John R. Searle

John R. Searle

Yazar
7.5/10
21 Kişi
·
39
Okunma
·
11
Beğeni
·
730
Gösterim
Adı:
John R. Searle
Tam adı:
John Rogers Searle
Unvan:
Amerikalı Felsefe Profesörü, Yazar
Doğum:
Denver, Colorado, ABD, 31 Temmuz 1932
Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'de Slusser profesörü olarak görev yapan Amerikalı felsefeci. 31 Temmuz 1932 Colorado, Denver doğumlu John Rogers Searle Amerikalı bir filozoftur. İlgilendiği esas alanlar; dil felsefesi, aklın felsefesi ve metafiziğin alanlarıdır. Searle, şu anda Kaliforniya’daki Berkeley Üniversitesi’nde Profesör olarak çalışmaktadır.
Diyelim ki zihnin Bedeni etkilediği ve bedenin de zihni etkilediği olgusuyla başlayıp,oradan devam ediyoruz.
John R. Searle
Sayfa 71 - Lıtera yayıncılık
Çok sayıda filozof için artık zihin felsefesi ilk felsefedir. Dil, bilgi, ahlak, toplum, hür irade, rasyonalite ve diğer pek çok konular hakkındaki sorunlara en iyi yaklaşım tarzı, zihinsel görüngüleri kavrayıcı tarzdır.
“Bilinç, beynin diğer fiziksel özelliklerine (örenğin, nöron ateşlenmelerine) benzer şekilde ‘fiziksel’miş gibi görünmüyor. Aynı şekilde, katılık ve ısı gibi fiziksel niteliklerde işe yarayan klasik bilimsel analiz türleri tarafından salt fiziksel süreçlere indirgenebilecekmiş gibi de durmuyor.”
Biz, içinde rasyonalitenin evrensel standartlarını barındıran ve her şeyin herkes için akledilebilir olduğu büyük bir dil oyununa değil, her biri kendi iç akledilirlik standardına sahip bir dizi küçük dil oyununa iştirak ederiz.
Doğruluk, bir olgularla örtüşme meselesidir; eğer bir ifade doğruysa, bu ifadenin doğru olmasını sağlayan bir olgu olmalıdır. Olgular, var olan şeylerin yani ontolojinin konusudur. İspatlanabilirlik ve doğrulanabilirlik ise hakikati bulup ortaya çıkarmaya ilişkin konulardır, dolayısıyla epistemolojiye ait kavramlardır(..)
“Bilinç, fiziksel ve zihinsel şeklindeki geleneksel kategorilerin ikisine de tam olarak uymayan doğal bir biyolojik fenomendir.”
400 syf.
·4 günde·Puan vermedi
2002'de Mind and Language adıyla ilk baskısını yapan ve Amerikalı düşünür Searle'e ait bir dizi makaleden oluşan bu çalışma Türkçe'de ilk baskıyı 2013'te görüyor. Searle özellikle 80'lerde yayınlanan - oldukça basit bir düşünce deneyi- "Çince Odası Argümanı" ile yapay zeka teknolojisinin ve kognitif bilimin ateşli bir eleştirmeni olarak tanınıyor.>>Zihin bilgisayar metaforuyla ifade edilemez. Bilgisayar, dilin semantik özelliklerini icra edemez, işlemcinin yaptığı dilin sentaktik özelliğinden hareketle kendinde yüklü programa uygun çıktı verebiliyor olmasıdır. Bir robot da tıpkı sevdiği bir yakınının ölümüyle birlikte "acı çekebilir", ağlayabilir(diyelim teknoloji müsaade ediyor), suskunluğa gömülebilir kısaca yas tepkileri geliştirebilir ancak kendine yüklenmiş program dahilince. Searle, zihinsel özellikler taşıyan herhangi bir tür yapay zekanın olamayacağını savunur. Bilinç biyolojik bir fenomendir ve beyin etkinliğinin daha üst bir seviyedeki özelliğidir. "Biological naturalism" adını verdiği felsefi bilinç kuramında bilinç fenomenlerinin nörobiyolojik bir temeli vardır ve bunlar daha alt düzeydeki etkinliklerden belir(iver)en üst düzey etkinliklerdir. Ancak bilinç öznellik demektir ve salt(fizikalist bir tutumla) üçüncü şahıs ontolojisine indirgenemez. Searle fail nosyonunu kullanarak öznesiz bir süreç olarak bakmaz insana, der ki "özgür irade vardır; kestirilemez, belirlenemez." Kitaptaki makalelerde de beyin-bilinç sorunsalına eğilir Searle. Kendisi her ne kadar felsefe kökenli de olsa nörobiyolojik bulguları, bilinç problemiyle ilgilenirken önemser. Ancak 16 yıl önce basılmış bu kitabın - 1992 yılına ait makale de vardır içerisinde- aktüel deneysel bilinç kuramlarından biraz uzak düştüğünü söyleyebiliriz sanıyorum.

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
1.BİLİNÇ PROBLEMİ
2.BİLİNÇ BİLİM SEL OLARAK NASIL İNCELENİR
- Giriş
-Birinci Tez
-İkinci Tez
-Üçüncü Tez
-Dördüncü Tez
-Beşinci Tez
-Altıncı Tez
-Yedinci Tez
- Sekizinci Tez
-Dokuzuncu Tez
- Sonuç
3.BİLİNÇ
-Probleme Direnme
-Biyolojik Bir Problem Olarak Bilinç
-Hedefi Belirleme: Bilincin Tanımı
-Bilincin Temel Özelliği
-Niteliksel, Öznellik ve Birlik Bileşimi
-Diğer Bazı Özellikler
-Geleneksel Zihin-Beden Problemi ve Bundan Kaçınmanın Yolu
-Bu Karışıklığa Nasıl Düştük? Konu Dışı Tarihsel Bir Değerlendirme
-Bilincin Bilimsel İncelemesi
-Bilince Yönelik Standart Yaklaşım: Yapıtaşı Modeli
-Temel Bilinç ve Birleşik Alan Teorisi
- Birleşik Alan Teorisindeki Çeşitlemeler
4.HAYVAN ZİHİNLERİ
5.NİYETLİLİK VE DOĞADAKİ YERİ
6.KOLEKTİF NİYETLER VE EYLEMLER
-Sezgi
-Simgeleme/İşaretleme
-Önvarsayım
7.BİLİŞ'İN AÇIKLAMASI
-Problem
-Marr' ın Bilgi-İşlem Modeli Uyarlaması
-Bazı Öncelikli Ayrımlar
-Bilgi ve Yorum
-Hesaplama ve Yorum
-Beyindeki Bilgi-İşlem
-Derin Bilinçdışı Kurala Uyma
8.SOSYAL BİLİMLERDEKİ NİYETSELCİ AÇIKLAMALAR
9.SÖZ EDİMLERİ TEORİSİNDE BİREYSEL NİYETLİLİK VE SOSYAL GÖRÜNGÜLER
-Bireysel Niyetlilik Olarak Anlam
-Sosyal Bir Görüngü Olarak Anlam
-Sonuç
10.İCRA EDİCİLER NASIL İŞLER?
-İcra Edici Tam Olarak Nedir?
-İcra Edicilerdeki Problem Tam Olarak Nedir?
-Yeterlilik Koşulu
-Önceki Çözümlemeler
-İddia Ediciler(Kesinleyiciler) Olarak İcra Ediciler
-İlanlar Olarak İcra Ediciler
-İcra Ediciler ve Literal Anlam
-Özet ve Sonuç
11.KONUŞMA
12.ANALİTİK FELSEFE VE ZİHİNSEL GÖRÜNGÜLER
-1.Giriş: Davranışı Arkaplan
-2.Karbüratör İşlevselciliği
-Turing Makinesi veya Düzenlenmeli İşlevselcilik: Putman ve Dennet
-Teşhis ve Sonuç
13.BELİRSİZLİK, DENEYCİLİK VE BİRİNCİ ŞAHIS
14.KURALLAR VE NİYETLİLİK HAKKINDA ŞÜPHECİLİK

DİZİN
202 syf.
Bu kitabında da zihin-dil ve toplum arasındaki ilişkiyi fiziksel olarak ele alarak incelemeye başlar.
Kitap 6 bölümden oluşur.

1.Bölümde "Temel Metafizik" konusunu ele alır. Burada gerçeklik ve doğruluk kavramlarını sorgular. Ve bu sorgulamayı felsefenin ilk söylemlerden başlayıp, hemen hemen her alanına değinerek yapar.

2.Bölümde "Evrenle Nasıl Uyum Sağlarız?" sorusuna cevap arar burada zihini inceler, uzun uzun bilinçten bahseder. Bilincin özellikleri, işlevi, ele alınış şekillerine eğilir.

3.Bölümde "Zihnin Özü: Bilinç ve Yapısı"
Bir önceki bölümde ele alınan bilinç konusu daha detaylı incelenmeye devam eder. Bilincin alanı, yapısal özellikleri, hataları vs. incelenir."

4.Bölümde "Bilinç Nasıl Çalışır?" sorusuna cevap arar. Bu bölümde "Niyetlilik" ilkesini analiz eder Searle, uzun uzun..

5.Bölümde "Toplumsal Evrenin Yapısı"
Bu bölümde zihnin, nesnel bir toplumsal gerçekliği nasıl yarattığını analiz eder Searle. Aslında bu bölüm, Searle'ün bir diğer kitabı olan "Toplumsal Gerçekliğin İnşası"nda uzun uzun tartışılır.

6.Bölüm "Dil Nasıl İşler?"
ve bölümün isminden de anlaşılacağı üzere Searl burada dilin işleyişini sistematik bir şekilde ele alır. Ve yine bu bölümde yazdıkları, "Söz Edimleri" isimli kitabında çok daha detaylı ve uzun bir şekilde tartışılır.

Bu kitap Searl okumaya başlamak için giriş niteliğindedir.
Dili anlaşılır, bölümler şeklinde olduğundan okuması da kolaydır. Sizi diğer kitaplarına ve diğer bir çok alana yönlendirebilecek bir eserdir.
172 syf.
·10/10
J. Searle çağdaş bilinç felsefesindeki konuları, muhatapları ile tartışmış bu kitapta.
Bilinç, zihin, ruh ya da ne diyorsanız artık... var mı, yok mu, biyolojik bir fenomen mi, madde mi, maddenin zıttı mı, maddeden bağımsız mı, mana mı, tanrısal mı, fiziksel mi, doğal mı, yapay mı? birçok soruya onlarca soru eklemenize sebep olacak cevapların yer aldığı kitabın dili de hiç ağır değil ve alan dışı okuma yapmak isteyenler için uygun.
144 syf.
·10/10
Merhaba,kitap içinden alıntım yok,kitabın bütünü alıntı bence.
Akıl ve Beyin birde bilim eşlik ederse konuya hepsini birbirinden nasıl ayırırız?
Öncelikle yazardan bahsedersem ,Oxford Üniversitesinde akademisyenlik yapmış özel nadide bir kişi. Kitapta Akıl ,Beyin ve Yapay zeka yani bilgisayarın ayrımına felsefelik olarak değinmiş. Zekanın ve aklın farklarına yapay zekanın neden akıl olamayacağına çok derin bir felsefik bakış getirmiş.
Malesefki bu kitabı çok az kişi okuyup anlayabilir.Ben annemin öğretmen olmasından ötürü 5 yaşımda okuma ve yazmaya başlamış biri olarak yaklaşık 30 yıldır kitap okuyorum ve bu kitabı okurken zorlandım açıkçası lakin anladıkça o hissiyatı muhteşemleşiyor.
Zor bir serüven
Iyi derece okurlar ve okuduğunu anlayanlar okumalı
Keyifli okumalar
126 syf.
·4 günde·5/10
Akıl ve beyin arasında nasıl bir bağlantı bulunduğunu sorguluyor. Kitabın çok ağır bir felsefi dili var, okuması zor. Sıkıldım yani. Bu felsefenin en klasik tartışmalarından biridir. Çoğu bilim adamı akıl veya ruh diye tanımladığımız şeyin beynin biyolojik karmaşık bir fonksiyonu olduğunu, nasıl ki bilgisayarı programlayıp birşeyler yaptıra biliyorsak, yapay zeka kavramını oluşturduysak, zamanla beynin bu biyolojik fonksiyonunuda çözeceğiz diyerek insanın tamamen maddesel bir varlık olduğunu savunurken, bazıları aklın metafizik bir kavram olduğunu söylüyor.Tabi işin ucu Din meselesine de dokunuyor. Bu tartışma böyle sürer gider. Kitabı okumak beni bu konuda bir fikir sahibi olmayı bırakın, kafamı daha çok karıştırdı. Kitabın arka kapağında Akıl-Beyin ilişkisi nasıldır? vs. gibi soruların cevaplarını bulacaksınız falan klasik PR çalışması ama okuduğunuzda bi bakıyorsunuz o zamana kadar kim ne dedi, olayın çeşitli yönlerden analizi . Zaten bu tarz konularda cevap aramak anlamsız.
126 syf.
·Beğendi·Puan vermedi
Tezim icin okumustum felsefeyle bilimi bulusturmaya calisan bir yazar genel olarak ve kitaplari belli bir birikim gerektiriyor konuyla ilgili, yoksa sikilirsiniz...
202 syf.
·Beğendi·Puan vermedi
Tezim icin okumustum buyuk adam hem anlasilir yazar hemde cok guzel konularsa yazar...Ben "bilinc" kismi icin okudum ama genelde kitaplari dil felsefesi uzerine yogunlasir,tavsiye ederim okursaniz birseyler kazanirsiniz,okumazsaniz hicbirsey kazanmazsiniz...

Yazarın biyografisi

Adı:
John R. Searle
Tam adı:
John Rogers Searle
Unvan:
Amerikalı Felsefe Profesörü, Yazar
Doğum:
Denver, Colorado, ABD, 31 Temmuz 1932
Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'de Slusser profesörü olarak görev yapan Amerikalı felsefeci. 31 Temmuz 1932 Colorado, Denver doğumlu John Rogers Searle Amerikalı bir filozoftur. İlgilendiği esas alanlar; dil felsefesi, aklın felsefesi ve metafiziğin alanlarıdır. Searle, şu anda Kaliforniya’daki Berkeley Üniversitesi’nde Profesör olarak çalışmaktadır.

Yazar istatistikleri

  • 11 okur beğendi.
  • 39 okur okudu.
  • 5 okur okuyor.
  • 107 okur okuyacak.
  • 2 okur yarım bıraktı.