H. Nur Artıran

H. Nur Artıran

Yazar
7.4/10
16 Kişi
·
37
Okunma
·
2
Beğeni
·
974
Gösterim
Adı:
H. Nur Artıran
Unvan:
Türk Yazar
H. Nur Artıran, öğrenimini tekstil üzerine tamamlayarak uluslararası firmalarda yönetici olarak çalıştı. Çocukluğundan beri tasavvufla da çok yakın olarak ilgilendi.

Mevlânâ Celâleddin-i Rûmi ve eserleri üzerine yaptığı çalışmalar ve yazdığı eserlerle yüzyılımızın en önemli araştırmacı yazarlarından biri olan merhûm “Sertârik Mesnevîhân” Şefik Can'ın ( 1909- 2005 ) uzun yıllar yardımcılığını yaptı, hizmetinde bulundu.

Okullar İçin Mesnevî’den Seçmeler adlı kitabı yayıma hazırladı. Yurt içinde ve yurt dışında birçok konferans verdi. Radyo ve televizyon programlarına katıldı. Ulusal ve uluslararası sempozyumlarda tebliğleri, çeşitli makale ve yazıları yayımlandı.

Merkezi Zürih’te bulunan “İsviçreli Mevlevîler Topluluğu”nun başkan yardımcılığını yürüten H. Nur Artıran, merkezi Cezayir’de bulunan, Afrikalı ve Avrupalı bilim kadınlarının bir araya gelerek kurdukları “Afrika Birliği ve Dünya Barışı İçin Sûfi Kadınlar İttifakı”nın da kurucu üyesidir. Aynı zamanda; Uluslararası Mevlânâ Vakfı Bilim Kurulu ve Dünya Engelliler Vakfı Mütevelli heyetinde de hizmet veren H. Nur Artıran halen “Şefik Can Uluslararası Mevlânâ Eğitim ve Kültür Derneği” Başkanı olarak çalışmalarına devam etmektedir.
Hz. Mevlânâ "Hangi milletten, hangi dinden olursa olsun herkeste Muhammedî nur var. Meleklerin Âdeme secde edişi de yine bu Muhammedî nur sebebiyledir. Mademki herkeste Onun nuru var, hiç kimseye kafîr deme, hiç kimseye hor, hakir bakma. Çünkü bir kişinin son nefesini nasıl vereceğini sen bilemezsin" diye buyurmuştur.
Sen şekilde, sûrette kalırsan puta tapıyorsun denektir. Her şeyin sûretini şeklini bırak da manasına, içindeki öze bak.
... taklide aldanıp, kısa yolları uzun etmemek için gerçek Hakk âşıklarının etrafa yaydığı Muhammedî(sav) kokunun izinden giderek aslına ulaşmak gerekmektedir.
Muhyiddin Arabî Hazretleri de, “Eşyanın hakikatini bilen, nefsini bilir; nefsini bilen de Rabbini bilir” demiştir.
H. Nur Artıran
Sayfa 174 - Sufî Kitap - Aralık 2015
Kimilerine göre ise Hz. Şems-i Tebrizi şeyh, Hz. Mevlana da müriddir. Hz. Mevlana'ya göre ise gövdesi olmayan, dalları ezelde, kökleri ise ebedde bulunan bu ilahi aşkta, bizlerin yüzeysel anlayışı ölçüsünde ne aşık vardır ne ma'şuk, ne şeyh vardır ne mürid. Bu aşk üzerine söylenmiş bazı sözler sureta kabul edilebilir olsa da, batını ancak Şems-i Tebrizi ile Hz. Mevlana'nın batınında yok olanlar, o aşk ateşiyle yanıp yakılıp kül olanlar bilir.
H. Nur Artıran
Sayfa 41 - Aşk bir davaya benzer, H. Nur Artıran
Aşk ucu kıyısı olmayan, muallakta duran bir denizdir. O sonsuz denizin sadece bir damlası ümit, geriye kalan hepsi korkudur.
Dünya sevgisi ruhu bir tarafa, ahiret düşüncesi öbür tarafa çeker. Her biri, doğru benim, bu tarafa gel, diye onu farklı yönlere çekiştirir durur. Allah yolunun en sarp, en zorlu yokuşudur.
..nâdanların, ukalâların, cahil kendini beğenmiş, fena tabiatlı kişilerin zehirli sözleri insanın ruhunu üşütür, hasta eder.
343 syf.
Kuran ve sünnet ışığında Hz. Mevlânâ, Şems-i Tebrizi ve Klasik Türk Edebiyatı şairlerinden örneklerle aşk-inanç-ahlak denklemini konu alan bir eserdir.Okuyucuyu, belli başlı konularda doyuran bir çalışma olmuş.
288 syf.
·15 günde·Beğendi·9/10
Abdülkadir Geylani Hazretleri imtihan konusunda şunu söyler .
" "İmtihan olmazsa olmaz! Mutlaka gereklidir. İmtihan olmasaydı herkes kendini evliya zannederdi." İmtihan sapla samanı birbirinden ayırır,unutulan elest sözünü kullara yeniden hatırlatır.
.
Şunu da bir kez daha önemli belirtmek gerekir ki aslında Cenab-ı Hakk'ın kulunu imtihan etmesine hiç gerek yoktur. O, yarattığı kulun ne olacağını daha ruhlar alemindeyken bilir. Bu imtihan kulların kendisini bilmesi , görmesi için gereklidir. Kendi küfrü isyanımıza karşılık Cenab-ı Allah'ın kullarına gösterdiği vefa ve dostluk başka türlü bilinip görülemez . .
.
Mesnevi'de şöyle geçer . İnsan tıpkı hali gibidir. Zamanla toz top toplar. Bazen elinde sopa halıyı döven insanlar görürsün. İşin hakikatini bilmeyenler bu davranışla halıya eziyet edildiğini düşünebilir . Fakat asıl gayeden haberdar olanlar bunun halıya eziyet değil, onu toz ve topraktan arındırmak olduğunu bilirler . “
.
İnsan da zamanı toz toplamış bir halaya benzer ; hilkati ne yakışır bir şekilde yaşaması için tozlardan, kir ve pastan temizlenmesi gerekir. İnsanın başına gelen çeşitli sıkıntılar acılı ıstıraplar , temizlenmesi için halıya vurulan sopaya benzer . İnsan bu acılar sayesinde , “ Ben nerede hata yaptım ki başıma bunlar geldi ? “ diye düşünmeye başlar. Günlük Hay huy içinde düştüğü uykudan uyanır. Kendini baştan ele alır . Maksat adına imtihan denilen devenin iğnenin deliğinden geçme halinde , sessiz sakin fakat Rabbim şevkat ve merhametinden emin bir şekilde yolumuza devam etmektir.
.
"""
Korkma, herkes seni terk etse O terk etmez!
Herkes seni yalnız bıraksa O bırakmaz!
O yokluktadır, O yokluktan doğandır.
O her şeyi bilir.
O Latif'tir, Emin'dir, Mülk ve Saltanat sahibi bir Emir'dir.
O sığınaktır, cümle günahkârın sığınağıdır.
Eşi ve benzeri olmayan bir Nur'dur.
Gönüldeki her türlü acıyı, ıstırabı teskin edendir.
Sen gizlesen de O senin bütün derdini bilendir.
Herkes seni terk etse de O terk etmez.
Hiçbir yerde seni yalnız, çaresiz bırakmaz.
Gel, O'nun yüce gölgesine gir.
Korkma, herkes seni terk etse AŞK terk etmez. ""
'
--Hz. Mevlânâ--

Yazarın biyografisi

Adı:
H. Nur Artıran
Unvan:
Türk Yazar
H. Nur Artıran, öğrenimini tekstil üzerine tamamlayarak uluslararası firmalarda yönetici olarak çalıştı. Çocukluğundan beri tasavvufla da çok yakın olarak ilgilendi.

Mevlânâ Celâleddin-i Rûmi ve eserleri üzerine yaptığı çalışmalar ve yazdığı eserlerle yüzyılımızın en önemli araştırmacı yazarlarından biri olan merhûm “Sertârik Mesnevîhân” Şefik Can'ın ( 1909- 2005 ) uzun yıllar yardımcılığını yaptı, hizmetinde bulundu.

Okullar İçin Mesnevî’den Seçmeler adlı kitabı yayıma hazırladı. Yurt içinde ve yurt dışında birçok konferans verdi. Radyo ve televizyon programlarına katıldı. Ulusal ve uluslararası sempozyumlarda tebliğleri, çeşitli makale ve yazıları yayımlandı.

Merkezi Zürih’te bulunan “İsviçreli Mevlevîler Topluluğu”nun başkan yardımcılığını yürüten H. Nur Artıran, merkezi Cezayir’de bulunan, Afrikalı ve Avrupalı bilim kadınlarının bir araya gelerek kurdukları “Afrika Birliği ve Dünya Barışı İçin Sûfi Kadınlar İttifakı”nın da kurucu üyesidir. Aynı zamanda; Uluslararası Mevlânâ Vakfı Bilim Kurulu ve Dünya Engelliler Vakfı Mütevelli heyetinde de hizmet veren H. Nur Artıran halen “Şefik Can Uluslararası Mevlânâ Eğitim ve Kültür Derneği” Başkanı olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Yazar istatistikleri

  • 2 okur beğendi.
  • 37 okur okudu.
  • 2 okur okuyor.
  • 16 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.