• Rezonans iki hareketli cismin uyumunu sağladığı gibi bazen hareketsiz bir cismin harekete geçmesini de sağlayabilir.

  Eğer akordları aynı olan bu iki kemanın birini çalarsanız diğerinde de hiç dokunmadığıınz halde bir titreşim ve dolayısıyla ses oluşur.
 • ...tuhaf bir içgüdüyle onun titreşim alanına sığınmak istediğim için koşmuştum o anda.
 • "Makina mühendisliğinde iki şey önemlidir: titreşim ve maaş."
 • Evrenin başlangıcından beri var olmasına rağmen bilim insanlarını şaşırtmaya devam eden ışık, neredeyse bilinen tüm şeylerden daha hızlıdır. Sadece bir saniyede 299.792.458 km yol katedebilen (boşlukta, ilerlediği konuma göre hızı farklılık gösterebiliyor) ışık, sahip olduğumuz en gelişmiş araçlardan çok daha hızlı olmasına rağmen evrenin büyüklüğünde göz önüne alındığı zaman yavaş kalıyor. Bu nedenle ışıktan daha hızlı olabilecek şeyleri araştıran bilim insanları, bazı teorilere göre geçilmesi imkansız olan ışık hızını geçmeyi başarmış veya başarabilecek olan şeyler keşfetmişler.

  Big Bang
  Evrenin başlangıcı olarak kabul edilen Big Bang, uzayın ışıktan çok daha hızlı bir şekilde genişlemesini sağlamıştır. Bazı bilim insanları bu genişlemenin 'nothing can go faster than light' (hiçbir şey ışıktan hızlı gidemez) sözüyle uyumlu olduğunu söyler. Big Bang ile genişleyen uzay, kütleye veya hacme sahip olmadığı için ünlü cümlede yer alan 'nothing'dir (hiçbir şey). Bundan ötürü ışık hızını hiçbir şeyin aşamayacağını belirten teoriler Big Bang ile ters düşmez.

  Işığın Görüntüsü
  Bu çok ilginç bir tartışma konusudur. Bazı bilim insanları, ışığın görüntüsünün ışıktan çok daha hızlı hareket ettiği durumların olabileceğini söyler. Bu duruma örnek vermek adına elinde lazer olan bir adam ve A, B isimli 2 farklı gezegen hayal edelim. Adamın bulunduğu yer, A gezegeni ve B gezegeni birbirinden 100 ışık yılı uzaklıkta olsun. Son olarak da A ve B gezegenleri arasında dev bir platform olduğunu düşünelim (lazeri belli eden türden bir platform). Sabit bir konumda bulunan ve hiçbir şeyden etkilenmeyen lazerli adam, A ve B gezegenlerine lazeriyle ışık tutsun. İlk olarak A gezegenine ışık tutan adam, bir süre sonra B gezegenine lazer tutmak ister ve iki gezegenin arasında bulunan platform üzerinden lazerin ışığını yürüterek lazerini B gezegenine kaydırır.

  İşte olay bu noktada ilginçleşir. Sıradan bir bilek hareketiyle lazerini A gezegeninden B gezegenine, yani 100 ışık yılı uzağa kaydıran adam ışık hızını algısal olarak aşmayı başarmıştır. Adam, ışıktan daha hızlı hareket ettiği düşünülen 'ışık görüntüsü' sayesinde lazerinin anında B gezegenine vardığını görür ancak bu olay aslında sadece algılarında böyledir.

  Işığı oluşturan fotonlar ışık hızında ilerlerler. Lazer ne kadar hızlı şekilde, ne kadar çok döndürülürse döndürülsün, fotonların düştüğü konumlar lazerin A gezegeninden çıkarak platfomdan geçmesini ve B gezegenine ulaşmasını gösterecektir. A ve B gezegenlerinde bulunan gözlemciler de lazerin en fazla ışık hızında ilerlediğini görebilirler ancak ışık hızı asla aşılmaz.. Bazı bilim insanları ışık görüntüsünün de 'nothing' (hiçbir şey) olarak algılanması gerektiğini savunurlar çünkü ışık görüntüsü ne enerji, ne veri, ne de net bir bilgi taşıyabilir. Tüm bunlara rağmen ışık hızını aşmayı başarmak, bu sıralamada yer almak için yeterli.

  Video: https://youtu.be/EPsG8td7C5k
  (Videonun ilk 1 dakikasında ışık görüntüsü Ay üzerinden örneklenmiş)

  Kuantum Dolanıklığı
  Einstein'ın 'ürkütücü' olarak nitelendirdiği kuantum dolanıklık teorisi, birbiriyle eşleşmiş olan iki farklı parçacığın birbirine bağlı şekilde hareket etmesidir. Örneğin ilk olarak iki elektronu yan yana getirelim. Birbirlerini etkileyecek olan elektronlar, bir süre sonra uyumlu bir şekilde hareket etmeye başlayacaklardır.

  Bu noktadan sonra elektronlardan birisini bulunduğumuz konumun milyonlarca ışık yılı uzağına yerleştirelim ve eşleşmiş olan elektronu titreştirelim. Titreşen elektronun eşi, çok uzakta olmasına rağmen gerçekleşen titreşim hareketini anında fark edecektir ve titreşim hareketinin tam tersini uygulayacaktır. Eşi aşağı doğru yöneliyorsa yukarı, sağa doğru yöneliyorsa sola, ileri doğru yöneliyorsa arkaya doğru hareket eden elektron, ışık hızından çok daha hızlı (bazı bilim insanları 10.000 kat daha hızlı olduğundan bahsediyor) şeylerin olduğunun en büyük kanıtlarından birisidir.

  Solucan Deliği
  Uzay-zaman bütünlüğündeki kısa yol olarak adlandırabileceğimiz solucan delikleri, ışığın milyonlarca senede katettiği yolu sadece birkaç saniyeye indirgeyebilir. Bu nedenle belki solucan deliğinin değil ama solucan deliğinden geçen her şeyin ışıktan daha hızlı olduğunu söyleyebiliriz.

  Editör / Yazar: Uğur ÖRDEM
  Kaynak:Beyinsizler Uygulaması
  Yayınlanma Tarihi:07.01.2019
 • Dünyada yaşamak, sarsıla sarsıla, ayaklar bata çıka yürümek gibidir. En önemli özelliği, beklenmedik anlarda, ansızın çıkagelen olaylardır. Bir söz, bir hastalık, bir ayrılık, bir ölüm...Olaylar kimi zaman bir kasırga gibi etkiler, kimi zaman da sadece bir titreşim hissettirir insanın içinde. Allak bullak olduğunda tutunacak dallar arar. Sonra düştüğü yerden kalkar insan. Kırılan dalların yerine başka dallara tutunur. Ama en sonunda takati kesilir ve hiçbir şeye tutunamaz.
  (...)
  Ansızın gelen hüzünler yanında, ansızın gelen güzelliklerle de doluydu hayat. Dünya hayatının size cazip gelmesi belki de bundandı. Beklenmedik aşklar, beklenmedik başarılar, beklenmedik karşılaşmalar, beklenmedik bir iyileşme, beklenmedik bir mektup, beklenmedik bir yağmur, beklenmedik bir ilgi, beklenmedik bir sevgi, beklenmedik bir merhamet ve şefkat. Tüm ruhumuzu sarıp sarmalayan, içinizi en çok ısıtan merhamet ve şefkatti.

  Beklenmedik bir hayat ise en güzeliydi bence. Hayat insanın başına gelebilecek en güzel şeydi. Dolayısıyla hepiniz zaten en güzel şeye sahiptiniz.

  VAR OLMUŞTUNUZ.
 • Kainat her zerreyi , titreşim hızı ve dalga boylarına göre okur. Tüm cisimlerin ve atomların , ait olduğu ortamda bir titreşimi vardır. Aynı prensip ışık için de geçerlidir. Güneşten dünyamıza gelen ışık beyazdır. Atmosferde kırılmaya uğrar ve biz onu sarı renkte algılarız. Gökyüzünü ve suyu mavi algılarız...