Hüner Tuncer

Hüner Tuncer

Yazar
8.5/10
24 Kişi
·
55
Okunma
·
8
Beğeni
·
204
Gösterim
Adı:
Hüner Tuncer
Hüner Tuncer, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin "Uluslararası İlişkiler Bölümü"nden mezunoldu. Siyasal Bilgiler Fakültesi "Uluslararası İlişkiler" Kürsüsü'nda Asistanlık görevi yaprı ve aynı Fakülte'den "Uluslararası İlişkiler" dalında "doktora" derecesini aldı. Viyana Diplomasi Akademisi'nde yüksek lisans öğrenimi gördü. 1977-97 yıllarında, Dışişleri Bakanlığı'nda diplomat olarak görev yaptı. Yutdışında görev yaptığı yerler şunlardır: Kopenhag Büyükelçiliği, Meksiko Büyükelçiliği, Milano Başkonsolosluğu, Oslo Büyükelçiği ve Pretoira (Güney Afrika) Büyükelçiliği. 1997 yılında Kültür Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı2na atandı. ve 1998'de bu görevden emekliye ayrıldı. KAsım 1998'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bİlgiler Fakültesi'nde verdiği "Doçentlik" sınavının sonucunda, "Siyasi Tarih Doçenti" unvanını aldı. 1998-2003 yıllarında Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde, ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyeliği ve Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde "Bölüm Başkanlığı" görevlerinde (1999-2002) bulundu. 2003 yılından bu yana ODTÜ Tarih Bölümü'nde öğretim üyelüğü yapmaktadır. Doç Dr. Hüner Tuncer'in, yayınlanmış olan kitapları şunlardı: Eski ve Yeni Diplomasi (Ümit Yayıncılık, 4. Basım, Ankara, 2005); Metternich'in Osmanlı Politikası (1815-1848)(Ümit Yayıncılık, Ankara, 1996); Irkçılık'tan Özgürlüğe, Güney Afrika (Çağdaş Yayınları, İstanbul, 1997); Osmanlı Diplomasisi ve Sefaretnameler (Ümit Yayıncılık, 2. Basım, Ankara, 1998); Çözemediklerimiz (Ümit Yayıncılık, Ankara, Aralık 2000); İdealler Kuşağı2ndan Bİr Örnek: Dr. Hadiye Tuncer (Ümit Yayıncılık, Ankara, 2002); Doğu Sorunu ve Büyük Güçler, 1853-1878 (Ümit Yayıncılık, Ankara, Nİsan 2003); Küresel Diplomasi (Ümit Yayıncılık, Ankara,2006). Doç. Dr. Tuncer'in, kitaplarının yanı sıra, 50'ye yakın makalesi, çeşitli bilimsel dergilerde yayımlanmıştır.
Almanya'nın artık savaşı kazandığına inanan Mussolini, 10 Haziran 1940'da İngiltere ile Fransa'ya savaş ilan ederek, İkinci Dünya Savaşı'na katıldı.
Türkiye, İtalyan ve Alman tehlikesine karşı, İngiltere ve Sovyet Rusya'ya dayanmak istiyordu. 1936'dan 1946'ya kadarki dönemde, İngiltere, Türkiye'nin dış politikasında önce İtalya'ya ve sonra da Sovyetler Birliği'ne karşı bir dayanak olmuştu.
İnönü, Atatürkçü dış politikanın başlıca amacı olan, Türkiye'nin bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün ihlal edilmemesi ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalmıştı.
"...kendi öz diline sahip olmayan ulusumuzdan kendi kültürüne, kendi tarihine ve hatta kendi ülkesine sahip çıkmasını bekleyemeyiz."
Hüner Tuncer
Sayfa 28 - Ümit Yayıncılık, 2004
İngiltere, Türkiye'yi savaşa sokmak için elinden geleni yapmış;
ancak, bu konuda fazla ısrarcı olmamıştı. Bunun birinci nedeni,
Türkiye'nin askeri gücünün bir savaş için yeter derecede hazırlıldı
ve teçhizatlı görülmemesi, ikinci nedeni de, Türkiye'nin savaşa girmesi durumunda, Alman ordularının Balkanlar'a ve Ortadoğu'ya yönelebilme olasılığının var olmasıydı. Savaş alanının genişlemesi özellikle İngiltere'nin işine gelmiyordu.
Öte yandan, Sovyetler Birliği'nin tutumu da, Türkiye'nin savaşa
katılmamasında etkili olmuştu. İngiltere ile Fransa'nın Türkiye'yi
savaşa sokma girişimleri karşısında, Türkiye, Sovyetler Birliği ile
akdetmiş olduğu 1 7 Aralık 1915 tarihli "Türk -Sovyet Dostluk ve
Saldırmazlık Antlaşması" geregmce, sorunu Sovyetler Birliği'ne
açmış; ancak, Sovyet Dışişleri Bakanı Molotov, Türkiye'nin savaşa
girmesine olumsuz yanıt vermişti. I I Sovyetler, Müttefıklerin, Hitler'e karşı Balkanlar'da ikinci bir cephe açmasından ve hatta Karadeniz üzerinden Sovyet petrol alanlarına bir saldında bulunmalanndan kuşkulanmaktaydı. (SAYFA 73-74)
Ata­türk döneminde Türk dış politikasının en önemli sorunlarından bi­ri olan Hatay sorununun çözümünde iki aşamadan geçilmiş; 1938 yılının Eylül ayında bağımsız Hatay Devleti kurulmuş, 23 Haziran 1939'da da Hatay Meclisi Türkiye'ye katılma kararı almıştı.
*Yunan makamlarının bu baskı ve haksızlıklarını protesto et­mek amacıyla, 1985 Kasım'ında, Batı Trakya Türklerinden Opera­tör Doktor Sadık Ahmet bir imza kampanyası başlattı. Ayrıca Dr.
Sadık Ahmet, 24-26 Eylül 1987 tarihlerinde Selanik'te "Demokrasi
ve İnsan Hakları" konulu uluslararası bir konferansta, "Batı
Trakya'da Yaşayan Müslüman-Türk Azınlığın Şikayet ve Dilekleri"
başlıklı bir bildiriyi Konferans'a katılanlara dağıtmak isteyince.
güvenlik güçlerince bu eylem engellenmişti.

*Doktor Sadık Ahmet 24 Haziran 1988 tarihinde, "halkı huzursuz eden ve ülkenin uluslararası ilişkilerini zedeleyen yalan haber yaymak ve sahte imza kullanmak" suçlarından 30 ay hapis ve
100 bin drahmi para cezasına çarptırıldı. Bu olay Türkiye'de büyük tepki uyandırmış ve Doktor Ahmet'in duruşmalarını Türkiye'den birçok hukukçu ve avukat izlemiş; bu tepkiler üzerine Selanik İstinaf Mahkemesi de, tanıkların gelmediğini ileri sürerek davayı süresiz olarak erteleme yoluna gitmişti.
1965-1971 yıllarında Türkiye, başta Bulgaristan olmak üzere
Yugoslavya, Romanya, Polonya, Çekoslovakya, Macaristan ve Arnavutluk gibi Doğu Avrupa'nın sosyalist devletleriyle ilişkilerini
geliştirmişti
MECLİSİN ONAYINDAN GEÇMEMİŞ 54 İKİLİ ANLAŞMA İMZALANDI ....

Kamuoyunca çokça tartışılan Türkiye-ABD ikili anlaşmaları,
TBMM'nin onayından geçirilmiş değildi. Bunlar, "yürütme anlaşmalan" biçiminde olup, ya Dışişleri Bakanlığı ya da teknik niteliklerinden ötürü askeri makamlar tarafından imzalanmış ve imzalandıklangün yürürlüğe girmişti. Türkiye ile ABD arasında 1952-1960 döneminde 54 ikili anlaşma yapılmıştı.
Hüner Tuncer
Sayfa -1 - HÜNER TUNCER/MENDERESİN DIŞ POLİTİKASI kıtabından alıntıdır.
224 syf.
·8 günde·10/10 puan
İkinci Dünya Savaşı ile ilgili farklı yazarlardan bir çok kitap okuma fırsatım oldu. Lakin, tüm samimiyetimle şunu söyleyebilirim ki, şimdiye kadar ki okuduğum en güzel kitap bu olsa gerek. Kitaptaki olayları bu kadar farklı ve güzel kılan, Hüner Tuncer'in 20 yıl boyunca çeşitli ülkelerde diplomat olarak görev yapması ve bu süreçte başından geçenleri başarılı bir şekilde kalemine yansıtmış olması gerek. Size tavsiyem: İkinci Dünya Savaşı ile ilgili bir kitap okuyacaksınız o kitap ilk bu kitap olsun.
148 syf.
·Puan vermedi
Yazar bu eserinde Özal dönemi Türk dış politikasını ele alırken ne yazık ki objektif olmaktan uzaklaşmış.Birçok bölümde şahsi düşüncelerini mutlak doğrular gibi sunmuş. Özal'a yöneltilen haksız eleştilerin dozunu kaçırmış. Ve bilhassa bu dönemi başarısız bir dış politika devri olarak sunması kitabın kalitesini düşürdü. Okunmasını tavsiye eder lakin içinde yazılanların bir kısmına itimat edilmemesini öneririm.
BAKİ ÇELİK
BAKİ ÇELİK Küreselleşme Döneminde Türk Dış Politikası'ı inceledi.
160 syf.
·3/10 puan
Bir oturuşta okunabilen sade ve akıcı bir eser. 1990'lı yıllarda Türk Dış Politikası'nın hangi dinamikler ekseninde oluştuğu ve bu süreçte Ankara'daki karar alıcıların ne tür bir dış politika davranışı izlediklerini ele alıyor. Kitaptaki en büyük eksiklik ise ilgili ülkelerle olan ticaret hacimlerinin yeterince işlenmemesi ve sayısal verilenden gerekli düzeyde yararlanılmamasıdır. Yazarımıza teşekkürü borç biliriz.
Sadimert
Sadimert Kırım - Savaş ve Diplomasi (1853-1856)'i inceledi.
152 syf.
·6/10 puan
Modern savaşlarının başlangıcından, 40 yıllık savaşsızlık durumunun bitmesini ve avrupa için kırılma noktalarından biri olan kırım savaşının osmanlı-rusya arasındaki gerginlikle başlamasını ve nasıl bir avrupa sorunu olduğunu işlemiş. Makale tarzında yazılmış ama ister istemez yazarın yanlı yazdığını farkediliyor. Genele bakınca güzel
142 syf.
·4 günde·Beğendi·7/10 puan
Hüner Tuncer'in alanı gereği yazdığı kitapları çok severim, iyi bir yazar ve düşünürdür. Bu kitabında da kendisi, artık sıradanlaşmış olan Türkiye'nin ve Türk halkının sorunlarına değinmiş ve kendince çözüm önerileri sunmuş. Yalın bir dil kullanmış ki herkes anlayabilsin. Özellikle bazı tespitleri okunmalı ve akıllarda yer edinmeli. Kütüphanede olması gereken bir kitap!
Murat ÇAKIR
Murat ÇAKIR İki Darbe Arasında Türk Dış Politikası (1971-1980)'ı inceledi.
144 syf.
·Puan vermedi
Kitap dönemle ilgili yavan bilgiler veriyor. Dış politikayı incelerken başlangıç kitabı olarak kullanılmasından taraftarım. Bundan sonra kitabın kaynakçasındaki kitaplar okunursa mezkur dönem daha iyi anlaşılır

Yazarın biyografisi

Adı:
Hüner Tuncer
Hüner Tuncer, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin "Uluslararası İlişkiler Bölümü"nden mezunoldu. Siyasal Bilgiler Fakültesi "Uluslararası İlişkiler" Kürsüsü'nda Asistanlık görevi yaprı ve aynı Fakülte'den "Uluslararası İlişkiler" dalında "doktora" derecesini aldı. Viyana Diplomasi Akademisi'nde yüksek lisans öğrenimi gördü. 1977-97 yıllarında, Dışişleri Bakanlığı'nda diplomat olarak görev yaptı. Yutdışında görev yaptığı yerler şunlardır: Kopenhag Büyükelçiliği, Meksiko Büyükelçiliği, Milano Başkonsolosluğu, Oslo Büyükelçiği ve Pretoira (Güney Afrika) Büyükelçiliği. 1997 yılında Kültür Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı2na atandı. ve 1998'de bu görevden emekliye ayrıldı. KAsım 1998'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bİlgiler Fakültesi'nde verdiği "Doçentlik" sınavının sonucunda, "Siyasi Tarih Doçenti" unvanını aldı. 1998-2003 yıllarında Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde, ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyeliği ve Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde "Bölüm Başkanlığı" görevlerinde (1999-2002) bulundu. 2003 yılından bu yana ODTÜ Tarih Bölümü'nde öğretim üyelüğü yapmaktadır. Doç Dr. Hüner Tuncer'in, yayınlanmış olan kitapları şunlardı: Eski ve Yeni Diplomasi (Ümit Yayıncılık, 4. Basım, Ankara, 2005); Metternich'in Osmanlı Politikası (1815-1848)(Ümit Yayıncılık, Ankara, 1996); Irkçılık'tan Özgürlüğe, Güney Afrika (Çağdaş Yayınları, İstanbul, 1997); Osmanlı Diplomasisi ve Sefaretnameler (Ümit Yayıncılık, 2. Basım, Ankara, 1998); Çözemediklerimiz (Ümit Yayıncılık, Ankara, Aralık 2000); İdealler Kuşağı2ndan Bİr Örnek: Dr. Hadiye Tuncer (Ümit Yayıncılık, Ankara, 2002); Doğu Sorunu ve Büyük Güçler, 1853-1878 (Ümit Yayıncılık, Ankara, Nİsan 2003); Küresel Diplomasi (Ümit Yayıncılık, Ankara,2006). Doç. Dr. Tuncer'in, kitaplarının yanı sıra, 50'ye yakın makalesi, çeşitli bilimsel dergilerde yayımlanmıştır.

Yazar istatistikleri

  • 8 okur beğendi.
  • 55 okur okudu.
  • 1 okur okuyor.
  • 41 okur okuyacak.