Emin Akın, Fı Zılal-il Kur'an'ı inceledi.
 2 saat önce · Kitabı okudu · Puan vermedi

Aslında fizilali Kurân bütün tefsirlerden farklı bir şekilde yazmış asrımıza uygun,ölü ruhları dirilten bir tefsir.Çagdaş Mısır firavnlara karşı kahramanca duran Seyyid İran'ın devrimine ışık tutup bütün dünyadaki islami hareketlere can ve ruh veren bir tefsir.Acilen ölü ruhlu günümüz alimlerinin okuması gereken bir tefsir...

Ramazan Aydın, bir alıntı ekledi.
10 saat önce · Kitabı okudu · Puan vermedi

Yapıtaşı aile olan, aile yapısı karı-koca arasındaki iş bölümüne dayanan ve bu ailenin en önemli vazifesinin yeni nesli muhafaza etmek olan toplum, medeni toplumdur. Zira insanî ahlâk ve değer yargıları, ancak bu tür bir aile ortamında doğup gelişir ve bir sonraki kuşağa aktarılır. Söz konusu insanî ahlâk ve değer yargıları, aile dışında başka bir sosyal kurum veya kuruluşta asla doğup gelişemez. Diğer taraftan toplumun esasının -kendi deyimleriyle- cinsel özgürlük ve gayr-i meşru kuşak olması ve aile içi ilişkilerin vazife taksimi ve karşılıklı iş bölümü yerine heva ve heveste, arzulara ve dürtülere dayanması, kadının işlevinin süslenip püslenmek, tahrik etmek, baştan çıkarmak hâline gelmesi, -etkilenerek veya toplumu etkileyerek- asli vazifesi olan bir sonraki kuşağı yetiştirme işinden elçektirilerek otellerde, gemi ve uçaklarda işçi-memur yapılması, maddî üretime katkıda bulunmak insan yetiştirmekten daha kârlı, daha şerefli ve saygın sayıldığından kadın enerjisinin insan yetiştirmede değil, maddî üretim ve araç imali alanlarında istihdam edilmesi... insani değerlere vurulduğunda ilkellik, medeniyetten uzaklık veya İslâmî tabirle cahiliye demektir.

Karşı cinsler arasındaki ilişki ve aile yapısı, bir toplumun ilkel mi, medeni mi, cahilî mi, İslâmî mi olduğuna dair karekter tespitinde başvurulacak kesin bir kriterdir. Bu ilişkilerin temelinde hayvani dürtüler, hayvani ahlâk ve değer yargıları yaratan toplumlar teknolojide, sanayide, iktisat ve bilimde ne dereceye ulaşmış olursa olsun kesinlikle medeni olamazlar. Cinsler arası ilişkinin niteliği, insanî olgunluk derecesinin tespitinde asla yanılmayan bir kriterdir.

Yoldaki İşaretler, Seyyid Kutub (Sayfa 132 - Beka Yayıncılık)Yoldaki İşaretler, Seyyid Kutub (Sayfa 132 - Beka Yayıncılık)
Rukiye K, Ruhun Sevinci'yi inceledi.
16 saat önce · Kitabı okudu · 1 günde · Beğendi · 9/10 puan

40 dakikalık kitap, ömürlük öğüt.. Akıcı, anlaşılır ancak idraki şahsi çaba ister..
Kolay okunur, kolay anlaşılır; ancak hayata zor geçirilir...

Rukiye K, bir alıntı ekledi.
16 saat önce · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 9/10 puan

Aşağılık bir yöntem kullanarak şerefli bir hedefe ulaşmamız nasıl mümkün olabilir, tasavvur edemiyorum? Şerefli bir hedef ancak şerefli bir kalpte yaşayabilir. Böyle bir kalp aşağılık bir yöntemin kullanılmasına nasıl katlanabilir?

Ruhun Sevinci, Seyyid KutubRuhun Sevinci, Seyyid Kutub
Rukiye K, bir alıntı ekledi.
16 saat önce · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 9/10 puan

Her insanda güzel bir sözü hak eden hayırlı bir yön ya da güzel bir meziyet mutlaka vardır ama biz bunu ancak içimizde sevgi tohumu geliştiği zaman görebiliriz.

Ruhun Sevinci, Seyyid KutubRuhun Sevinci, Seyyid Kutub
Rukiye K, bir alıntı ekledi.
16 saat önce · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 9/10 puan

Kötülük Tohumu ne çabuk boy atar! gürültüyle büyür, ortalığı velveleye verir. Buna karşın hayır tohumu meyve verir.
Kötülük ağacı kısa sürede büyür, boy verir, ama toprağın derinliklerine kök salmaz. Zaman zaman hayır tohumunun ışık ve hava almasına engel olması mümkündür ancak hayır ağacı ağır ağır gelişmesine devam eder, çünkü toprağın derinliklerine uzanan kökleri ısı ve hava ihtiyacı karşılar.

Ruhun Sevinci, Seyyid KutubRuhun Sevinci, Seyyid Kutub
Rukiye K, bir alıntı ekledi.
16 saat önce · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 9/10 puan

Başkalarına yönelik iyiliklerimiz arttıkça kendi hayatımıza yönelik ihsanımız da artar. Nihayette bu hayatı da arttırmış, çoğaltmış, derinleştirmiş oluruz.

Ruhun Sevinci, Seyyid KutubRuhun Sevinci, Seyyid Kutub
Emin Akın, bir alıntı ekledi.
19 saat önce · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

İslami anlayış, Şeyh ve dervişlerin avare dilaştırmaz. Bunların sadaka, zekatla, adaklarla hayatlarını devam etmesine fırsat tanımaz.

İslam Kapitalizm Çatışması, Seyyid Kutub (Sayfa 104)İslam Kapitalizm Çatışması, Seyyid Kutub (Sayfa 104)
Emin Akın, bir alıntı ekledi.
20 saat önce · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

İslam hakim olduğunda, her işe müdahele etmelerinden korkulan bir din adamları grubu olmayacaktır.

İslam Kapitalizm Çatışması, Seyyid Kutub (Sayfa 98)İslam Kapitalizm Çatışması, Seyyid Kutub (Sayfa 98)
Emin Akın, bir alıntı ekledi.
20 saat önce · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

Şeyhani ve dervişlerin giydikleri özel giysilerin islam ile hiç bir ilgisi yoktur. Çünkü kıyafetin islami veya gayri islami olanı yoktur. İslam insanlara belli bir özel kıyafet öngörmemiştir. Giyim esasen bölge, iklim ve tarihi gelenekle alakalı bir meseledir.O halde neden bazı müslümanlar, giyim tarzlarıyla diğer müslümanlardan üstün olacaklarmış?

İslam Kapitalizm Çatışması, Seyyid Kutubİslam Kapitalizm Çatışması, Seyyid Kutub