Peter Marshall

Peter Marshall

Yazar
9.6/10
7 Kişi
·
21
Okunma
·
6
Beğeni
·
1080
Gösterim
Adı:
Peter Marshall
Unvan:
İngiliz Filozof, Tarihçi, Biyografi Yazarı, Gezi Yazarı ve Şair
Doğum:
23 Ağustos 1946
İnsanlarda özgürlük fikri uyandırılırsa, özgür insan durmaksızın kendisini özgürleştirecektir;
tam tersine, eğer insanlar sadece eğitilirse, kendilerini en yüksek düzeyde yetişmiş, zarif insanlar olarak daima koşullara uyduracaklar ve uşakça yaltaklanan ruhlar halinde yozlaşacaklardır
" Kendim için pek az şey yapabilirim; ancak bu pek az şey her şeydir ve başkalarının gücüyle yapmama izin verilen şeyden daha iyidir. "
Tolstoy ve Gandhi gibi pek çok manevi anarşist barışçı inançlara bağlıdır. Barışçı anarşistler şiddetle karşılaşsalar bile fiziksel şiddet kullanmayı reddederler: Devlet'i ve hükümeti örgütlü şiddetin en yüksek ifadeleri olarak görür ve Randolph Bourne'nin "savaş Devlet'in sağlığıdır" görüşünü benimserler. Onların sözlüğünde Devlet, yasallaştırılmış saldırganlığı; savaş, kitlesel katliamı; askere alma, köleliği; ve asker, kiralık katili ifade eder. Şiddet yoluyla barışçı ve özgür bir toplum kurmanın imkansız olduğunu öne sürerler, çünkü araçlar amaçların doğasını ister istemez etkileyecektir. Bu yüzden, Bart de Ligt'in dediği gibi, "şiddet büyüdükçe devrim küçülür." Barışçı anarşistlerin seçtikleri taktikler, şiddet içermeyen doğrudan eylem, pasif direniş ve sivil itaatsizliktir; grev, boykot, gösteri ve işgal gibi eylemlere girişirler.
Bilge ve uzak görüşlü bir hoşgörü örneği verelim, bir hareketin önderleri olmamız, yeni bir hoşgörüsüzlüğü kışkırtmamıza yol açmasın.


.
Atlar kuru yerde yaşar, ot yer ve su içerler. Sevindiklerinde boyunlarını birbirine sürterler. Öfkelendiklerinde arkalarını döner ve çifte atarlar. Şimdiye kadar onlara yön veren sadece kendi mizaçları olmuştur. Ancak gem ve dizgin vurulduğunda, alınlarına metal plaka konulduğunda, kötü kötü bakmayı, ısırmak için başlarını çevirmeyi, geme ve dizginlere direnmeyi öğrenirler. Ve böylece atların doğaları bozulmuş olur.
Lao Tzu, hükümetten kötülükten başka bir şeyin gelmeyeceğini düşünür. Aslında, ilk anarşist manifesto olarak betimlenebilecek görüşler sunar:

Ne kadar çok yasa ve kısıtlama olursa,
O kadar yoksullaşır insanlar.
Ne kadar keskinse silahlar,
O kadar sorunlu olur ülke,
Ne kadar zeki ve hünerli olursa insanlar,
O kadar yeni şeyler çıkar ortaya,
Ne kadar çoksa hükümdarlar ve kurallar,
O kadar çok olur hırsızlar ve haydutlar.
Bu yüzden bilge şöyle der:
Hiç eylemezsem düzeltirler insanlar kendilerini
Barış verirsem onlara, dürüst olur insanlar.
Ben hiçbir şey yapmazsam, insanlar zenginleşirler.
Hiçbir arzu beslemezsem iyi ve sade bir hayata kavuşur insanlar.

Tao te ching'de yer alan bu olağanüstü şiirde, çok gerçek bir toplumsal ilişki vardir. Bu, feodal düzenin, bürokratik, savaş halinde yaşayan ve ticari niteliğine yöneltilmiş keskin bir eleştiridir. Lao Tzu özgül olarak mülkiyeti bir hırsızlık biçimi olarak görür: "Avlu görkemli bir düzen içindeyse, Tarlaları yabani otlar bürür, /Ve tahıl ambarları boşalır." Savaşın nedenlerini eşitsiz bölüşümde arar: "Servetler ve unvanlar verilir, arkasından felaketler gelir." Sınıfları ve özel mülkiyetiyle saldıran feodalizmin karşısına, insanların doğayla uyum içinde sade ve içten hayatlar yaşadıkları, hükümetsiz, patriyarksız ve sınıfsız bir toplumun toplumsal idealini çıkarır. Bu, malların uygun teknolojinin yardımıyla üretildiği ve bölüşüldüğü, merkezi olmayan bir toplum olacaktır. İnsanlar güçlü olacaklar, ancak güçlerini gösterme ihtiyacı hissetmeyeceklerdir; bilge olacaklar, ama bilgiçlik taslamayacaklar; üretken olacaklar, ama kendilerini tüketircesine çalışmayacaklardır.
Anarşizmin temel varsayımlarından birine göre, doğa en iyi gelişimi kendi haline bırakıldığı zaman gösterir. Bir Taoist alegori şöyle der: "Atlar kuru yerlerde yaşar, ot yer ve su içerler. Sevindiklerinde boyunlarını birbirlerine sürterler. Öfkelendiklerinde arkalarını döner ve birbirlerine çifte atarlar. Şimdiye kadar onlara yön veren kendi mizaçları olmuştur. Ancak gem ve dizgin vurulduğunda, alınlarına metal plaka konulduğunda, kötü kötü bakmayı, ısırmak için başlarını çevirmeyi, geme ve dizgine direnmeyi öğrenirler. Ve böylece atların doğaları bozulmuş olur."
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Peter Marshall
Unvan:
İngiliz Filozof, Tarihçi, Biyografi Yazarı, Gezi Yazarı ve Şair
Doğum:
23 Ağustos 1946

Yazar istatistikleri

  • 6 okur beğendi.
  • 21 okur okudu.
  • 1 okur okuyor.
  • 62 okur okuyacak.