Hidayet Şefkatli Tuksal

Hidayet Şefkatli Tuksal

Yazar
7.3/10
7 Kişi
·
14
Okunma
·
4
Beğeni
·
581
Gösterim
Adı:
Hidayet Şefkatli Tuksal
Unvan:
İlahiyatçı, Yazar
Doğum:
Ankara, 1963
İlk ve orta öğrenimini, çeşitli okullarda tamamladıktan sonra, 1980-1985 yılları arasında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yüksek öğrenim gördü. 1998 yılında Hadis Anabilim Dalında "Kadın Aleyhtarı Rivayetler Üzerinde Ataerkil Geleneğin Tesirleri" konulu teziyle doktorasını verdi. 1994 yılından beri Başkent Kadın Platformu'nun aktif üyesidir. Halen İslam ve kadın sorunları üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Star gazetesinde yaklaşık iki yıl yazarlık yaptıktan sonra 11 Şubat 2011 tarihinden gazeteden ayrıldı. 7 Haziran 2012 yılında Taraf gazetesinde yazmaya başlamış ve 2 Mayıs 2013 tarihinde gazeteden istifa etmiştir.
İslam'ın, ilk muhatapları arasında bulunan kadınlara kazandırdığı ferdi ve sosyal saygınlığın, hayata bilfiil katılma ve onu biçimlendirme cesaretinin, hiçbir yaratılmışa kül olmama bilincinin ve bunun getirdiği özgüven ve özgürlük ortamının tarihte yaşanmışlık örneği capcanlı dururken...
Ahlaki sorumluluk bazında:
iyilik ve doğruluk,
iyilerle dost olmak,
iyilikte yardımlaşma ve kötülüğe karşı koymak,
başkalarına maddi yardımda bulunmak, namuslu olmak,
arabuluculuk yapmak,
emanetine riayet etmek,
adil olmak,
kardeşlik,
hoşgörü ve bağışlama,
olumsuzluklara karşı dayanıklı olma ve direnme,
alçakgönüllülük,
sözünde durmak ve yeminini yerine getirmek,
köleyi özgürleştirmek,
Görgülü omak,
dünya ve ahiret dengesini korumak,
insanlara iyi davranmak ve güzel söz söylemek,
gibi teşvik edilen tavırların yanı sıra;
iftira,
yapılan iyiliği başa kakmak,
gıybet,
kendini beğenmişlik,
bozgunculuk,
kıskançlık ve çekememezlik,
savurganlık,
yalan söylemek,
insanları küçük düşürmek,
gösteriş yapmak,
önyargılı olmak/sui zan,
sarhoşluk ve kumar,
dünyaya aşırı düşkünlük,
büyücülük ve büyü,
rüşvet almak ve vermek,
gibi şiddetle sakındırılan olumsuz tavırlar konu edilmektedir.

Ayet sormak isteyen yazsın kitapta mevcut her virgül bir ayette geçiyor. hepsini numaralandırıp yazmak zor geldi ama kitapta Kaynakça var sorabilirsiniz.
Taklidi Müslümanlık çözümüyle, zihin tembelliğine ve sorumluluğu başkalarına bırakmaya alıştırılmış ve hakikati arama duyarlılığı körelmiş bir ümmetin karşısına, düşünce konforlarını bozacak, onları biraz huzursuz edecek herhangi bir şey ile çıkmak; bu şey sorumlu olduğunuz hakikatin ta kendisi bile olsa, reddedilme, dışlanma ve müstahak olunmayan ithamlara maruz kalma neticesini doğurabilir.
Her halükarda insan gözünün görme kabiliyetinin erişemediği Rabbin giyabı huzurunda ona yönelme ve ondan yüz çevirme uçları arasında bir varoluş mücadelesinin adıdır,dünya hayatı.
Ataerkil düşüncenin islam'da kadını nasıl etkilediğini,bu durumun uydurma hadislere nasıl yansıdığını. Birçok insanın doğru kabul ettiği hadis diye düşünülen sözlerin Kur'an'ı Kerim'le nasıl çeliştiğini akademik bir dille anlatmış yazar. Keşke insanlar kendi düşüncelerine dini alet edip bu tür yanılgılar oluşturmasalar. Tavsiye edebileceğim faydalı bir kitap.
Kitap bir doktora tezidir. Bu yüzden biraz akademik bir dille yazılmış olmasının ağırlığı hissediliyor.
Kitap Genel olarak, hadisler yoluyla Peygamber efendimizin meşrulaştırıcı etkisini kullanarak ataerkil zihniyetin doğrultusunda kadına yöneltilen hakaret ve küçük görücü söylemleri derinlemesine irdelemekte.
Bu tür kadını aşağılayıcı hadis ve söylemlerin, dönemin şartları ve erkek hegomon zihniyetin sonucu olarak kasıtlı ya da hadislerin bu zihniyet doğrultusunda yanlış yorumlanmış olması açısından, İslamın kadını koruyucu ve peygamber efendimizin kadına verdiği değerin aksine söylemler olduğunu, Peygamber efendimize isnat edilen bu söylemlerin ne derece yanlış olduğu gözler önüne koymaktadır.
İslam'la birlikte gelen kadının topluma kazandırma ve ikincil sınıf insan durumundan çıkarılıp bu ayrıcalıkların ortadan kaldırılmasına yönelik çaba ve uğraşlar, Peygamber Efendimizin vefatıyla tekrar geriye doğru yürümesi son derece elem verici.
Kitap bir doktora tezi ve ilk kez 2012 yılında kitap haline getirilmiş. Rivayet edilen hadislerin, vahiy döneminden sonraki süreçte ataerkil bakış açısı ve gelenekselliği ile nasıl yorumlandığını. Peygamber Efendimizin müjdeleyici, kolaylaştırıcı, hoşgörülü tavırlarına nasıl da aykırı bir şekle dönüştürüldüğü, İslam geleneği ile özdeşleştirilen bir çok ataerkil geleneğin aslında cahiliye arap yada israiloğullarından süregelen gelenekler olduğu, vahiy döneminde kadınların sosyal hayattaki konumlarını, olaylar ile okuyucuya aktarıyor.

Bir çok ayetinde alıntılandığı kitap daha çok hadis kitaplarındaki ataerkil yorumları, vahiy döneminden sonraki tefsir yazarlarının ataerkil geleneğe bağlı kalarak yaptığı yorumlara eleştiri getirirken. Kur'an ayetleri ile de aslında kadının ataerkil düşüncedeki gibi değersiz, eksik olmadığının ispatını yapmaya çalışıyor.

Akademik bir yazı niteliğinde olduğu için edebi bir akıcılık arayışı ile okunmamalı ancak yazarın yaptığı çalışmanın kapsamı detaylılığı gayet tatmin edici seviyede...

Yazarın biyografisi

Adı:
Hidayet Şefkatli Tuksal
Unvan:
İlahiyatçı, Yazar
Doğum:
Ankara, 1963
İlk ve orta öğrenimini, çeşitli okullarda tamamladıktan sonra, 1980-1985 yılları arasında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yüksek öğrenim gördü. 1998 yılında Hadis Anabilim Dalında "Kadın Aleyhtarı Rivayetler Üzerinde Ataerkil Geleneğin Tesirleri" konulu teziyle doktorasını verdi. 1994 yılından beri Başkent Kadın Platformu'nun aktif üyesidir. Halen İslam ve kadın sorunları üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Star gazetesinde yaklaşık iki yıl yazarlık yaptıktan sonra 11 Şubat 2011 tarihinden gazeteden ayrıldı. 7 Haziran 2012 yılında Taraf gazetesinde yazmaya başlamış ve 2 Mayıs 2013 tarihinde gazeteden istifa etmiştir.

Yazar istatistikleri

  • 4 okur beğendi.
  • 14 okur okudu.
  • 3 okur okuyor.
  • 19 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.