Kurt Steinhaus

Kurt Steinhaus

Yazar
8.0/10
2 Kişi
·
4
Okunma
·
1
Beğeni
·
310
Gösterim
Adı:
Kurt Steinhaus
Unvan:
Politikacı
Doğum:
21 Ocak 1938
Hükümet 1940 yılında Köy Enstitülerini kurarak yeni önlemler alma yoluna gitti. Sayıları 21'i bulan Köy Enstitüleri, kısa zamanda köy çocuklarına okuma yazma öğretecek, köylere modern tarım tekniği getirecek bir kadronun yetiştirilmesi görevini yüklendi. Enstitülerde pedagojik eğitim, tarım ve meslek eğitimiyle birlikte yürütülüyordu. Tüm ülkede uç basamaklı eğitim sisteminin uygulanmadığı dönemin aşılması açısından bu önlem yeterliydi.
Halkçılık ilkesi, Jon Türkler döneminde İstanbul Üniversitesinin ilk sosyoloji profesörü olan Ziya Gökalp tarafından ortaya atılmıştır.Ziya Gökalp bu görüşlerinde Fransız sosyoloğu Durkheim'e dayanmaktaydı.
Avrupalılar gibi sömürgelerindeki işgücünü ve doğal zenginliklerini birikim kaynağı olarak kullanabilme olanaklarına sahip bulunmayan Türkiye, hammaddelerini değerinin altındaki mallarla değiştirmek zorundaydı...
Kemalist propagandanın ağırlık merkezi anti emperyalizmdi. Devrimin öncülerinin gerçek amaçlarını, Atatürk şöyle dile getirmekteydi: "Efendiler, bu durum karşısında bir tek karar vardı. O da ulusal egemenliğe dayanan, kayıtsız, şartsız, tek kelimeyle bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak."
Mimar Sinan'ın yönetimi altında 142 cami ve türbe, 56 okul,51 imaret, 32 saray ve hazine dairesi, 32 su bendi, köprü ve kervansaray yapılmıştır.
Fesin kaldırılması zorunluydu. Çünkü fes, kafalarımızın üstünde bilgisizliğin, bağnazlığın, uygarlık ve her türlü ilerleme karşısında duyulan nefretin bir simgesi gibi oturuyordu.
Kurt Steinhaus
Sayfa 27 - FESİN KALDIRILMASI
Biz bundan böyle büyük başarılar kazanacağız. Ancak bu başarılar süngünün değil, ekonominin, bilim ve eğitimin başarıları olacaktır. Ordumuzun bugüne dek elde ettiği başarılar, ülkemizin gerçek kurtuluşu demek değildir. Bu başarılar sadece gelecekteki başarılarımızın temellerini oluşturmaktadır. Bilimsel ve ekonomik başarılar da kazanmak istiyorsak hazırlıklara başlamalıyız.
Kemalizm'in devrimci karakterini dışa ve içe karşı kurulan ikili cephe belirler. By hareket, yalnız programı bakımından değil, aynı zamanda eylem ve örgütlenme biçimleri açısından da Jon Türk hareketinin çok ilerisindedir. Mustafa Kemal'in askerlikten ayrılması bile, Kurtuluş Savaşı'nın bir askeri hareket olmayıp, daha çok bir politik hareket olduğunu gösterir. Böyle bir politik hareketin, bir komutan sıfatıyla yönetilmesinin istenmeyeceğini ve olanaksız olduğunu Mustafa Kemal de biliyordu.
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Kurt Steinhaus
Unvan:
Politikacı
Doğum:
21 Ocak 1938

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 4 okur okudu.
  • 7 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.