Hamit Bozarslan

Hamit Bozarslan

Yazar
9.0/10
4 Kişi
·
15
Okunma
·
3
Beğeni
·
363
Gösterim
Adı:
Hamit Bozarslan
Unvan:
Türk Tarih Siyaset Bilimcisi, Araştırmacı, Yazar
Doğum:
Diyarbakır, Türkiye, 1958
1958 Lice doğumlu olan Hamit Bozarslan tarih ve siyaset bilimi alanlarında doktorasını tamamladıktan sonra 1995-1997 yılları arasında Berlin’de bulunan Centre Marc Bloch’da araştırmacı olarak yer almış, ardından EHESS-École des Hautes Etudes en Sciences Sociales’de (Paris Sosyal Bilimler Yüksek Okulu) çalışmaya başlamıştır. 2002-2008 yılları arasında, aynı kurum içinde yer alan Institut d’études de l’islam et des sociétés du monde musulman (İslâm ve Müslüman Toplumları Enstitüsü) başkanlığını da yürütmüştür. Halen EHESS bünyesinde profesör olarak araştırmalarına devam etmektedir. Ortadoğu’da şiddet, siyasal hareketler, Kürt sorunu gibi konularda çalışmalarıyla tanınmaktadır. İletişim Yayınları tarafından yayımlanan eserleri arasında Ortadoğu: Bir Şiddet Tarihi (2010), Ortadoğu’nun Siyasal Sosyolojisi (2012) ve Türkiye Tarihi: İmparatorluktan Günümüze (2015) adlı kitapları yer almaktadır. Lüks ve Şiddet, İbn Haldun’da Tahakküm ve Direniş (2016) adlı çalışması Med 21 Programı İbn Haldun ödülüne layık görülmüştür.
“Araplar “fazla devlet”ten, Kürtler ise devletsizlikten çekeceklerdi.”
“Aynı zamanda dünyanın çürümüşlüğünden kurtarılmış, adaleti geri getirebilecek tek davanın kutsallığına şehadet etmek üzere kurban edilmeye hâlâ layık tek mülk olarak algılanır. Oluşturulmuş bir ulusal gövdenin bulunmadığı veya artık sorumluluklarını üstlenemediği yerde, nöbeti bireyin gövdesi devralır.”
“Kitlesel zora başvurarak, toplumu savaşçı bir teatrallik içinde düşmanlar ve dostlar diye ikiye bölen bir anlam evreni şekillendirmişlerdi. Söz konusu teatralliğe, o sırada Japon çizgi filmlerinin yayınlanmasıyla meşhur olan ninjaların imgelemi damgasını vurmuştu.”
“Nüfus topluluklarını bağlılıklarına göre tasnif etmek, kaçınılmaz olarak bazı kesimlerin “millet düşmanları” veya içeride yaşayan “gayri milli unsurlar” olarak meşruiyetten mahrum ve tasnif dışı bırakılmaları anlamına gelir.”
“Devrimci sarhoşluk döneminin şiarı insan hakları iken, devrimci zorun soğuk analizi Ziya Gökalp’in şu sözünde özetlenmektedir: Hak yok, vazife var.”
Hamit Bozarslan
Sayfa 64 - İletişim yay (pdf)
Ortadoğu'da şiddet hakkında çalışmak, mayınlı araziye girmeyi kabullenmek anlamına gelir.
Hamit Bozarslan
Sayfa 16 - İletişim Yayınları 1515 Araştırma - İnceleme Dizisi 252
“Dolayısıyla şiddete anlam yüklemek, onu sadece araçsallığından veya ortaya çıkışının maddi koşullarından hareketle yorumlamaya karşı direnmek manasına gelir. Gerçekten de şiddet, içine yerleştiği, oradan hareketle kendine anlam yüklediği, aslında hiçbir zaman ortaya çıkmayan bazı sonuçların beklentisini, beslediği öznellik rejimi dikkate alınmadan kavranamaz.”
Hamit Bozarslan
Sayfa 30 - İletişim yay (pdf)
“Aşiret gibi, mezhep de devlet dışı aktörlerin şiddet araçlarını ellerinde topladıkları paralel bir uzam haline gelir. Söz konusu aktörler bu araçları hem iç ilişkilerinde hem de merkezle olan ilişkilerinde harekete geçirirler.”
Hamit Bozarslan
Sayfa 43 - İletişim yay (pdf)
“Başkaldırının son noktası olan isyan o zaman çifte anlam kazanır: manda rejiminin ve onun kurduğu devletin yadsınması ve yeni bir toplum olarak kendi bilincine varma.”
Hamit Bozarslan
Sayfa 78 - İletişim yay (pdf)
Hamit Bozarslan, yapmış olduğu çalışmalara öznel yargılarını katmadan, nesnel verilere göre olay ve olguları değerlendiren ender sosyalbilimcilerden bir tanesidir. Yazdığı eserler adeta bir alanda nasıl çalışma yapılacağını gösteren iyi birer örnektir.

Bu kitapta da aynı yöntemi izlemiştir. Ortadoğu gibi karmaşık ve hemen her gün değişen olay ve olguları açıklamak kolay değildir. Yazar bu karmaşa ve kaosu çok güzel ve yalın biçimde işlemiştir. Ortadoğu’daki kültür, inanç, etnik ve sosyal çelişki ve çatışmaları temellerine kadar inerek irdelemeye çalışmıştır.
Özelikle 1-2. Dünya savaşların sonucunda Ortadoğu coğrafyasını adeta cetvellerle çizilmesinin, günümüzdeki yaşanan problemlerine neden olduğuna ışık tutmaktadır. Başta Arap devletlerin iktidar çekişmeleri, İran ve Türkiye ulus ve mezhep problemleri, Kürtlerin ve Filistin’lerin kendi kaderini tayin hakkı vb. temel sorunlar önemli konuların başında gelmektedir.
Bunun yanında kapitalist devletlerin sömürü politikaları ve petrol gibi değerli madenler üzerindeki kirli politikalar ve daha bir çok etmen söz konusu.
Başta ABD ve Sovyetler’in Ortadoğu’ya müdaheleleri, Ortadoğu devlet ve toplumların tepkisel çıkışları bir çok yeni çıkmazlar yaratmıştır.
Kitapta bu çıkmazları, işgal, özgürlük, direniş, şehit, cihad, devrim gibi kavramlarla açıklanmayacak kadar bir derinliğe sahip olduğunu vurgulamaktadır. Bu kavramları, tarafların sürekli kullanılması bir nokta da sonra siyasi bir amaçtan başka bir karşılığı yoktur. Oysa her gün yüzlerce insan ölüyor yada yersiz yurtsuz kalıyor.

Kısacası kitap Ortadoğu kaosuna bir projektör işlevini görmektedir. Ezberci ve şabloncu söylemlere takılıp kalmadan bu coğrafyadaki gelişmelere bakmak için seçkin bir kaynak. Bilip bilmeden savunduğumuz şeylerin bir de arka planları var. Bu yüzde acıyı dillere pelesenk etmek yerine bunların kaynağına inip, öğrenmek, anlamak ve kavramak daha mantıklı ve ahlaki bir eylemdir.

Yazarın biyografisi

Adı:
Hamit Bozarslan
Unvan:
Türk Tarih Siyaset Bilimcisi, Araştırmacı, Yazar
Doğum:
Diyarbakır, Türkiye, 1958
1958 Lice doğumlu olan Hamit Bozarslan tarih ve siyaset bilimi alanlarında doktorasını tamamladıktan sonra 1995-1997 yılları arasında Berlin’de bulunan Centre Marc Bloch’da araştırmacı olarak yer almış, ardından EHESS-École des Hautes Etudes en Sciences Sociales’de (Paris Sosyal Bilimler Yüksek Okulu) çalışmaya başlamıştır. 2002-2008 yılları arasında, aynı kurum içinde yer alan Institut d’études de l’islam et des sociétés du monde musulman (İslâm ve Müslüman Toplumları Enstitüsü) başkanlığını da yürütmüştür. Halen EHESS bünyesinde profesör olarak araştırmalarına devam etmektedir. Ortadoğu’da şiddet, siyasal hareketler, Kürt sorunu gibi konularda çalışmalarıyla tanınmaktadır. İletişim Yayınları tarafından yayımlanan eserleri arasında Ortadoğu: Bir Şiddet Tarihi (2010), Ortadoğu’nun Siyasal Sosyolojisi (2012) ve Türkiye Tarihi: İmparatorluktan Günümüze (2015) adlı kitapları yer almaktadır. Lüks ve Şiddet, İbn Haldun’da Tahakküm ve Direniş (2016) adlı çalışması Med 21 Programı İbn Haldun ödülüne layık görülmüştür.

Yazar istatistikleri

  • 3 okur beğendi.
  • 15 okur okudu.
  • 2 okur okuyor.
  • 17 okur okuyacak.