engin, bir alıntı ekledi.
16 saat önce · Kitabı okumayı düşünüyor

Hastaneleri gezip yaralılarla ilgilendiğini söylemiştik Sultan' ın. Savaş
sırasında bir gün bacağını kaybetmiş bir askerin halinden çok müteessir
olan Padişah, bu gaziye acısını unutturmak istemiş. Marangozluk da
elinden geldiği için gazinin yürürken işine yarayacak bir baston yapmış ve kendi eliyle getirip ona hediye etmiş. Rivayete göre bu güzel davranış
yıllar yılı istanbul mahallelerinde bir efsane gibi söylenmiş durmuş.
Nitekim 1894'de vuku bulan büyük istanbul depreminde nasıl bir gönüllü
önder olarak toplumun önüne geçtiğini ve halkın yaralarının sarılması için
bizzat kendi cebinden yardımlar yaptığını, halka "Yanınızdayım!" mesajı
vermek için çırpındığını binlerce belge üzerinden görme şansımız var.

Abdülhamid'in Kurtlarla Dansı, Mustafa ArmağanAbdülhamid'in Kurtlarla Dansı, Mustafa Armağan
engin, bir alıntı ekledi.
Dün 09:07 · Kitabı okumayı düşünüyor

Rusların eline düştü düşecek denilen bir dönemde ağır bedeller
karşılığında korunan imparatorluk sınırları, ilk günlerde ard arda gelen
komplo ve darbe girişimleri, suikastler,
İstanbul'un geçirdiği büyük deprem, Ermeni "patırdısı", Yuna nistan'a karşı
girişilen Teselya Savaşı, Filistin üzerindeki Siyonist baskılar ve benzeri
yüzlerce önemli olay ve bütün bunların karşısında mevcut sınırları
korumaya çalışırken, imparatorluğun insicamını sağlamaya ve yeni
kadroların yetişmesi için vakit kazanmaya dayalı uzun vadeli bir strateji.
Bunlar, Sultan Abdülhamid'in 33 yıl süren uzun iktidar yıllarındaki zor
dönemeçler.

Abdülhamid'in Kurtlarla Dansı, Mustafa ArmağanAbdülhamid'in Kurtlarla Dansı, Mustafa Armağan
engin, bir alıntı ekledi.
Dün 08:42 · Kitabı okumayı düşünüyor

O, bir proje insanıydı ama ütopyacı değildi. Tek kelimeyle, islamiyetin
ve Osmanlılığın modern çağa rengini verebileceği iddiasının ve bu iddiayı
gerçekleştirme bilincinin son has temsilcilerindendi.
"Sultan II. Abdülhamid Han" denilince, üzerimize kapanmış kara
kapılardaki paslı anahtarların yuvasında gürültüyle dönmeye başlaması,
işte bu yüzdendir.

Abdülhamid'in Kurtlarla Dansı, Mustafa ArmağanAbdülhamid'in Kurtlarla Dansı, Mustafa Armağan
Semrâ Sultân, bir alıntı ekledi.
18 May 19:08 · Kitabı okudu · 9/10 puan

1901 Fransızların Midilli'yi işgalleri; Theodore Herzl'in Sultan'la görüşmesi.

Abdülhamid'in Kurtlarla Dansı, Mustafa ArmağanAbdülhamid'in Kurtlarla Dansı, Mustafa Armağan
Semrâ Sultân, bir alıntı ekledi.
18 May 19:04 · Kitabı okudu · 9/10 puan

1896 Ermeni teröristlerin Osmanlı Bankası'nı basıp Büyük Güçleri müdahaleye çağırmaları; Düvel-i Muazzama'nın Abdülhamid'i tahttan indirme planlarına başlaması; Sultan'a karşı başarısız bir suikast girişimi.

Abdülhamid'in Kurtlarla Dansı, Mustafa ArmağanAbdülhamid'in Kurtlarla Dansı, Mustafa Armağan
merve., bir alıntı ekledi.
17 May 03:42 · Kitabı okuyor

Pîr-i Sami Hazretleri
İki defa hacca gitmiş, 1907 yılındaki ikinci hac yolculuğunda İstanbul’ a uğramış ve iki gün Sultan 2.Abdülhamid Han tarafından sarayda misafir edilmiştir.

Salih Baba Divanı, Salih BabaSalih Baba Divanı, Salih Baba
Semrâ Sultân, bir alıntı ekledi.
17 May 02:10 · Kitabı okudu · 9/10 puan

"Yatağından taşan bir nehre benziyoruz... Biz hiç de can çekişen bir millet değiliz. Canlı, kuvvetli bir milletiz. Bizi zinde tutabilecek yegâne kuvvet, İslamiyettir."

Sultan II. Abdülhamid

Abdülhamid'in Kurtlarla Dansı, Mustafa ArmağanAbdülhamid'in Kurtlarla Dansı, Mustafa Armağan
Semrâ Sultân, bir alıntı ekledi.
17 May 02:02 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Eline silahı alarak, parmak tetikte; ama silahı asla patlatmadan direnen son büyük muhafız. Son Ada'nın son büyük kalecisi bir başka deyişle. Nüfus azaltan değil, artıran Sultan.

Abdülhamid'in Kurtlarla Dansı, Mustafa ArmağanAbdülhamid'in Kurtlarla Dansı, Mustafa Armağan
Semrâ Sultân, bir alıntı ekledi.
17 May 02:01 · Kitabı okudu · 9/10 puan

... İslamın kutsal merasimlerinin izzetinin kurtarmakla yükümlü hissediyordu kendisini.

Halifeydi çünkü. Son Halife. Son Sultan. Son İmparator. Son Büyük Direnişçi.

Abdülhamid'in Kurtlarla Dansı, Mustafa ArmağanAbdülhamid'in Kurtlarla Dansı, Mustafa Armağan