Mehmet Devrim Topses

Mehmet Devrim Topses

Yazar
7.9/10
7 Kişi
·
17
Okunma
·
0
Beğeni
·
219
Gösterim
Adı:
Mehmet Devrim Topses
Unvan:
Sosyolog
Hukuk kurallarının çıkışı bazı kaynaklara göre zenginleşen rahip ve yönetici sınıfının köleler üzerindeki otoritesini korumasıdır.
Uygarlık tarihi içinde kadının toplumdaki yeri düşünce yoluyla değil,sosyal yapının ekonomik gelişimine bağlı olarak değişim göstermiştir. İnsanların en ilkel üretim teknikleriyle yaşam savaşı verdikleri ve birbirlerine en çok gereksinimleri olduğu uygarlık öncesi dönemde kadın ve erkek arasında eşitlik söz konusudur. Özel mülkiyetin erkeklerin eline geçmesiyle ve ataerkil yapının oluşmasıyla kadın erkek arasındaki eşitlik oranı azalmıştır.
Sosyolojik anlamıyla din, insanların anlayamadıkları karşısında güçsüz kaldıkları doğa ve toplum olaylarını, tasarladıkları doğa-üstü mistik nitelikli ''güç''lerle açıklamaya yönelmeleridir.
...uygarlık,Mezopotamya ve Mısır halkının üstün zekaları,biyolojik yapıları,ahlak ve inanç sistemleri sonucunda değil,bölgedeki ekonomik-coğrafi koşulların zorunlu bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.
Köylerdeki gelin seçiminde belirleyici olan ölçütlerden ''iyi soydan gelme'' , ''çalışkanlık'' , ''namusluluk'' gibi değerler, para ekonomisinin gelişmesine bağlı olarak ''güzellik'' , '' zenginlik'' , '' sevgi''ye dönüşmüştür.
Üzeyir Kuş
Üzeyir Kuş Uygarlığın Sosyolojisi ve Türk Modernleşmesi'ni inceledi.
127 syf.
·2 günde·Beğendi·10/10
İnsanı düşünen bir canlı olarak kabul ettiğimizde herkesin aklına gelen bazı genel soruların nedenleri ve sonuçlarıyla yazan bilim insanının bakış açısıyla açıklandığı sade ve güzel bir kitap. Kitabın bize sunmuş olduğu uygarlık tarihi kitap kısa olmasına rağmen antropolojiyi de içine alarak aslında insanın yaşamış olduğu ilk dönemden günümüze kadar geliyor. Uygarlığın oluşmasında ve gelişmesinde en önemli faktörler ekonomi,coğrafya ve bilimdir. Bunlara alt yapı dediğimizde uygarlığın üst yapısı ise sanat,felsefe,hukuk ve siyasettir. Kitabı okuduğunuzda anlayacaksınız ki günümüz Türkiye'sine gelene değin (Tanzimat dönemi,2. Mahmud dönemi, 1950 sonrası Türkiye'si) çok yanlışlar yapılmıştır ve halen yapılmaktadır.Faik Tonguç'un bir köylüyle yaptığı konuşmada köylünün şu sözü beni etkiledi:''Bizi yalnızca askerlik ya da vergi çıktıkça akıllarına getiriyorlar.'' Bu böyle olmamalıdır. Bu ülkede gelir dağılımında eşitlik sağlanmadığı sürece adalet,eşitlik ve kardeşlik lafları edilmemelidir.

Yazarın biyografisi

Adı:
Mehmet Devrim Topses
Unvan:
Sosyolog

Yazar istatistikleri

  • 17 okur okudu.
  • 4 okur okuyacak.