Oral Sander

Oral Sander

Yazar
8.6/10
168 Kişi
·
670
Okunma
·
50
Beğeni
·
2708
Gösterim
Adı:
Oral Sander
Unvan:
Türk Akademisyen ve Araştırmacı
Doğum:
1941
Ölüm:
10 Eylül 1995
Oral Sander, (1941 - 1995) Türk akademisyen ve araştırmacı.

Orta ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde yapıp 1960da liseyi bitirdi. Sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi' SBF'e girip 1964 yılında Siyasi Şube'sinden mezun oldu. Aynı yıl Siyasi Tarih Kürsüsü'ne asistan olarak girdi. 1968 yılında doktorasını verdi. 1975 yılında doçent, 1988 yılında profesörlüğe yükseltildi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkan yardımcılığı ve Siyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. ABD'nin çeşitli üniversitelerinde dersler ve seri konferanslar verdi. 10 Eylül 1995 yılında bağırsak düğümlenmesi nedeniyle vefat etti.
İlk sosyalist düşünürlere göre, insanlar doğuştan iyidirler; yoksulluk ve yapay toplumsal eşitsizlikler olmasa, birbirlerine kardeşçe davranacaklardır.
Oral Sander
Sayfa 193 - İmge Kitabevi Yayınları
Dünya petrolünün %70'ini üreten Ortadoğu ve Afrika, ancak %4'ünü tüketmekte, %10'unu üreten Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve Japonya, %75'ini tüketmektedir.
Oral Sander
Sayfa 295 - İmge Kitabevi Yayınları
İki kanlı savaşa da kaynaklık yapan Avrupa, insanoğlunun tarihinde en çok savaşın yapıldığı ve militarizmin en güçlü olduğu kıtadır
Aslında tarih, bir anlamda, değişiklik ile sürekliliğin çatışmasından başka bir şey değilidir.
Oral Sander
Sayfa 23 - İmge Kitabevi Yayınları
...büyük iş çevreleri ve silah fabrikaları, daha çok kar için hükümetleri zorlamaya başlayacak ve bu durum da uluslararası rekabeti ve silahlanma yarışını hızlandıracaktır. Karşı tarafın silahlanmasından duyulan korku milliyetçi duyguları körükleyecek, bu silahlanmayı artıracak ve silahlanma yeni korkular doğuracaktır. Böylece, silahlanma, korku ve milliyetçilik, korkunç bir sarmal etki-tepki ilişkisiyle savaşa varacaktır.
Oral Sander
Sayfa 241 - İmge Kitabevi Yayınları
Tarih, bugünü ve geleceği anlamak için elimizdeki tek anahtardır. Ne olduğumuzu bilebilmek için, geçmişte ne olduğumuzu bilmemiz gerekiyor...
Oral Sander
Sayfa 28 - İmge Kitabevi Yayınları
Ortadoğu'da petrol, büyük devlet çatışmasının temel nedeni, bu çatışmayı şiddetlendiren unsur da çatışan Arap ve İsrail milliyetçiliğidir.
...
Ortadoğu çatışmalarının çözümünü olanaksız olmasa bile çok zor duruma getiren unsur, milliyetçilikle de bağlantılı olan "din"dir.
Oral Sander
Sayfa 296 - İmge Kitabevi Yayınları
İnsanoğlunun yeryüzündeki yaşamını tüm yönleriyle değiştiren, temelinden etkileyen ve belki de gerçekten "devrim" diye nitelendirebileceğimiz en önemli iki olgu, tarım ve endüstrinin bulunuşudur.
Oral Sander
Sayfa 29 - İmge Kitabevi Yayınları
Geçmiş olaylar anlamında tarih, "ölüdür". Yaşayan ve gerçek tarih diyebileceğimizse yalnızca yorumdur ve bu yorum zamanın ileriye doğru akmasıyla, yeni bilgilerin edinilmesiyle, yeni bakış açılarının ortaya çıkmasıyla değişir.
Oral Sander
Sayfa 17 - İmge Kitabevi Yayınları
Devrimlerin çoğu, İran Şahı'nın yaptığı gibi, yöneticilerin uyguladıkları baskıdan ve aşırılıklarından kaynaklanır. Rejimi kurtarmak için genellikle hukukun dışına taşan uygulamalarda bulunulur. Ancak eski rejimin yerini alan devrim yönetimi de, belki de önceden istenmeyen, planlanmayan ve görülemeyen aşırı noktaya doğru kayar.
Oral Sander
Sayfa 559 - İmge Kitabevi Yayınları
423 syf.
·Puan vermedi
Üniversite yıllarında derslerime yardımcı olur diye okumuştum ve gayet faydalı da oldu açıkçası.Bir siyasi tarih kitabından beklenmeyecek kadar akıcı bir dili var;ayrıca olay ve olgulara sadece diplomasi açısından değil;ekonomik,sosyolojik ve kültürel açılardan da bakıyor. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler öğrencileri başta olmak üzere her okuyucuya önemli katkılar sağlayacağını düşündüğüm bir kitap.
423 syf.
·Beğendi·10/10
Oral Sander, aramızdan çok erken ayrılan bir siyasi tarihçidir. Bugün yaşıyor olsaydı daha pek çok güzel, objektif siyasi tarih kitapları yazabilirdi.

Eğer uygarlıkların gelişimini, birbiriyle etkileşimini, Doğu'nun başat bir güçken nasıl ivme kaybettiğini ve bugünkü Batı'nın temellerinin nasıl şekillendiğini öğrenmek istiyorsanız bu kitabı okumalısınız. (Siyaset Bilimi öğrencisiyseniz 'muhakkak' okumalısınız.)

Siyasi tarihin çok geniş bir çevçede ele alındığı bu kitabın dili pek çok insanın anlayabileceği seviyede yalın ve akıcıdır. İtinayla tavsiye edilir efendim :)
605 syf.
·Beğendi·9/10
Üniversitede sosyal bilimlerde okuyanlar veya sosyal bilimlere ilgi duyanlar için gerçekten harika bir kitap. Tarihi olayları kronolojik sırayla ve akıcı bir dille anlatması onu diğer tarih kitaplarından ayırıyor. Kimi yerlerinde yazarın ufak öznel yorumlarını da eser içinde bulmanız mümkün. Tarihe merakınız olup günümüz koşullarını tarihsel perspektifte yorumlamak istiyorsanız tavsiyem niteliğindedir.Keyifli Okumalar..
423 syf.
·Beğendi·10/10
Tamamen objektif bakış açısıyla yazılmış,tarihi hem bizlerin hem de Avrupalılıarın bakış açısından ele almış bir eser.Tarihteki önemli olayları kronolojik sıra ile ve sade bir dille anlatmış Oral Sander. Çok akıcı ve okurken sıkılmadım
423 syf.
·Puan vermedi
Oral Sander, tamamen tarafsız bana tarihi sevdiren adam.. İlkçağ'dan 1918'e kadar dünyada olup biten her şeyi hem tarihsel, hem sosyolojik ele alan harika bir kitap.. Bir tarih kitabı okurken hiç mi sıkmaz, evet sıkmıyor. 1918-1994 yılları arası tarihsel dönemi içeren ikinci kitabı da okumanızı öneririm.
423 syf.
·20 günde·Beğendi·10/10
Medeniyetler Tarihi dersinde kaynak kitabım olarak kullandığım , tarih kitabı olmasına rağmen dili akıcı ve okurken keyif alabileceğiniz bir eser. Tarafsız tarih anlatımını seviyorum Oral Sander'in. Yaşamış olsaydı çok daha güzel eserler verebilir ve tarihi tarafsız anlattığı için birçok insana tarih sevgisi kazandirabilirdi diye düşünüyorum. Bu kitap sayesinde Ruslardan çok fazla soğumuş bulunmaktayım ayrıca güzel ülkem Türkiye her zaman kullanılmış ve hep en çok zarar gören ülke olmuştur.
423 syf.
·9/10
Kimi kitapların ülkemizde alternatifi yok. Bu da onlardan. Böylesi kronolojik ve geniş çapta hazırlanan kitaplar göründüğü kadar kolay değildir. Çok derine inmesi okuyucusunu kaybetmesine neden olur, çok sığ kalması niteliksiz olmasına neden olur. Bu kitapsa çok orantılı.

Sander, çerçeveyi çiziyor: Siyasi Tarih. Ancak bu çok inter disipliner bir alan. Uygarlık tarihine de girmek zorunda mesela. Ancak çok kıvamında tutmuş. Çok önceleri okumuş olsam da kara sabandan bahsettiğini hatırlıyorum örneğin. Yalnız olması gerektiği kadar, siyasi tarihe etkisi boyutunda.

Eksiklikler var mı, tabii ki. Ancak bu kitabın amacı bu değil. Siyasi tarihe ilgi uyandırmak. İşlevini görüyor, ne eksik ne fazla. Ötesi sizin ilginize ve araştırma becerinize kalmış.
605 syf.
·93 günde·Beğendi·8/10
Siyasi tarih serisinin ikincisi olan bu kitap karmaşık dünya güç dengesinin küçük bir panoraması. Karmaşık bilgileri sistematik bir bakış açısıyla okuyucuya sunmuş yazar..Tarih tutkunlarının seveceği nitelikte...
423 syf.
·10 günde·7/10
Siyasi tarih alanında okuduğum ikinci kitap. Diğeri Fahir Armaoğlu'nun kitabı. Kitabı beğendim ama Fahir Armaoğlu'nunkini daha çok beğenmiştim. İkisi de oldukça akıcı, sıkılmadan okunuyor. (Sıkılmamış olmam yazarların maharetinden mi, siyasi tarihin ilgi çekiciliğinden mi, yoksa her ikisinden mi kaynaklanıyor emin değilim.) Oral Sander'in 1789 Fransız İhtilali'ne kadar verdiği bilgiler yani ilk 150 sayfa F. Armaoğlu'nu tamamlayacak nitelikteydi. Ancak devamında 1918'e kadar geçen olayların anlatıldığı 270 sayfa için F. Armaoğlu'nun kitabının ilgili bölümünün özeti diyebilirim. F. Armaoğlu'nda olayları kavramamıza yarayacak daha fazla bilgi vardı.Bu kitapta ise yüzeysel olarak, çok az ayrıntıyla olayların akışı ve aralarındaki nedensellik bağı verilmiş. Olayların yorumlanmasında aralarında bir fark göremedim. Zaten sayfa altlarındaki dipnotlarda F. Armaoğlu'na sık sık rastlanılıyor.

Yazarın biyografisi

Adı:
Oral Sander
Unvan:
Türk Akademisyen ve Araştırmacı
Doğum:
1941
Ölüm:
10 Eylül 1995
Oral Sander, (1941 - 1995) Türk akademisyen ve araştırmacı.

Orta ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde yapıp 1960da liseyi bitirdi. Sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi' SBF'e girip 1964 yılında Siyasi Şube'sinden mezun oldu. Aynı yıl Siyasi Tarih Kürsüsü'ne asistan olarak girdi. 1968 yılında doktorasını verdi. 1975 yılında doçent, 1988 yılında profesörlüğe yükseltildi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkan yardımcılığı ve Siyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. ABD'nin çeşitli üniversitelerinde dersler ve seri konferanslar verdi. 10 Eylül 1995 yılında bağırsak düğümlenmesi nedeniyle vefat etti.

Yazar istatistikleri

  • 50 okur beğendi.
  • 670 okur okudu.
  • 46 okur okuyor.
  • 381 okur okuyacak.
  • 18 okur yarım bıraktı.