Joel Spring

Joel Spring

Yazar
8.2/10
21 Kişi
·
82
Okunma
·
8
Beğeni
·
663
Gösterim
Adı:
Joel Spring
Unvan:
Yazar
Doğum:
San Diego, ABD, 1940
1940’larda San Diego’da doğan ve Kızılderili bir aileden gelen Joel Spring, Cleveland, Case Western Reserve Üniversitesi’nde pedagoji profesörüdür. Temel ilgi alanları eğitim tarihi, küreselleşme ve eğitim, çokkültürlü eğitim, Yerli Amerikan kültürü, eğitim politikaları ve insan hakları eğitimidir. Education and the Rise of the Corporate State (1972), adlı kitap dahil eğitim konusunda yirminin üzerinde kitabın yazarıdır. Değişik eğitsel ve radikal dergiler için çok sayıda makale yazmıştır. Yakın zamanda yayımlanan eserleri şunlardır: Pedagogies of Globalization: The Rise of the Educational Security State (2006); A New Paradigm for Global School Systems: Education for a Long and Happy Life (2007); Globalization of Eduation: an Introdaction (2008).
Özgürlük ahlâki öğretilerden özgür olmak demekti, her şeyi yapma hakkı değil.
Joel Spring
Sayfa 104 - Ayrıntı Yayınları / Cinsel Özgürlük ve Summerhill
"Aile daima yaşamdan ve otoriteden korkan bireyler ve dolayısıyla tekrar tekrar, insan kitlelerinin bir avuç güçlü birey tarafından yönetilmesi olanağını yaratır."
Joel Spring
Sayfa 91 - Ayrıntı Yayınları / Cinsel Özgürlük ve Summerhill
Gelecekte aranması gereken şey, bireysel bilinç düzeyini, varolan toplumu yaratan ve bu toplumda bireyin yerini belirleyen toplumsal ve tarihsel güçlerin anlaşılmasına ulaştıran bir eğitim sistemidir. Bu, teori ve pratiğin bir birleşimiyle ortaya çıkmalıdır; bu süreç içinde insanlar özgürleştirilmiş bir toplum için çalışırken teori de pratik de değişir. Gelecekteki değişim için bir plan değil, araçlar ve amaçlara dair sürekli bir diyalog olmalıdır. Eğitim bu tür bir devrimci çabanın merkezinde yer almalıdır.
Joel Spring
Sayfa 105 - e-kitap - 1991
Carl Rogers için toplumsal değişimin anahtarı, diğer insanların kendilerini gerçekleştirmesine izin verecek ortam yaratan kendini geliştirmiş bir insandır.
Joel Spring
Sayfa 74 - Ayrıntı Yayınları / Bilincin Gelişmesi: Marx'tan Freire'ye
Freire şöyle yazıyor: "İnsanlar dünya ile diyalektik ilişkilerine yanıt olarak değil, kitle iletişim araçlarından günlük olarak aldıkları talimatlara göre düşünmeye ve hareket etmeye başlarlar."
Joel Spring
Sayfa 52 - e-kitap - 1991
Gerici bir psikolog hırsızlık yapan yoksul insanlarla karşılaştığında, "onların çalma alışkanlıklarının nasıl sona erdirileceği" sorusunu soracaktır; radikal bir psikolog ise, "neden bütün yoksul insanların hırsızlık yapmadığı" sorusunu ortaya atacaktır. İlk yaklaşım, davranışın varolan toplumsal yapıya uygun olarak değiştirilmesini vurgulayacak, ikinci yaklaşım ise toplumsal yapının birçok yoksul insanı denetim altında tutan psikolojik özelliklerini tanımlamaya çalışacaktır.
Joel Spring
Sayfa 10 - Ayrıntı Yayınları / Giriş
New Jersey'deki Modern Okul'un yöneticilerinden biri 1920'lerde şöyle yazıyordu:

"Çocuk, devlet okuluna girdiği andan itibaren otoriteye boyun eğmek, doğal olarak başkalarının isteğini yerine getirmek yönünde eğitilir ve bunun sonucunda yetişkin yaşamda yönetici sınıfın işine yarayan düşünce alışkanlıklarına sahip olur."
Joel Spring
Sayfa 13 - e-kitap - 1991
"Devletin yurttaşları olarak," diye yazıyordu Stirner, "kuşkusuz hepsi Devlet için eşittir. Fakat başka bir nedeni olmasa da kendi özel amaçlarına göre onları sınıflandırır, ilerlemelerini ya da geri kalmalarını sağlar; ve üstelik onları iyi ve kötü yurttaşlar olarak birbirlerinden ayırmak zorundadır.”
Joel Spring
Sayfa 26 - e-kitap - 1991
124 syf.
·4 günde·Beğendi·9/10
Eğitim ve çocuk yetiştirme nasıl olmalıdır?

Joel Spring iki eğitim modelinin varlığından söz ediyor. Bu modelleri eğitim değeri, anlamı, amacı, teknileri, kullanımı vs üzerinden inceliyor. Bunu Ferrer, Godwin, Rousseau, Marx, Illich, Stirner, Tolstoy, Neill gibi düşünürlerin tezleri üzerinden tartışarak aktarıyor.
Çocukların zihnini denetleme, onlara şekil verme, özgürlüklerini, farklılıklarını engelleme ve sistemlerin başat düşüncelerine göre şekillendirme üzerine 6 bölümlük akıcı bir dizin. Toplumsal değişimlere bağlı olarak modern toplumda radikal eğitim sistemi eleştirisi de denilebilir Özgür Eğitim.
124 syf.
·7 günde·Beğendi·9/10
Kitap çok değerli bir kitap ve her eğitimcinin okuması gereken bir kitaptır. Bu eserde yazar, dünyaca ünlü eğitimcilerden Paulo Freire, İvan İllich, A. S. Neill ve Francisco Ferrer gibi eğitimcilerin fikirlerine yer vermiştir.
Kitabın ana konusu ise özgür eğitim, insanların kendi kendine sahip olması, bilinçlerinin gelişmesi gibi konulardır.
İçerisinde, kültürümüze ters fikirler olsa da, farklı fikirler edinebilmek bakımından okunması gereken kitaplardandır.
124 syf.
·4 günde·Beğendi·7/10
Geçmişten günümüze sürekli gelişen insanlığın karşısında duran büyük sorunlardan biri de nasıl bir eğitim modelinin olması gerektiğidir; bir tarafta toplumu biçimlendirmek, varolan düzeni sürdürmek ve kendi ideolojilerinin savunucusu olan nesiller yetiştirmek isteyen devletlerin eğitim modeli; diğer tarafta da toplumsal düzenin ve verimliliğin aksine bireysel özerkliği arttırmak ve kendini gerçekleştirebilen nesiller yetiştirmek isteyen radikallerin eğitim modeli mevcuttur.

Bu kitapta da radikal eğitim modelini savunan düşünürlerin, klasik okul eğitimine yönelttikleri teorik eleştirileri ve pratik uygulamaları okuyoruz.

Son sözü Paulo Freiere'ye verirsek: "Özgür olmak, eyleyen olmak; kim olduğunu, çevredeki toplumsal dünya tarafından nasıl biçimlendirildiğini bilmektir."
124 syf.
·Puan vermedi
Eğitimin toplumsal yaşamı dizayn etme noktasındaki rolünü irdeleyen spring;Godwin, Feire, Neil gibi radikal eğitim teorisyenlerinin fikirlerini analiz etmiştir. Modern okulu özgür bireyler değil sanayi toplumu için işçiler ve köleler yetiştiren soğuk ve soluk duvarlar olarak tanımlamıştır. Toplumsal eşitsizliği yeniden üreten eğitim sistemi, aile gibi kurumlar üzerinden bunu gerçekleştirirken erken çocukluk eğitimi, cinsel kimlik eğitimi vb kavramlar üzerinden irrasyonel köleler yetiştirdiğini vurguluyor. Bir üst yapı kurumu olarak eğitim özgür iradeye ve düşünceye vurulmuş bir pranga olarak hayatımızda yer ediniyor. Kısacası eğitimin kurumsallşıp tekelleşmesine karşı çıkıp otorite ve meşrutiyet sorunu olmaktan çıkarıp halkın istek ve ihtiyaçlarına göre şekillenmesini savunuyor.
124 syf.
·Puan vermedi
Çocuk eğitiminin hakim güçlerin insanların zihnine müfredat yoluyla empoze ettiği düşüncelerden oluşmasına karşı olmakla birlikte kitapta aksi yönde yapılan kolektif çocuk yetiştirme uygulamalarını faydalı bulamadım.
Kibbutz Hareketi her toplumun yaşayış ve düşünce yapısına uygun olmamanın yanında, aile kavramı gelişmemiş çocukların karakter gelişimlerinde büyük boşluklar yaratacağını ve psikolojik eksiklikler taşıyacaklarını düşünmekteyim.

- - - ipucu - - -

Sanayi sistemin itaatkar işçilerini yetiştirme amacıyla oluşturulduğu iddia edilen okul sistemine karşıt radikal düşüncedeki düşünürleri, politik ve toplumsal sistemin buyruklarını itaatkar bir şekilde kabul etmeyecek, otoriter olmayan kişiler yaratacak bir eğitim sistemi ve çocuk yetiştirme süreci aramışlardır.

Kitapta çeşitli düşünürlerin uygulama ve fikirleri bulunmaktadır. Bunlar Francisco Ferrer Modern Okul’u, Ivan Illich okulsuz toplum temelinde görüşler, Horace Mann “genel okul” kavramı üzeriden, Jean Jacques Rousseau “ negatif eğitim” düşüncesinden, Max Stirner, Emma Goldman, Leo Tolstoy, Paulo Freire, Carl Rogers, Wilhelm Reich düşüncelerine ve A.S. Neill’in Summerhill isimli okul uygulaması ve de Kibbutz Hareketi gibi radikal eğitim uygulamalarından bahsedimektedir.

- - - ipucu - - -

Özgürlük pratiği, özgürlüğün nasıl kullanılacağını öğrenmenin en iyi yoludur, düşüncesinden hareketle bu özgürlükçü düşüncelerin hedefi, otoriteye boyun eğmeyi istemeyen ve kendilerine maksimum bireysel denetim ve özgürlük sağlayan toplumsal bir örgütlenme talep eden, otoriter olmayan bireyleri teşvik eden ve destekleyen bir eğitim yöntemidir. Eğitim ve çocuk yetiştirme yöntemlerindeki değişimlerin toplumun radikal dönüşümüne katkıda bulanacağı düşünülmektedir.
124 syf.
·6 günde·Beğendi·7/10
Bu kitap anarşist eğitim sistemi üzerine okuyabileceğiniz en iyi kitaplardandır. Şahsen 21. yüzyılda komünist, anarşist eğitim vb. radikal ideoloji kaynaklarının okunmasını zaman kaybı olarak görüyorum ancak kitap kolay okunuyor ve az sayfadan oluşuyor.

Benzer ideolojik kitaplardan onu ayıran en önemli ve okunabilir kılan ise anarşist eğitimin eksikliklerini ve bugüne kadarki uygulamalarını da anlatıyor. Mevcut uygulamaların niçin kapitalist ve liberal uygulamalar karşısında tutunamadığını anlamak, karşılaştırmalı fikir edinmek için okunmasını tavsiye ediyorum.

''Özgür'' eğitimi parlatmak veya propagandasını yapmak için değil tatbikini ve fikrini tarafsızca anlamak için başarılı bir eser.
124 syf.
·4 günde·Puan vermedi
Kitabın yazarı,kitabın içeriği konusunda yine kitabın içinde bir çesit cevap vermiş zaten:
   Bu kitapta tartışılan egitim teorileri, on dokuzuncu ve yirminci yüzyıl boyunca süregiden çocuğun zihnini denetleme mücadelesinin bir yönünü temsil eder. Eğitim teorilerinin değerlerine ve anlamlarına ilişkin herhangi bir inceleme, bugünkü örgütlenmenin zemini, eğitimin amaçları ve eğitim tekniklerinin kullanıminı temel alan toplumsal degişimin bugünkü olanaklarının bir değerlendirmesini göz önüne almalıdir. Radikal eğitim teorileri çoğu modern toplumda yaygın olarak kabul gören bir varsayıma dayanmaktadır: bir toplumu örgütlemenin kilit elemanlarından biri,eğitim ve çocuk yetiştirme sistemidir.

Toplumun gelecekteki üyelerini şekillendiren bu sistemdir.

---^---
Her cümleye noktası noktasına katılmasam da elbette ki katıldığım noktalar da yok değil. Hatta ilk başta Ivan Illich(Okulsuz Toplum) kitabından sonra bunu okuyunca ben bile bir eğitim sistemi programladım. şaka bir yana hakikaten bunları okurken eğitim sisteminin esas yüzüyle birkez daha karşılaştım. Kitapta Amerikadaki eğitim sistemi hakkında teoriler sunuluyor teorisyenler anlatılıyor fakat ayni sorunlarla Türkiye de de karşılaşıyoruz...

Kitabı okurken insanın aklına şu tür sorular da gelmiyor değil hani:
-Eğitim hakikaten de belirli bir kesimin amaçları doğrultusunda mı şekilleniyor?
-Tamamen bireye yönelmeden ve yahudilerde olduğu gibi tamamen de kitleye yönelmeden herhangi bir ideolojiyle işlemeyen eşitlikci bir eğitim sistemi hayata geçirilemez mi?
-Politika için yurttaş yetiştirmek bu kadar önemliyse neden her yurttaşa eşit haklar sağlanmıyor?
-Çocuklar, çocuk mu kalmalılar yoksa onlara da 14-15 yaş sonrası bir yetişkin gözüyle mi bakılmalı? Vd
....
Hasılı, her konu hakkında olduğu gibi eğitim ve okul konularında da bir çok görüş ve her görüşü bir çok açıdan savunan ya da yeren teorisyenler var. Önemli olan bunları okumak ve kendimizi bu konularda da eğitmek gerektiğidir.

Okumak ve sağlıcakla kalın, Bi'Tarihci Güncesi

Yazarın biyografisi

Adı:
Joel Spring
Unvan:
Yazar
Doğum:
San Diego, ABD, 1940
1940’larda San Diego’da doğan ve Kızılderili bir aileden gelen Joel Spring, Cleveland, Case Western Reserve Üniversitesi’nde pedagoji profesörüdür. Temel ilgi alanları eğitim tarihi, küreselleşme ve eğitim, çokkültürlü eğitim, Yerli Amerikan kültürü, eğitim politikaları ve insan hakları eğitimidir. Education and the Rise of the Corporate State (1972), adlı kitap dahil eğitim konusunda yirminin üzerinde kitabın yazarıdır. Değişik eğitsel ve radikal dergiler için çok sayıda makale yazmıştır. Yakın zamanda yayımlanan eserleri şunlardır: Pedagogies of Globalization: The Rise of the Educational Security State (2006); A New Paradigm for Global School Systems: Education for a Long and Happy Life (2007); Globalization of Eduation: an Introdaction (2008).

Yazar istatistikleri

  • 8 okur beğendi.
  • 82 okur okudu.
  • 4 okur okuyor.
  • 56 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.