Hakan Olgun

Hakan Olgun

Yazar
8.0/10
7 Kişi
·
27
Okunma
·
2
Beğeni
·
412
Gösterim
Adı:
Hakan Olgun
Unvan:
Türk Yazar
Doğum:
Samsun, Türkiye, 1972
1972'de Samsun'da doğdu. 1996'da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı yıl Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde lisansüstü eğitimine başladı. 2000 yılında bu enstitüye araştırma görevlisi olarak atandı. Enstitünün Dinler Tarihi Anabilim Dalı'nda doktora eğitimini tamamlayan Olgun'un Luther ve Reformu: Katolisizm'i Protesto (Fecr, 2001), Martin Luther: Hitler'in Manevi Atası (Kaknüs, 2002, Çeviri) ve Protestanlık: Sekülerliğin Teolojik Kurgusu (İz, 2006) adlı kitap ve ayrıca makale yayınları bulunmaktadır. Yazar halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde, Protestanlık teolojisi ve Hıristiyan fundamentalizmi konularında çalışmalarını sürdürmektedir.
Sizin dindar ya da günahkar olmanız beni ilgilendirmez ben sizi tanrının sözü ile çelişen zehirli ve yalan öğretilerinize saldıracağım.
"Dar kapıdan girin. Çünkü yıkıma götüren kapı geniş ve yol enlidir. Bu kapıdan girenler çoktur. Oysa yaşama götüren kapı dar, yol da çetindir. Bu yolu bulanlar azdır." (Hz. İsa)
166 syf.
- Yazarı Hakan Olgun, Hristiyanlık konusunda çokça kitabı ve makalesi olan bir kişi. Yurt dışında araştırmalar yapmış vs.
- Kitap, bugünün en yaygın Hristiyan mezheplerinden biri olan Kalvinizm'i anlatıyor. İncelediği konu on emir özelinde de olsa zaten mezhebin temel dayanaklarını ve dini görüşlerini veriyor mecburen.
- Özetlersek; Kalvinizm, Protestan gruplarından biri olarak sayılmasına rağmen Martin Luther'den biraz farklıdır. Teolojik temelinde kurtuluşun yalnızca İsa Mesih'e iman ile elde edilebileceğini kabul eder ve kilise otoritesini reddeder, bu yönüyle Luther ile ortaktır. Fakat Luther, Eski Anlaşma'nın verdiği kuralları fazla önemli görmezken, Calvin özellikle anlaşmanın verdiği 10 emri imanlı bir hayatın temeli kabul eder. Bunun toplumsal olarak da işlemesi gerektiğini söyler. Yine Luther'den farklı olarak Kalvin, bir din adamı değil, hukukçudur. Bu sebeple olsa gerek ki, 10 emir temelinde yeni bir hukuk sistemi geliştirip, kendisine taraftar olanlarla birlikte Cenevre'de kurduğu teokratik devletin kuralları haline getirmiştir. Bu şehir devleti, kendisini Tevrat ve İncil'in vadettiği Yeni İsrail olarak görmüş ve beş yıl kadar bir süre bu şekilde yaşamıştır. Bu hukuk sisteminde ise ahlaki olarak sorunlu kabul edilen her türlü davranış çok katı bir şekilde cezalandırılmış ve idam cezalarına kadar gidebilmiştir.
- Bu akımın devamında ise bugün hala Amerika'nın New England eyaletinde bulunan ve burada ilk göçmenlerce kurulan büyük Kalvinist topluluklar vardır. Bir anlamda kökten dinci Müslümanlık ile benzeştirilebilir (içtihad, fetva, şeriat vb dini terimlere karşılık gelebilecek Hristiyan terimleri kullanıyorlar).
- Son olarak; kitapta çok sayıda tekrar var. Özellikle tespit ettiğim bazı cümleler her iki sayfada bir mutlaka bulunuyor. Bu okuyucu için çok sıkıcı olmuş.
198 syf.
Doç. Dr. Hakan Olgun, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim görevlisidir. Hristiyanlık ve dinde reform üzerine araştırmaları vardır. Bu kitapta, Yeni Anlaşma'da anlatılan İsa'nın dağdaki vaazı konu alınmış. Aslında kitabın önsözünde yazarın fikri; mevcut incillerdeki İsa'nın İslam'ın bahsettiği İsa'ya da kaynaklık edebileceği yönünde. Bu kaynaklığa örnek olarak da dağdaki vaazı veriyor. Bu vaaz daha çok imanla ilgili bilgiler veriyor ve Ferisilere benzemeyin uyarısı yapıyor. Kitabın büyük bir bölümü İsa döneminde Eski Anlaşma'ya bağlı olan ve Yeruşalim'de bulunan dini grupların betimlemesidir. Bu grupların en önemlisi ve en bilineni olan Ferisiler hakkında son yıllarda yayınlanmış kitaplara da atıfta bulunarak güzel bilgiler verilmiş. Kalan bölümlerde de dağdaki vaazın içeriği ile ilgili.
Kitabı genel hatlarıyla beğendim, bilgi edinilebilir bir kitap fakat küçük bir eleştiri; önsözde belirtilen fikirler ile kitabın içeriği arasındaki bağ tam kurulamamış. İslam'ı kabul edenlerin İsa'yı da kabul ettiğini söylemesine rağmen onu dışlamış, başka dinin peygamberi olarak görmüş olmasına yakınıyor fakat kitabın son bölümlerinde yer almasını beklediğim bu fikir hakkında bir yazı yok.
Kitabı okuyacak olanlarınıza da bir tavsiyem var; Hristiyanlığın savunduğu İsa'yı hiç bilmiyorsanız yada bilginiz sadece "üçleme"den ibaretse, öncelikli olarak bir Hristiyan'dan İsa'yı dinlemelisiniz. Kitabı daha iyi anlamanızı sağlayacaktır. Tavsiye ederim.
Moiz K
Moiz K Sekülerliğin Teolojik Kurgusu Protestanlık'ı inceledi.
414 syf.
Prof. Dr. Hakan Olgun, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim görevlisidir. Daha önce Tuz ve Işık isimli kitabı hakkında yorum yazmıştım. O kitabını çok beğenmiştim ve diğer bir kitabı olan bu kitabı edinmiştim. Bu kitap da beklentimin üstünde olan güzel bir kitap. Üç bölüme ayırarak incelemek mümkün; Lutheranizm'in tarihi, teolojik içeriği ve modern kavramlara uygulanması. Kaynakça olarak da çok iyi bir kitap. Luther'in kendi yazılarına atıf yeterli sayıda olmakla birlikte Melanchton, Chemnitz, Gerhard, Hunnius gibi haleflere de atıflar var. Yüzeysel bilgi sahibi olarak konuyu merak edenler için kitap ağır, dolayısıyla sıkıcı gelebilir. Fakat teolojiye ilgisi olanlar için ideal bir tavsiyedir.

Yazarın biyografisi

Adı:
Hakan Olgun
Unvan:
Türk Yazar
Doğum:
Samsun, Türkiye, 1972
1972'de Samsun'da doğdu. 1996'da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı yıl Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde lisansüstü eğitimine başladı. 2000 yılında bu enstitüye araştırma görevlisi olarak atandı. Enstitünün Dinler Tarihi Anabilim Dalı'nda doktora eğitimini tamamlayan Olgun'un Luther ve Reformu: Katolisizm'i Protesto (Fecr, 2001), Martin Luther: Hitler'in Manevi Atası (Kaknüs, 2002, Çeviri) ve Protestanlık: Sekülerliğin Teolojik Kurgusu (İz, 2006) adlı kitap ve ayrıca makale yayınları bulunmaktadır. Yazar halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde, Protestanlık teolojisi ve Hıristiyan fundamentalizmi konularında çalışmalarını sürdürmektedir.

Yazar istatistikleri

  • 2 okur beğendi.
  • 27 okur okudu.
  • 1 okur okuyor.
  • 13 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.