John R. Searle

John R. Searle

Yazar
7.8/10
5 Kişi
·
13
Okunma
·
5
Beğeni
·
451
Gösterim
Adı:
John R. Searle
Tam adı:
John Rogers Searle
Unvan:
Amerikalı Felsefe Profesörü, Yazar
Doğum:
Denver, Colorado, ABD, 31 Temmuz 1932
Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'de Slusser profesörü olarak görev yapan Amerikalı felsefeci. 31 Temmuz 1932 Colorado, Denver doğumlu John Rogers Searle Amerikalı bir filozoftur. İlgilendiği esas alanlar; dil felsefesi, aklın felsefesi ve metafiziğin alanlarıdır. Searle, şu anda Kaliforniya’daki Berkeley Üniversitesi’nde Profesör olarak çalışmaktadır.
Felsefe büyük ölçüde, cevap verme metodu üzerinde henüz bir uzlaşmaya varmış olmadığımız sorularla ilgilidir.
Tek bir dünyada yaşadığımızdan, bu dünyanın farklı parçalarının birbirleriyle nasıl bir ilişki içinde olduklarını ve nasıl tutarlı bir bütün halinde bir arada bulunduklarını tam olarak açıklamaya muktedir olmamız gerekir.
Zihinsel unsur fiziksel unsuru, hem temsil eder hem de ona neden olur ve nedensellik niyetli biçimde bir nedensellik olduğu için zihinsel unsur temsil etme yoluyla fiziksel unsura neden olur.
Bilinç, olağan fiziksel dünyanın bir parçası olarak değil de, gizemli bir şey, dünyanın kenarında kalmış ya da onun üzerinde bir şey olarak, doğanın geri kalanından ayrı bir şey olarak ele alınır.
Kopernik Devrimi’inden itibaren, Newton mekaniği, elektromanyetizm teorisi ve Darvin’in evrim teorisiyle evren bir tür anlam kazanmış, bir nevi anlaşılabilirliğe sahip olmuş, sabit olarak artan bilgi ve anlamadaki gelişimle evren her zamankinden daha fazla erişilebilir hale gelmişti.
Evrenin bizim zihinlerimizden tamamıyla bağımsız bir biçimde mevcut olduğunu
ve bizim gelişime açık doğuştan kabiliyetlerimiz tarafından konulan sınırlar dahilinde evrenin mahiyetini kavrayabilece­ğimizi düşünüyorum.
“Eğer bu kitaba başından sonuna kadar hâkim olan bir fikir varsa o da bilincin doğal, biyolojik bir fenomen olduğudur.”
Gerçekten de düşünme ile duygu arasında bir fark vardır; fakat bilinç konusunda dikkate şayan olan şey, hem düşüncenin hem de duygunun bilincin aynı alanında ve aynı zamanda cereyan etmesidir.
Tanrının var olduğu ortaya çıksa bile, bize göre tıpkı herhangi bir olgu gibi doğal bir olgu olmak zorunda kalırdı. Evrendeki dört temel kuvvete yani yer çekimi, elektromanyetik, zayıf ve güçlü nükleer kuvvetlere, bir beşincisini yanı İlâhî kuvveti, ekleyecektik.
2002'de Mind and Language adıyla ilk baskısını yapan ve Amerikalı düşünür Searle'e ait bir dizi makaleden oluşan bu çalışma Türkçe'de ilk baskıyı 2013'te görüyor. Searle özellikle 80'lerde yayınlanan - oldukça basit bir düşünce deneyi- "Çince Odası Argümanı" ile yapay zeka teknolojisinin ve kognitif bilimin ateşli bir eleştirmeni olarak tanınıyor.>>Zihin bilgisayar metaforuyla ifade edilemez. Bilgisayar, dilin semantik özelliklerini icra edemez, işlemcinin yaptığı dilin sentaktik özelliğinden hareketle kendinde yüklü programa uygun çıktı verebiliyor olmasıdır. Bir robot da tıpkı sevdiği bir yakınının ölümüyle birlikte "acı çekebilir", ağlayabilir(diyelim teknoloji müsaade ediyor), suskunluğa gömülebilir kısaca yas tepkileri geliştirebilir ancak kendine yüklenmiş program dahilince. Searle, zihinsel özellikler taşıyan herhangi bir tür yapay zekanın olamayacağını savunur. Bilinç biyolojik bir fenomendir ve beyin etkinliğinin daha üst bir seviyedeki özelliğidir. "Biological naturalism" adını verdiği felsefi bilinç kuramında bilinç fenomenlerinin nörobiyolojik bir temeli vardır ve bunlar daha alt düzeydeki etkinliklerden belir(iver)en üst düzey etkinliklerdir. Ancak bilinç öznellik demektir ve salt(fizikalist bir tutumla) üçüncü şahıs ontolojisine indirgenemez. Searle fail nosyonunu kullanarak öznesiz bir süreç olarak bakmaz insana, der ki "özgür irade vardır; kestirilemez, belirlenemez." Kitaptaki makalelerde de beyin-bilinç sorunsalına eğilir Searle. Kendisi her ne kadar felsefe kökenli de olsa nörobiyolojik bulguları, bilinç problemiyle ilgilenirken önemser. Ancak 16 yıl önce basılmış bu kitabın - 1992 yılına ait makale de vardır içerisinde- aktüel deneysel bilinç kuramlarından biraz uzak düştüğünü söyleyebiliriz sanıyorum.

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
1.BİLİNÇ PROBLEMİ
2.BİLİNÇ BİLİM SEL OLARAK NASIL İNCELENİR
- Giriş
-Birinci Tez
-İkinci Tez
-Üçüncü Tez
-Dördüncü Tez
-Beşinci Tez
-Altıncı Tez
-Yedinci Tez
- Sekizinci Tez
-Dokuzuncu Tez
- Sonuç
3.BİLİNÇ
-Probleme Direnme
-Biyolojik Bir Problem Olarak Bilinç
-Hedefi Belirleme: Bilincin Tanımı
-Bilincin Temel Özelliği
-Niteliksel, Öznellik ve Birlik Bileşimi
-Diğer Bazı Özellikler
-Geleneksel Zihin-Beden Problemi ve Bundan Kaçınmanın Yolu
-Bu Karışıklığa Nasıl Düştük? Konu Dışı Tarihsel Bir Değerlendirme
-Bilincin Bilimsel İncelemesi
-Bilince Yönelik Standart Yaklaşım: Yapıtaşı Modeli
-Temel Bilinç ve Birleşik Alan Teorisi
- Birleşik Alan Teorisindeki Çeşitlemeler
4.HAYVAN ZİHİNLERİ
5.NİYETLİLİK VE DOĞADAKİ YERİ
6.KOLEKTİF NİYETLER VE EYLEMLER
-Sezgi
-Simgeleme/İşaretleme
-Önvarsayım
7.BİLİŞ'İN AÇIKLAMASI
-Problem
-Marr' ın Bilgi-İşlem Modeli Uyarlaması
-Bazı Öncelikli Ayrımlar
-Bilgi ve Yorum
-Hesaplama ve Yorum
-Beyindeki Bilgi-İşlem
-Derin Bilinçdışı Kurala Uyma
8.SOSYAL BİLİMLERDEKİ NİYETSELCİ AÇIKLAMALAR
9.SÖZ EDİMLERİ TEORİSİNDE BİREYSEL NİYETLİLİK VE SOSYAL GÖRÜNGÜLER
-Bireysel Niyetlilik Olarak Anlam
-Sosyal Bir Görüngü Olarak Anlam
-Sonuç
10.İCRA EDİCİLER NASIL İŞLER?
-İcra Edici Tam Olarak Nedir?
-İcra Edicilerdeki Problem Tam Olarak Nedir?
-Yeterlilik Koşulu
-Önceki Çözümlemeler
-İddia Ediciler(Kesinleyiciler) Olarak İcra Ediciler
-İlanlar Olarak İcra Ediciler
-İcra Ediciler ve Literal Anlam
-Özet ve Sonuç
11.KONUŞMA
12.ANALİTİK FELSEFE VE ZİHİNSEL GÖRÜNGÜLER
-1.Giriş: Davranışı Arkaplan
-2.Karbüratör İşlevselciliği
-Turing Makinesi veya Düzenlenmeli İşlevselcilik: Putman ve Dennet
-Teşhis ve Sonuç
13.BELİRSİZLİK, DENEYCİLİK VE BİRİNCİ ŞAHIS
14.KURALLAR VE NİYETLİLİK HAKKINDA ŞÜPHECİLİK

DİZİN
Bu kitabında da zihin-dil ve toplum arasındaki ilişkiyi fiziksel olarak ele alarak incelemeye başlar.
Kitap 6 bölümden oluşur.

1.Bölümde "Temel Metafizik" konusunu ele alır. Burada gerçeklik ve doğruluk kavramlarını sorgular. Ve bu sorgulamayı felsefenin ilk söylemlerden başlayıp, hemen hemen her alanına değinerek yapar.

2.Bölümde "Evrenle Nasıl Uyum Sağlarız?" sorusuna cevap arar burada zihini inceler, uzun uzun bilinçten bahseder. Bilincin özellikleri, işlevi, ele alınış şekillerine eğilir.

3.Bölümde "Zihnin Özü: Bilinç ve Yapısı"
Bir önceki bölümde ele alınan bilinç konusu daha detaylı incelenmeye devam eder. Bilincin alanı, yapısal özellikleri, hataları vs. incelenir."

4.Bölümde "Bilinç Nasıl Çalışır?" sorusuna cevap arar. Bu bölümde "Niyetlilik" ilkesini analiz eder Searle, uzun uzun..

5.Bölümde "Toplumsal Evrenin Yapısı"
Bu bölümde zihnin, nesnel bir toplumsal gerçekliği nasıl yarattığını analiz eder Searle. Aslında bu bölüm, Searle'ün bir diğer kitabı olan "Toplumsal Gerçekliğin İnşası"nda uzun uzun tartışılır.

6.Bölüm "Dil Nasıl İşler?"
ve bölümün isminden de anlaşılacağı üzere Searl burada dilin işleyişini sistematik bir şekilde ele alır. Ve yine bu bölümde yazdıkları, "Söz Edimleri" isimli kitabında çok daha detaylı ve uzun bir şekilde tartışılır.

Bu kitap Searl okumaya başlamak için giriş niteliğindedir.
Dili anlaşılır, bölümler şeklinde olduğundan okuması da kolaydır. Sizi diğer kitaplarına ve diğer bir çok alana yönlendirebilecek bir eserdir.
Tezim icin okumustum felsefeyle bilimi bulusturmaya calisan bir yazar genel olarak ve kitaplari belli bir birikim gerektiriyor konuyla ilgili, yoksa sikilirsiniz...
Tezim icin okumustum buyuk adam hem anlasilir yazar hemde cok guzel konularsa yazar...Ben "bilinc" kismi icin okudum ama genelde kitaplari dil felsefesi uzerine yogunlasir,tavsiye ederim okursaniz birseyler kazanirsiniz,okumazsaniz hicbirsey kazanmazsiniz...
Searle bu eserinde "Toplumsal gerçeklik" dediğimiz olguyu ele alarak, onu, etkileşime girdiği diğer unsurlarla birlikte inceliyor.

Öncelikle "gerçeklik" olgusundan yola çıkarak onu tanımlıyor ve çeşitlerinden bahsediyor. Daha sonra bu gerçeklik türlerini dil ile ilişkilendiriyor. Gerçeklik ile dil arasındaki ilişkiye eğiliyor. Tam da bu noktada "Düşünce mi dili belirler? Yoksa dil mi düşünceyi belirler?" şeklinde sorular sorarak sizi çok sert bir şekilde, derin uçurumlara iter.

Kitabı okurken beyin kıvrımlarının ışıldadığını, kımıldadığını, oralarda bir yerlerde henüz hiç kullanılmamış bir şeyler olduğunu hissettim.

"Zihin açıcı" bir eser. Bu eseri okurken, beyin jimnastiği yapabilirsiniz.
Akıl ve beyin arasında nasıl bir bağlantı bulunduğunu sorguluyor. Kitabın çok ağır bir felsefi dili var, okuması zor. Sıkıldım yani. Bu felsefenin en klasik tartışmalarından biridir. Çoğu bilim adamı akıl veya ruh diye tanımladığımız şeyin beynin biyolojik karmaşık bir fonksiyonu olduğunu, nasıl ki bilgisayarı programlayıp birşeyler yaptıra biliyorsak, yapay zeka kavramını oluşturduysak, zamanla beynin bu biyolojik fonksiyonunuda çözeceğiz diyerek insanın tamamen maddesel bir varlık olduğunu savunurken, bazıları aklın metafizik bir kavram olduğunu söylüyor.Tabi işin ucu Din meselesine de dokunuyor. Bu tartışma böyle sürer gider. Kitabı okumak beni bu konuda bir fikir sahibi olmayı bırakın, kafamı daha çok karıştırdı. Kitabın arka kapağında Akıl-Beyin ilişkisi nasıldır? vs. gibi soruların cevaplarını bulacaksınız falan klasik PR çalışması ama okuduğunuzda bi bakıyorsunuz o zamana kadar kim ne dedi, olayın çeşitli yönlerden analizi . Zaten bu tarz konularda cevap aramak anlamsız.
Bilincin Gizemi, ileri okuma kitabı olarak nitelendirilebilir. Yedi bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde Searl, biyolojik bir sorun addettiği bilinçten bahsetmiş ve konuya bakışını sunarak diğer isimlerle olan tartışmalarına bir giriş yapmıştır.
İkinci bölümde Francis Crick, üçüncü bölümde Gerald Edelman, dördüncü bölümde Roger Penrose ve Kurt Gödel, beşinci bölümde Daniel Dennet, altıncı bölümde David Chalmers ve son bölümde Israel Rosenfield'ın "bilinç" konusundaki görüşlerinin eleştirildiği ve tartışıldığı eserde, okuyucu sıkılmadan merak ettiği konuya doğrudan ulaşma imkanı da elde etmiş. Bilinç, Zihin, Nörobiyoloji, Metafizik gibi konulara ilgi duyanların zevkle okuyacağı bir eser.

Yazarın biyografisi

Adı:
John R. Searle
Tam adı:
John Rogers Searle
Unvan:
Amerikalı Felsefe Profesörü, Yazar
Doğum:
Denver, Colorado, ABD, 31 Temmuz 1932
Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'de Slusser profesörü olarak görev yapan Amerikalı felsefeci. 31 Temmuz 1932 Colorado, Denver doğumlu John Rogers Searle Amerikalı bir filozoftur. İlgilendiği esas alanlar; dil felsefesi, aklın felsefesi ve metafiziğin alanlarıdır. Searle, şu anda Kaliforniya’daki Berkeley Üniversitesi’nde Profesör olarak çalışmaktadır.

Yazar istatistikleri

  • 5 okur beğendi.
  • 13 okur okudu.
  • 2 okur okuyor.
  • 27 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.