Giriş Yap
süheyla çandıroğlu
@suheylacndrgl
Sabitlenmiş gönderi
Kimseyle alay etme, asla kimseyi gülünç duruma düşürme, kalbinin en ücra köşesinde bile yapma bunu.. İnsan yaşamı alaya alınmayacak kadar hüzünlü ve ciddidir..
·
"Biz söz medeniyeti kurmadık. Biz aksiyon ve hamlemede niyeti kurduk. Batı gerek madde sahasındaki fetihleriyle, gerek bu madde sahasındaki fetihlerin insan şuuruna aksi olan ilimlerle bizi geçti. Yani birbirinden ayrı temeller üzerine kurulmuş iki medeniyetten biri bir yönde gelişirken, öteki bütün yönleriyle gerilemeye başladı. Daha sonra Batı'yla karşılaşınca kendi zaaflarımızı anladık. İster istemez bu zaafları tamamlamaya ihtiyaç duyduk. Başlangıçta bu normaldi. Biz Batı'yı zekâ, idrak ve şuur ile fethedecektik, kılıçla fethettiğimiz gibi. Fakat bu fetih olmadı, aksine teslimiyete döndü. Burada Batı, bize bilgileri içinde kendi istediklerini verdi. Yani bir uşağa lazım olacak fikirleri, istismar edebilmesine yarayacak bilgileri verdi. Böylece biz Batı'yı da tanıyamadık. Batı'yı tanımadık; fakat kendimizi unuttuk. Kendi köklerimizden koptuğumuz gibi Batı kendi bilgilerini rastgele vermez. Bütün tarihini, bütün mücadelelerini, bütün şartlarını bilmek suretiyle ancak Batı'nın bilgilerini değerlendirebiliriz. Yani kendi inkişaflarımızı, hem kendi kemal ve yükseliş devrimizin şartlarını bilmek, hem de Batı'nın nasıl ve niçin geliştiğini, hangi meselelere cevap aradığını bilmek mecburiyetindeyiz. Bir kelimeyle hiçbir kültür karşısında peşin bir ret caiz değildir. İlk şart anlamaktır. Fakat anlarken kendi değerlerimizi de bilmek mecburiyetindeyiz."
Reklam
"Batı'ya karşı bütün pencerelerimiz kırılmıştır, açılmış değil. Batı bu pencerelerden her şeyiyle beraber içeri girmiştir. Hiçbir ülkenin uğramadığı bir felakete uğradık. Mazi ile köklerimizi kaybettik, göbek bağımız koptu. Bize ait bütün mefhumları feda ettik. Batı bizi istila etti. Bu hem iyidir, hem kötüdür. Kötüdür, çünkü kendi irfani, şahsiyeti, tarihi olmadan, yani bütün bunları bilmeden kendisi olmak kabil değildir. Elbette ki dünya bir bütündür, elbette ki Avrupa'ya karşı açılacaktık ve açıldık. Yalnız bu açılış, bizi mazimize tutunmaktan alıkoymamalı. Biz Islamiyet'i de, Osmanlı'yı üç kita hâkimi yapan büyük kudreti de asıl kaynaklarına inerek tetkik etmek mecburiyetindeyiz. İslam, bir nasslar bütünü değil, insanın olgunlaştıkça bir kere daha başvurup anlamağa çalışacağı bir esas hakikatler bünüdür. Yani bir nevi anayasadır. Donmuş, bitmiş, son sözünü söylemiş bir kitap değildir Kur'an; seyyaldir, insanla beraber büyür, insanla beraber gelişir. Bütün büyüklüğü burada, Yani geometrik bir kitap değildir. Yaşayan, gelişen bir kitaptır. Kur'an'daki işaretler medeniyetler doğurmuştur. Yüzyıllardır birçok millete, bilhassa Osmanlı'ya kılavuz olmuştur. Kur'an biz geliştikçe gelişir, biz büyüdükçe büyür. Yani biz onda neyi ararsak, bir parça onu buluruz. Haddizatında bir medeniyet rehberi olarak ele alınmalıdır. Bin sene evvel ondan anladıklarımızla bugün anladıklarımız arasında farklar vardır. Biz olgunlaştıkça, irfanımız arttıkça Kur'an da bize ona göre konuşur."
"Pencerelerimiz Batı'ya açılmış değil, kırılmıştır."

Okur takip önerileri

Cihan Ataç
@Sairrsüheyla çandıroğlu ile benzer
Özgür Çırak
@ozgurciraksüheyla çandıroğlu ile benzer
ElifeNurUYSAL
@ElifeNursüheyla çandıroğlu ile benzer
Daha fazla göster
"Osmanlı medeniyeti bir iman ve hamle medeniyetidir. Ciddi olan her hakikat, her bilgi Kur'an'da toplanmıştır. Edebiyat, Batı'daki gibi bir kavga silahı değil, fatihler için eğlencedir... Osmanlı'da felsefe yoktur. Çünkü felsefe, şüphenin çocuğudur. Mutlak hakikate eren kimseler için böyle bir zihin çabasına ne ihtiyaç var? Cetlerimiz, hayat tecrübelerini, düşünce ve intibalarını kâh sözle, kah yazıyla aktarmışlardır. Bu fikir mahsullerinin bütününe irfan diyoruz. İrfan Kur'an'da temelini bulan, yani beşer idrakine sunulan, büyük ve ezeli hakikatlere insanoğlunun hayat tecrübesinden aldığı dersleri ilave etmesi, onları yeni baştan düşünmesi, çağa göre yorumlaması ve anlatmasıdır."
Reklam
2
100
995 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.
©2022 · 1000Kitap Web Uygulaması · 2.26.48