Joel Spring

Joel Spring

Yazar
8.6/10
9 Kişi
·
27
Okunma
·
4
Beğeni
·
568
Gösterim
Adı:
Joel Spring
Unvan:
Yazar
Doğum:
San Diego, ABD, 1940
1940’larda San Diego’da doğan ve Kızılderili bir aileden gelen Joel Spring, Cleveland, Case Western Reserve Üniversitesi’nde pedagoji profesörüdür. Temel ilgi alanları eğitim tarihi, küreselleşme ve eğitim, çokkültürlü eğitim, Yerli Amerikan kültürü, eğitim politikaları ve insan hakları eğitimidir. Education and the Rise of the Corporate State (1972), adlı kitap dahil eğitim konusunda yirminin üzerinde kitabın yazarıdır. Değişik eğitsel ve radikal dergiler için çok sayıda makale yazmıştır. Yakın zamanda yayımlanan eserleri şunlardır: Pedagogies of Globalization: The Rise of the Educational Security State (2006); A New Paradigm for Global School Systems: Education for a Long and Happy Life (2007); Globalization of Eduation: an Introdaction (2008).
Özgürlük ahlâki öğretilerden özgür olmak demekti, her şeyi yapma hakkı değil.
Joel Spring
Sayfa 104 - Ayrıntı Yayınları / Cinsel Özgürlük ve Summerhill
"Aile daima yaşamdan ve otoriteden korkan bireyler ve dolayısıyla tekrar tekrar, insan kitlelerinin bir avuç güçlü birey tarafından yönetilmesi olanağını yaratır."
Joel Spring
Sayfa 91 - Ayrıntı Yayınları / Cinsel Özgürlük ve Summerhill
Carl Rogers için toplumsal değişimin anahtarı, diğer insanların kendilerini gerçekleştirmesine izin verecek ortam yaratan kendini geliştirmiş bir insandır.
Joel Spring
Sayfa 74 - Ayrıntı Yayınları / Bilincin Gelişmesi: Marx'tan Freire'ye
Gerici bir psikolog hırsızlık yapan yoksul insanlarla karşılaştığında, "onların çalma alışkanlıklarının nasıl sona erdirileceği" sorusunu soracaktır; radikal bir psikolog ise, "neden bütün yoksul insanların hırsızlık yapmadığı" sorusunu ortaya atacaktır. İlk yaklaşım, davranışın varolan toplumsal yapıya uygun olarak değiştirilmesini vurgulayacak, ikinci yaklaşım ise toplumsal yapının birçok yoksul insanı denetim altında tutan psikolojik özelliklerini tanımlamaya çalışacaktır.
Joel Spring
Sayfa 10 - Ayrıntı Yayınları / Giriş
Tıpkı kilisenin Tanrı için ahlak öğretmesi gibi, okullar devlet için yurttaşlık öğretiyordu.
Joel Spring
Sayfa 44 - Ayrıntı Yayınları / Kendi Kendine Sahip Olma
"Düşünce, sadece benim onu her an ölüm tehlikesine sokmaktan çekinmediğim zaman, onu kaybetmenin kendim için kendimden bir kayıp olduğu korkusunu duymak zorunda olmadığım zamanlar bana aittir."

Max Stirner
Joel Spring
Sayfa 38 - Ayrıntı Yayınları / Kendi Kendine Sahip Olma
Okullar, her grubun kendi hedefleri doğrultusunda kullanmaya çalıştığı büyük bir savaş alanına dönüşmüştü.Bütün taraflar oyunun önemini biliyor ve zafere ulaşmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyorlar.
Joel Spring
Sayfa 25 - Ayrıntı Yayınları / Okul Eğitiminin Radikal Eleştirisi
"Yönetici sınıfın düşünceleri her çağda hâkim düşüncelerdir: Yani, toplumun somut yönetici gücü olan sınıf, aynı zamanda toplumun yönetici düşünsel gücüdür."
Joel Spring
Sayfa 71 - Ayrıntı Yayınları / Bilincin Gelişmesi: Marx'tan Freire'ye
"Öğretmen öğretir ve öğrencilere öğretilir; öğretmen düşünür ve öğrenciler hakkında düşünülür; öğretmen eylemde bulunur ve öğrenciler öğretmenin eylemi aracılığıyla eylemde bulundukları yanılsamasına sahip olurlar" ve "öğretmen öğrenme sürecinin öznesi, öğrenciler ise nesnesidirler."
Joel Spring
Sayfa 69 - Ayrıntı Yayınları / Bilincin Gelişmesi: Marx'tan Freire'ye
Ahlaki ve toplumsal akıl yürütmenin gelişmesi, kendini sevmenin doğrudan bir ürünüydü. Bir bireyin başkalarının duygularını anlaması, başkalarının duygularıyla özdeşlik kurma yeteneğine bağlıydı. Kişinin başkalarıyla ilgili iyi ve kötü kaygıları, kendisi ile diğerleri arasında kurduğu özdeşliğin bir sonucu olmalıydı.
Joel Spring
Sayfa 37 - Ayrıntı Yayınları / Kendi Kendine Sahip Olma
Kitap çok değerli bir kitap ve her eğitimcinin okuması gereken bir kitaptır. Bu eserde yazar, dünyaca ünlü eğitimcilerden Paulo Freire, İvan İllich, A. S. Neill ve Francisco Ferrer gibi eğitimcilerin fikirlerine yer vermiştir.
Kitabın ana konusu ise özgür eğitim, insanların kendi kendine sahip olması, bilinçlerinin gelişmesi gibi konulardır.
İçerisinde, kültürümüze ters fikirler olsa da, farklı fikirler edinebilmek bakımından okunması gereken kitaplardandır.
Bu kitap anarşist eğitim sistemi üzerine okuyabileceğiniz en iyi kitaplardandır. Şahsen 21. yüzyılda komünist, anarşist eğitim vb. radikal ideoloji kaynaklarının okunmasını zaman kaybı olarak görüyorum ancak kitap kolay okunuyor ve az sayfadan oluşuyor.

Benzer ideolojik kitaplardan onu ayıran en önemli ve okunabilir kılan ise anarşist eğitimin eksikliklerini ve bugüne kadarki uygulamalarını da anlatıyor. Mevcut uygulamaların niçin kapitalist ve liberal uygulamalar karşısında tutunamadığını anlamak, karşılaştırmalı fikir edinmek için okunmasını tavsiye ediyorum.

''Özgür'' eğitimi parlatmak veya propagandasını yapmak için değil tatbikini ve fikrini tarafsızca anlamak için başarılı bir eser.

Yazarın biyografisi

Adı:
Joel Spring
Unvan:
Yazar
Doğum:
San Diego, ABD, 1940
1940’larda San Diego’da doğan ve Kızılderili bir aileden gelen Joel Spring, Cleveland, Case Western Reserve Üniversitesi’nde pedagoji profesörüdür. Temel ilgi alanları eğitim tarihi, küreselleşme ve eğitim, çokkültürlü eğitim, Yerli Amerikan kültürü, eğitim politikaları ve insan hakları eğitimidir. Education and the Rise of the Corporate State (1972), adlı kitap dahil eğitim konusunda yirminin üzerinde kitabın yazarıdır. Değişik eğitsel ve radikal dergiler için çok sayıda makale yazmıştır. Yakın zamanda yayımlanan eserleri şunlardır: Pedagogies of Globalization: The Rise of the Educational Security State (2006); A New Paradigm for Global School Systems: Education for a Long and Happy Life (2007); Globalization of Eduation: an Introdaction (2008).

Yazar istatistikleri

  • 4 okur beğendi.
  • 27 okur okudu.
  • 26 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.