Emrah Gökçe

Emrah Gökçe

Yazar
10.0/10
2 Kişi
·
3
Okunma
·
2
Beğeni
·
24
Gösterim
Her zorluğun içinde elbette bir izzet, bir kolaylık vardır. Kenan ilinde kuyuya atılan Hz. Yusuf daha sonra oradan çıkıp Mısır’a aziz oldu.
Aşık oldur kim kılar canın feda cananına
Meyl-i canan etmesin her kim ki kıymaz cana

Fuzuli

-Aşık olan canını cananına feda edebilen kişidir. Canını cananına feda edemeyen kişi, sevgiliye doğru hiç meyletmesin.-
"Kimsesiz hiç kimse yok var herkesin bir kimsesi
Kimsesiz kaldım yetiş ey kimsesizler kimsesi"
Lâedrî
Emrah Gökçe
Sayfa 90 - Ötüken Neşriyat
"Bağlanıp zülfünde bozdum ahdi de peymânı da
Çeşmini gördüm unutdum derdi de dermânı da"
Şeyh Galib

Çeşm: göz
Emrah Gökçe
Sayfa 130 - Ötüken Neşriyat
Külâhın sat yine lâkin yokuncul olma nâ-merde
Cihânda kelle sağ olsun külâh eksik değil merde
--------------------------------------------------------------------------
Külâhını sat yine de muhtaç olma namerde,
Yeter ki başın yerinde olsun, elbet külâh bulunur merde.
Mey gibi her bir haramın sekri olsaydı eğer
Ol zaman malum olurdu mest kim hüşyar kim
----------------------------------------------------
Eğer işlediğimiz her bir günahın içki gibi sarhoşluk veren etkisi olsaydı; o zaman sarhoş kim, aklı başında olan kim herkes tarafından bilinirdi.


Es'ad Muhlis Paşa
İlm bir lücce-i bi-sâhildir
Anda âlim geçinen câhildir

Nâbi
_____________________________________
İlim, sahili olmayan bir deniz gibidir. Orada âlim geçinen, ancak cahildir.
"Birbirini sevmeyenin kendi özün bilmeyenin
Adem'e baş eğmeyenin ismini şeytan okuruz"
Ahmed Vehbî-i Antakî
Emrah Gökçe
Sayfa 60 - Ötüken Neşriyat
Gah olur devran bize mihr ü vefalar gösterir
Gah döner her lutfuna yüz bin cefalar gösterir

Devran, bazen bize sevgi ve şefkat gösterir.
Bazen de döner gösterdiği her bir lutfa karşılık yüz bin cefa gösterir.
Divan edebiyatına ve eski Türkçe yazıya meraklı arkadaşların kütüphanelerinde bulunması gereken güzel bir eser.

Osmanlı Türkçesi ile verilen beyitler günümüz Türkçe harfleriyle ve manası ile verilmiş.

Edebiyat tarihimizin en güzel örneklerinden seçmeleri bir arada bulacaktınız. Kesinlikle tavsiye ederim.

Yazarın biyografisi

Yazar istatistikleri

  • 2 okur beğendi.
  • 3 okur okudu.
  • 2 okur okuyor.
  • 5 okur okuyacak.