Michael Mann

Michael Mann

Yazar
8.7/10
6 Kişi
·
22
Okunma
·
4
Beğeni
·
613
Gösterim
Adı:
Michael Mann
Unvan:
İngiliz Sosyolog
Doğum:
1942
University of Cambridge ve University of California, Los Angeles’ta sosyoloji profesörüdür. Tarihsel ve karşılaştırmalı sosyoloji alanında pek çok araştırma yürütmüştür. Eserlerinden bazıları şunlardır: The Sources of Social Power, Vol I: A History of Power from the Beginning to 1760 A.D., New York: Cambridge University Press, 1986 [İktidarın Tarihi 1 (Başlangıcından 1760’a Kadar Toplumsal İktidarın Kaynakları), çev. Emre Kolay, Esin Saraçoğlu, Olcay Sevimli, Soner Torlak, Phoenix Yayınları, 2013]; The Sources of Social Power, Vol II: The Rise of Classes and Nation-States, 1760-1914. Cambridge University Press, 1993 [İktidarın Tarihi 2 (Sınıfların ve Ulus-Devletlerin Yükselişi 1760-1914), çev. Ali Rıza Güngen, Elçin Deniz Ela, Gülben Şaş, Phoenix Yayınları, 2013]; Incoherent Empire, Londra/New York: Verso Books, 2003; The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic Cleansing, Cambridge University Press, 2005 [Demokrasinin Karanlık Yüzü (Etnik Temizliği Açıklamak), çev. Bülent Doğan, İthaki Yayınları, 2012]; Power in the 21st Century: Conversations with John A. Hall, Polity, 2011; The Sources of Social Power, Vol III: Fractured Globalization, Cambridge University Press, 2012; The Sources of Social Power, Vol IV: Universal Globalizations, Cambridge University Press, 2012.
Siz bu satırları okurken, muhtemelen televizyon ekranınızda ya da gazetede etnik bir krizin patlamasıyla ortaya çıkan şiddet gösteriliyor olacak, üstelik birkaç başka patlama da haber yapmaya değer sayılmayacak. Yirminci yüzyıl epeyce kötü geçti. Belki yirmibirinci yüzyıl daha da kötü olacak.
"Ritüelleşmiş eylemleri, fikirlerin seferber etme potansiyelini, inancın işlevsel gücünü ve otoritenin kutsal biçimlerini 'elitler' kendi iktidar kaynaklarını güçlendirmek ve diğer aktörlerin otoritelerine karşı gelmek için kullanabilirler."
Yirmibirinci Yüzyılda İktidar olmak /Michael Mann & John A. Hall /Açılım Kitap sh,10 -
Şu sosyolojik gözlemi, akılda tutmak elzem; Toplumsal hareketlerin güçlü olması, dünya hakkında büyük bir kurama bir çeşit bütünsellğe sahip olmasına bağlıdır.
Michael Mann & John A. Hall / Yirmibirinci Yüzyılda İktidar olmak - Açılım Kitap sh. 111
Michael Mann
Sayfa 111 - Açılım Kitap ¬
Burada iyi ile kötüyü ahlaken bulanıklaştırma niyetinde olmasam da, gerçek dünyada ikisi bağlantılıdır. Kötülük uygarlığımızın dışından, “ilkel” deme arzusu duyduğumuz ayrı bir alemden gelmez. Kötülüğü yaratan uygarlığın ta kendisidir.
Kötülük uygarlığımızın dışından, “ilkel” deme arzusu duyduğumuz ayrı bir alemden gelmez. Kötülüğü yaratan uygarlığın ta kendisidir.
Ayrıca geri kalanlarımız da (ben dahil) böyle seçimler yapmak zorunda kalmadığımız için kendimizi şanslı saymalıyız; çünkü büyük çoğunluğumuz başını dik tutacak şıkkı seçemeyebilirdi. Bu kitabın temelindeki önerme, cinai etnik temizliğin bizim uygarlığımız ve çoğu bizden hiç farklı olmayan insanlar tarafından gerçekleştirildiğidir.
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Michael Mann
Unvan:
İngiliz Sosyolog
Doğum:
1942
University of Cambridge ve University of California, Los Angeles’ta sosyoloji profesörüdür. Tarihsel ve karşılaştırmalı sosyoloji alanında pek çok araştırma yürütmüştür. Eserlerinden bazıları şunlardır: The Sources of Social Power, Vol I: A History of Power from the Beginning to 1760 A.D., New York: Cambridge University Press, 1986 [İktidarın Tarihi 1 (Başlangıcından 1760’a Kadar Toplumsal İktidarın Kaynakları), çev. Emre Kolay, Esin Saraçoğlu, Olcay Sevimli, Soner Torlak, Phoenix Yayınları, 2013]; The Sources of Social Power, Vol II: The Rise of Classes and Nation-States, 1760-1914. Cambridge University Press, 1993 [İktidarın Tarihi 2 (Sınıfların ve Ulus-Devletlerin Yükselişi 1760-1914), çev. Ali Rıza Güngen, Elçin Deniz Ela, Gülben Şaş, Phoenix Yayınları, 2013]; Incoherent Empire, Londra/New York: Verso Books, 2003; The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic Cleansing, Cambridge University Press, 2005 [Demokrasinin Karanlık Yüzü (Etnik Temizliği Açıklamak), çev. Bülent Doğan, İthaki Yayınları, 2012]; Power in the 21st Century: Conversations with John A. Hall, Polity, 2011; The Sources of Social Power, Vol III: Fractured Globalization, Cambridge University Press, 2012; The Sources of Social Power, Vol IV: Universal Globalizations, Cambridge University Press, 2012.

Yazar istatistikleri

  • 4 okur beğendi.
  • 22 okur okudu.
  • 1 okur okuyor.
  • 92 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.