Giriş Yap

Hanifi Akın

Yazar
Derleyen
Çevirmen
9.5
7 Kişi
50
Okunma
4
Beğeni
1.682
Gösterim
Reklam
·
Reklamlar hakkında

Hakkında

Hanifi AKIN: 1971’de Gaziantep’te doğdu. 1991’de Gaziantep İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. 1991’de Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni kazandı. 1993’de Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne yatay geçiş yaptı. 1996’da buradan mezun oldu. Polen Dergisi’nde danışmanlık yaptı ve aynı dergide yazıları yayınlandı. Türkiye Yazarlar Birliği Gaziantep Şube Başkanı. Çalışmaları: 1. M. Ali Sâbûnî, Ayetler Işığında Peygamberler Tarihi, Ahsen Yayınları, İstanbul 2003; 2. İmam Gazzalî, İtikatta Ölçülü Olmak, Ahsen Yayınları, İstanbul 2005; 3. İbrahim el-Hâzimî, Yedi Hadis İmamının İttifak Ettiği Hadisler, Karınca Yayınları, İstanbul 2004, 2005, 2006, 2007 4. Seyyid Sabık, İnancı Sağlamlaştıran Unsurlar (İslam Akaidi), Karınca Yayınları, İstanbul 2004, Polen Yayınları, İstanbul 2006; 5. İbn Kayyim el-Cevziyye, Esmâu’l-Hüsna, Karınca Yayınları, İstanbul 2004, 2006 (ortak çeviri); 6. Kettânî, Mütevatir Hadisler (Nazmu’l-Mütenâsire Mine’l-Hadîsi’l-Mütevâtire), Karınca Yayınları, İstanbul 2003, Polen Yayınları, İstanbul 2007; 7. İbn Kayyim el-Cevziyye, Uydurma Hadisleri Tanıma Yolları (Menâru’l-Münîf), Karınca Yayınları, İstanbul 2004; Polen Yayınları, İstanbul 2006; 8. Beyhakî, İman’ın Şubeleri (Şuabu’l-İman’ın Muhtasarı), Polen Yayınları, İstanbul 2005, 2007; 9. İbnu’l-Mubârek el-Mevsılî, Sekiz Hadis İmamının Kitabından Rivayet Edilen Emir ve Yasak Hadisler, Polen Yayınları, İstanbul 2006; 10. Safvetu’l-Kârî bi İhtisâri Sahîhi’l-Buhârî, (1 cilt), Saadet Yayınevi, İstanbul 2007; 11. Safvetu’l-Kârî bi İhtisâri Sahîhi’l-Buhârî, (3 cilt), Saadet Yayınevi, İstanbul 2008; ……. Safvetu’l-Kârî bi İhtisâri Sahîhi’l-Buhârî, (2 cilt), Beka Yayınları, İstanbul 2008; 12. Sahîh-i Müslim Muhtasarı (3 cilt), Polen Yayınları, İstanbul 2006; 13. Sahîh-i Müslim Muhtasarı (1 cilt), Polen Yayınları, İstanbul 2008; 14. İbn Kayyim el-Cevziyye, Fıkhu’s-Siyre, Polen Yayınları, İstanbul 2008; 15. Nevevî, Riyâzu’s-Sâlihîn Tercümesi, Ensar Neşriyat, İstanbul 2008; 16. Yûsuf el-Karadâvî, Sünneti Anlamada Yöntem, Nida Yayıncılık, İstanbul 2008; 17. Bedrân el-Iyârî, Riyâzu’s-Sâlihât, Polen Yayınları, İstanbul 2009; 18. M. Ali Sâbûnî, Kırk Hadis Şerhi (Min Kunûzi’s-Sünne), Polen Yayınları, İstanbul 2009 (ortak çeviri); 19. Beyhakî, Hadislerle Müslümanın Edeb ve Ahlakı (el-Âdâb), Semerkand Yayınları, İstanbul 2010 20. Münzirî, Terğîb ve Terhib Muhtasarı, Ensar Yayınları, İstanbul 2011 21. Abdulazîz es-Seyrûn, Muttefekun Aleyh Hadisler (et-Tıbyân), Ensar Yayınları, İstanbul 2011
Unvan:
Yazar, Çevirmen
Doğum:
Gaziantep, Türkiye, 1971

İncelemeler

Tümünü Gör
Reklam
·
Reklamlar hakkında
2
4
50 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.
©2022 · 1000Kitap Web Uygulaması · 2.27.30