Ania Loomba

Ania Loomba

Yazar
0.0/10
0 Kişi
·
5
Okunma
·
1
Beğeni
·
361
Gösterim
Adı:
Ania Loomba
Unvan:
Yazar
Kapitalizm ilerledikçe para ve metalar gitgide insani değerleri yerinden eder, onların yerini alır, hatalı bir şekilde ·insani değermiş gibi kabul edilir. Böylece para ve metalar fetişleştirilir
Afrikalı erkeklerin şizofreni tanısıyla tedavi edilmeye ve akıl hastanelerine kapatılmaya başlandığı tarihte, "Afrikalı kadınların... delirebilmek için gerekli özbilinç düzeyine henüz ulaşamadıkları söyleniyor ve psikoloji, psikopatoloji üzerine kaleme alınmış kolonyal literatürde Afrikalı kadınlar, koloni dönemi öncesinin mutlu 'ilkel' halini temsil ediyordu." Böylece, delilik bile (burada "karmaşık" bir zihnin niteliği olarak görülür) insanların modernliğe doğru yükselmelerinin bir belirtisi haline gelir; bu bakımdan Afrikalı kadınların, Avrupalıları yavaş yavaş izleyen Afrikalı erkeklerin gerisinde kaldığı düşünülür.
Ania Loomba
Sayfa 85 - D. KOLONYALİZM VE BİLGİ
Kadınların ezilmesi şimdiye kadar basitçe
bir kültür meselesi olarak görülmüş ve aile içerisinde cereyan ettiği düşünülmüştü -kadınların emek güçlerinin sömürülmesi, sınıfa dayalı bölünmeyi öbür toplumsal bölünme biçimleriyle bütünleştiremeyen toplumsal cinsiyet-körü bir ekonomik analiz tarafından gizlenmişti. Öte yandan, aile, kültür ya da cinsellik konusunda ya da kadınların tam olarak nasıl marjinalleştirildikleri konusunda ciddi bir analiz yoktu. Bunun sonucu olarak, kadınların ezilmesi Marksizm içerisinde olduğu kadar, daha kapsamlı düşünsel kürede de yeterince analiz edilmemiş halde kaldı. Kadınların ezilmesinin kapitalizmin (ya da öbür ekonomik sistemlerin) işleyişleriyle nasıl bağlantılı olduğunu araştıran hayati önemi haiz soru, feministler kadınların ezilmesinin ekonomik ve ideolojik boyutları arasında karşılıklı bir bağıntı kuruncaya kadar yanıtsız kaldı.
Ania Loomba
Sayfa 43 - Ayrıntı Yayınları
kocası tarafından dövülen bir kadın (Marx ve Engels böyle
bir örnek vermese de), yalnız yaşayan kadınların evli kadınlardan
daha fazla tehlike ve şiddete maruz kaldıklarına, daha yalnız ve
mutsuz olduklarına inanabilir ve bu inanç da kendi durumuna isyan etmesini engeller, hatta kadınların evlenmek zorunda olduklarını bildiren çeşitli düşünceler uydurmasına yol açar. Başka bir örnek de beyaz bir işçinin, işsiz kalışını hatalı olarak siyah göçmenlerin kabahati olarak görmesidir. Sonuç olarak ideolojinin işlevi, emekçi (ve öbür ezilen) sınıfların kendi "gerçek" hayatlarını ve sömürülmekte olduklarını kendilerinden gizlemektir
Black Skin,
White Masks (Kara Deri, Beyaz Maskeler), kolonileştirilmiş halkları
yalnızca emekleri başkaları tarafından temellük edilen insanlar
olarak değil, "kendi yerel kültürel özgünlüklerinin katledilmesi ve
gömülmesiyle ruhlarında bir aşağılık kompleksi yaratılmış olan insanlar" olarak tanımlar
Irk ve toplumsal cinsiyet konusundaki başat bilimsel ideolojiler tarihsel olarak birbirlerine destek olmuşlardır. On dokuzuncu yüzyılın ortasında yeni anthropemetri bilimi, Beyaz kadınların Afrikalılara beyaz erkeklerden daha yakın olduğunu ilan etmiş ve diiş olduğu varsayılan özellikler "aşağı ırklar"ın betimlenmesinde kullanılmıştı. Buna göre, Afrikalı kadınlar ırksal hiyerarşi merdivenindeki en aşağı basamağı işgal ediyorlardı.
Ania Loomba
Sayfa 85 - D. KOLONYALİZM VE BİLGİ
Bilimsel dil tam da kendisini değerden bağımsız, yansız ve evrensel olarak sunduğu için buyurgan ve güçlüydü. Bu nedenle, bilimsel dille ortaya atılan iddialara itiraz etmek fevkalede zordu. Avrupalı bilim insanlarının kendi ırksal ve politik kimlikleri, onların ırk farklılıkları konusundaki bilimsel teorileri radikal ölçüde sorgulamalarını bir dereceye kadar önlemişti; öte yandan, bu teorilerin aşağı bir konuma yerleştirdiği insanların bilim eğitiminden nasiplenme fırsatı pek olmadığından, ortaya koydukları itirazlar, bilimsel olmadıkları gerekçesiyle kulak arkası ediliyordu.
Ania Loomba
Sayfa 85 - 86 D. KOLONYALİZM VE BİLGİ
Avustralya, Yeni Zelanda ya da Kanada'da beyaz yerleşimciler
ile orijinal sakinler arasındaki "melezlik" başka yerlerdekine göre
daha az göze batar. Ama birinci gruptakiler de kendilerinin Britanya'dan (ya da Fransa'dan) yabancılaştırılmış olduklarını hissettiklerinden, postkolonyal özneler olarak görülmeyi isterler.
Hindistan'da bir toplumsal devrime neden olan İngiltere'nin en aşağılık çıkarlarla hareket ettiği ve halka karşı zor kullanırken aptalca davrandığı doğrudur. Ama asıl sorun bu değil. Asıl sorun şu: İnsanlık, Asya'nın toplumsal durumunda köklü bir devrim olmaksızın mukadderatım gerçekleştirebilir mi? Bu soruya olumsuz yanıt veriyorsak eğer, o halde İngiltere'nin, işlediği suçlar ne olursa olsun, söz konusu devrimin gerçekleşmesi açısından tarihin bilinçsiz bir aracı olduğu söylenebilir"
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Ania Loomba
Unvan:
Yazar

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 5 okur okudu.
  • 1 okur okuyor.
  • 1 okur okuyacak.