Halil Bal

Halil Bal

Yazar
9.3/10
4 Kişi
·
8
Okunma
·
1
Beğeni
·
511
Gösterim
Adı:
Halil Bal
Unvan:
Doç. Dr. Halil Bal
1989'da Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi olan Dr. Halil Bal, 1987 yılında tamamladığı "Bulgaristan'da Türkçe Yer Adlan" adlı Yüksek Lisans teziyle akademik hayata girmiş, 1988 yılında İngiltere'de dil Öğreniminin yanı sıra İngiliz arşiv ve kütüphanelerinde araştırmalarda bulunmuştur. 1997'de "Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Kuruluş Mücadelesi, 1914-1918" adlı teziyle Doktor unvanını aldı. Aynı yıl Bakü'ye giderek Azerbaycan arşiv ve kütüphanelerinde araştırmalar yaptı. 1999 yılında Yardımcı Doçent kadrosuna atanan Dr. Halil Bal, Nisan 2003'te doçent oldu.
Arkadaşlar, yeni Türkiye'nin birkaç seneye sığdırdığı askeri, idari inkılâbat sizin, muhterem muallimler, sizin içtimai ve fikri inkılâptaki muvaffakiyetinizle teyit olunacaktır. Hiçbir zaman hatırlarınızdan çıkmasın ki, Cumhuriyet sizden "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" nesiller ister.
Halil Bal
Sayfa 87 - Truva Yayınları, 2005, I.Basım
Arkadaşlar, sizler doğrudan doğruya milletimizi teşkil eden halk sınıflarının içinden geliyorsunuz. Bu itibarla memleketimizin, milletimizin halini, ihtiyacını ve milletimizin emellerini ve elemlerini yakından biliyorsunuz. Herkesten daha iyi biliyorsunuz. Sizin söyleyeceğiniz sözler, alınması lüzumunu beyan edeceğiniz tedbirler; doğrudan doğruya halkın lisanından söylenmiş gibi telâkki olunur. Bu, en büyük isabetlere maliktir. Zira, halkın sesi, hakkın sesidir.
Halil Bal
Sayfa 43 - Truva Yayınları, 2005, l.Basım
Efendiler, bir fikri daha tashih etmek isterim. Milletimizin içinde hakiki ulema, ulemamız içinde milletimizin bihakkın iftihar edebileceği âlimlerimiz vardır. Fakat, bunlara mukabil kisvei ilmiye altında hakikati ilimden uzak, lüzumu kadar taallüm edememiş, tariki ilimde lâyıkı kadar ilerleyememiş hoca kıyafetli cahiller de vardır. Bunların ikisini birbirine karıştırmamalıyız.
Halil Bal
Sayfa 70 - Truva Yayınları, 2005, I. Basım
Arkadaşlar! Bundan sonra pek mühim zaferlere kavuşacağız. Fakat bu zafer süngü zaferleri değil, iktisat ve ilim ve irfan zaferleri olacaktır.
Halil Bal
Sayfa 42 - Truva Yayınları, 2005, l.Basım
Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir, ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, delâlettir. Yalnız; ilmin ve fennin yaşadığımız her dakikadaki sahfalarının tekâmülünü idrâk etmek ve terakkiyatını zamanla takip eylemek şarttır.
Halil Bal
Sayfa 89 - Truva Yayınları, 2005, I.Basım
128 syf.
·7 günde·10/10
Atatürk'ün konuşmalarının birçoğuna ait alıntılara sosyal ağlarda, kitaplarda, dergiler vb. yerlerde denk gelir ve her zaman ilk okuyormuşum gibi keyif alır ve takdirle altlarını çizerim. Bu kitapta yazar, en önemli gördüklerinden bazılarını derlemiş ve konuşmaların yıllarına göre kronolojik olarak sıralamış, bu da geçen olaylar arasında dönem olarak düzenli ilerlemeyi gözler önüne sermiş, o açıdan hoşuma gitti.

Kitabın arka sayfasında bazı kelimelerin günümüz Türkçe karşılığı olmasına rağmen, birçok konuşmayı tam anlamak için tek tek karşılıklarını araştırmam gerekti, cümlelerden genel olarak ana fikri alıyorsunuz ama ben zamana yayarak ilerledim, böylece her kelime üzerinde durmuş oldum.

Bildiğim bir çok konuşmayı hatırlamak ve güncelliğini koruyan düşüncelerin varlığını hissetmek güzeldi. Bu kitap, yıllara meydan okuyan düşünceleri ile daha çok ışık tutacak konuşmaların sahibi Ata'ma biraz daha yakın hissetmek adına güzel bir yolculuk oldu.

Yazarın biyografisi

Adı:
Halil Bal
Unvan:
Doç. Dr. Halil Bal
1989'da Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi olan Dr. Halil Bal, 1987 yılında tamamladığı "Bulgaristan'da Türkçe Yer Adlan" adlı Yüksek Lisans teziyle akademik hayata girmiş, 1988 yılında İngiltere'de dil Öğreniminin yanı sıra İngiliz arşiv ve kütüphanelerinde araştırmalarda bulunmuştur. 1997'de "Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Kuruluş Mücadelesi, 1914-1918" adlı teziyle Doktor unvanını aldı. Aynı yıl Bakü'ye giderek Azerbaycan arşiv ve kütüphanelerinde araştırmalar yaptı. 1999 yılında Yardımcı Doçent kadrosuna atanan Dr. Halil Bal, Nisan 2003'te doçent oldu.

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 8 okur okudu.
  • 1 okur okuyor.
  • 5 okur okuyacak.