Cemal Kafadar

Cemal Kafadar

Yazar
9.1/10
23 Kişi
·
71
Okunma
·
19
Beğeni
·
1.336
Gösterim
Adı:
Cemal Kafadar
Unvan:
Akademisyen, Eğitmen,yazar
Doğum:
İstanbul, 1954
1954 yılında dünyaya gelen Cemal Kafadar, Robert Kolej mezunudur. Doktorasını ise McGill Üniversitesi'nde almıştır. Prof. Kafadar Ortadoğu ve Güneydoğu Avrupa'nın erken modern dönemdeki sosyal ve kültürel tarihiyle ilgilenmektedir. Arşiv araştırmaları ve popüler kültür üzerine dersler vermektedir. Son yayınları arasında "Osmanlılar ve Avrupa 1400-1600" ve Osmanlı Devleti'nin ortaya çıkışına dair bir eseri bulunmaktadır. (Burada İki Cihan Âresinde adlı eseri kastedilmektedir.)
insanın düşü çok değerlidir; olur olmaz kişiye aktarmamak gerekir. Çünkü rüya yorumlanmadığı sürece bir şey söylemiş sayılmaz, dolayısıyla insanın davranışına yön vermez, kaderini çizmez. “Rüyâ uçucu bir kuşun ayağı üzerindedir, tâbir olunmadıkça onun için istikrâr ve karâr yoktur.” Ancak yorumlandığı anda, yorumlayan ister bilgili ister cahil olsun, ister hayra şerre yorsun, “ta'bîrinün hükmi râ'iye sâbit olur”. Artık rüyanın mantığı yorumlandığı haliyle işlerlik kazanır
Türkmen adı eskiden yoktu. Türk yüzlü göçebe ulusların hepsine düpedüz Türk denilirdi ve her aşiretin kendine özgü bir unvanı vardı. Oğuz boyları kendi vilayetlerinden çıkıp Maveraünnehir ve İran beldelerine geldikten sonra burada çoğaldılar. İklimin tesiriyle bunların şekilleri Taciklere benzemeye başladı. Ama Tacik olmadıklarından Tacikler bunlara Türkmen dediler; yani Türk-mânend (Türk'e benzer).
Selvi Boylum Al Yazmalım'da Asya'nın hercâi sevgilisi İlyas ile aşka emek vermenin değerini bilen Cemşit arasında seçim yapması gerekir. Ama tarihçinin tasası her ikisi ile birden yaşamayı öğrenmek olmalı.
144 syf.
Rum /Rumi kavramlarıyla ilgili araştırmalar, belgeler, haritalar, Diyar-ı Rum sözcükleriyle bugün ki Anadolu'nun kast edilmediğinden başlıyor... 65 dipnotla ulaşılacak başka kapılar açıyor... Tarihi konularda birikimi olan birisinin okumasıyla bu kitaptan alacağı lezzetle benim gibi tarih ve entelektüel bilgisi yetersiz birisinin alacağı lezzet bir olmaz... Genel kültürüme katkı sağladı benim için... Genel okuyucuya hitap ettiğini düşünmüyorum.
200 syf.
·Puan vermedi
Cemal Kafadar hocanın bu kitabi ampirik kaynaklara dayanan ve hocanın kendi ifadesiyle ''uzak gözlüğü'' dediği bir yöntemden faydalanarak, yer yer felsefi sorular ve çıkarımlarda da bulunarak kaleme alınmış bir kitap.
Eser, arşiv belgelerine dayanarak dönemin dört Osmanlısını ele alıyor. Sınırlı sayıdaki bilgiye rağmen, mevcut bilgilerden yola çıkıp dönem hakkında iktisadi, içtimai ve siyasi bazı soruları sorup, bunlara cevap bulmayı amaçlıyor.
İlk hikaye, bir yeniçeri hakkında, yeniçerilerin sadece askerlik hizmetinde bulunup bir nevi kölelik yaşadığı mitini, dayandığı kaynaktan yola çıkarak kırmayı amaçlayan müellif, yanlış bilinen bazı noktalara da temas ediyor.
İkinci hikayemiz bir dervişin tuttuğu günce üzerinde duruyor, kitapta belirtildiği üzere bu belki de Osmanlı tarihi için ilk ''özyaşamöyküsü'' niteliğinde bir eser. Bu eserden de yola çıkarak Osmanlı toplumunda 17.yüzyıldan itibaren ''bireyselleşme'' kavramının ortaya çıktığına şahit oluyoruz.
Üçüncü hikayede ise Venedikli tüccar Giacomo Badoer'in muhasebe defterinden yola çıkarak, Osmanlı Türklerinin ticarete uzak, ticaretten anlamaz, ülke dışında ticari faaliyetlerde bulunmaz gibi bazı yanlış bilinen durumlarını da yine bu belge vasıtasıyla çürütmeyi başarıyor müellifimiz.
son hikayemiz ise gayet ilginç; bir Osmanlı kadının rüyalarını anlattığı arşiv belgelerine dayanıyor.
Şeyhine olan mesafe uzaklığı sebebiyle irşad faaliyetlerini mektup aracılığıyla sağlayan bu kadının hikayesi, o dönemdeki ruh dünyası hakkında ilginç bilgiler veriyor.
Tarihi konularda genellikle erkek kesiminin anlatılması , bu hikayenin ise bir kadın üzerinde durması, onun yazdıklarından yola çıkılması, onu tarihi anlatı bakımından müstesna bir mevkiye yerleştiriyor.
Kendi adıma konuşmam gerekirse, okuması keyifli bir eser oldu, farklı bir yöntem ile farklı konulara temas edilmesi eseri daha da kaliteli bir hale getirmiş.
Tarihe merakı olanların okumasını tavsiye ederim.
298 syf.
·10/10
Osmanlı tarihinin kuruluş yılları olan 13. yüzyılın sonu 14. yüzyılın başları bugün tvlerde gösterildiğinin ve yazılan onlarca romanın aksine hakkında çok az yazılı kaynağın olduğu bir dönem. Yazar bu eserinde Osmanlı'nın doğuşunu; hem kendi bakış açısını hemde yerli-yabancı tarihçilerin bakış açılarını analiz ederek anlatıyor. Dönemi merak edenler için kurgudan uzak bilimsel bir kitap olan bu eser Osmanlı'nın doğuşuyla alakalı ender modern eserlerden birisi.
200 syf.
·9/10
Osmanlı'da birey esasında toplumun farklı tabakalarından dört kişinin ele alındığı bir eser. Yazarın farklı makalelerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bu eserde yazar aynı zamanda kanıksanmış bazı bilgilerin aslında öyle olmadığını bilimsel bir dille anlatıyor. Tarihi araştırma inceleme eserlerini sevenlerin yararlanacağı ve sevecekleri bir kitap bununla beraber kurgusal tarih sevenlerin ise okurken sıkıla bilecekleri bir eser.
200 syf.
·3 günde·10/10
Cemal Kafadar hoca Türk tarihçiliğinin en kıymetli akademisyenlerindendir. Onun bu eseri daha önce yazdığı dört makalenin bir araya toplanması ile oluşturulmuş. Kafadar eserinde yeniçeri, tüccar, derviş ve hatun gibi dört Osmanlı zamanında yaşamış kişinin hayat hikayelerinden, başlarına gelenlerden dönemin bir tarih panoramasını, düşünüşünü ortaya koyuyor. Tarih biliminde mikrotarihçilik olarak tanınan bu yöntem Türk tarih yazımındaki ender örneklerinden bu kitap. Yeniçeri bahsinde aslında devlet nizamı bozulmadan çok önce yeniçerilerin ticaretle uğraştığını, tüccar bahsinde sanılanın aksine Müslüman tüccarların da Avrupa'ya giderek aktif ticaret yaptığını, derviş kısmında bir Osmanlı dervişinin günlük hayatının nasıl olduğu ve son olarak bir hatunun sanılanın aksine nasıl iyi bir eğitim alıp sufi tarikat içinde yükseldiği, kişilerin kendi tuttukları kayıtlar üzerinden inceleyip ortaya konuluyor. Eserin giriş kısmının her tarih öğrencisi için okunması elzem. Kafadar hoca bu kısımda çok güzel bir tarih metodu anlatıyor; bu kısım adeta bir ders niteliğinde. Tarihle ilgilenen herkesin okumasını tavsiye ettiğim bir eser. Akademik bir yayın olduğu için bu tarz bir tarih yazımına aşina olmayanlar için okuması biraz ağır gelebilir ama anlaşılmayacak bir seviyede de değil.
200 syf.
·Beğendi·8/10
Okuduğum kitaplar içinde ust duzey okur entellektualitesi gerektiren kitaplardan birisi. Hatta sıradan bir okurun hicbir hikayenin sonunu getiremeyeceğini düşünüyorum çünkü resmen belli bir birikim gerekiyor idrak etmek için. Bol miktarda dipnot içermesi de akademik okumalara aşina okurlar için çok sıkıntı yaratmayacaktır hatta konunun özel ilgilisi okur için yeni okumalar yapma imkanı da sunacaktır. Benim kitabı alış sebebim ismi.. yani bizden önce burada olanların hikayesine bir atıf beklentisiyle aldım. Ama dört hikaye de çok başka konuların/tezlerin çürütülmesi esasına dayanıyordu. Ortak özellikleri ise tarih yazıcıların yaptığı genellemelere naif bir antitez olusturmalariydi. Farklı tarih okumaları arayanlara tavsiye ederim.
200 syf.
·6/10
Kafadar'ın daha önce farklı yerlerde yayınlanmış İngilizce makalelerinin (4 adet) çevirisinden oluşuyor.Okurken bir terim olarak değil gerçek anlamda ampirik tarih incelemesini bulabiliyorsunuz.

Ben okurken biraz zorlandım.Tarih bilgimin az olmasından kaynaklandığını düşünüyorum.
200 syf.
·4 günde·Beğendi·9/10
Bugünün imkanları ile yirmi sene önce fiilen yaşadığımız zamanı bile günümüzle karşılaştırarak garip ve yaşanılmaz bulurken, bizi 16. yüzyıl, 17. yüzyıl ve 18. yüzyıl Osmanlı toplumuna götürerek, bireylerin yaşamları üzerinden felsefi ve irdeleyici düşüncelere boğan bir kitapla karşılaştığımızda bizden öncekilerin buralarda, bu topraklarda, başka çağlarda neler yaptığını öğrenmek ve bunu pek fazla eserde bulamayacağımız kıymetli bilgilerle harmanlamak; iyi okuyucu olduğu iddiasında olanların kendilerini sınaması açısından etkileyici bir deneyim oluyor. Tarih ve araştırma merakının yanı sıra, toplumumuzun en ilginç ve ayyuka çıkmış hasletlerinden olan merak unsuru dahi kitabın kendini okutmasına yeterli bahaneyi sağlıyor.

Yazarın biyografisi

Adı:
Cemal Kafadar
Unvan:
Akademisyen, Eğitmen,yazar
Doğum:
İstanbul, 1954
1954 yılında dünyaya gelen Cemal Kafadar, Robert Kolej mezunudur. Doktorasını ise McGill Üniversitesi'nde almıştır. Prof. Kafadar Ortadoğu ve Güneydoğu Avrupa'nın erken modern dönemdeki sosyal ve kültürel tarihiyle ilgilenmektedir. Arşiv araştırmaları ve popüler kültür üzerine dersler vermektedir. Son yayınları arasında "Osmanlılar ve Avrupa 1400-1600" ve Osmanlı Devleti'nin ortaya çıkışına dair bir eseri bulunmaktadır. (Burada İki Cihan Âresinde adlı eseri kastedilmektedir.)

Yazar istatistikleri

  • 19 okur beğendi.
  • 71 okur okudu.
  • 8 okur okuyor.
  • 77 okur okuyacak.
  • 2 okur yarım bıraktı.