Mahmud Şakir

Mahmud Şakir

6.8/10
5 Kişi
·
9
Okunma
·
3
Beğeni
·
347
Gösterim
Adı:
Mahmud Şakir
Tam adı:
Maḥmūd Shākir
Unvan:
Türk Yazar
Doğum:
İskenderiye, Mısır, 1 Şubat 1909
Ölüm:
Kahire, Mısır, 7 Ağustos 1997
Asr-ı Saadet ile ilgili araştırmalarıyla şöhret buldu. Tarihçiliği yanında İbn-i Haldun gibi tarih bilgisine getirdiği sosyolojik yorumlarıyla da ün kazanmıştır.
Hz. Peygamberin ashâbı içinde Hz. Ebû Bekir "el-Atik, zu'l-Hilâl, es Sıddık, Şeyhulislâm" lakabları ile, Hz. Ömer "el-Fârûk" lakabı ile, Hz. Osman "Zünnûreyn" lakabı ile, Hz. Ali de "Haydar, el-Murtezâ, Esedullâhi'l- ğâlib" lakabları ile tanınırdı. Ayrıca "Esedullâh" Hz. Hamza'nın, "Seyfullâh" Hz. Hâlid'in, "Tayyâr" Hz. Cafer'in, "es-Sıddîka Hz. Aişe'nin, "ez-Zehrâ" Hz. Fâtima'nın, "et-Tâhira" da Hz. Hatice'nin lakabıydı.
Sahâbe âdildir, fakat mâsûm değildir. Adâlet ile ismeti birbirine karıştırmamak gerekir. Mâsûm olmak, günahsız olmak demektir. Günahsız olmak, peygamberlerin özelliğidir. Ashâb-ı Kirâm efendilerimiz, bizim gibi insan oldukları için mâsûm değillerdir. Masum olmamaları "onlar da günahkârdır" manasına gelmez. Ama onların da az veya çok günahları olabilir. Yani günah işleyebilirler. Günahlarının olması onları sahâbe olmaktan çıkarmaz.Adil demekse, onların doğru , dürüst ve İslam'a candan bağlı olmaları demektir.
"Ashâbım hakkında ileri geri konuşmayınız; uygunsuz şeyler söylemeyiniz. Sizden biriniz Uhud Dağ kadar altın sadaka verse, sahâbilerden birinin iki avuç (hurma) sadakasına erişemez, hatta bunun yarısına bile ulaşamaz."(Buhari-Müslim )
"Daha önceden Medine'yi yurt edinmiş ve gönüllerine îmânı yerleştirmiş olan kimseler, kendilerine göç edip gelenleri severler ve onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık hissetmezler. Kendileri zarûret içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim, nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir."(Haşr 9)
İslam'da birinci dereceyi kazanan Muhacirler ve Ensar ile onlara güzelce tâbi olanlar yok mu? Allah onlardan râzı, onlar da Allah'tan râzı oldular. Allah onlara içinden ırmaklar akan cennetler hazırladı. Onlar, orada devamlı kalmak üzere gireceklerdir . İşte en büyük mutluluk , en büyük başarı budur."(Tevbe 100)
İslam davasının ilkleri olan Gökteki Yıldızlar ilk Müslüman olma şerefine nail olanlardır. İslamın ilk yıllarında Mekke' de Müslüman olmak demek her türlü işkenceye göğüs germek, her türlü yokluğa sebretmek ve İslam adına her türlü çileye talip olmak demekti. İslam davasının ilkleri olan bu şanlı insanlar bütün bu olumsuzluklara katlanarak avuçlarının içinde kor ateşi taşırcasına İslam'ı Mekke'den Medine 'ye taşıdılar. Medineli ilk Müslümanlar da Mekke'den gelen kardeşlerine evlerini ve gönüllerini açtılar. Şehirlerinde onlara yabancı olduklarını hissettirmediler. Kur-an-ı Kerim'de Allah Teala'nın kendilerinden razı olduğunu açıkladiği bu nesli tanımamız lazımdır. Bu nesli tanımak onların hayatını okumakla ve onların dünyasına girmekle olur. Onların Resulullah (s.a.v)'e verdiği destek bizi de aşka getirir inşAllah. Belki biz de bu sayede uyuşukluktan, meskenetten ve zilletten kurtulur,aziz oluruz.

Haydin öyle ise bu kitabı baştan sona kadar üzerinde düşüne düşüne okuyalım, Sahabe-i Kiram efendilerimizin dünyalarına girelim. Medine'de. Hicret'te, Bedir'de, Uhud da, Handek de, Tebuk' da, Hayber'de. Hudeybiye 'de, Huneyn'de, Mescid'de, Suffa'da ve Veda Haccı'ında onlarla birtikte olalım. Elinizdeki kilabın yazarı Mahmud Şakir, bu işi güzel başarmıştır. Zira kitabi eline alan herkesi Hz.Peygamber (s.a.v)'in ve 70 öncü Sahabe- Kiram'ın dünyasına taşıyor. Sizi elinize aldiğinız zaman okumadan bırakamayacağınız bir kitapla başbaşa bırakıyorum.
Sizi,Yüce Allah tarafından seçilmiş bir peygamber ve seçilmiş bir nesil ile birlikte olmaya dâvet ediyorum.
Buyrun , bu kitabı hep birlikte okuyalım.
- Prof.Dr.Mustafa Ağırman-

Yazarın biyografisi

Adı:
Mahmud Şakir
Tam adı:
Maḥmūd Shākir
Unvan:
Türk Yazar
Doğum:
İskenderiye, Mısır, 1 Şubat 1909
Ölüm:
Kahire, Mısır, 7 Ağustos 1997
Asr-ı Saadet ile ilgili araştırmalarıyla şöhret buldu. Tarihçiliği yanında İbn-i Haldun gibi tarih bilgisine getirdiği sosyolojik yorumlarıyla da ün kazanmıştır.

Yazar istatistikleri

  • 3 okur beğendi.
  • 9 okur okudu.
  • 1 okur okuyor.