İbrahim El-Hazimi

İbrahim El-Hazimi

Yazar
9.8/10
4 Kişi
·
6
Okunma
·
0
Beğeni
·
157
Gösterim
73. Ebu Hureyre (r.a)!tan rivayet edilmiştir:

Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmaktadır:

Sizden birisi, başını, imam secdede iken kaldırınca [772] Allah'ın, onun başını eşek başına yada suretini eşek suretine çevireceğinden [773] korkmaz mı? [774]

"[772] Hadis; imamdan önce başını secdeden kaldıran yada imamdan önce rükudal kalkan kim­se için büyük bir tehdit içermektedir, (ç)

[773] İbn Hacer ile Aynî, bu suret değişikliğinin, hakiki manada olduğunu söylemişlerdir. Fakat Kadı Ebu Bekr ibnü'l-Arabî (ö. 543/1148)'ye göre ise; Allah'ın eşek başına çevirdiği bir kimse bu ümmette mevcut değildir. Çünkü bu ümmet, bir başka şekle dönüşmekten mü­nezzehtir. Burada kastedilen husus; olsa olsa, eşeğin huyu olan ahmaklık ve inatçılıktır. Çünkü böyle bir kimse, İmama uymaya niyet etmiş olmasına rağmen imama uymamakta, dolayısıyla da avami İfadeyle, eşeklik etmektedirler.

Alimlerin büyük çoğunluğuna göre; başını imamdan önce kaldırmak haram ise de bundan dolayı namazın adesi gerekmez, (ç)

[774] Buharı, Ezan 53; Müslim, Salât 114-116 (427); Ebu Dâvud, Salât 75 (623); Tirmizî, Salât 56 (582); Nesâî, İmame 38; İbn Mâce, İkâme 41 (961); Ahmed b. Hanbef, 2/456"
7 büyük hadis imamının ittifak ettiği hadisleri ihtiva eden bir eser. Gerekli görülen yerlerde mütercim açıklamalar yapmış çok da faydalı olmuş.Eserde hadislerin Arapçası da yer alıyor. fihristinin olmaması olumsuz gibi görünmesine rağmen tavsiye edilebilecek bir eser. içinde 300 civarında hadisi şerif var. cildi baskı kalitesi 1 numara fakat abdest namaz oruç gibi temel ibadetlerdle ilgili hadisler var. ve bir hadisi şerif 4-5 kez her ravi ile beraber tekrarlanmış. Meraklısına tavsiye edilir.

Yazarın biyografisi

Adı:
İbrahim El-Hazimi
Unvan:
Yazar

Yazar istatistikleri

  • 6 okur okudu.
  • 3 okur okuyacak.