin
Şule Harmankaya, bir alıntı ekledi.
15 Mar 17:30 · Kitabı okudu · Puan vermedi

" Şefkat, hem kendi acılarınızı hem de başkalarınınkini anlama becerisidir. "

İyileştiren Sevgili, T. Nhat Hanhİyileştiren Sevgili, T. Nhat Hanh
Nurefşan, bir alıntı ekledi.
15 Mar 17:28 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Allah Resulü'nün (sav) konuşulduğu evlerde aile önem kazanmış; küçük şefkat, büyük ise saygı görmüştü. O'ndan uzaklaştıkça da dünya hırsı, şehvet ve şöhret marazı büyüdü, bugün insanlığı yutacak hale geldi.

İslam'ın Kızına, İhsan Şenocak (Sayfa 47)İslam'ın Kızına, İhsan Şenocak (Sayfa 47)