Lothar Müller

Lothar Müller

Yazar
7.0/10
1 Kişi
·
1
Okunma
·
0
Beğeni
·
16
Gösterim
Adı:
Lothar Müller
Unvan:
Yazar
Doğum:
Dortmund, Almanya, 1954
1954 doğumlu Lothar Müller, Almanca ve Tarih okudu. 1997-2001 yılları arasında Frankfurter Allgemeine Zeitung'un edebiyat bölümünün editörlüğünü yaptı. Bugün, Berlin merkezli Süddeutsche Zeitung'un Feuilleton bölümünde editör ve 2010'dan beri Berlin Humboldt Üniversitesi'nde fahri Profesör. 2000 yılında, 2008 yılında Johann-Heinrich-Merck ödülü olan Alfred-Kerr Ödülü'nü aldı.
16 Kasım 1932 tarihinde, Fransız yazar Paul Valery Paris'teki Universite des Annales'de [Annales Üniversitesi] "La Politique de l'esprit" [aklın politikası] baş bir konuşma yapar. Bu konuşmada, günümüzü geleceği öngörmeyi imkânsız kılan bir kaos olarak tarif eder. Bir tür vesayete dayalı bir uygarlıkta yaşıyoruz, der. Bankalar nasıl ki ancak bütün hesap sahipleri aynı anda vezneye koşup alacaklarını çekmediği sürece hayatta kalırsa, uygarlık da hayali kaynakları aniden feshedilip nakde dönüştürülmediği sürece var olur. Valery, uygarlığın bu "structure fiduciaire" [vekâlet yapısı] kavramını, yani güven ile alacak etkileşimine bağımlılığını, dinleyicilerine bir düşünce oyunuyla açıklar. Bu oyunu, adını unuttuğu İngiliz veya Amerikalı bir yazarın eserinde okumuştur. Valery, bilinmeyen bir mikrobun dünyada var olan bütün kâğıtlara saldırdığını ve onları büyük bir hızla yok ettiğini düşünün, diyerek sürdürür sözünü: "Korunmak mümkün değil, çaresi de yok, bakteriyi yok edebilecek maddeyi bulmak veya selüloza saldıran fiziksel-kimyasal fenomeni önlemek imkânsız. Bilinmeyen kemirgen çekmecelere, sandıklara sızıyor, cüzdanlarımızın ve kütüphanelerimizin içeriğini toza dönüştürüyor; bugüne değin yazılmış ne varsa buhar olup gidiyor."1
Lothar Müller
Sayfa 7 - Koç ünıversitesı Yayınları: KÜY
Filozof Jacques Derrida, belki de Paul Valery'nin konuşmasından haberdardı. Geçen yüzyılın sonunda, yani 1997 yılında, Cahiers de Mediologie dergisiyle yaptığı uzun ve çok özel bir röportajda, Valery'nin 1932 yılına ait bu mikrop vizyonunu fantastik karakterinden arındırdı ve kâğıdın hızlı, ani parçalanma tasavvurunu, Valery'nin de aklında bulunan, kâğıdın yavaş yavaş, her alandaki kapsayıcılığından uzaklaşması öngörüsüne dönüştürdü.

Derrida, günümüzde, Balzac'ın Tılsımlı Deri adlı romanında tasvir ettiği türde bir büzüşme yaşadığımızdan bahsetti. Romandaki, Arap harfleriyle yazılı büyülü parşömen nasıl giderek büzüşüp küçülüyorsa, kâğıt da artık dünyamızda aynı şekilde büzüşüyordu.

Derrida akıllıydı. Kâğıdın sonunun geldiğinden ya da neredeyse "ölüm"ünden bahsetmedi. Kâğıdın, modern uygarlıktaki varoluşunu, elektronik araçların yayılmaşından sonra bile büyük ölçüde sürdürmesini bekliyordu. Sadece, kâğıdın, resim ve işaret taşıyıcısı olarak yapısal hegemonya çağının sona ermek üzere olduğunu belirtiyordu. Kâğıdın "retraite", yani geri çekilmesinden bahsederken kastettiği de genel anlamda değil, sadece kilit konumlardan geri çekilmesiydi.

Derrida hayatı boyunca yazı üzerine düşündü. Röportajında, elinin beyaz kâğıt üzerinde kayışını tarif ediyordu, önce mekanik, sonra elektrikli daktilo ve en nihayetinde bilgisayarla yazmasını anlatırken, bu yazı rutinlerinin iç içe geçişlerini ve birbirleriyle çakışmalarını, kendi neslinin iz bırakıcı bir deneyimi olarak tanımlıyordu. Kâğıt, tıpkı Valery'de olduğu gibi onun için de sadece yazının sahnesi değildir. para ile bankacılığın birleşmesinden, "monnaie fiduciaire"den, yani kâğıt paradan ve kâğıt paranın plastik kredi kartıyla ikame edilmesinden Derrida da bahseder. Ayrıca modern toplumlarda tüzel kişilerin "papiers" ile, yani kimlik kâğıtlarıyla bir tutulmasından ve Fransa'daki "sans papiers", yani kâğıtsız göçmenlerin sorunlarından bahseder: Devlete göre, ben artık, plastikten de olsa "kâğıtlarım" ne gösteriyorsa sadece oyum.
Lothar Müller
Sayfa 8 - Koç ünıversitesı Yayınları: KÜY
Kitaplardan, mektuplardan, gazetelerden bahsettiğimizde, hangi dünyadan geldiğimizi bildiğimize inanırız. Bu dünya genel bilinçte "Gutenberg çağı" olarak varlığını sürdürür.

Kavramlar ön kararlar içerir. "Gutenberg çağı” kavramında da, matbaayı ve onunla birlikte basılı kitabı, bakış açısı yönünden modern medya kuramının başlangıç noktası kılma ön kararı yatar. Kanadalı medya kuramcısı Herbert Marshall McLuhan, Gutenberg Galaksisi (1962) ve Understanding Media [Medya'yı Anlamak] (1964) adlı çoksatar kitaplarıyla, bu ön kararın yaygınlaşmasına önemli bir katkı sağlamıştır.

İki kitapta da matbaa modern dünyanın anası, tüm "medya devrimleri"nin modeli olarak görülür. Son birkaç on yılda tarihçiler McLuhan'ın matbaa ve tipografi yorumlarını her ne kadar üstüne basa basa eleştirseler de, fikirleri "Gutenberg dünyası”nın gündelik anlayışında var olmayı sürdürür.

Bu nedenle, bu kitabın bazı bölümlerinde "kâğıt çağı", McLuhan'ın medya kuramı eleştirisine dayanarak ele alınıyor.
Lothar Müller
Sayfa 9 - Koç Üniversitesi Yayınları : KÜY, 1. Baskı: lstanbul, Eylül 2018
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Lothar Müller
Unvan:
Yazar
Doğum:
Dortmund, Almanya, 1954
1954 doğumlu Lothar Müller, Almanca ve Tarih okudu. 1997-2001 yılları arasında Frankfurter Allgemeine Zeitung'un edebiyat bölümünün editörlüğünü yaptı. Bugün, Berlin merkezli Süddeutsche Zeitung'un Feuilleton bölümünde editör ve 2010'dan beri Berlin Humboldt Üniversitesi'nde fahri Profesör. 2000 yılında, 2008 yılında Johann-Heinrich-Merck ödülü olan Alfred-Kerr Ödülü'nü aldı.

Yazar istatistikleri

  • 1 okur okudu.
  • 4 okur okuyacak.