Harry Guntrip

Harry Guntrip

Yazar
8.5/10
4 Kişi
·
6
Okunma
·
2
Beğeni
·
25
Gösterim
Adı:
Harry Guntrip
Unvan:
Psikolog
Doğum:
İngiltere, Birleşik Krallık, 1901
Ölüm:
1975
Londra Üniversitesi'nde öğrenim gördü. Bir süre Kongregasyon Kilisesi'nde rahiplik yaptıktan sonra Leeds Üniversitesi'nde felsefe dersleri vermeye başladı. Analizlerini Leeds'de gerçekleştirdi; hastaları arasında düşük ücretlerle baktığı çok sayıda rahip de vardı. İngiliz psikanalizinin özgün simalarından olan Guntrip, nesne ilişkileri kuramına yaptığı katkı kadar, önce Fairbairn, ardından da Winnicott tarafından gerçekleştirilen analizlerini aktardığı makalesiyle de ünlüdür. Şizoid Görüngü, Nesne İlişkileri ve Kendilik (1969) dışındaki başlıca yapıtları Personality Structure and Human Interaction (1973) ve Psychology for Ministers and Social Workers'dır (1949).
Depresyon, nefretin yıkıcı hale gelmesi olasılığı dolayısıyla duyulan sevme korkusudur. Şizoid uzaklaşma ise sevginin ya da sevgi gereksiniminin yıkıcı hale gelen sevgi korkusudur ve çok daha kötüdür.
Herkesi yutmak ve bu şekilde herkesi yitirmek öylesine korku yaratır ki, tüm dış ilişkilerden genel olarak geri çekilme yoluna sapılır. Dışa vurulamayacak kadar tehlikeli olarak hissedilen sevginin gerçek zıttı kayıtsızlığa sığınmadır. Kimseyi isteme, hiçbir talepte bulunma, tüm dış ilişkileri ortadan kaldır, uzak, soğuk, duygusuz kal, hiçbir şey duygularını harekete geçirmesin. Geri çekilen libido içe yönelir, içedönük hale gelir. Hasta kabuğuna çekilir ve aynı yutucu tutumu hissettiği içsel nesnelerle ilgilenir sadece. Dışarıdaki ve bilinçteki her şey boşuna ve anlamsız görünür. Fairbairn "boşunalık" duygusunun, özgül şizoid duygulanım olduğu kanısındadır. Depresif kişi nesnesini yitirmekten korkar. Şizoid kişi ise buna ek olarak, benini, kendisini kaybetmekten de korkar.
Sevginin mutlak zıttı nefret değil kayıtsızlıktır. Birisine hiç ilgi duymamak, onunla ilişki kurmayı istememek, böylece de sevmek ya da nefret etmek için hiçbir nedeni olmamak, ona karşı hiçbir duygu beslememektir. Nefret ise reddedilme yüzünden öfkeye dönüşen sevgidir (nesne ilişkilerinde).
Bir okul müdürü kendisini depresif olarak betimledikten sonra şöyle dedi: "Okul konusunda fazla endişe ve gelecek konusunda fazla umutsuzluk duymuyorum." Aynı sözleri bir hafta önce de söylemiş ve bunu bir iyileşme belirtisi olarak görmüştü, ama "Belki de okula ilgim azaldı" deyince bu sözlerin gerçek anlamı ortaya çıktı. Gelecekle ilgili umutsuzluk duygusundan kurtulması da yalnızca geleceği düşünmemesinden ötürüydü. Gelecekten kopmuştu. "Ayrıca insanlardan kaçmak isterim ve yalnız başıma yerken daha rahat olurum...Babamın yanında rahat edemiyorum ve başka bir odada olmayı yeğliyorum. Çok içedönüğüm; kendimi tümüyle dünyadan kopmuş hissediyorum." Bu, depresyonun değil, şizoid durumun giderek açığa çıkan bir betimlemesidir.
Kopukluk, kapatılmışlık, temassızlık, kendini ayrı ya da yabancı hissetme, her şeyin bulanık olması ya da gerçekdışı gelmesi, kendini insanlarla bir hissetmeme ya da yaşamın anlamını yitirmesi, ilginin azalması, her şeyin boş ve anlamsız görünmesi gibi şikayetlerin hepsi çeşitli yönlerden bu ruhsal durumu betimler. Hastalar bunu "depresyon" olarak adlandırırlar; ama klasik depresyonda kolayca fark edilen kara kara düşünme, öfke ve suçluluk gibi ağır, karanlık, içten içe yaşanan bu duygular bu hastalarda görünmez.
Depresif kişi öfkesini ve saldırganlığını kendisine yöneltip suçluluk duyarken, şizoid kişi katlanılamaz durumdan kendisini çekip hiçbir şey hissetmemeye çalışır.
Depresyon nesne ilişkileriyle ilgilidir. Şizoid kişi ise nesneleri reddetmiştir, onlara hala gereksinim duysa bile. (Burada nesne ile kastedilen zihinde veya gerçek yaşamda varolan kişiler)
Ancak sevgisini istediğimiz bir kişiden gerçekten nefret edebiliriz. Nefret, engellenmiş sevgi gereksinimlerimizin bir dışavurumu, bir kişinin yanıt verici iyi yanını ortaya çıkarmak umuduyla reddedici kötü yanını yok etme çabası, onu değiştirme uğraşısıdır.
Dış dünyaya karşı sergilenen tutum: katılmama ve hiçbir şey hissetmeksizin uzaktan gözlem; tıpkı katılmadığı, hiçbir kişisel ilgi duymadığı ve kendini sıkıntıya boğan bir toplantıyı betimleyen bir muhabir gibi. Yürütülen biçimiyle bu etkinlik mekanik görünebilir. Şizoid bir durum baskın olduğunda, bilinçli ben iç ve dış olmak üzere iki dünya arasında asılı kalmış ve bu iki dünyayla da gerçek bir ilişki içinde değilmiş gibidir. Etki alanı dışında kalmak ve duyguya kapılmamak için coşkusal ve itkisel durağanlık buyruğu verilmiştir.
328 syf.
·4 günde·Beğendi·9/10
İngiliz psikiyatrist Harry Guntrip’in 1968’de yayınlanan “Şizoid Görüngü” adlı bu kitabı ilk olarak 2003 yılında Metis Yayınları tarafından İpek Babacan çevirisiyle Türkçeye kazandırılmış. Ötekini Dinlemek adlı kitap serisinde yer alan “Şizoid Görüngü” yayın yönetmeni Saffet Murat Tuna’nın önsözde belirttiği üzere genel olarak psikiyatri çerçevesinde şizoidi konusunda yapılmış en değerli incelemelerin başında yer alıyor. Teorik açıklamalar vaka sunumları ile somutlaştırılmaya çalışılmış ve kanımca gayet başarılı olmuş. Türkçeye çeviriyi iyi buldum. Ancak kitabın psikanaliz konusunda temel bilgiler edindikten sonra okunması yararlılığı artıracaktır kuşkusuz. Çünkü İngiliz Nesne İlişkileri Okulu psikanalizin Freud sonrası bir yorumu ve Harry Guntrip bu okulun bir üyesi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Harry Guntrip
Unvan:
Psikolog
Doğum:
İngiltere, Birleşik Krallık, 1901
Ölüm:
1975
Londra Üniversitesi'nde öğrenim gördü. Bir süre Kongregasyon Kilisesi'nde rahiplik yaptıktan sonra Leeds Üniversitesi'nde felsefe dersleri vermeye başladı. Analizlerini Leeds'de gerçekleştirdi; hastaları arasında düşük ücretlerle baktığı çok sayıda rahip de vardı. İngiliz psikanalizinin özgün simalarından olan Guntrip, nesne ilişkileri kuramına yaptığı katkı kadar, önce Fairbairn, ardından da Winnicott tarafından gerçekleştirilen analizlerini aktardığı makalesiyle de ünlüdür. Şizoid Görüngü, Nesne İlişkileri ve Kendilik (1969) dışındaki başlıca yapıtları Personality Structure and Human Interaction (1973) ve Psychology for Ministers and Social Workers'dır (1949).

Yazar istatistikleri

  • 2 okur beğendi.
  • 6 okur okudu.
  • 9 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.