Halil Yılmaz

Halil Yılmaz

Tasarımcı
9.1/10
58 Kişi
·
99
Okunma
·
0
Beğeni
·
59
Gösterim
Yazara henüz alıntı eklenmedi.
464 syf.
·9/10
Hepimizin bildiği gibi İmam Maturidi, Mezhep İmamımız Ebu Hanifenin yolunu takip etmektedir.
Hanefi mezhebine tabi olanların büyük bir çoğunluğu da İtikatte Maturidiyye'ye bağlıdır.
Özellikle kelami konularda daha doğrusu kelamda ( islam felsefesi bir nev'i ) otorite olup, özellikle akidevi konularda dinin temel görüşlerinin müdafaasını her türlü saldırılara karşı en güzel şekilde savunmuştur.
Yaklaşık 63 sayfa okuduğum tefsirine gelince;
Kura'nı kerimin tamamını tefsir eden İmam Maturidi, önce kendi düşüncesini ele alıyor, sonrasında ise ilgili diğer rivayetlerden bahsediyor.
Mantalitesi ise;
Kur'anı ;
Kur'an'la,sahih hadis ve akli istidlalle ( delillerle ) açıklamaya çalışmıştır.
Ayrıca İmam Mâtürîdî, insan psikolojisine hitap eden ve duyular ötesine ait olan Kur’an beyanlarının lafzî mânasında alınmasını imkânsız görür ve mecazi anlamlara yönelmenin zaruretine inandığını belirtip mecazi yorumlar üzerine hareket ediyor. Yapılan tebliğin hem aklı hem gönlü tatmin edecek mânasını bulmaya çalışıp ancak bu tür yorumlarda kesin ifadeler kullanmayıp başka anlam alanlarının yolunu açık bırakıyor..
Her ne kadar israiliyat ile ilgili bilgilere de yer verse İmam Maturidi, akli yönden daha doğrusu kelami ( İslam felsefesi ) bağlamında tefsir okumak isteyenler için zirve bir kitaptır.
Eserin 1.cildini bitirdim ve geneline baktığımızda ise benim açımdan en güzel en özel yanı ise Hanefi-Maturidi çizgisinin en güzel şekilde yansıtılması..
ve itikadi-ameli çizgisinin eserde izafe edilmesi.
Dirayet Tefsirinde zirve eser olarak yerini almıştır diyebilir şimdiden.
Şimdiden keyifli okumalar dilerim.
Selametle...
464 syf.
·16 günde·Puan vermedi
✓Kur'ân'ın insanlığa verdiği mesajları anlamanın en iyi yolunun tefsir eserlerinin okunmasından geçtiği âşikârdır.
✓Esere gelecek olursak,büyük âlim İmam Matûrîdî'nin Kur'an'ı Kur'an ile,rivayetler ile,diğer alimlerin görüşleri ile,etimoloji ve filoloji ile,Akıl ile...Kur'ân'ı anlamaya çalıştığı Tefsir-Te'vil kitabıdır.
✓Her cümle ve kelimede daha da hayran kalıyor insan,bu 'Muazzam' eseri okurken.
✓Her ayetin tefsirinde son cümle olarak 'nihâi gerçeği bilen Allah'tır.' Deyişindeki sözünde derin anlamlar içermektedir.Dolayısıyla buradan şunu da çıkarmak kaçınılmaz bir gerçektir:İnsanoğlunun ilimde derinleşmesine rağmen yaptığı bazı çıkarımlarda yanılabileceğini belirtmek istemektedir Âlimimiz.Bunları da göz önünde bulundurarak,ilmi kitapları okumakta fayda var.
✓Dinler Tarihi,Fıkıh,Hadis,Kelâm,Felsefe ve daha sayamadığım birçok ilim alanına rastlayacağınız 17 ciltten oluşan bu değerli eseri okuyun,okumaya teşvik edin inşallah...
216 syf.
·19 günde·6/10
Kitap temel olarak iki bölümden oluşuyor. İlk bölümde kişilik tanımlanarak, kişilik kuramları kısaca açıklanıyor. Sonra kültür ve kişilik ilişkisine değinilerek din, dindarlık tanımları yapılıyor. Din ile kişilik ilişkisine de değinildikten sonra İstanbul’da öğretmenler üzerinde yapılan çalışma ikinci bölümde anlatılıyor. Dili ağır değildi, ülkemizde yapılan çalışmalarda genelde dindar bir toplum olduğumuz sonucu çıkıyor, bu araştırmada da sonuç aynı.
Kitapla alakalı değil ama bu tip araştırmalarda ahlak, din yönünden yüksek puanlar alınmasına rağmen toplumun genelinde neden bunu göremiyoruz acaba? Acaba ahlaksızlığı soruları yanıtlarken yanlış cevaplayarak yalan şeklinde mi gösteriyoruz ya da görmek istediğimiz gibi (bir nevi nevroz durumu) işaretleyerek sonucun olumlu çıkmasına mı neden oluyoruz?
Kişilik ve din ilişkisine ya da kişilik hakkında bilgiye ihtiyacınız varsa kitap yararlı olabilir ama daha iyileri de bulunur.
Büyük Türk mütefekkiri Ebu Mansur M. Maturidi'nin büyük eseri Tevilat'ül Kur'an on asır sonra Türkçeye tercüme edilmiş ve toplamda 17 cilt olarak tamamlanmıştır. Ayrıca bundan başka ayrı bir ciltte fihrist olarak neşredilmiştir...
464 syf.
·214 günde·Beğendi·10/10
Maturidi’nin İslam Literatürüne kazandırdığı bu önemli eseri günümüz Türkçesine kazandırma işini Maturidi uzmanı diyebileceğimiz Bekir Topaloğlu hoca başlattı, bitiremeden Hakk’ın Rahmetine kavuştu. Kendisini Rahmetle anmadan geçmeyelim. Bu eseri günümüz Türkçesine kazandırma işi çok çok önemli, Maturidinin hayatı ve eserleri ki zaten çok fazla değil, herkesin okuması gereken eserlerdir. İtikad da mezhebimiz Maturidi diyen, fakat Mezhebimizden haberimiz olmayan nesiller yetişmemeli.
Eser, Tefsire konusunda Hanefi-Türk İslam bakış açısının en temel eserlerinden biridir. Ehlisünnetin yaptığı diğer tevilleri de içermektedir. İsminde dahi manalı bir tevazu vardır. Tefsir etme işi Peygamberimize, Tev’il etme işini âlimlere has gören bir bakış açısını gösterir.
Ümraniye Belediyesi ve Yayıncı Ensar Vakfı bu çalışmada payı bulunanlardan. En kısa sürede tamamlanmasını bekliyoruz.

Yazarın biyografisi

Yazar istatistikleri

  • 99 okur okudu.
  • 8 okur okuyor.
  • 55 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.