Esin Uzun

Esin Uzun

Çevirmen
9.7/10
3 Kişi
·
8
Okunma
·
0
Beğeni
·
12
Gösterim
Adı:
Esin Uzun
Unvan:
Yazar
Yazara henüz alıntı eklenmedi.
276 syf.
·8 günde·Beğendi·10/10
Akademik bir kitap olan Benlik Aile ve İnsan Gelişimi:Kültürel Psikoloji'yi sosyal bilimciler için vazgeçilmez bir kaynak. Kitabın okuyucu kitlesini psikoloji ve sosyal bilimlerle akademik düzeyde ilgilenenler oluşturuyor. Koç Üniversitesi Yayınları'ndan çıkan kitap ilk baskısını 2010'da yapıyor. Fakat eser daha önce ingilizce yazılıp yurtdışında basılmıştır. Elimdeki bu ilk baskı ise daha önceki yurtdışı basımlarının genişletilmiş hali. M. B. Smith(Kaliforniya Üniversitesinden Kağıtçıbaşı' nın doktora hocası) önsözde şöyle diyor:"Bu olağandışı kitap uluslararası psikoloji dünyasında tanıtma gereksinimi olmayan bir yazarın kitabıdır."

Kitabın içeriği şöyle;
(1)Giriş: Kültürel Psikoloji
Bu bölümde, kültür kavramı, kültürel psikoloji ve yaklaşımları, metodoloji, araştırmalardaki akımlar, kültürlerarası yaklaşımın yararları gibi temel konular daha sonraki bölümlere hazırlık için okura tanıtılıyor.

Birinci Kısım:Benlik ve İnsan Gelişimi, Aile, Kültür
(2)Gelişimsel Ortamı
İnsan gelişimindeki ortamlar birbiriyle iç içe ve etkileşimsel olarak görülüyor ve gözlemlenen aynı davranışın farklı ortamlarda(kültürlerde) farklı anlamlara geldiğini araştırmalar dahilinde gösterip psikolojik analizde bağlamsal yaklaşımın gerekliliğini ispatlıyor.
(3)Yetkinlik İçin Sosyalleşme
Sosyalleşmenin amacını yetkinlik olarak alıyor, ve bu amacın farklı kültürlerde farklı iki yolunu gösteriyor;Batı toplumlarındaki Bilişsel zeka ve Çoğunluk Dünya'daki Sosyal zeka. Bu bölümde her iki zekanın da gerekliliği üzerinde durulurken karşılaştırmalardan ve araştırma sonuçlarından yararlanıyor.
(4)Kültür, Benlik ve Bireycilik-Toplulukçuluk
Benlik kavramı ayrıklık-bağlılık perspektifinden bireycilik-toplulukçuluğun temel psikolojik boyutu olarak yorumlanır. Toplulukçu ve bireyci kültürlerdeki kişinin benlik tanımı karşılaştırılır.
(5)Çocuğun Değeri ve Aile
Aile, sosyal-yapısal-ekonomik bağlamda ele alınarak ÇDA(Çocuk Değeri Araştırması)'nın 1975 ve 2003 sonuçları doğrultusunda Türkiye de dahil olmak üzere toplam 9 ülkedeki çocuğa atfedilen değerler incelenmiştir. Ve bu sonuçlar akabinde Kağıtçıbaşı' nın Aile Değişim Kuramı üzerinde durulmuştur.
(6)Ana-Babalık ve Özerk-İlişkisel Benliğin Gelişimi
Ana-baba-çocuk etkileşiminde kültürel farklılıklar görülür ve bu da benlik gelişimini etkiler. Benlik özerklik ve ilişkisellik boyutlarında incelenir. Bu bölümde bu iki boyutu uyumlaştırabilen özerk-ilişkisel benlik modeli incelenir.

İkinci Kısım: Sosyal Sorunlar ve Uygulamalar
(7)Değiştirme:Psikolojinin Rolü
Bu bölüm evrensel anlamda insan refahını artırmak ve geliştirmek için tasarlanmış müdahaleler/politikalar bağlamında psikolojinin rolünü inceliyor. Kuramdan uygulamaya geçişin ilk bölümüdür.
(8)Müdahale:Erken Destek
Çocuğun gelişimini bütün olarak eler alır ve Erken Çocukluk Gelişimi (EÇG) programlarının ne gibi etkileri olduğu araştırma sonuçlarına dayanarak yorumlanır. Türkiye'de EÇG'nın durumu gözden geçirilir.
(9)Erken Destek Projesi
Kağıtçıbaşı, Sunar ve Berkman tarafından Türkiye'de yürütülmüş 22 yıl süren EÇG projesi sunulur. Araştırma örnekleminden, düzeni ve işleyişinden bahsedilir. Bu EÇG programı yurtdışında geniş çaplı uygulamalara kaynaklık etmiştir.
(10)Göç ve Kültürleşme
Daha önceki konulara göç bağlamından bakılmıştır. İnsan ilişkileri açısından göç önemli değiştirici güce sahiptir.
(11)Sonuç ve Politika Çıkarsamaları
Bu son bölümde diğer konulara değinildikten sonra Psikoloji ve Sosyal Politika başlığı altında sosyal değişim için psikolojinin üstlenmesi gereken sorumluluklar belirtilir.

Yazarın biyografisi

Adı:
Esin Uzun
Unvan:
Yazar

Yazar istatistikleri

  • 8 okur okudu.
  • 28 okur okuyacak.