Neli, bir alıntı ekledi.
2 saat önce · Kitabı okuyor

Şu fani dünyada, sonsuza kadar sürmeye layık nice dakikalar, nice saniyeler vardır. Mesela gökyüzünde hülyalı bir seher, yeryüzünde altın yaldızlı bir sabah vakti... Mest edici çiçek kokuları içinde, kuşların ötüşerek alkışladığı bu ilk aşk buseleri sonsuz olmaya layık değil midir? İnsan derin hayallerinin sürükleyici akıntısına kendini kaptırdığı zaman, en kudretli şairler tarafından bile anlatılamayan ve ruha karşı şimşek gibi çakıldığı anda biten tatlı bir tebessüm sonsuz olmaya layık değil midir? Zavallı hafıza! Gün geçtikçe yok olmaya yaklaştığını hissettiğimiz vücut denilen şu toprak yığıntısının üzerinde, her şeyin sürekli kalması için boşa çalışır durur. Hüzünlü bir bakışı senelerce unutmaz, acı veya tatlı bir sözü, anlamlı bir tebessümü yıllarca unutmaz. Çevresinden baş döndürücü bir hızla gelip geçen hatıraları, neşe ve üzüntüleri hemen zaptetmeye çalışır. Bu dayanılmaz çalışmalarla bütün gücü tükenince de bize ümit veren gelecek söner. Her şey son bulur...

Sergüzeşt, Samipaşazade SezaiSergüzeşt, Samipaşazade Sezai

Mantıklı
Dünya haritasına hiç dikkatli baktınız mı; 30 milyon km2 Afrika küçücük gösterilir. Örneğin Grönland'dan 14 kat büyüktür ama haritaya baktığınızda Grönland sanki Afrika' dan 14 kat büyük gibi görülür. Buna "ırkçı haritalar" deniyor. Bu algının amacı belli; geniş tarım arazisi olan Afrika'yı sömürmeye devam etmek.

Saklı Seçilmişler, Soner YalçınSaklı Seçilmişler, Soner Yalçın

Vay beeeee
Irak, kuraklık sorununu aşmak için Norman Borlaug tarafın dan Meksika' da geliştirilen yüksek verimli olduğu iddia edilen hibrit tohumu "mexipak"i Meksika ve ABD' den ithal etti. 73 bin 201 ton buğday ve 22 bin 262 ton arpa İspanyolca eti ketli turuncu-pembe çuvallarla Irak'a geldi. Tabii ki söylenmedi ama bu tohumlar, ortalama 7.9 g cıva içeriyordu. Bazı numunelerde bu oran neredeyse iki katı na kadar çıkıyordu. Bu nedenle, 1966 yılında İsveç ve 1971 yılı başında İngiltere bu tohumların ülkelerine girişini yasaklamıştı. Ama. Bile bile Irak' a çok düşük fiyata sattılar. Yanlışlık filan yok, bilerek yaptılar. çünkü: 1968 yılında ülke yönetimine Sosyalist BAAS el koyup petrolü millileştirmiştil BAAS yönetiminin biyolojik savaştan haberi bile yoktu. Cıva kaplı tohumlar başta Kerkük, Erbil olmak üzere Irak toprakları na ekildi.
Sonuç?
Yüzlerce insan ve sığır gibi verimli hayvanlar zehirle nerek can verdi. Daha da acısı ... Irak bugün dünyanın en yüksek parkinson hastalığı oranına sahip! (Parkinson belirtileri cıva zehirlenmesi semptomlarına çok benzer ve beynin içine giren cıva bu hastalığa sebep olur.) Irak'a bu tohumları satan küresel şirket Cargill idi.

Saklı Seçilmişler, Soner YalçınSaklı Seçilmişler, Soner Yalçın

"İnsanların size güvenip dayanmalarının, size bağımlı olmalarının ve bu şekilde sizinle işbirliği yapmalarının yolunu arıyorsanız, onları gıdaya bağımlı hale getirmek mükemmel bir yöntemdir."

Saklı Seçilmişler, Soner YalçınSaklı Seçilmişler, Soner Yalçın

İngiltere, Hollanda, Fransa, Almanya, ABD 1920'lerden, 1960'a kadar yani OPEC kurulana kadar petrolü varil başı 1 dolardan alıyorlardı. Venezuela'nın teklifi, İran, Irak, Kuveyt ve Suudi Arabistan'ın desteğiyle OPEC kuruldu ve petrole 1973 ve 1974 yılında büyük zam yaptılar. Petrol varil başı 28 dolar oldu. Başta Suudi Arabistan olmak üzere Arap topraklarında 1938'de petrolü bulan ve Ararneo'nun önemli hissesine sahip olan Rockefeller idi.

Saklı Seçilmişler, Soner YalçınSaklı Seçilmişler, Soner Yalçın

Shakespeare'in sözüdür: "Şeytan bir günah işleyeceği zaman işe önce günahı kutsallık zırhına sarmakla başlar!"

Saklı Seçilmişler, Soner YalçınSaklı Seçilmişler, Soner Yalçın

"Biyoteknoloji" terimi ilk olarak 1919 yılında Macar Karl Ereky tarafından kullanırdı. O dönemde bu terim, canlı organizmalar yardımıyla hammaddelerden elde edilen ürünlerin geliştirilmesi için yapılan tüm çalışmaları ifade ediyordu.

Saklı Seçilmişler, Soner YalçınSaklı Seçilmişler, Soner Yalçın

Karşı çıkılan şudur: Milyonlarca yılda oluşan yapıların, laboratuvar ortamında kısa sürede genetiğiyle oynanarak vücudun/ beynin hiç tanımadığı yiyeceklere dönüştürülmesi! İnsan, bitki veya et yediğinde bir canlıyı, yani bir sürü gen yemiş oluyor. Bu doğal genleri insan vücudunda sindiren me kanizmalar var. Doğal genleri milyon yıllık süreçte tanıyan in sanoğlunun, hızlıca yeni oluşturulan genleri tanıyamadığı için vücut dengesi bozuluyor.

Saklı Seçilmişler, Soner YalçınSaklı Seçilmişler, Soner Yalçın

Türkiye'de, 1986 yılından beri faaliyette olan tohum şirketi PioneerTohumculuk A.Ş.'nin ülke genelinde Trakya, Adapazarı, Bursa, Aydın, Adana, Karadeniz ve GAP olmak üzere yedi ana satış bölgesinde sahş temsilcilikleri olup, her yıl bin lerce ton "Mımmo" ve "Anforeta" adlı iki buğday, sekiz ayçiçeği, 46 mısır ve bir kanola çeşidi tohumu satıyor. Aynca yedi çeşit hayvan yemi pazarlıyor.

Saklı Seçilmişler, Soner YalçınSaklı Seçilmişler, Soner Yalçın

Vay anası.....
-" Ankara Hıfzıssıhha Gıda Denetim Bölüm Başkan Yrd. Gö nül Özdeğer" diye biri yoktu. Zaten öyle bir kurum da bulun muyordu. Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı Gıda Güvenliği ve Beslenme Araştırma Müdürlüğü vardı. -"Ankara Üniversitesi Hacettepe Tıp Fakültesi Biyokimya Bölümü'nde Yrd. Doç. Dr. Gülden Semavi" diye de biri yoktu. -"Solitin" diye bir kimyasal madde henüz keşfedilmemişti! Hepsi hayal ürünüydü. Bu bir kara propaganda idi.

Saklı Seçilmişler, Soner YalçınSaklı Seçilmişler, Soner Yalçın