Anton Josef Dierl

Anton Josef Dierl

Yazar
7.0/10
8 Kişi
·
11
Okunma
·
1
Beğeni
·
510
Gösterim
Adı:
Anton Josef Dierl
Unvan:
Yazar
Hristiyanlar için bir humanist olarak İsa ne ise Aleviler için de Ali aynı anlamı taşımaktadır. Tanrı o zamanlar bir delikanlı olan Ali'nin yüzünü almıştır. Tanrı, Ali'nin sesi ile konusmaktadir.
Kamil insan konuşan Kuran'dır. Kamil insan kutsal kitabın üzerindedir. O, iyinin ve kötünün ötesinde olan insanüstü bir in­sandır. Bu nedenle de neyin iyi neyin kötü olduğuna karar vere­bilir. Aslında kutsal olarak adlandırılan kitaplar kutsal değildir; dinsel edebi ürünler, bilgi kaynaklari, insanın sezgisel zekasının sonuçlaridır. Muhammed'in Kuran'daki hükümlerle yaptığı gibi, kamil insan, bir kutsal kitabın hükümlerini, kural­larını, emirlerini ve yasaklarını kaldırabilir. Kamil insan insan topluluklarında o güne kadar geçerli olan yasaları , ibadet ve yaşam biçimlerini kaldırabilir, değiştirebilir. Anadolu Aleviliği­nin ideolojik yaratıcısı Hacı Bektaş ( 1 248- 1 337) şeriatı, cinsi­yet ayrımını, kadının sosyal ve dinsel olarak ikinci sınıf sayılmasını, örtünmesini, zorunlu orucu, zorunlu haccı ve zorunlu öbür ibadet biçimlerini işte böyle kaldırmıştir.
Ortodokslar, Alevilik-Bektaşiliğin südür, kamil insan teorisini
bilmezler. Bu öğretilere bir göz atmak, "Ali Tanrıdır yakıştırmasının"
doğru olmadığını, dogmatik olarak bakıldığında
bile, kişiliğinin kült haline getirilmesine rağmen İran'daki Şii
din büyüklerinden ve Sünnilikteki Muhammed'den daha az
kutsallaştırıldığını gösterecektir. Bu nedenle südür ve kamil
insan teorilerine biraz daha yakından bakmak gerekmektedir.
Çünkü Alevilik-Bektaşiliğin köküne inmek ancak böyle mümkün
olabilir.
şeriatın anlamı Emredildiği gibi katı kuralcı şekiliyle
günde beş vakit namaz zorunluluğu; Ramazan ayında oruç tutm
ak; Mekke'ye Hacca gitmek; beden, duygu, sanat, doğa düşmanlığı; cinsiyet ayrımı (...)kadının politik ve
dini toplantılara alınmaması.
...
Hiçbir toplum kuralsız yönetilmeyeceği için, şeriat kurallarının
yerini başka kuralların, örneğin eski Türk Şamanizminin
veya Selçuklular döneminde oluşturulmuş kuralların alması çok
doğaldır. İnsanlık tarihinde kuralları olmayan bir toplum, bir
dini topluluk, bir kült topluluğu yoktur. Olsaydı ömrü olmazdı,
dayanıklılıgı olmazdı ve dağılırdı. Bu nedenle ortodoks Sünni lerce öne sürülen, Alevilerde anarşinin, haddini bilmezliğin, ahlaksızlığın hüküm sürdüğü fikri tarihsel olarak saçmadır.
..gerçek Tanrı'nın, bir başka
deyişle ilk-Tanrı'nın tanınması mümkün değildir. Böyle bir şey
Tanrı'nın kendisi için bile mümkün değildir. Çünkü evren olduğu
sürece, sürekli bir yok etme ve kendini mükemmeleştirme
devri olduğu sürece, ilk-Tanrı kendini tanıma süreci içinde olacaktır.
Bu süreç içinde Tanrı'ya yönelik bir ibadet mantıksızdır,
çünkü insan ancak bildiği bir şeye ibadet eder ve onu onurlandım.
İnsanın bilmediği bir şeye ibadet etmesi saçmadır.
Tanrı uzun bir südür devrinden sonra kendini tümüyle tanıdığında
da ibadete ihtiyacı olmayacaktır, çünkü artık kendi kendine
yeterlidir ve bütün dönüşüm ve yabancılaşma formlarını
yok etmiştir. Tanrı'nın istediği, insanın bilgisi kamil insanın bilgisidir.
Çünkü yalnız bunlar Tanrı'ya kendi kendini tanıma sürecinde
yardımcı olabilir. Bu nedenle gerçek ibadet biçimsel
dinsel dualar değil, bilgi edinmektir. dualar ve ibadet sadece insanın
duygularının tatmin edilmesine· yarar. İnsan ne kadar hayvansal
duygulara sahip bir varlık ise, içsel sağlamlık kazanmak
için o derece çok duaya ve ibadete ihtiyaç duyar. Fakat
aslında her i kisi de Tanrı için yararsızdır. Tanrı'ya gerçek ibadet,
Tanrı'nın gözle görülür sureti olan doğa ve bütün öbür olgular
hakkında bilgi edinmek ve bununla övünmektir.
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Anton Josef Dierl
Unvan:
Yazar

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 11 okur okudu.
  • 1 okur okuyor.
  • 14 okur okuyacak.