Joel Spring

Joel Spring

8.6/10
7 Kişi
·
23
Okunma
·
3
Beğeni
·
546
Gösterim
Adı:
Joel Spring
Unvan:
Yazar
Doğum:
San Diego, ABD, 1940
1940’larda San Diego’da doğan ve Kızılderili bir aileden gelen Joel Spring, Cleveland, Case Western Reserve Üniversitesi’nde pedagoji profesörüdür. Temel ilgi alanları eğitim tarihi, küreselleşme ve eğitim, çokkültürlü eğitim, Yerli Amerikan kültürü, eğitim politikaları ve insan hakları eğitimidir. Education and the Rise of the Corporate State (1972), adlı kitap dahil eğitim konusunda yirminin üzerinde kitabın yazarıdır. Değişik eğitsel ve radikal dergiler için çok sayıda makale yazmıştır. Yakın zamanda yayımlanan eserleri şunlardır: Pedagogies of Globalization: The Rise of the Educational Security State (2006); A New Paradigm for Global School Systems: Education for a Long and Happy Life (2007); Globalization of Eduation: an Introdaction (2008).
Devlet okulu sistemi varolan toplumsal sistemin bütün adaletsizlik ve eşitsizlikleri ile birlikte sürdürülmesine yarayan güçlü bir araçtır... ve varolan düzenlemeyi bozacak her türlü şeyin devlet okullarını denetim altında tutanlar tarafından sakıncalı görülmesi gayet doğaldır.
Devlet bir toplumdaki hâkim seçkinler için bir iktidar aracıydı. Seçkinler devlet aracılığıyla öldürdüklerinde bu adaletti. Bir yurttaş öç almak için öldürdüğünde ise bu suçtu. Bu durum ancak insanlara devlet kavramına inanmaları öğretildiğinde varolabilirdi. Tıpkı kilisenin Tanrı için ahlak öğretmesi gibi, okullar devlet için yurttaşlık öğretiyordu.
Joel Spring
Sayfa 44 - Ayrıntı Yayınları
İnsanlar yurttaşlar haline geldiklerinde ve devlet için yaşadıklarında devlet bütün eylemleri kutsayabilirdi. "Devletin refahı amacına yönelikse, savaş kutsal bir araçtır; adalet Devlet'in amacı olursa, insan öldürmek kutsal bir araçtır ve kutsal idam adıyla anılır; kutsal Devlet kendisine yararı dokunabilecek her şeyi kutsar."
Joel Spring
Sayfa 44 - Ayrıntı Yayınları
Ulusal bir hükümetin denetimi altındaki devlet okulu eğitiminin, uyguladığı eğitim sistemi aracılığı ile kaçınılmaz olarak hükümetin buyruklarına körü körüne boyun eğecek, kişisel çıkarlarına ters düştüğünde ve akıldışı olduğunda bile hükümetin otoritesini destekleyecek ve "doğru ya da yanlış olsa da benim ülkem " türünden milliyetçi bir görüşü benimseyecek vatandaşlar üretmeye yönelik girişimlere yol açtığı, vurgulanan görüşlerden biriydi.
Bilinç ve yaşam etkinliği, maddi koşullarla belirlenirken kendi bilincine sahip olmayan, yaşam etkinliğinden başka hiçbir şeyi olmayan kişi tamamen toplumsal güçler tarafından güdülür.
İnsanileşmiş bir dünyanın karşıtı, Freire'nin deyişiyle insani olmaktan çıkarılmış bir dünya, kendi kendinin farkında olunmayan, varoluşu belirleyen toplumsal güçlerin bilincinde olunmayan bir dünyadır. Bu bilinç olmayınca insanlar tarihin akışı içinde eyleyen olamazlar, sadece tarihin etki ettiği şeyler olurlar. Bu ezilme durumuna Freire sessizlik kültürü der. Sessizlik kültürü basit cehaletin ürünü olabileceği gibi eğitimin de ürünü olabilir.
Kitap çok değerli bir kitap ve her eğitimcinin okuması gereken bir kitaptır. Bu eserde yazar, dünyaca ünlü eğitimcilerden Paulo Freire, İvan İllich, A. S. Neill ve Francisco Ferrer gibi eğitimcilerin fikirlerine yer vermiştir.
Kitabın ana konusu ise özgür eğitim, insanların kendi kendine sahip olması, bilinçlerinin gelişmesi gibi konulardır.
İçerisinde, kültürümüze ters fikirler olsa da, farklı fikirler edinebilmek bakımından okunması gereken kitaplardandır.
Bu kitap anarşist eğitim sistemi üzerine okuyabileceğiniz en iyi kitaplardandır. Şahsen 21. yüzyılda komünist, anarşist eğitim vb. radikal ideoloji kaynaklarının okunmasını zaman kaybı olarak görüyorum ancak kitap kolay okunuyor ve az sayfadan oluşuyor.

Benzer ideolojik kitaplardan onu ayıran en önemli ve okunabilir kılan ise anarşist eğitimin eksikliklerini ve bugüne kadarki uygulamalarını da anlatıyor. Mevcut uygulamaların niçin kapitalist ve liberal uygulamalar karşısında tutunamadığını anlamak, karşılaştırmalı fikir edinmek için okunmasını tavsiye ediyorum.

''Özgür'' eğitimi parlatmak veya propagandasını yapmak için değil tatbikini ve fikrini tarafsızca anlamak için başarılı bir eser.

Yazarın biyografisi

Adı:
Joel Spring
Unvan:
Yazar
Doğum:
San Diego, ABD, 1940
1940’larda San Diego’da doğan ve Kızılderili bir aileden gelen Joel Spring, Cleveland, Case Western Reserve Üniversitesi’nde pedagoji profesörüdür. Temel ilgi alanları eğitim tarihi, küreselleşme ve eğitim, çokkültürlü eğitim, Yerli Amerikan kültürü, eğitim politikaları ve insan hakları eğitimidir. Education and the Rise of the Corporate State (1972), adlı kitap dahil eğitim konusunda yirminin üzerinde kitabın yazarıdır. Değişik eğitsel ve radikal dergiler için çok sayıda makale yazmıştır. Yakın zamanda yayımlanan eserleri şunlardır: Pedagogies of Globalization: The Rise of the Educational Security State (2006); A New Paradigm for Global School Systems: Education for a Long and Happy Life (2007); Globalization of Eduation: an Introdaction (2008).

Yazar istatistikleri

  • 3 okur beğendi.
  • 23 okur okudu.
  • 19 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.