Giriş Yap
Müslümanlar arasındaki savaş her zaman kafirûn için barış ve zafer işareti olmuştur.
Reklam
·
Reklamlar hakkında
Bizim için açık seçik olan şudur: Eğer yeni bir toplum kurulacak ise onun karakteri şimdiki müteveffa medeniyette varlığını sürdüren yapılar ve biçimlerden alınmış bir karakter olmayacaktır. Yeni toplumun hem biçimi hem de özü farklı olacaktır. Bu topluma bazı imtiyazlı mevkiler devredilmeyecektir...
Küfr dokuz başlı yılan gibidir. Ekonomik heyula, polis gözetimi, eğitim sistematikleri, hastane teşkilâtı, refah ve bunların arasına sıkıştırılmış kişisel idealler insanları uyutmak ve toplumsal veya şahsî dinamiğe sahip herhangi bir özün uyanmasını engellemek için tezgâhlanmaktadır.
Ne zaman kendi serbest irademizi dîn olarak İslam'la ve Peygamberin Şeri'atıyla tamamlayacak olursak o zaman Muzaffer olacağız.
Reklam
·
Reklamlar hakkında
Bütün bu olup bitenler içinde en dikkate değer hususlardan biri 'insan hakları' kavramını kendi durumlarına uyarlamalarıyla ilgilidir. Bu sloganın uyarlanması, hele hele cahil suudi yöneticilerinin bunu kullanması gösteriyor ki onlar ne şeri'at'a inanıyorlar ne de modern tarihten haberleri vardır, çünkü 'insan hakları' dedikleri şey aslında açık amaçları İslâm'ı ilga etmek olan koyu masonların yazıp düzenledikleri jakoben devletçi doktrinin bir parçasıdır. Anayasacılık masonluğun kendisidir.
Reklam
·
Reklamlar hakkında
2
821
8,2bin öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.
©2022 · 1000Kitap Web Uygulaması · 2.28.5