Abdülhalim Şener

Abdülhalim Şener

Çevirmen
9.3/10
30 Kişi
·
278
Okunma
·
0
Beğeni
·
52
Gösterim
Adı:
Abdülhalim Şener
Unvan:
Çevirmen
Yazara henüz alıntı eklenmedi.
240 syf.
Vahdeti Vücud düşüncesinde olan İbn Arabi'nin, tasavvufi okumalara yeni başlayanlar için tehlikeli olduğunu düşündüğüm kitabıdır -ki İbn Arabi kendi düşünce sistemi yüzünden bir kesim tarafından tekfir de edilmiştir-. Kitapta 25 peygamberin her birinin hikmetleri, tecelliler bakımından neye tekabül ettiği, bugüne kadar alışık olmadığımız biçimde ele alınmıştır. Şerhi yapılmış bir eserdir, içeriği ağır olduğundan ben bu şerhlerin okunması taraftarıyım.
240 syf.
·4 günde
Varlıkların tümü kuşkusuz ki hayaldir.
Ama gerçekte olanlar da Hakk'tir. Bunu anlayıp çözen kişi gerçeğin sırrına ermiştir.. ..özü ve benliği gereği en yüce olan varlık ancak O' dur.
240 syf.
·Beğendi·10/10
Sûfîlerin bilgi ve varlık görüşünün zirvesidir. Bu eser, bir şerh geleneğinin merkezini oluşturur ve tasavvufun seyrini kendisinden sonra büyük oranda etkilemiştir.
240 syf.
·Beğendi·10/10
Tasavvuf konularına meraklı olanlar bu kitabı dikkatli okumalıdırlar. Yazar çok derin bilgiler verdiği için kitabin anlaşılması zor. Buna rağmen içeriğindeki bilgiler çok değerli. Bu kitabı şerhleri ile birlikte okumak daha isabetli olabilir.
240 syf.
·Puan vermedi
Bu tür bir kitabı daha önceden okumamış biri olarak bambaşka bakış açısı sağladığını ufkumu bir milyon kat açtığını rahatlıkla söyleyebilirim. Kitaptan neyi almak, öğrenmek istiyorsanız onu alır ve öğrenirsiniz. İlaçla zehir arasındaki tek fark dozu denir ya o hesaptan :)
Aziz kardeşim!

Vahdet-ül vücuda dair bir parça izahat istiyorsunuz. Bu mes'eleye dair Otuzbirinci Mektub'un bir Lem'asında, Hazret-i Muhyiddin'in bu mes'eledeki fikrine karşı gayet kuvvetli ve izahlı bir cevab vardır. Şimdilik bu kadar deriz ki:

Bu mes'ele-i vahdet-ül vücudu şimdiki insanlara telkin etmek, ciddî zarar verir. Nasılki teşbihat ve temsiller, havassın elinden avamın eline ve ilmin elinden cehlin eline girse, hakikat telakki edilir.

{(Haşiye): Nasılki iki melaike, teşbihin sırrı münasebetiyle Sevr ve Hut tesmiye edilen, avamca koca bir öküz ve koca bir balık telakki edilmiştir.}

Öyle de vahdet-ül vücud mes'elesi gibi hakaik-i ulviye, ehl-i gaflet ve esbab içine dalan avamlara girse, tabiat telakki edilir ve üç mühim zarar verir:

Birincisi:

Vahdet-ül vücudun meşrebi, Cenab-ı Hak hesabına kâinatı âdeta inkâr etmek iken, avama girdikçe; gafil avamlara, hususan maddiyyun fikirleriyle âlûde olan fikirlere girdikçe, kâinat ve maddiyat hesabına uluhiyeti inkâr yoluna gider.

(Lem'alar 272.sh - Risale-i Nur) Bediüzzaman Said Nursî
240 syf.
·Beğendi·9/10
Kitap çok derin ve şerhleri ile birlikte okunması gereken bir kitaptır. Vahdet-i vücut felsefesinin özünü anlatması açısından son derece önemlidir.
240 syf.
·5/10
Kitabı okurken İslam'ın hangi kanadında olduğunuz çok büyük önem taşıyor. Şeyhülekber de diyebilirsiniz, kafir de... Dizi izleyicisiyseniz abondone olabilirsiniz. Ben okurken "Ne diyor bu?" dediğim çok oldu. Anlamak için tasavvuf kavramlarına aşina olmak şart.

Yazarın biyografisi

Adı:
Abdülhalim Şener
Unvan:
Çevirmen

Yazar istatistikleri

  • 278 okur okudu.
  • 35 okur okuyor.
  • 346 okur okuyacak.
  • 22 okur yarım bıraktı.