Kübra, bir alıntı ekledi.
49 dk.

Can
Bir türkü söylediler, duydunuz mu..
Bir kuşu vurdular, gördünüz mü. .
Böyle neden susuyorsunuz böyle..
Güzelliğiniz çoğalıyor, öldünüz mü.

Sen Bana Bakma Ben Senin Baktığın Yönde Olurum, Özdemir Asaf (Sayfa 79 - YKY)Sen Bana Bakma Ben Senin Baktığın Yönde Olurum, Özdemir Asaf (Sayfa 79 - YKY)

Kızılırmak can incitme sen bugün/ Mübarek günlerde sel bayram eder/ Kitabın kavlince dağlar al giymiş/ Karışmış çiçeğe çöl bayram eyler(türkü)

Bülbül ile saka hep uçan kuşlar/ Gece üç aylarda figâna başlar/ Eser yel eğilir, dallar ağaçlar/ Mübarek günlerde dal bayram eder (Türkü)

Istiklal Marşı
İstiklal Marşı'nın güftesi ile bestesi arasında bir prozodi (uyuşma) sorunu olduğu doğrudur. Ancak "İSTİKLAL Marşı", bir şarkı, türkü değil ki müziğindeki ahenge bakalım.

İstiklal Marşı, tarihle, toplumla, millî değerlerle, vatan sevgisiyle ilişkili bir değer...

Fatma Çelik Yeniçağ Gazetesi
http://www.yenicaggazetesi.com.tr/...steniyor-46714yy.htm

Esra, bir alıntı ekledi.
20 saat önce · Kitabı okudu

"Konya hapishanesinin kadınlar kısmında yüzünü görmediğim fakat sesini çok iyi tanıdığım bir kadın vardı. Akşam saatlerinde onun türkü söylemesini âdeta beklerdim. Ve bilhassa isterdim ki "Gesi bağlarında bir top gülüm var" türküsünü söylesin. Bu acayip türkü hiç fark edilmeden tutulan bir avuç zehire benzer. "

Bu akşamın türküsü : https://youtu.be/2aoRw_h_8es

Beş Şehir, Ahmet Hamdi TanpınarBeş Şehir, Ahmet Hamdi Tanpınar
Damla Kara, bir alıntı ekledi.
 23 saat önce

Türkçeyi Sevme Dersi
“Ben Türkçenin ezeli bir âşıkıyım. Hepimiz öyle değil miyiz? Ben, Türkçeyi, muhtelif devirlerinde, muhtelif elbiselerle, muhtelif şekillerde gördüm ve sevgilimi o libaslar altında, kendi cevherinde sevdim.

Ben eski Bâbıâli (kâtiplerden işittiğim süslü dili) sevdiğim gibi, Aksaray’da karpuz sergisinde müşteri ayartmak için çığırtkanlık eden Türk delikanlısının türlü zarâfetlerle dolu Türkçesini sevdim.

Ben Divan Edebiyatı’nın gazelleriyle mest oldum. Fakat sevgili İzmir’imin, İki Çeşmelik kızının incir işlerken söylediği türkü ile de mest oldum.

Ben o sevgiliyi, atlas şalvarıyla, başının üzerinde altun işlenmiş takkesiyle gördüm.

Ben onu perişan gönüllü şairin:

O gül-endâm bir al şâle bürünsün yürüsün
Ucu gönlüm gibi ardınca sürünsün yürüsün

beytinde olduğu gibi, bir al şala sarınıp yürüdüğünü görerek de sevdim.

Başında hotozu, belinde kuşağı, sedef kakılı serîri üzerine uzanmış yahut Sa’dâbâd’da, Göksu’da seyrana çıkmış haliyle de gördüm, yine sevdim.

Fakat tabiatta her şey tekâmülden, inkılaptan ibaret olduğu için her devrin zevki de aynı olmuyor.

Ben son devrin, İpekiş’in kelebek kanadı kadar ince, zarif, dört metrelik kumaşıyla giyinmiş, başında küçücük beresiyle, bir rüzgar gibi, kaldırımlar üzerinde seke seke yürüyen ve rüzgar mı onu götürüyor; o mu rüzgarı sürüklüyor, diye, insanı şüpheye düşüren haliyle de Türkçeyi gördüm ve sevdim.
Halid Ziya Uşaklıgil

Türkçenin Sırları, Nihad Sâmi Banarlı (Sayfa 16 - undefined)Türkçenin Sırları, Nihad Sâmi Banarlı (Sayfa 16 - undefined)

"Türkü dinlemeyen, şiir sevmeyen,
kitap okumayan ve çay içmeyen birine; gönül vermeyin..."

Bazı şeyler kendiliğinden türkü olur..
https://youtu.be/mrPqRETRMtw

(Hikayesi can acıtan bir Karadeniz türküsü)

Armudun dali uzun

Altını derun kazun

Nişanladiler beni

Yaruma öyle yazun

Nişanladiler beni

Dağlarun arkasina

Helal etsun hakkuni

Söyleyin anasına

O yar ballidur balli

 
Armudun dali ince

Kırılur kuruyince

Yarimu göreceğum

Yayladan yürüyince

Yarimu göreceğum

Birşey söyleyeceğum

Saçinun örgüsini

Elumlen öreceğum

O yar ballidur balli