Hanna Levenson

Hanna Levenson

Yazar
10.0/10
1 Kişi
·
4
Okunma
·
0
Beğeni
·
357
Gösterim
“SSDP’ nin ikinci varsayımı yetişkin ilişkilerindeki bozuklukların ilk bakıcılarla olan ilişkilerdeki yanlışlıklardan kaynaklandığıdır. Çocuk diğerleriyle olan bağları korumak veya güvende hissetmek için belli şekilde davranması gerektiğini öğrenmiştir.”
“Hastaların, kiminle iletişimde olduklarına, o anki ruhsal durumlarına göre değişik kişilerarası ilişki modelleri repertuarları bulunabilir; SSDP’ nin vurguladığı noktaysa hastanın en yaygın ve en problematik ilişki modelini anlamaktan geçmektedir.”
Hanna Levenson
Sayfa 58 - Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Yayınları
”Terapistin, Marjorie şaka yaparken elindeki mendili gergin bir şekilde sıkması arasındaki tezata dikkat çekmesi > Yeni deneyim: Terapist hastasına, o neşeli değilken, gerginken de onunla ilgilenebileceği ihtimalini göstermektedir.”
Hanna Levenson
Sayfa 62 - Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Yayınları
“Hastanın yeni anlayışı genellikle onun afonksiyonel örüntüsünün, kimliğinin saptanmasını ve idrakini içermektedir. Bunu elde etmek için terapist; yorumlama, netleştirme, yüzleştirme gibi ortak psikodinamik teknikleri kullanmaktadır. SSDP’ de yeni anlayışın ortaya çıkmasını sağlayan en güçlü müdahale hasta ve terapist arasındaki şimdi ve burada etkileşimlerinin incelenmesidir.”
Hanna Levenson
Sayfa 65 - Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Yayınları
“İnsanoğlu doğası gereği sosyal canlılardır. Doğumdan hemen sonra yaşayabilmek için belli bir süre başkalarına bağımlı olduğumuzdan, başkalarına nasıl davrandığımızın dünyayla olan ilişkimizde veya kendimize dair nasıl hissettiğimizde rol oynuyor oluşu şaşırtıcı değildir.”
Hanna Levenson
Sayfa 45 - Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Yayınları
“SSDP çerçevesine göre bireyin kişiliğinin gelişimi belli bir noktada sona ermez; diğerleriyle etkileşim halinde iken dinamik olarak değişir. SSDP’ nin pozisyonu afonksiyonel tarzın geçmişte başlayabiliyorken bugün de korunacağını ileri sürmesidir.”
Hanna Levenson
Sayfa 51 - Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Yayınları
“Hasta, diğer insanlarla olan etkileşimini karakterize eden afonksiyonel yollarla terapistiyle ilişki kurmaktadır. Psikodinamik terimlerle bu davranış yaklaşımını ‘aktarım’ olarak adlandırırız.”
Hanna Levenson
Sayfa 52 - Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Yayınları
“SSDP’ nin iki ana amacı vardır: 1. Yeni(alışık olduğu uyumsuz davranış tarzından farklı ve daha fonksiyonel) Bir Deneyim Sağlamak, 2. Yeni Bir Anlayış Sağlamak.”
Hanna Levenson
Sayfa 58 - Psikoterapi Enstitüsü EğitimYayınları
“SSDP kişilerarası kısa süreli bir psikoterapidir. Amacı hastanın afonksiyonel kişilerarası örüntülerini, terapötik ilişki bağlamında, yeni deneyimler ve anlayışlarla yer değiştirebilmektir. Arzu edilen kişinin kendisiyle ve başkalarıyla ilişki kurma şeklini değiştirmektir. Bu nedenle odak noktası semptomları düşürmek değildir; daha ziyade kişilerarası ilişkilerdeki yerleşmiş örüntüleri değiştirmek veya geleneksel olarak ‘karakter yapısı’ diye tabir edileni değiştirmektir.”
“SSDP’ nin ilişkisel-etkileşimsel duruşu, terapistin hastaya karşı aktarım olmadan tepki veremeyeceğini söyler. Karşı aktarımın pozitif yönleri: 1. Kaçınılmaz bir şekilde ortaya çıktığından terapist ‘bu kişiyle iletişime geçmenin nasıl bir his olduğunu’ deneyim etmektedir. 2. Seansların sıcaklığında, bu duygular, terapiste, faydalı bir yönde gittiğine dair duygusal birer sinyal olarak da hizmet edebilmektedir. 3. Terapistin, hastanın uyumsuz tarzıyla uyumlu olma hali terapötik ittifakın bir yönünün gelişmesini ve hastanın terapiste duygusal bağını destekler.”
Hanna Levenson
Sayfa 56 - Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Yayınları
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Hanna Levenson
Unvan:
Psikoterapist

Yazar istatistikleri

  • 4 okur okudu.
  • 1 okur okuyor.
  • 8 okur okuyacak.