Hasan Ertürk

Hasan Ertürk

Yazar
0.0/10
0 Kişi
·
0
Okunma
·
0
Beğeni
·
4
Gösterim
Adı:
Hasan Ertürk
Unvan:
Akademisyen
Doğum:
Mustafakemalpaşa, Bursa, 6 Ekim 1954
6.10.1954 tarihinde Mustafakemalpaşa (Bursa) da doğdu. İlk ve Ortaöğrenimini aynı ilçede tamamladı. 1972 yılında Çanakkale Öğretmen Okulu’nu bitirdi. 1972-1974 yıllarında ilkokul öğretmenliği yaptı. 1974 yılında Bursa Erkek Lisesi'nden fark dersleri vererek mezun oldu. 1978 yılında Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İktisat Bölümünden mezun oldu. 18.04.1979 tarihinde aynı Bölümde asistan olarak göreve başladı. 13.6.1985 tarihinde “ Trafik Tıkanıklığının Ekonomik Analizi ve Tıkanık Kentiçi Yolların Fiyatlandırılması “ adlı tez çalışması ile “İktisat Doktoru” oldu. 1988 yılında Uludağ Üniversitesi Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent; aynı anabilim dalına “ Çevre Kirlenmesini Kontrol Politikası ve Politika Araçları” adlı doçentlik çalışması ile 1989 yılında Doçent ; 1995 yılında Profesör olarak atandı. Halen Anabilim Dalı’nda başkan olarak görev yapmaktadır.

Prof.Dr. Ertürk’ün kent ve çevre alanlarında yayımlanan çok sayıda makalesinin yanısıra, aynı alanlarda yayımlanan beş adet kitabı bulunmaktadır.

• Çevre Bilimleri, 4.baskı, Ekin Kitabevi yayınları, Bursa, 2012.

• Kent Ekonomisi ( 4. baskı, Neslihan Sam ile birlikte ) Ekin Kitabevi yayınları,Bursa,2011.

• Çevre Politikası, Ekin Kitabevi yayınları, Bursa, 2011.

• Suyun Bursa Serüveni, D.S.İ. I.Bölge Müdürlüğü, Bursa, 2006

• Bursa’da Sosyo Ekonomik değişim ve Hava kirliliği Sorunu, Bursa, : BUSİAD,1994.
Yazara henüz alıntı eklenmedi.
Konu Başlıkları:

Kentleşme
Kent
Toplanma Ekonomileri ve İşletmelerin Yer Seçim Kararları
Kentsel Yapı Kuramları
Kentlerin Büyüme Süreci ve Optimal Kent Ölçeğı
Rant Kuramları ve Kent Toprakları Sorunu
Konut Sorunu
Trafik Tıkanıklığı Sorunu
Kent Ekolojisi
Kentlerde Değişim Süreci ve Kentsel Dönüşüm

Bölümler itibariyle konu başlıkları:

BİRİNCİ BÖLÜM
Kentleşme
Kentleşme ve temel özellikleri
Kentleşme süreci: çözülme - yoğunlaşma ve akımlar
-Kırda çözülme
-Kentte yoğunlaşma
-Köy be Kent arası akımalar
Kentleşme nedenleri
-Ekonomik nedenler
-Teknolojik nedenler
-Siyasal nedenler
-Sosyo-psikolojik nedenler
kentleşmenin özellikleri: dengeli ve dengesiz kentleşme
Kentleşme politikaları
-Serbest piyasa düşüncesine dayalı politika
-Nüfusu kırda tutmaya yönelik politika
-Yaygınlaştırma politikası
-Metropol yaratma politikası 8yoğun kentleşme)
-Orta yol politikası (merkeziyetçi yaygınlaştırma)

İKİNCİ BÖLÜM
Kent
Tarihsel gelişim içinde kent
Kentlerin varoluş ve gelişme nedenleri
Kavramsal olarak kent ve temel özellikleri
-Tarihsel Gelişim İçinde Kent Kavramı
-Tarihsel gelişim içinde kent tanımı
-Kent tanımında kullanılan ölçütler
Nüfus Ölçütüne Göre Kent Tanımı
Yönetsel Sınır ve Yapı Ölçütüne Göre Kent Tanımı
Ekonomik Nitelik Ölçütüne Göre Kent Tanımı
Sosyolojik Ölçütlere Göre Kent Tanımı
-Sanayi kentinin temel özellikeleri ve tanımı


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Toplanma ekonomileri ve işletmelerin yer seçim kararları
Toplanma ekonomileri
İşletmelerin toplanmadan sağladığı yararlar
İşletmelerin en uygun yerleşme yeri seçimi: ekonomik analiz
Organize sanayi bölgeleri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kentsel yapı kuramları
Kentsel çevrebilim kuramları
Sjoberg´in kuramsal çerçevesi: sanayi öncesi; sanayi ve geçiş dönemi kentleri
Kenti kapital birikim süreçlerine göre analiz eden yaklaşımlar

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kentlerin büyüme süreci ve optimal kent ölçeği
Kentlerin büyümesini kent ölçeğinde ele alan yaklaşımlar
Kentlerin büyümesini makro ölçekte ele alan yaklaşımlar
Optimal kent büyüklüğü
Kentsel büyümenin sınırlandırılması

ALTINCI BÖLÜM
Rant kuramları ve kent toprakları sorunu
Klasik rant kuramları
Kent topraklarının özellikleri ve işlevleri
Rantın büyümesi ve spekülasyon
Kentiçi yerleşim ve rant kavramları

YEDİNCİ BÖLÜM
Konut sorunu
Gelişme süreci ve konut sorunu
Konut piyasası
Konut politikası
Gecekondu

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Trafik tıkanıklığı sorunu
Kent içi ulaşımın özellikleri ve trafik sorunu
Trafik tıkanıklığının ekonomik analizi
Tıkanık kent içi yolların fiyatlandırılması
Alternatif fiyatlama yöntemleri
Uygulamadan örnek: singapur "alan kullanımına izin" yöntemi
Kent içi ulaşım için yeni yaklaşımlar

DOKUZUNCU BÖLÜM
Kent ekolojisi
Ekolojik sistemler
Teknoekosistem olarak kentler
Toplumsal sistem olarak kentlere ekolojik bakış
Kent ekolojisi ve sürdürülebilir kentler

Yazarın biyografisi

Adı:
Hasan Ertürk
Unvan:
Akademisyen
Doğum:
Mustafakemalpaşa, Bursa, 6 Ekim 1954
6.10.1954 tarihinde Mustafakemalpaşa (Bursa) da doğdu. İlk ve Ortaöğrenimini aynı ilçede tamamladı. 1972 yılında Çanakkale Öğretmen Okulu’nu bitirdi. 1972-1974 yıllarında ilkokul öğretmenliği yaptı. 1974 yılında Bursa Erkek Lisesi'nden fark dersleri vererek mezun oldu. 1978 yılında Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İktisat Bölümünden mezun oldu. 18.04.1979 tarihinde aynı Bölümde asistan olarak göreve başladı. 13.6.1985 tarihinde “ Trafik Tıkanıklığının Ekonomik Analizi ve Tıkanık Kentiçi Yolların Fiyatlandırılması “ adlı tez çalışması ile “İktisat Doktoru” oldu. 1988 yılında Uludağ Üniversitesi Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent; aynı anabilim dalına “ Çevre Kirlenmesini Kontrol Politikası ve Politika Araçları” adlı doçentlik çalışması ile 1989 yılında Doçent ; 1995 yılında Profesör olarak atandı. Halen Anabilim Dalı’nda başkan olarak görev yapmaktadır.

Prof.Dr. Ertürk’ün kent ve çevre alanlarında yayımlanan çok sayıda makalesinin yanısıra, aynı alanlarda yayımlanan beş adet kitabı bulunmaktadır.

• Çevre Bilimleri, 4.baskı, Ekin Kitabevi yayınları, Bursa, 2012.

• Kent Ekonomisi ( 4. baskı, Neslihan Sam ile birlikte ) Ekin Kitabevi yayınları,Bursa,2011.

• Çevre Politikası, Ekin Kitabevi yayınları, Bursa, 2011.

• Suyun Bursa Serüveni, D.S.İ. I.Bölge Müdürlüğü, Bursa, 2006

• Bursa’da Sosyo Ekonomik değişim ve Hava kirliliği Sorunu, Bursa, : BUSİAD,1994.

Yazar istatistikleri

  • 1 okur okuyor.