Jonathan Crary

Jonathan Crary

Yazar
8.0/10
3 Kişi
·
10
Okunma
·
0
Beğeni
·
404
Gösterim
Her gece insanın şalteri indirdiği derin bir uyku umudu, aynı zamanda umulmadık bir şeye gebe bir uyanışın beklentisidir .
"Onlara uyku satacağız." deyince; "herkes kendi kendine uyuyabiliyor. Uykuya neden para versinler?" diye itiraz edenlere: Yüz yıl önce onlara su satacağız dediğimizde; gökler, nehirler, göller, kaynaklar bedava su taşırken, kim suya para verir? diye itiraz etmişlerdi: Onları öyle bir korkuttuk ki; para vermeden su içemez hale geldiler."
Jonathan Crary
Metis Yay.
Uykusuzluk hastalığı tetikte olmanın zorunluluğuna, dünyayı istila eden dehşet verici şeyleri ve adaletsizliği görmezden gelmeyi reddetmeye karşılık gelir.
Jonathan Crary
Sayfa 28 - Metis Yay.
Uykusuzluk hastalığı tetikte olmanın zorunluluğuna, dünyayı istila eden dehşet verici şeyleri ve adaletsizliği görmezden gelmeyi reddetmeye karşılık gelir. Başkalarının çektiği azapla alakadar olmamaktan kaçınma çabasının huzursuzluğudur.
Jonathan Crary
Sayfa 28 - Metis Yayınları
"7/24 sloganının boşluğunun arkasında, insan hayatının ritmik ve periyodik dokularıyla olan bağını reddeden statik bir tekrar var..."
"Kapitalizmin homojenleştirici gücü, kutsal-dünyevi, şenlik işgünü, doğa-kültür, makine-organizma vb. hiçbir içsel ayırım
yapısıyla bağdaşmaz..."
" Uyku, kapitalizmin zamanımızı çalmasının ödünsüz kesintiye uğratılmasıdır. İnsan hayatının daha aza indirgenemez gibi görünen ihtiyaçlarının ço­ğu -açlık, susuzluk, cinsel arzu, ve son zamanlarda arkadaşlık ihtiyacı-metalaştırılmış ya da finansallaştırılmış biçimlere dön­üştürülüyor..."
"ABD doğrudan ve kukla rejimler aracılığıyla kuşkusuz uzun zamandır işkence uygulamaları içinde bulunuyor..."
Küresel kent toplumlarının zararsız, mülayim sakinleri olduk....Hertür biyometri ve gözetleme ihlaline boyun eğen, toksit yiyecek ve suyla beslenip şikayet etmeden nükleer reaktörlerin yakınında yaşayan uysal tebaayız.
Jonathan Crary
Sayfa 65 - Metis
"Televizyon bir topluma üyeliğin nelerden oluştuğunu çok geçmeden yeniden tanımlamıştır. Vatandaşlığın yerini seyir­cilik alırken, eğitime ve medeni iştirake değer veriyormuş gibi yapma bile azalmıştır.."
Baştan başlamak gerekirse kitap anlaşılması biraz zor bir kitap. Kullanılan kelimeler ve anlatımı bakımından zor okunsa da bence kesinlikle okunması gerkenlerden biri. Her ne kadar anlaşılması güç olsa da bir daha okumayı düşünüyorum

Yazarın biyografisi

Adı:
Jonathan Crary
Doğum:
1951

Yazar istatistikleri

  • 10 okur okudu.
  • 1 okur okuyor.
  • 14 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.