H. Nur Artıran

H. Nur Artıran

7.1/10
12 Kişi
·
28
Okunma
·
2
Beğeni
·
940
Gösterim
Adı:
H. Nur Artıran
Unvan:
Türk Yazar
H. Nur Artıran, öğrenimini tekstil üzerine tamamlayarak uluslararası firmalarda yönetici olarak çalıştı. Çocukluğundan beri tasavvufla da çok yakın olarak ilgilendi.

Mevlânâ Celâleddin-i Rûmi ve eserleri üzerine yaptığı çalışmalar ve yazdığı eserlerle yüzyılımızın en önemli araştırmacı yazarlarından biri olan merhûm “Sertârik Mesnevîhân” Şefik Can'ın ( 1909- 2005 ) uzun yıllar yardımcılığını yaptı, hizmetinde bulundu.

Okullar İçin Mesnevî’den Seçmeler adlı kitabı yayıma hazırladı. Yurt içinde ve yurt dışında birçok konferans verdi. Radyo ve televizyon programlarına katıldı. Ulusal ve uluslararası sempozyumlarda tebliğleri, çeşitli makale ve yazıları yayımlandı.

Merkezi Zürih’te bulunan “İsviçreli Mevlevîler Topluluğu”nun başkan yardımcılığını yürüten H. Nur Artıran, merkezi Cezayir’de bulunan, Afrikalı ve Avrupalı bilim kadınlarının bir araya gelerek kurdukları “Afrika Birliği ve Dünya Barışı İçin Sûfi Kadınlar İttifakı”nın da kurucu üyesidir. Aynı zamanda; Uluslararası Mevlânâ Vakfı Bilim Kurulu ve Dünya Engelliler Vakfı Mütevelli heyetinde de hizmet veren H. Nur Artıran halen “Şefik Can Uluslararası Mevlânâ Eğitim ve Kültür Derneği” Başkanı olarak çalışmalarına devam etmektedir.
Hz. Mevlânâ "Hangi milletten, hangi dinden olursa olsun herkeste Muhammedî nur var. Meleklerin Âdeme secde edişi de yine bu Muhammedî nur sebebiyledir. Mademki herkeste Onun nuru var, hiç kimseye kafîr deme, hiç kimseye hor, hakir bakma. Çünkü bir kişinin son nefesini nasıl vereceğini sen bilemezsin" diye buyurmuştur.
Muhyiddin Arabî Hazretleri de, “Eşyanın hakikatini bilen, nefsini bilir; nefsini bilen de Rabbini bilir” demiştir.
H. Nur Artıran
Sayfa 174 - Sufî Kitap - Aralık 2015
Peygamber Efendimiz(sav) bir hadîs-i şerîflerinde şöyle buyurmaktadır: "Kıyamet günü Cennetin kapısına kadar giderim. Kapının açılmasını istediğimde, kapıcı 'sen kimsin?' diye seslenir. Bende 'Muhammed'im' derim. O zaman kapıcı 'Buyurun, Sizden önce hiç kimseye Cennetin kapısını açmamak için emir aldım' der."
H. Nur Artıran
Sayfa 17 - Sufi kitap
Âlimin yanında diline, ârifin yanında gönlüne sahip ol” diye çok güzel bir söz vardır.Peygamber Efendimiz(s.a.v.), “Hakkı tanıyıp bilenin dili tutulur, suskun olur” buyurur.Şems-i Tebrizî Hz. de, Makalat adlı eserinde, “Hanendenin yanında şarkı söylenmez, vaizin yanında fetva verilmez” demiştir.
H. Nur Artıran
Sayfa 111 - Sufî Kitap - Aralık 2015
"Hem aşk davasına düş,
Hem de yıkılıp dökülmekten kork
Hem nekes ol
Hem de şükür dudaklıya gönül ver
Buna imkân var mı?

Hz . Mevlânâ
Afrika ‘daki bazı akasyalar şaşırtıcı özellikleri gösterir. Bir ceylan ya da bir keçi, dalların ucunu kemirmek istediğinde, akasyalar ağaçtaki besi sularının kimyasal bileşimini onu zehirli kılacak biçimde değiştirir.
Ağacı kemiren hayvan, ağacın aynı tadı olmadığını fark ettiğinde başka bir ağacı kemirmek için oradan uzaklaşır.

Akasya ağaçları aynı zamanda yakınlarında bulunan diğer ağaçları da kendilerini kemirmeye gelen saldırgan hayvanın varlığından haberdar eden bir koku salgılayarak uyarır. Birkaç dakika içinde bütün ağaçlar, birleşimlerini değiştirerek yenmeyecek hale gelir. Böylece ağacı kemirmek isteyen hayvanlar başka bir yere yönelir.

Buna karşın sürüler halinde hayvan yetiştiriciliği yapılan tekniklerde keçilerle akasyaların kapalı bir yerde aynı ortamda bulundurulduğu olur. Böylesi bir durumda, ilk dokunulan akasya, diğer akasyaları uyardıktan sonra hayvanların zehirli ağaçları kemirmekten başka çaresi kalmaz, çünkü başka bir yere gidemezler. Bu biçimde birçok keçinin uzun süre anlaşılmayan nedenlerle zehirlenerek öldüğü görülmüştür.

Edmond Wells, Göreceli ve Mutlak Bilgi Ansiklopedisi, cilt 2
Kuran ve sünnet ışığında Hz. Mevlânâ, Şems-i Tebrizi ve Klasik Türk Edebiyatı şairlerinden örneklerle aşk-inanç-ahlak denklemini konu alan bir eserdir.Okuyucuyu, belli başlı konularda doyuran bir çalışma olmuş.
Abdülkadir Geylani Hazretleri imtihan konusunda şunu söyler .
" "İmtihan olmazsa olmaz! Mutlaka gereklidir. İmtihan olmasaydı herkes kendini evliya zannederdi." İmtihan sapla samanı birbirinden ayırır,unutulan elest sözünü kullara yeniden hatırlatır.
.
Şunu da bir kez daha önemli belirtmek gerekir ki aslında Cenab-ı Hakk'ın kulunu imtihan etmesine hiç gerek yoktur. O, yarattığı kulun ne olacağını daha ruhlar alemindeyken bilir. Bu imtihan kulların kendisini bilmesi , görmesi için gereklidir. Kendi küfrü isyanımıza karşılık Cenab-ı Allah'ın kullarına gösterdiği vefa ve dostluk başka türlü bilinip görülemez . .
.
Mesnevi'de şöyle geçer . İnsan tıpkı hali gibidir. Zamanla toz top toplar. Bazen elinde sopa halıyı döven insanlar görürsün. İşin hakikatini bilmeyenler bu davranışla halıya eziyet edildiğini düşünebilir . Fakat asıl gayeden haberdar olanlar bunun halıya eziyet değil, onu toz ve topraktan arındırmak olduğunu bilirler . “
.
İnsan da zamanı toz toplamış bir halaya benzer ; hilkati ne yakışır bir şekilde yaşaması için tozlardan, kir ve pastan temizlenmesi gerekir. İnsanın başına gelen çeşitli sıkıntılar acılı ıstıraplar , temizlenmesi için halıya vurulan sopaya benzer . İnsan bu acılar sayesinde , “ Ben nerede hata yaptım ki başıma bunlar geldi ? “ diye düşünmeye başlar. Günlük Hay huy içinde düştüğü uykudan uyanır. Kendini baştan ele alır . Maksat adına imtihan denilen devenin iğnenin deliğinden geçme halinde , sessiz sakin fakat Rabbim şevkat ve merhametinden emin bir şekilde yolumuza devam etmektir.
.
"""
Korkma, herkes seni terk etse O terk etmez!
Herkes seni yalnız bıraksa O bırakmaz!
O yokluktadır, O yokluktan doğandır.
O her şeyi bilir.
O Latif'tir, Emin'dir, Mülk ve Saltanat sahibi bir Emir'dir.
O sığınaktır, cümle günahkârın sığınağıdır.
Eşi ve benzeri olmayan bir Nur'dur.
Gönüldeki her türlü acıyı, ıstırabı teskin edendir.
Sen gizlesen de O senin bütün derdini bilendir.
Herkes seni terk etse de O terk etmez.
Hiçbir yerde seni yalnız, çaresiz bırakmaz.
Gel, O'nun yüce gölgesine gir.
Korkma, herkes seni terk etse AŞK terk etmez. ""
'
--Hz. Mevlânâ--

Yazarın biyografisi

Adı:
H. Nur Artıran
Unvan:
Türk Yazar
H. Nur Artıran, öğrenimini tekstil üzerine tamamlayarak uluslararası firmalarda yönetici olarak çalıştı. Çocukluğundan beri tasavvufla da çok yakın olarak ilgilendi.

Mevlânâ Celâleddin-i Rûmi ve eserleri üzerine yaptığı çalışmalar ve yazdığı eserlerle yüzyılımızın en önemli araştırmacı yazarlarından biri olan merhûm “Sertârik Mesnevîhân” Şefik Can'ın ( 1909- 2005 ) uzun yıllar yardımcılığını yaptı, hizmetinde bulundu.

Okullar İçin Mesnevî’den Seçmeler adlı kitabı yayıma hazırladı. Yurt içinde ve yurt dışında birçok konferans verdi. Radyo ve televizyon programlarına katıldı. Ulusal ve uluslararası sempozyumlarda tebliğleri, çeşitli makale ve yazıları yayımlandı.

Merkezi Zürih’te bulunan “İsviçreli Mevlevîler Topluluğu”nun başkan yardımcılığını yürüten H. Nur Artıran, merkezi Cezayir’de bulunan, Afrikalı ve Avrupalı bilim kadınlarının bir araya gelerek kurdukları “Afrika Birliği ve Dünya Barışı İçin Sûfi Kadınlar İttifakı”nın da kurucu üyesidir. Aynı zamanda; Uluslararası Mevlânâ Vakfı Bilim Kurulu ve Dünya Engelliler Vakfı Mütevelli heyetinde de hizmet veren H. Nur Artıran halen “Şefik Can Uluslararası Mevlânâ Eğitim ve Kültür Derneği” Başkanı olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Yazar istatistikleri

  • 2 okur beğendi.
  • 28 okur okudu.
  • 15 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.