Jonathan Israel

Jonathan Israel

Yazar
7.5/10
2 Kişi
·
2
Okunma
·
0
Beğeni
·
12
Gösterim
Adı:
Jonathan Israel
Unvan:
İngiliz Yazar
Doğum:
İngiltere, 26 Ocak 1946
1946 doğumlu Britanyalı tarih profesörü Jonathan Israel’in çalışma alanları Rönesanstan 19. yüzyıla uzanan dönemin Avrupa’sı ve sömürgecilik tarihi etrafında şekillenmiş, sonraki yıllarda modern politik ideolojilerin kökenlerine ve Aydınlanma felsefesinin tarihine yoğunlaşmıştır. Israel’in çok sayıdaki eserinden bazıları şunlardır:

European Jewry in the Age of Mercantilism, 1550-1750 (1985);
The Dutch Republic: Its Rise, Greatness, and Fall, 1477-1806 (1995);
Radical Enlightenment: Philosophy and the Making of Modernity, 1650-1750 (2001);
Enlightenment Contested: Philosophy, Modernity, and the Emancipation of Man 1670-1752 (2006);
A Revolution of the Mind: Radical Enlightenment and the Intellectual Origins of Modern Democracy (2009).
Radikal aydınlanma kısaca aşağıdaki gibi özetlenebilen bir temel ilkeler kümesidir: demokrasi; ırk ve cinsiyet eşitliği; bireysel yaşam tarzı özgürlüğü; eksiksiz düşünce, ifade ve basın özgürlüğü; dinsel otoritenin yasama sürecinden ve eğitimden silinmesi; din ile devletin tamamen ayrılması. Devletin amacını, çoğunluğun dünyevi çıkarlarını destekleyen ve azınlık çıkar gruplarının yasama sürecinin denetimini ele geçirmelerini önleyen tamamen laik bir devlet olmak olarak görür.
...Onun gözünde cahil ve hurafeye inanan halk, her üçü konusunda genellikle ateşlidir: azgınca şovenisttir, rütbeye körü körüne hürmetkardır ve dinine sorgusuz sualsiz inanır.
Temel şiarı şudur: Bütün insanlar, neye inandıklarından ya da hangi dinsel, ekonomik ya da etnik gruba mensup olduklarından bağımsız olarak aynı temel ihtiyaçlara, haklara ve statüye sahiptir ve dolayısıyla, ister Siyah ister Beyaz, ister erkek ister kadın, ister dindar ister dinsiz olsun, herkes eşitlik temelinde aynı muameleyi görmelidir ve herkes, kişisel çıkarlarına ve özlemlerine hukukun ve devletin eşit saygı göstermesini ha eder. Evrenselliği, bütün insanların kendince mutluluk arama, uygun gördüğünü düşünme ve söyleme hakkına sahip olduğu ve başkalarını, onların efendileri, hükümdarları ya da manevi rehberleri olmak için ilahi olarak seçildiklerine inandıranlar da dahil olmak üzere, hiç kimsenin tüm erkeklere ve kadınlara ait hakların kullanılmasını önleme ya da inkar etme hakkına sahip olmadığı iddiasına dayanır.
"Radikal Aydınlanma" ateizmle ya da daha da muğlak bir biçimde özgür düşünmeyle, sefahatle ya da dinsizlikle hiçbir şekilde eşitlenemez. Birçok çağdaş eleştirmenin vurguladığı gibi, 1770'lerde ve 1780'lerde Diderot, d'Holbach ve onların öğrencilerinin yaydığı türden düşüncelerin, özünde "Spinozacı" bir felsefi temeli vardı; çünkü insan yaşamında tek rehber olarak felsefi aklı tahayyül ediyor, toplumla ilgili teorileri eşitlik ilkesine dayandırmaya çalışıyor, felsefeyi, bilimi ve ahlakı teolojiden tamamen ayırıp, ahlakı yalnızca laik ölçütlere ve özellikle eşitlik ilkesine dayandırıyorlardı (Bayle'in açıkça yaptığı ama Hume'un eşit ölçüde açıkça yapmak istemediği gibi).
"Aydınlanmış insanlık durumundan" diyordu Paine 1791'de, "Avrupa'da kalıtsal yönetimlerin gerileme yoluna girmekte olduğunu, ulusal egemenlik temelinde devrimlerin ve temsili yönetimin ilerlemekte olduğunu" görmek zor değildi. "Dolayısıyla," diye ekliyordu, "yaklaştıklarını sezmek ve çırpınma konusu yapmak yerine, akılla ve uzlaşmayla devrimler yapmak bilgece bir hareket olurdu.
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Jonathan Israel
Unvan:
İngiliz Yazar
Doğum:
İngiltere, 26 Ocak 1946
1946 doğumlu Britanyalı tarih profesörü Jonathan Israel’in çalışma alanları Rönesanstan 19. yüzyıla uzanan dönemin Avrupa’sı ve sömürgecilik tarihi etrafında şekillenmiş, sonraki yıllarda modern politik ideolojilerin kökenlerine ve Aydınlanma felsefesinin tarihine yoğunlaşmıştır. Israel’in çok sayıdaki eserinden bazıları şunlardır:

European Jewry in the Age of Mercantilism, 1550-1750 (1985);
The Dutch Republic: Its Rise, Greatness, and Fall, 1477-1806 (1995);
Radical Enlightenment: Philosophy and the Making of Modernity, 1650-1750 (2001);
Enlightenment Contested: Philosophy, Modernity, and the Emancipation of Man 1670-1752 (2006);
A Revolution of the Mind: Radical Enlightenment and the Intellectual Origins of Modern Democracy (2009).

Yazar istatistikleri

  • 2 okur okudu.
  • 1 okur okuyor.
  • 4 okur okuyacak.